PR211011

28/05/2021

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA Il-Ministru Silvio Schembri b’ħidma f’Dubai għal iżjed opportunitajiet ta’ kummerċ mal-Emirati

It-tisħiħ fil-kooperazzjoni kummerċjali bejn Malta u l-Emirati Għarab Maqgħuda kienet fuq nett tal-aġenda waqt laqgħa li saret bejn il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Schembri, u l-Ministru għall-Ekonomija tal-Emirati Abdalla Bin Touq Al Marri u l-Ministru tal-Istat ghal-Kummerc Thani Al Zeyoudi.

 

Id-diskussjonijiet trattaw l-opportunitajiet ta' negozju għaż-żewġ pajjiżi, l-impatt li ħalliet il-pandemija tal-COVID-19, u x-xejriet ekonomiċi madwar id-dinja kollha. Il-ministri tal-Emirati Għarab Magħquda qalu li jħarsu 'l quddiem għal iktar kollaborazzjoni kummerċjali li permezz tagħha jkun attirat iktar investiment fiż-żewġ pajjiżi. Il-laqgħa bejn il-ministri se tkun segwita b'laqgħat oħra fuq bażi teknika u politika f'Malta, biex dak li ġie maqbul bejn Malta u l-Emirati jiġi implimentat.

 

Il-Ministru Schembri kellu din il-laqgħa fl-isfond tal-avveniment AIBC Summit gewwa Dubai fejn attendew numru kbir ta' delegati minn madwar id-dinja kollha sabiex jaqsmu l-ideat tagħhom u juru l-prodotti u s-servizzi relatati mat-teknoloġiji emerġenti. Waqt id-diskors tiegħu, il-ministru ta ħarsa lejn is-suċċess li Malta kisbet fejn tidħol l-ekonomija u s-settur diġitali. Suċċess li kien attribwit grazzi għall-bini sostnut ta' ekonomija b'saħħitha u kif ukoll qafas li jippermetti l-aħjar prassi possibbli fejn jidħol l-użu tat-teknoloġija.

 

Il-Ministru Schembri nnota li bis-saħħa ta' ekonomija robusta, il-gvern seta' joffri għajnuna finanzjarja lil dawk li ntlaqtu mill-pandemija tal-COVID-19. Fost dawn semma l-garanziji tas-self lin-negozji, il-wage supplement għal kull negozju, u ż-żewġ rawnds ta' vouchers ta' €100 lil kull persuna li għandha iktar minn 16-il sena. Intlaqgħet tajjeb mill-udjenza l-aħbar li Malta ftit jiem ilu laħqet il-herd immunity li tawgura tajjeb għall-ekonomija Maltija u għan-negozji.

 

Tkellem dwar il-fatt li Malta kienet l-ewwel ġurisdizzjoni fid-dinja li ħolqot qafas regolatorju għal teknoloġiji emerġenti, fosthom fuq blockchain fl-2018. Dan filwaqt li fl-2019 tnediet l-istrateġija nazzjonali għall-intelliġenza artifiċjali, bil-għan li Malta ssir l-aqwa launchpad ta' din l-istess teknoloġija sal-2030. Semma wkoll it-tnedija tat-Technology Assurance Sandbox mill-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali, li għandha l-għan sabiex tigwida lil start-ups diġitali fil-ħolqien tal-prodotti u servizzi tagħhom.

 

Il-Ministru Silvio Schembri ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se tkun ippubblikata l-viżjoni ekonomika għall-għaxar snin li ġejjin. Viżjoni li hija mmirata sabiex tassigura li Malta tkun nazzjon ġust u prosperu li jħeġġeġ u jappoġġja l-investiment kontinwu fl-innovazzjoni, ir-riċerka, l-iżvilupp tar-riżors uman, il-kreattività u l-ambjent urban. “Irridu nassiguraw is-suċċess futur ta' Malta billi ssir enfasi fuq soluzzjonijiet innovattivi li jpoġġu lil pajjiżna bħala l-gżira diġitali tal-futur u fost l-aqwa ekonomiji", sostna l-Ministru Schembri.

 

Qal ukoll li Malta hija miftuħa għall-kummerċ, u ċ-ċokon tagħha joffri l-ambjent ideali fejn prodotti jkunu ttestjati, anke fi stadji bikrin, skont standards rikonoxxuti internazzjonalment. L-elementi li jiffurmaw l-ekonomija u l-infrastruttura diġitali huma magħqudin flimkien, u fid-dawl tad-daqs u l-pożizzjoni tal-pajjiż, jagħmlu lil Malta hotspot attraenti u interessanti għall-inizjattivi ta' suċċess, temm jgħid il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija.

 

Il-ministru kellu wkoll diversi laqgħat ma' investituri barranin li wrew interess li jinvestu f'pajjiżna u kien akkumpanjat mill-Ambaxxatriċi Maltija għall-Emirati Għarab Maqgħuda Maria Camilleri Calleja.​