Contact Information:

 Contact Name 
Department of Information
Publishing Unit,
3, Castille Place,
Valletta VLT 2000


 Telephone
2200 1700


 Email

Education

Below are the Education publications available at DOI:

 
 
 
 
Il-Bennej (Price - €8.15)
Kien inħass il-bżonn li jsir taħriġ fis-sengħa tal-bini u għal dan l-għan tnedew korsijiet għal-liċenzja ta’ bennej. L-għalliema tas-sengħa tal-bini, fl-iskola Glormu Cassar, ippreparaw il-lezzjonijiet li huma miġburin flimkien f’dan il-ktieb. L-iskop ewlieni tal-għalliema kien li l-lezzjonijiet jinżammu sempliċi kemm jista’ jkun. Dan il-ktieb huwa ta’ siwi għal min b’xi mod jew ieħor għandu jew sejjer ikollu x’jaqsam mal-bini speċjalment dawk li se jibnu djarhom.
 
 

 

Portfolio Assessment (Price - €9.31)
This work gives background theoretical information about the use of portfolios in different countries as well as provides information about the basic elements involved with such a system. It also presents the framework required in developing portfolio assessment. The school management team and teachers in particular will find this an essential reference book as it provides them with the philosophical underpinnings as well as the practical implications behind the successful introduction of such a scheme.

Ħwejjeġ li Rajna (Prezz - 4.66)​

Omeru L-Odissea (Prezz - 4.66)​​

A Study of Landscape and Irrigation Systems at Is-Simblija limits of Dingli, Malta and Conservation Project (Price - €27.95)