gov.mt

PR162173

PR162173

06/10/2016

STQARRIJA MAĦRUĠA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI: Jitwaqqaf l-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi waqt Ċerimonja ta’ Gradwazzjoni li matulha ggradwaw mal-mitejn uffiċjal pubbliku

Fl-Aula Magna tal-Università l-Qadima, il-Belt Valletta, dalgħodu sar l-iffirmar tal-ftehim għat-twaqqif tal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi. L-Istitut, li twaqqaf permezz ta’ public-private partnership bejn is-Servizz Pubbliku, l-Università ta’ Malta u l-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija se jkun qed jipprovdi t-taħriġ u l-iżvilupp strateġiku li jeħtieġ is-Servizz Pubbliku.

Dan il-ftehim ġie ffirmat waqt ċerimonja tagradwazzjoni, l-ewwel waħda tax-xorta tagħha, ta’ madwar mitejn uffiċjal pubbliku li temmew b’suċċess korsijiet akkreditati maħsuba biex itejbu l-għarfien u l-effiċjenza tagħhom waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-korsijiet li segwew dawn l-uffiċjali pubbliċi kienu dawk tal-Public Management Toolkit, li jsaħħaħ il-ħiliet ta’ dawk l-uffiċjali pubbliċi fit-tmexxija tas-Servizz Pubbliku, Strategic Change Management Award, li l-għan tiegħu hu li jsaħħaħ l-abilitajiet ta’ uffiċjali pubbliċi biex iġibu bidla fit-tmexxija fis-Servizz Pubbliku, Executive Leadership Award, li jipprepara uffiċjali pubbliċi għal tmexxija strateġika fis-Servizz Pubbliku, kif ukoll il-Foundation Course in Customer Care, u l-Advanced Course in Customer Care.

F’diskors li għamel wara li qassam iċ-ċerifikati lil dawk li ggradwaw, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar tkellem dwar l-importanza tat-taħriġ u l-iżvilupp stateġiku tal-uffiċjali pubbliċi, u kif permezz ta’ dan il-PPP it-tliet istituzzjonijiet se jingħaqdu f’Istitut wieħed li jħares lejn l-uffiċjal pubbliku fit-totalità tiegħu. Qal li wara l-kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta u l-MCAST is-sena li għaddiet f’dawk li huma korsijiet ġodda, bħal fost l-oħrajn MBA u Masters fl-Amministrazzjoni Pubblika, il-pass li jmiss kien it-twaqqif ta’ dan l-Istitut.

Cutajar qal li s-Servizz Pubbliku għamel passi kbar ‘il quddiem. Qal li b’miżuri ċari li ddaħħlu tul dawn l-aħħar snin issaħħet il-kontabilità. Semma n-numru ta’ pubblikazzjonijiet li qed joħorġu, fosthom l-implimentazzjoni tal-Budget u r-risposta tas-Servizz Pubbliku lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, u qal li dawn huma xhieda ċara tal-kontabilità u t-trasparenza fil-ħidma tas-Servizz Pubbliku.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni tkellem ukoll dwar l-introduzzjoni tal-Key Performance Indicators (KPI) f’kull qasam tas-Servizz Pubbliku, bit-tfassil ta’ miri ċari li jridu jintlaħqu, u b’dati fissi sa meta dawn il-miri jridu jintlaħqu. Dan bil-għan li s-Servizz Pubbliku jkompli jiġġedded u dejjem jagħti servizz ta’ kwalità aħjar.

Min-naħa tiegħu, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem fuq il-ħtieġa li s-Servizz Pubbliku jkompli jiġġedded u jilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies. Qal li f’dawn l-aħħar tliet snin saru passi kbar ‘il quddiem f’din id-direzzjoni, u dan qed jinħass ukoll mill-klijenti tas-Servizz Pubbliku. L-Istitut li twaqqaf illum hu wkoll parti minn dawn l-avvanzi, u se jinħasad il-frott tiegħu fil-ġejjieni qrib.

Il-Prim Ministru żied jgħid li l-politiċi huma għasafar tal-passa, iżda s-Servizz Pubbliku u n-nies tiegħu jibqgħu; huma tal-post. Huwa qabbel is-Servizz Pubbliku ma’ magna ta’ karozza u qal li l-politiku jieħu d-deċiżjonijiet iżda meta jagħfas il-gass irid ikun hemm magna li tiflaħ għalih. Huwa għalhekk li qed isir investiment tant kbir fis-Servizz Pubbliku – biex jaħdem dejjem b’aktar effiċjenza.

Il-Prim Ministru Muscat fakkar fil-miżuri li ġew introdotti għal aktar kontabilità fis-Servizz Pubbliku, fosthom dak li jkun magħruf u ppubblikat eżattament kemm mill-miżuri mħabbra fil-Budget jiġu implimentati. Semma'​​ l-Key Performance Indicators u l-proġett pilota maħsub biex inaqqas il-burokrazija fit-twaqqif ta’ negozji ġodda. Huwa saħaq li dan hu l-futur tas-Servizz Pubbliku – li jkun hemm miri ċari li jidhru ambizzjużi iżda li huma realistiċi ħafna.

Dawk preżenti kienu indirizzati wkoll mir-Rettur tal-Università ta’ Malta il-Professur Alfred Vella, kif ukoll mill-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST Dr Silvio de Bono, li flimkien mas-Segretarju Permanenti Ewlieni ffirmaw il-ftehim li waqqaf l-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi.​