PR231811

21/11/2023

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, IL-FONDI EWROPEJ U L-ARTIJIET Inawgurat xogħol ta’ restawr fuq il-Knisja Arċipretali ta’ Ħaż-Żebbuġ b’finanzjament li jħares il-patrimonju kulturali

Tlesta l-proġett ta' restawr fuq il-Knisja Arċipretali ta' San Filep t'Aġira f'Ħaż-Żebbuġ, proġett li sar b'investiment ta' €113,000, b'ko-finanzjament ta' 80% minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru għall-Fondi Ewropej Silvio Schembri, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Pace Ross u l-Arċipriet ta' Ħaż-Żebbuġ Dun Albert Buhagiar.

 

Permezz ta' dan il-proġett, li għalih ikkontribwixxew ukoll il-parruċċani ta' Ħaż-Żebbuġ, sar ir-restawr tal-kampnari, il-koppla u t-tanbur (il-bażi) tagħha u l-lanterna kif ukoll saret sistema ġdida ta' dawl iktar effiċjenti fil-konsum tal-enerġija. Il-Knisja Arċipretali ta' Ħaż-Żebbuġ inbniet fil-bidu tas-seklu 17 wara li fis-seklu 14 kien hemm diġà knisja oħra flokha fuq l-art ta' Filippo de Catania, negozjant Sqalli li kien ħallas għall-bini ta' din il-knisja.

 

Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Schembri qal li permezz tal-fondi Ewropej qed issir differenza fil-qalba tal-komunitajiet tagħna. “Dan minbarra li dawn il-fondi qed jagħtu valur miżjud lill-lokalitajiet tagħna, u b'hekk inkomplu nżidu, is-sbuħija u l-valur turistiku fil-qalba tal-irħula", qal il-Ministru Schembri.

 

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett qal li permezz ta' investiment ta' €4 miljun mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u ddedikat mill-Gvern, l-Arċidjoċesi ta' Malta qed twettaq proġetti ta' restawr fuq 33 knisja f'Malta bil-għan li titwettaq konservazzjoni, protezzjoni u promozzjoni tal-wirt kulturali ekkleżjastiku. “Dan huwa investiment ieħor li twettaq b'fondi Ewropej, li għen lill-parroċċa ta' Ħaż-Żebbuġ tirrestawra diversi partijiet minn din il-knisja, li hija tant għal qalb il-komunità Żebbuġija, waqt li titkompla l-ħidma tal-Gvern biex jirrestawra l-wirt kulturali ta' pajjiżna", qal is-Segretarju Parlamentari Bonett.

 

L-Isqof Galea-Curmi irringrazzja lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom għax-xogħlijiet ta' dan ir-restawr kif ukoll lil Dun Daniel Cardona, li kien l-Arċipriet fiż-żmien li beda x-xogħol. “Il-Knisja f'Malta għandha l-impenn li tħares il-patrimonju kulturali tagħha. Tagħmel dan b'sens ta' ġustizzja mal-antentati tagħna li ħallew dan il-wirt hekk prezzjuż; b'servizz lejn il-poplu li jista' jgawdi dak li hu sabiħ u b'din il-ħidma li saret fil-parroċċa ta' Ħaż-Żebbuġ igawdi l-poplu ta' din il-lokalità imma wkoll il-poplu Malti kollu u dawk kollha li jiġu jżuru lil Malta u jistgħu japprezzaw il-wirt kulturali tagħna", qal l-Isqof Galea-Curmi li żied jisħaq fuq ir-responsabbiltà lejn il-ġenerazzjonijiet futuri li lilhom irridu nħallu wirt sabiħ.

 

Is-Sur Pace Ross fakkar kif din il-knisja tagħmel parti mir-rotta ċentrali taċ-Church Trails, li ġew introdotti riċentament u li huma maħsuba biex it-turisti u l-Maltin igawdu dan il-patrimonju li ġie restawrat permezz ta' fondi Ewropej.

 

​​​