gov.mt

pr180561

PR180561

15/03/2018

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI: Ċertifikat mill-aqwa għas-Servizz Pubbliku mill-European Quality of Life Survey

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni, is-Sur Mario Cutajar, iddeskriva r-riżultati tal-European Quality of Life Survey bħala ċertifikat mill-aqwa għas-Servizz Pubbliku u l-aktar rikonoxximent riċenti minn sensiela ta’ rikonoxximenti li ngħata s-Servizz Pubbliku f’dawn l-aħħar xhur. 

F’dan l-istħarriġ, ibbażat fuq tagħrif miġbur fl-2016, Malta kklassifikat fit-tielet post f’dak li għandu x’jaqsam mal-perċezzjoni tal-kwalità fis-servizzi pubbliċi, b’rating medju ta’ 7.1. Qabilha ġew il-Lussemburgu, b’rating medju ta’ 7.7, il-Finlandja u l-Awstrija b’rating medju ta’ 7.3 kull wieħed.

L-istħarriġ iffoka fuq numru ta’ oqsma fis-servizzi pubbliċi, fosthom servizzi ta’ childcare (fejn Malta ġiet fl-ewwel post), is-sistema edukattiva (it-tieni post), servizzi ta’ kura fit-tul (it-tieni post), il-housing soċjali (it-tieni post), il-kura tas-saħħa (it-tielet post), u s-sistema tal-pensjoni tal-istat (is-seba’ post). 

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni qal li dan huwa riżultat ta’ sodisfazzjon kbir, aktar u aktar meta wieħed iqis li sal-2013 is-Servizz Pubbliku kien meqjus bħala issue fil-perċezzjoni tal-pubbliku. Dan huwa rikonoxximent ieħor għall-ħidma kbira li twettqet tul dawn l-aħħar ħames snin fis-Servizz Pubbliku. Ħidma li ġiet rikonoxxuta wkoll bil-fatt li servizz.gov intgħażel biex ikun fost il-finalisti fl-MCA eBusiness Awards 2017 u f’Novembru li għadda rebaħ il-premju internazzjonali Service Design Award. Barra minn hekk, f’Novembru 2017 ukoll, il-Kummissjoni Ewropea, permezz tar-rapport eGovernment Benchmark Report 2017, ikklassifikat lil pajjiżna fl-ewwel post minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea f’dawk li huma servizzi online. 

Is-Sur Cutajar qal li dan is-suċċess kollu huwa dovut għall-fatt li f’dawn l-aħħar ħames snin twettqu riformi b’saħħithom li messew lis-Servizz Pubbliku kollu u daħħlu kultura ġdida li qed tinħass mill-pubbliku wkoll. Huwa elenka diversi inizjattivi li ttieħdu f’dawn l-aħħar ħames snin biex is-Servizz Pubbliku jiġġedded, isir aktar effiċjenti u jilħaq l-aspirazzjonijiet tal-klijenti tiegħu. 

Semma fost oħrajn il-ftuħ taċ-ċentri ta’ servizz.gov fil-qalba tal-komunità, li f’kull wieħed minnhom jingħataw mal-250 servizz, kif ukoll it-800 servizz governattiv, u l-formoli relatati, li nġabru f’one-stop-shop online – servizz.gov.mt. Huwa qal li kull xahar, bħala medja, 3500 ruħ imorru fiċ-ċentri, isiru 29,000 telefonata fuq il-freephone 153, jintbagħtu 1300 email lil servizz.gov, u jkun hemm 80,000 hit fuq il-website servizz.gov.mt. 

Is-Sur Cutajar semma kif il-kunċett tal-one-stop-shop ġie estiż għall-komunità kummerċjali, bit-twaqqif ta’ Business 1st fl-Imrieħel, fejn is-sidien tan-negozji jsibu s-servizzi kollha li għandhom bżonn taħt saqaf wieħed. Fl-ewwel sitt xhur mill-ftuħ ta’ dan il-one-stop-shop, kien hemm mal-5500 klijent li għamlu kuntatt miegħu. 

Inizjattiva oħra kienet it-tnedija ta’ 21 mobile app għas-servizzi governattivi biex dawn ikunu aċċessibbli 24 siegħa kuljum minn kullimkien. Saret ukoll is-soft launch ta’ 10 siti elettroniċi kompatibbli mal-mowbajl. Din is-sena dawn is-servizzi se jkomplu jiġu kkonsolidati biż-żieda ta’ aktar apps u siti kompatibbli. 

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni semma wkoll kif is-sena li għaddiet twettqu l-ewwel 12-il Key Performance Indicator (KPI) għas-Servizz Pubbliku. Il-KPIs qed jinfirxu fl-oqsma kollha tas-Servizz Pubbliku u bħalissa għaddejja ħidma fuq madwar 20 KPI oħra li se jikkonċentraw fuq l-operat tad-dipartimenti tal-gvern. 

Seħħ ukoll tiġdid fis-sistema tax-xiri pubbliku. Fl-2013 kienu jgħaddu 242 jum biex jiġi pproċessat tender. Kif jixhed ir-rapport Single Market Scoreboard tal-Kummissjoni Ewropea, dan il-perjodu issa tnaqqas għal 84 jum, jiġifieri inqas sew mill-medja tal-Unjoni Ewropea, li hija 120. 

Is-Sur Cutajar semma wkoll it-twaqqif tal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi, li bħala mseħbin strateġiċi għandu lill-Università ta’ Malta u lill-MCAST, biex is-Servizz Pubbliku jinvesti fil-ħaddiema tiegħu permezz tat-taħriġ. S’issa f’dan l-istitut tħarrġu mat-13,000 ruħ. 

F’dawn l-aħħar ħames snin is-Servizz Pubbliku sar aktar kontabbli, b’pubblikazzjonijiet annwali li jelenkaw miżuri ta’ simplifikazzjoni – b’total ta’ 655 miżura mwettqa s’issa; it-twettiq tal-miżuri tal-Baġit – b’total ta’ aktar minn 900 miżura mwettqa s’issa; kif ukoll ir-reazzjoni għar-rapport annwali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. 

Is-Servizz Pubbliku adotta wkoll kunċett ta’ ppjanar tridimensjonali u wettaq proċessi ta’ delega ta’ awtorità, mill-impjieg sad-dixxiplina sat-twettiq ta’ miżuri. 

Is-Sur Cutajar qal li din il-ħidma kollha qed titwettaq bħala parti minn viżjoni ċara għas-Servizz Pubbliku, imsejsa fuq l-erba’ pilastri tal-kwalità: vuċi, disinn, pakkett u kontabilità. Din il-viżjoni tinkludi t-tneħħija tal-mentalità li fis-Servizz Pubbliku kollox jgħodd; it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-ħin; il-klijent bħala l-punt fokali, li jinqeda b’servizzi aċċessibbli 24 siegħa kuljum minn kullimkien u aktar ’il quddiem bl-implimentazzjoni tal-prinċipju Write Only Once; u l-għoti ta’ servizz ta’ eċċellenza. ​​​

​​