PR171030

21/04/2017

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI: Implimentati 500 rakkomandazzjoni tal-Awditur Ġenerali fuq perjodu ta’ sentejn

Għat-tieni sena konsekuttiva, l-Amministrazzjoni Pubblika nediet pubblikazzjoni bi tweġiba għar-rapport annwali tal-Awditur Ġenerali dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Il-pubblikazzjoni “Governance - Action on the NAO’s Annual Report 2015” tnediet f’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Permanenti Ewlieni, is-Sur Mario Cutajar. 

Minn 320 rakkomandazzjoni tal-Awditur Ġenerali fl-2015, intlaqgħu b’kollox 285. Il-perċentwal ta’ rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati f’dik is-sena huwa ta’ madwar 80%. B’kollox, fuq perjodu ta’ sentejn, ġew implimentati mal-500 rakkomandazzjoni. 

Ir-rakkomandazzjonijiet milqugħa għall-2015 kienu jittrattaw, fost oħrajn, nuqqasijiet relatati mal-logbooks, bħal fil-każ tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura u l-Ministeru għall-Finanzi; nuqqasijiet relatati ma’ attendance sheets, fosthom tal-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol; u nuqqasijiet relatati mal-Inventarju, bħal fil-każ tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. 

Kien hemm rakkomandazzjonijiet oħra li ma ġewx aċċettati. Fost oħrajn, is-Sur Cutajar semma fejn Ministeru ma qabilx mal-kummenti tal-NAO għal raġunijiet ġustifikabbli, bħal fil-każ tal-Ministeru tal-Finanzi fir-rigward ta’ firma li l-NAO sostna li kienet falza waqt li l-uffiċjal ikkonċernata baqgħet issostni li l-firma hija tagħha. 

Fit-tħejjija tal-pubblikazzjoni mnedija llum, kull Ministeru ntalab jgħid x’azzjonijiet ħa fil-konfront tar-rakkomandazzjonijiet mogħtija mill-Awditur Ġenerali. Fejn ġew elenkati nuqqasijiet fir-Rapport tal-Awditur, intalbet l-azzjoni korrettiva mill-Ministeri rispettivi. Fejn l-azzjoni ttieħdet sal-għeluq ta’ dan il-proċess, ingħatat deskrizzjoni tal-azzjoni meħuda. Fejn l-azzjoni kienet għadha ma tteħditx, ingħata x-xahar li fih se titwettaq. 

F’dan il-proċess kien involut ukoll l-Uffiċċju tal-Awditjar Intern, l-IAID, li vverifika li dak li kien irrappurtat mill-Ministeri verament sar; li l-azzjonijiet li ttieħdu verament jindirizzaw in-nuqqasijiet li nstabu mill-NAO; u li l-azzjonijiet pendenti tal-2014 ġew implimentati. 

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni qal li din il-pubblikazzjoni hija xhieda ta’ proċess ċar ta’ serjetà u kontabilità u tikkonsolida u ssaħħaħ is-serjetà u t-trasparenza. Huwa fakkar li għal snin sħaħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali kienu jaqgħu fuq widnejn torox, tant li meta huwa daħal fil-kariga sab li fuq firxa ta’ ħames snin kienu saru aktar minn 200 rakkomandazzjoni iżda minnhom bilkemm kienu twettqu ħamsa. 

Is-Sur Cutajar qal li r-rapport tal-Awditur Ġenerali jmur lura b’sentejn u għalhekk l-effetti pożittivi tal-miżuri li ttieħdu f’dawn l-aħħar xhur għadhom mhumiex riflessi fih. Fost dawn il-miżuri hemm ir-riforma fil-mod kif isir ix-xiri tal-Gvern, fejn tneħħew il-barrikati li kienu jimpedixxu lil xi wħud milli jieħdu sehem fil-proċess tat-tenders u ssaħħet il-kontabilità. Din se tkompli tissaħħaħ ukoll bl-introduzzjoni ta’ aktar Key Performance Indicators fis-Servizz Pubbliku x-xahar id-dieħel kif ukoll bit-twettiq tal-prinċipju msejjaħ “four-eye principle”.​