PR231388

18/09/2023

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Ir-riforma tal-kera tal-art agrikola li wettaq pajjiżna ta’ eżempju għal pajjiżi oħra Ewropej


F'Kunsill tal-Ministri ieħor fi Brussell, magħruf bħala AgriFish, il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo ddiskuta bosta temi u anke elenka numru ta' eżempji konkreti li Malta wettqet f'dawn l-oqsma.

 

Fost l-oħrajn, meta ma' Ministri oħra Ewropej kien qed jiġi diskuss is-suġġett taż-żoni rurali, il-Ministru Refalo semma r-riforma fil-kera tal-art agrikola li wettaq il-Gvern Malti u li għandha l-għan li tħares id-drittijiet tal-bdiewa Maltin u Għawdxin u fl-istess ħin tippreserva l-art agrikola biex tibqa' tintuża għal skop agrikolu.

 

Il-Ministru semma wkoll l-għajnuna diretta li l-Gvern Malti, kemm minn fondi nazzjonali u anke dawk Ewropej,  jagħti lill-bdiewa tagħna.

 

“L-għajnuna diretta lill-bdiewa tibqa' sors importanti biex iżomm is-settur agrikolu vijabbli. Flimkien ma' dan, it-tixrid ta' għarfien huwa wkoll pilastru importanti u dan qed isir bil-Farm Extension Services, fejn il-bdiewa qed jingħataw it-taħriġ meħtieġ ta' kif jistgħu jużaw aħjar ir-riżorsi naturali," saħaq il-Ministru Refalo fi Brussell.

 

Il-Ministru tenna l-importanza wkoll tal-Politika Agrikola Komuni (CAP) f'pajjiżna, li sejħilha strument finanzjarju importanti ħafna u li se jkompli jgħin biex jattira iktar bdiewa żgħażagħ, kif ukoll biex tixpruna investimenti għal infrastruttura aktar moderna u għad-diġitalizzazzjoni tas-settur.

 

Il-Kunsill iddiskuta wkoll l-impatt tat-tibdil fil-klima li nħass b'mod reali fin-Nofsinhar tal-Ewropa dan is-sajf, b'Malta wriet solidarjetà mal-pajjiżi milquta.

​