gov.mt

PR180368

PR180368

21/02/2018

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI: Il-ħaddiema fis-settur pubbliku jieħdu jum biss ta’ ‘sick leave’ aktar minn dawk fis-settur privat

Stħarriġ professjonali, indipendenti u estensiv juri li l-ħaddiema fis-settur pubbliku f’sena jieħdu medja ta’ jum wieħed biss ta’ sick leave aktar mill-ħaddiema fis-settur privat. Filwaqt li l-ħaddiema fis-settur privat jieħdu medja ta’ 2.6 ġranet ta’ sick leave fis-sena, dawk fis-settur pubbliku jieħdu medja ta’ 3.6 ġranet.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar qal dan f’laqgħa li kellu llum mal-Kumitat għar-Riżorsi Umani fi ħdan il-Kamra tal-Kummerċ. Hu saħaq li r-riżultati tal-istħarriġ jikkontradixxu dak li qalet il-Malta Employers Association (MEA) f’Settembru li għadda, jiġifieri li l-ħaddiema fis-settur pubbliku jieħdu t-tripplu tas-sick leave li jieħdu l-ħaddiema fis-settur privat.

Is-Sur Cutajar qal li d-diskrepanza kbira fil-figuri kkwotati mill-MEA kienet dovuta għall-fatt li fis-settur privat, min iħaddem mhux neċessarjament jirrapporta s-sick leave tal-impjegati tiegħu qabel ir-raba’ jum ta’ mard, filwaqt li s-sick leave fis-settur pubbliku jiġi rrappurtat mill-ewwel ġurnata. L-istħarriġ li sar juri li jekk wieħed iqabbel like with like, il-ħaddiema tas-settur pubbliku fir-realtà jieħdu medja ta’ ġurnata waħda biss ta’ sick leave aktar mill-ħaddiema tas-settur privat f’sena.

Is-Sur Cutajar qal li minn dan l-eżerċizzju jidher ċar li jeħtieġ li ssir aktar riċerka dwar ir-raġunijiet li għalihom jittieħed is-sick leave fis-settur pubbliku. Madanakollu, l-istħarriġ juri li x-xejriet tas-sick leave fis-settur pubbliku mhumiex differenti minn dawk tas-settur privat u jidher li huma marbutin ma’ fatturi staġjonali, bħall-influwenza.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni żied jgħid li minkejja r-riżultati ta’ dan l-istħarriġ, hemm aktar xogħol xi jsir fuq il-kwistjoni tas-sick leave fis-settur pubbliku. Fost affarijiet oħra, biex il-ħaddiema fiż-żewġ setturi jkunu fuq l-istess livell, trid tittieħed deċiżjoni dwar il-mod kif jiġi rrappurtat is-sick leave.

F’dan ir-rigward hemm proċeduri li jistgħu jiġu simplifikati u għalhekk wieħed mill-ewwel passi li se jittieħdu hu li jitneħħa l-obbligu li s-settur privat jibgħat lid-dipartiment konċernat iċ-ċertifikati tal-mard tal-ewwel tlett ijiem ta’ sick leave. B’hekk jitneħħa proċess li hu żejjed u mhux meħtieġ. Fl-istess waqt wieħed irid jiddiskuti ma’ min iħaddem l-aħjar mod kif tinġabar l-istatistika dwar is-sick leave.​