PR231806

20/11/2023

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAR-RIFORMI U L-UGWALJANZA L-ittestjar tal-verġinità ser issir illegali f’Malta


Ser jitressaq abbozz ta' liġi għall-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati li ser jikkriminalizza l-ittestjar tal-verġinità.

 

Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg ħabbret dan f'konferenza tal-aħbarijiet. Hija qalet li din il-liġi ser tagħti sinjal ċar kontra prattika diskriminatorja li tikkawża trawma, umiljazzjoni u uġigħ għan-nisa u l-bniet. 

 

“Dan huwa abbuż li jammonta għal vjolenza sesswali u ma għandu qatt jiġi tollerat jew aċċettat taħt l-ebda ċirkustanza," żiedet tgħid Rebecca Buttigieg. Hija spjegat li dan it-test isir bl-impressjoni żbaljata li wieħed jista' jiddetermina jekk tfajla qattx kellha interkors sesswali.

 

Is-segretarju parlamentari spjegat li ġeneralment l-eżami tal-verġinità jkun impost fuq nisa u bniet f'soċjetajiet fejn in-nisa huma meqjusa bħala propjetà ta' missierhom jew ta' żewġhom u għad għandhom ideat  sterjotipati dwar is-sesswalità. Kompliet tgħid li medikament dan it-test ma għandu ebda bażi xjentifika waqt li jikser id-drittijiet tal-bniedem.

 

Is-segretarju parlamentari temmet tgħid li b'din il-liġi ser titwettaq wegħda oħra tal-Manifest Elettorali, u Malta, bħal uħud mill-pajjiżi Ewropej, ser tkun minn ta' quddiem li jkollha din il-liġi kif rakkomandat  minn aġenziji tan-Nazzjonijiet Magħquda fosthom l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, id-WHO.​