gov.mt

pr210662

PR210662

08/04/2021

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA Kap eżekuttiv ġdid għall-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti


Ms Eunice Grech Fiorini se tinħatar kap eżekuttiv ġdid tal-Aġenzija tal-Qorti. Hija se tkompli tibni fuq il-ħidma li wettaq il-predeċessur tagħha, is-Sur Frank Mercieca, li serva f'diversi rwoli fil-qrati tal-ġustizzja ta' pajjiżna għall-aħħar 45 sena.

 

Ms Grech Fiorini serviet ta' direttur, assistent reġistratur, deputat reġistratur, prinċipal u clerk fil-Qorti għall-aħħar 23 sena. Hija serviet ta' assistent reġistratur bejn l-2014 u l-2018 u ta' direttur/reġistratur mill-2018 sal-lum il-ġurnata. Hija gradwat mill-Università ta' Malta b'Baċellerat fl-Istudji Legali u laħqet prokuratur legali fis-sena 2009.

 

Il-ministeru jħabbar ukoll li Ms Eunice Grech Fiorini ser tidħol fil-kariga ta' kap eżekuttiv b'effett mill-1 ta' Mejju 2021, sabiex jiġi aċċertat li jkun hemm trasferiment tal-kariga b'mod gradwali u għaqli.

 

Is-Sur Mercieca se jinħatar konsulent tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti għal perjodu ta' żmien sabiex tibqa' tintuża l-esperjenza tiegħu fis-settur tal-ġustizzja. Il-Ministru Zammit Lewis jirringrazzja lis-Sur F. Mercieca għas-servizz impekkabbli tiegħu fil-qasam tal-ġustizzja.

 

Il-ministeru informa b'mod uffiċjali lill-Prim Imħallef Dr Mark Chetcuti b'din il-ħatra.  

   

Il-Ministru Zammit Lewis jawgura lil Ms Eunice Grech Fiorini għall-kariga ġdida tagħha u wkoll bħala l-ewwel mara li se tkun qed tmexxi din l-aġenzija. Din hi konferma kemm dan il-gvern jemmen fil-mara u li din tkun fil-quċċata tat-teħid tad-deċiżjonijiet fi kwalunkwe sfera tal-ħajja.​