gov.mt

pr211800

PR211800

01/10/2021

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-UGWALJANZA, IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI U L-MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U L-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR: Imnedija l-ewwel Strateġija Kontra r-Razziżmu f’Malta


​ 
Tnediet għall-ewwel darba f’Malta l-Istrateġija Kontra r-Razziżmu li hu l-ewwel pjan t’azzjoni nazzjonali kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta’ intolleranza.
 
Għal din l-okkażjoni, il-Ministeru għall-Ugwaljanza, r-Riċerka u l-Innovazzjoni flimkien mal-Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, ikkollaboraw mat-tim Manchester United li jaħdmu ħafna biex titqajjem kuxjenza kontra r-razziżmu fil-kamp sportiv. Il-leġġenda tal-futbol Dwight Yorke, li kien preżenti għat-tnedija fl-Istadium Nazzjonali ta’ Ta' Qali, ta s-sapport tiegħu għal din il-ħidma li qed jagħmel pajjiżna kontra r-razziżmu.  
 
Dwight Yorke, li rebaħ l-aqwa unuri fil-kamp kalċistiku u lagħab fl-ogħla livelli, qal li jinsab tassew kuntent li Malta qegħda wkoll tqum kontra r-razziżmu. Huwa saħaq li t-tim tal-Manchester United kien minn dejjem iffurmat minn players ta’ etniċitajiet diversi u dan kien kruċjali għas-suċċess tat-tim. Min-naħa tagħha, il-footballer Maltija Maya Lucia, li kienet ukoll preżenti għat-tnedija, sostniet li anke hi stess ġieli ffaċċjat ir-razziżmu u mhux biss fil-futbol u wriet is-sodisfazzjon tagħha li issa tista’ tkun vuċi għal din l-istrateġija kontra r-razziżmu.
 
Preżenti wkoll għat-tnedija kien hemm il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli u rappreżentant tad-Direttorat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem Alex Tortell li lkoll taw is-sapport tagħhom lil din il-ħidma.
 
Waqt id-diskors tiegħu, il-Ministru Owen Bonnici qal: “Din l-istrateġija hija mifruxa fuq is-soċjetà kollha kemm hi, u tinvolvi stakeholders fuq kull livell. Għandna miżuri mmirati għall-Gvern, għall-imsieħba soċjali, riċerka, taħriġ, partiti politiċi, is-soċjeta ċivili, ġbir ta’ dejta, u oħrajn. Iżda hemm miżura waħda li rrid nenfasizza llum li hija li l-ġlieda kontra r-razziżmu trid tasal għand iċ-ċittadini fl-ibliet u l-irħula tagħhom. Avvenimenti koroh li ġraw fl-aħħar snin u fl-aħħar jiem juru li dan huwa kruċjali. Huwa essenzjali li l-istrateġija titħaddem fl-istituzzjonijiet, iżda wkoll miċ-ċittadini,” saħaq il-Ministru Bonnici.  
 
Huwa spjega li din l-istrateġija mhix dokument dwar l-immigrazzjoni, għalkemm ovvjament tindirizza wkoll id-diskriminazzjoni razzjali kontra persuni li jkunu immigranti.  “Is-soċjetà Maltija,” qal il-Ministru Bonnici, “illum hija tant diversa, li anke fil-familji tagħna għandna persuni ġejjin minn kull razza jew etniċità, twemmin jew nuqqas ta’ twemmin, u orjentazzjoni sesswali fost oħrajn.”
 
Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Clayton Bartolo qal, “Din l-istrateġija hija sforz konġunt biex tkompli tinbena koalizzjoni b’saħħitha kontra l-mibgħeda u r-razziżmu. Il-fatt li l-leġġenda tal-Manchester United Dwight Yorke ġie bħala ambaxxatur ta’ din l-istrateġija turi s-setgħa tal-isport li jippromwovi l-prinċipji tal-ugwaljanza u r-rispett fost is-soċjetà, speċjalment fil-ġenerazzjonijiet iżgħar. Ċertament nemmen li t-tfal jistgħu jkunu l-ambaxxaturi ewlenin ta’ Malta anti-razzista u l-ftehim ta’ sħubija ta’ destinazzjoni globali li Malta għandha ma’ Manchester United se jkun ta’ għajnuna kbira biex din l-istrateġija titmexxa ’l quddiem lejn suċċess.”
  
Il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li mhux biżżejjed li ngħidu li m’aħniex razzisti, iżda minflok għandna nagħrfu n-nuqqasijiet tagħna u nsiru attivi kontra r-razziżmu. Dan ifisser li meta niltaqgħu ma’ episodji ta’ razziżmu għandna nikkonfrontawhom. Hija saħqet, “Għandna ngħixu r-razziżmu daqs li kieku kien attakk fuqna stess.”
 
Min-naħa tiegħu s-Sur Alexander Tortell qal li, “l-Istrateġija Kontra r-Razziżmu li qed inniedu hija dokument politiku komprensiv, li għandu l-għan li jikkonfronta u jelimina r-razziżmu fil-forom kollha tiegħu, individwali, sistemiċi u soċjetali u li jistimula u jappoġġa l-inklużjoni interkulturali. Permezz tat-22 miżura tiegħu, jagħmel il-ġlieda kontra r-razziżmu u d-diskriminazzjoni kemm responsabbiltà individwali kif ukoll tas-setturi kollha tas-soċjetà: il-Gvern u s-settur pubbliku, l-istituzzjonijiet demokratiċi u politiċi, il-midja, iżda wkoll is-settur privat, is-soċjetà ċivili u l-popolazzjoni ġenerali. Din il-politika hija konformi mal-pjan ta' azzjoni tal-UE kontra r-razziżmu 2020-2025.”
 
Matul it-tieni parti tal-avveniment, numru ta’ tfal Maltin fin-nursery ta’ Birżebbuġa Windmills kellhom l-opportunità li jkollhom sessjoni ta’ taħriġ ma’ Dwight Yorke nnifsu, fil-preżenza tal-Kap tal-Iskejjel tal-Futbol ta’ Manchester United, Mike Neary fil-kumpless tal-futbol f’Birżebbuġa.