gov.mt

pr201721

PR201721

14/09/2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX: Titnieda uffiċjalment l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex

​​​


Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri nieda uffiċjalment l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex. Din l-awtorità se tkun qed tindirizza l-iżvilupp soċjoekonomiku ta’ Għawdex billi tirrakkomanda proġetti u policies li jħarsu b’mod wiesa’ l-bżonnijiet ta’ Għawdex u tippreżenta qafas għall-politika soċjoekonomika għal Għawdex. Il-Ministru Camilleri qal li, “l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex se jkollha sehem ukoll fit-twettiq ta’ dawn il-proġetti u l-policies, u se tipprovdi fost oħrajn viżjoni li tgawdi l-appoġġ tal-partijiet interessati kollha li jiffurmaw is-soċjetà Għawdxija, fosthom il-gvern, is-settur privat kif wkoll entitajiet mhux governattivi.” 

Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri nnota li mill-2013 ’l hawn, Għawdex irreġistra tkabbir ekonomiku bla preċedent billi kiber b’rata medja annwali ta’ 9.2%. Madanakollu, stqarr li għad hemm ħafna potenzjal li jista’ jiġi sfruttat. L-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex se jkollha parti fundamentali biex tgħin li dan isir billi bl-inizjattivi li se tkun qed tieħu Għawdex ikun jista’ jkompli jattira dejjem iżjed servizzi b’valur miżjud għoli. Il-Ministru għal Għawdex spjega li permezz ta’ din l-awtorità, se jiġu indirizzati b’mod iktar urġenti u adegwat il-karatteristiċi ta’ Għawdex, l-aktar fosthom il-konnettività u użu aħjar tar-riżorsi, kemm naturali, finanzjarji kif ukoll dawk umani. 

Il-President tal-Awtorità Michael Grech qal li l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex se tkun qed tikkonsulta mal-gvern, mas-settur privat, mal-korpi kostitwiti u mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u mal-pubbliku inġenerali biex tipprepara u tippubblika Strateġija għall-Iżvilupp Reġjonali għal Għawdex. Wara dan, l-Awtorità se tkun qed timmaniġġja u tissorvelja l-implimentazzjoni ta’ din l-istrateġija. Dan se jkun qed iseħħ jew billi tieħu b’mod dirett implimentazzjoni tat-tali miżuri jew inkella permezz ta’ ftehimiet ma’ dipartimenti u ma’ entitajiet governattivi oħra li jkunu ġew assenjati responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta’ miżuri speċifiċi. 

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Mario Borg stqarr li barra minn hekk, l-Awtorità se tara li jsiru studji reġjonali dwar impatt fuq Għawdex għal kwalunkwe proposta nazzjonali li titqies li tista’ taffettwa lil Għawdex. Dan se jiżgura li l-karatteristiċi ekonomiċi, soċjali u ambjentali sinifikanti ta’ Għawdex jiġu kkunsidrati fi kwalunkwe strateġija nazzjonali, tfassil ta’ politika u ppjanar. 

Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li huwa jinsab ċert li din l-awtorità se tilgħab parti kruċjali biex tgħin fit-trasformazzjoni tal-isfidi ta’ Għawdex, li huma ħafna, f’opportunitajiet billi tieħu azzjonijiet ħolistiċi u konsistenti fir-rigward tar-realtajiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi ta’ Għawdex. Il-Ministru Camilleri żied ukoll li l-istudju li se tkun qed tesiġi li jsiru l-Awtorità, se jkun qed jiżgura li r-realtajiet ta’ Għawdex jiġu kkunsidrati b’mod studjat u professjonali fi kwalunke proposta. 

Is-Sur Michael Grech qed jinħatar bħala l-President tal-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex waqt li s-Sur Mario Borg se jkun il-Kap Eżekuttiv tagħha.

pr201721d.pdf