PR150988

06/05/2015

​STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI

Sit elettroniku ġdid tas-Servizz Pubbliku

Is-Servizz Pubbliku għandu sit elettroniku ġdid, www.publicservice.gov.mt.

Is-sit, aċċessibbli kemm mill-pubbliku kif ukoll mill-impjegati pubbliċi nfushom, jagħti dettalji dwar it-tmexxija tas-Servizz Pubbliku, l-istruttura u l-operat tiegħu, filwaqt li jinkorpora fih l-aħħar aħbarijiet mis-Servizz Pubbliku. B’hekk is-sit se jżomm kemm lill-pubbliku kif ukoll lill-impjegati pubbliċi aġġornati b’dak li jkun għaddej fl-Amministrazzjoni Pubblika.

Minbarra li jipprovdi informazzjoni aġġornata, is-sit jelenka wkoll l-inizjattivi li qed jieħu s-Servizz Pubbliku u l-Uffiċċji li jaqgħu taħtu biex dak li jkun jifhem aħjar kif l-Amministrazzjoni Pubblika topera.

Fil-paġna prinċipali se tingħata prominenza wkoll lill-aħħar filmati dwar inizjattivi ta’ tiġdid u oħrajn meħuda mis-Servizz Pubbliku.

Permezz tas-sit il-ġdid, is-Servizz Pubbliku se jkun eqreb kemm tal-pubbliku inġenerali kif ukoll tal-impjegati pubbliċi.