gov.mt

pr200489

PR200489

14/03/2020

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Imħabbar l-ewwel pakkett ta’ miżuri msejsa sabiex jissalvagwardjaw l-ekonomija u jkunu protetti n-negozji u l-ħaddiema Maltin u l-Għawdxin

Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela, flimkien mal-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna u l-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji ż-Żgħar Silvio Schembri, ħabbar l-ewwel miżuri msejsa sabiex tkun issavalgwardjata l-ekonomija u protetti n-negozji u l-ħaddiema.

 

Il-Prim Ministru qal li fl-aħħar jiem u sigħat saru diskussjonijiet mal-industrija, ma’ min iħaddem, mal-assoċjazzjonijiet wkoll ta’ min iħaddem, fosthom il-kamra tal-kummerċ, l-MHRA, il-kamra tan-negozji żgħar u medji u l-assoċjazzjoni ta’ min iħaddem, il-MEA.

 

“Dan il-pakket ta’ miżuri qed jitħabbar sabiex tkun protetta l-likwidità tan-negozji li mbagħad trid tisarraf fil-protezzjoni tal-impjiegi tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin,” stqarr Dr Abela.

 

“Dawn l-inċentivi, dan il-pakkett ta’ għajnuniet f’dan il-mument partikolari li ninsabu fih se jkun qed jingħata fost l-oħrajn lill-industriji l-aktar affettwati bis-sitwazzjoni li għaddejjin minnha, ewlenin it-turiżmu u l-ospitalità, is-settur tar-rikreazzjoni, it-trasport, kif ukoll ċerti industriji fil-manifattura. Għaldaqstant, b’effett immedjat, qed inħabbru l-posponiment tal-ħlas tal-kontijiet tat-taxxi li jiġu dovuti fix-xahar ta’ Marzu u April ta’ din is-sena li ser inkun qiegħed insemmi: it-taxxa proviżorja, il-value added tax, il-kontribuzzjonijiet tal-ħlas tal-bolla u t-taxxa tal-impjegati, li se tgħodd kemm għal min iħaddem kif ukoll għas-self-employed,” spjega l-Prim Ministru.

 

Il-Prim Ministru Abela qal li, apparti dawk il-miżuri, se tkun imnedija skema sabiex tgħin lil min investa f’sistemi ta’ teleworking u allura li jkun hemm il-faċilità li wieħed jaħdem mid-dar, billi tingħata rifużjoni mit-taxxi tal-ispejjeż li tħallsu.

 

Il-Prim Ministru sellem lill-Kamra tal-Kummerċ tad-diskussjonijiet valida li kien hemm magħhom, kif ukoll l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw lil dawk li jħaddmu u tal-lukandi u r-ristoranti.

 

“Se nkunu qegħdin naċċelleraw il-pagamenti li huma dovuti min-naħa tal-gvern lill-industrija, biex nagħti eżempju wieħed: ir-rifużjoni tal-ħlas tat-taxxa fuq il-valur miżjud,” spjega l-Prim Ministru, filwaqt li tenna li dan se jsir sabiex nibqgħu nipproteġġu l-likwidità tal-kumpaniji tagħna.

 

Domanda li naturalment se tqum; dawn il-kontijiet li huma dovuti għal Marzu u April, meta se jkunu dovuti? Iżda din id-domanda mhux ser titwieġeb illum, dan isir wara li jkun hemm proċess ta’ evalwazzjoni tas-sitwazzjoni preżenti, u d-data ta’ meta dawn il-kontijiet jiġu dovuti jingħataw aktar ‘il quddiem, saħaq il-Prim Ministru.

 

Dr Abela qal li dawn huma miżuri b’saħħithom, miżuri li se jkollhom impatt pożittiv ħafna fuq il-pożizzjoni tal-industrija tagħna biex nissalvagwardjaw l-impjiegi u ma jkunx hemm telf tal-impjiegi tal-Maltin u l-Għawdxin. Dawn mhumiex miżuri faċli, imma nistgħu nagħmluhom għax għandna ekonomija tal-pajjiż li hija waħda reżiljenti, finanzi tal-pajjiż li huma fis-sod, fuq kollox għaliex bħala gvern konna bilgħaqal u ħsibna għal ġurnata tal-lum, narrattiva li għedna tul is-snin, il-ġurnata li dejjem ħsibna għaliha issa waslet u qiegħda magħna u għalhekk bħala gvern aħna preparati u qegħdin f’pożizzjoni li llum iniedu dan is-sett ta’ miżuri biex intaffu t-tbatija tal-industrija tagħna, mhuwiex l-unika pakkett li se nvaraw, però huwa pakkett li se jimxi bl-istess prinċipju fuq il-miżuri li ħabbarna fuq is-saħħa pubblika, jiġifieri li l-miżuri li jkunu meħtieġa fl-ekonomija se jkunu qed jimxu mal-miżuri ta’ saħħa pubblika li qed nieħdu siegħa b’siegħa, sostna l-Prim Ministru.

 

Fl-aħħar nett, il-messaġġ irid ikun li l-gvern mhux ser jagħti blank cheque, kulħadd irid jerfa’ parti mill-piż, kemm min iħaddem, kemm il-gvern, kif ukoll il-ħaddiem. Din hija s-sens ta’ responsabilità, is-sens ta’ burden sharing ta’ din is-sitwazzjoni diffiċli, u hawnekk intenni l-appell tiegħi biex dejjem nimxu mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed, temm jgħid Dr Abela.

 

Waqt din il-konferenza għamlu l-interventi tagħhom ukoll il-Ministri Edward Scicluna u Silvio Schembri.​

​​​