PR220461

12/04/2022

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI Tliet Segretarji Permanenti ġoddaTliet uffiċjali pubbliċi ngħataw il-ħatra bħala Segretarji Permanenti ġodda fis-Servizz Pubbliku wara l-ħatra ta’ Kabinett ġdid. Is-Sur Joseph Chetcuti, is-Sur Emanuel Psaila u s-Sur Carlos Tabone ngħataw il-ħatra mill-President ta’ Malta George Vella bħala Segretarji Permanenti fi tliet Ministeri differenti. Kien hemm assenjazzjonijiet ġodda wkoll lil uħud mis-Segretarji Permanenti attwali.

Is-Sur Joseph Chetcuti kien Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tad-Dwana u issa nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa; is-Sur Emanuel Psaila kien Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u se jkun Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza; filwaqt li s-Sur Carlos Tabone nħatar bhala Segretarju Permanenti fil-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar wara li serva bħala Direttur Maniġerjali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Dawn il-ħatriet saru wara li dawn l-uffiċjali pubbliċi ġew innominati mis-Segretarju Permanenti Ewlieni, is-Sur Mario Cutajar, lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li, wara li evalwat il-karriera ta’ kull wieħed mill-uffiċjali, irrakkomandat il-ħatra tagħhom lill-President ta’ Malta.

Minn meta nħatar il-Kabinett il-ġdid sa issa kien perjodu li matulu s-Segretarji Permanenti u uffiċjali pubbliċi oħra jintroduċu lill-Ministri u lis-Segretarji Parlamentari għall-portafoll li kull wieħed u waħda minnhom ġew assenjati mill-Prim Ministru Dr Robert Abela. Huma jiġu mgħarrfa b’dak kollu li jgħinhom imexxu l-Ministeri tagħhom u anki d-deċiżjonijiet li huma meħtieġa jittieħdu fiż-żmien li ġej.

Issa jmiss li matul din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla kollha, wara li fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet tqassmu mill-ġdid is-Segretarji Permanenti fid-dekasteri l-ġodda, jibda perjodu ta’ tranżizzjoni f’livell amministrattiv skont fejn hu meħtieg biċ-ċaqliq li sar.

Is-Servizz Pubbliku jrid jiżżi ħajr lis-Sur Joseph Rapa li ,sa mill-2013, serva bħala Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa, għas-servizz kbir li ta f’dil-ħatra f’dawn l-aħħar disa’ snin, u li issa huwa stess xtaq li ma jerġax ikun ikkunsidrat għal Segretarju Permanenti. 

Is-Segretarji Permanenti fis-Servizz Pubbliku issa ġew assenjati kif ġej:

Is-Sur Mario Cutajar                           Uffiċċju tal-Prim Ministru

                                                               Kap tas-Servizz Pubbliku

 

Is-Sur Kevin Mahoney                       Uffiċċju tal-Prim Ministru (Kordinazzjoni u Implimentazzjoni)

                                               

Dr Joyce Cassar                                  Uffiċċju tal-Prim Ministru (People and Standards)

 

Is-Sur Joseph Chetcuti                        Ministeru għas-Saħħa

 

Is-Sa Joyce Dimech                            Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali

 

Is-Sur Christopher Cutajar                 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ

 

Is-Sur Mark Musù                                Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

                                                                Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli

 

Is-Sur Sharlo Camilleri                      Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali

 

Is-Sur Ronald Mizzi                           Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet

 

Is-Sur Paul Zahra                               Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet (Fondi Ewropej)        

 

Is-Sa Nancy Caruana                         Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur

 

Is-Sur Johan Galea                             Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali

                                                               Ministeru għall-Ġustizzja

 

Is-Sur John Borg                                 Ministeru għal Għawdex

 

Is-Sur Emanuel Psaila                        Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza

 

Is-Sur Anthony Gatt                           Ministeru għat-Turiżmu

 

Is-Sur Joseph F. Caruana                    Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża

 

Is-Sur Alfred Camilleri                       Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol

 

Is-Sur Matthew Vella                        Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

 

Is-Sur Carlos Tabone                          Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar

 

Is-Sa Christine Schembri                   Ministeru għall-Anzjanità Attiva

​ 


Ritratt 1: Mr Joseph Chetcuti
Ritratt 2: Mr Emanuel Psaila
Ritratt 3: Mr Carlos Tabone