PR220841

23/06/2022

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI Servizz Pubbliku b’aktar soluzzjonijiet diġitali – L-ewwel diskors tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana

​​

Il-ħidma biex is-Servizz Pubbliku jkun mgħammar bl-għodda diġitali li jeħtieġ se tkun il-prijorità tal-amministrazzjoni pubblika fis-snin li ġejjin. Dan il-proċess ta' diġitalizzazzjoni se jgawdi minnu kulħadd, kemm iċ-ċittadini li jieħdu s-servizz kif ukoll l-uffiċjali pubbliċi li jipprovduh.

 

F'avveniment li fakkar il-Jum Dinji għas-Servizzi Pubbliċi u li sar taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana spjega li d-diġitalizzazzjoni tas-Servizz Pubbliku mhijiex lussu iżda neċessità.

 

“It-teknoloġija tinbidel, u magħha tibdel il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Nemmen li t-teknoloġija hija l-għodda li għandna bżonn biex nagħtu servizz xieraq lill-klijenti li jeħtieġu s-servizz. Dan mingħajr ma tnaqqas l-importanza tal-uffiċjal pubbliku, anzi, se tkun hemm għal kulħadd, għal kull grad u f'kull settur", spjega s-Sur Sultana.

 

Hu sostna li filwaqt li fl-aħħar snin is-Servizz Pubbliku ġġedded u ssaħħaħ, l-element ta' bidla jrid jibqa' għaddej biex jintlaħqu l-aspettattivi tal-poplu Malti u Għawdxi.

 

Is-Sur Sultana spjega li filwaqt li Malta tiddomina l-klassifika tal-egovernment fl-Ewropa, il-viżjoni tas-Servizz Pubbliku f'dan ir-rigward tibqa' waħda ambizzjuża li ma tiqafx sal-proviżjoni ta' servizz governattiv online.

 

“Se naħdmu biex l-esperjenza tan-nies biex jieħdu servizz tkun waħda mingħajr taħbil il-moħħ, b'soluzzjoni mingħajr dewmien u mingħajr talbiet ripetuti għall-informazzjoni, bil-klijent aġġornat bil-progress matul il-proċess, fost oħrajn", qal Tony Sultana.

 

Fl-ewwel diskors tiegħu bħala Segretarju Permanenti Ewlieni, is-Sur Sultana radd ħajr ukoll lill-uffiċjali pubbliċi kollha għad-dedikazzjoni u l-impenn li juru fix-xogħol tagħhom. Qal li f'dawn it-23 jum f'dan ir-rwol iltaqa' ma' aktar minn 500 ħaddiem. Enfasizza l-bżonn li kulħadd jiġbed ħabel wieħed, biex b'ħidma kollettiva mas-segretarji permanenti kull uffiċjal pubbliku jilħaq il-potenzjal tiegħu u jikkontribwixxi għas-suċċess tas-Servizz Pubbliku.​