Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

OPM-01

23/07/2020

Il-Prim Ministru u Dr Lydia Abela ospitaw l-ewwel edizzjoni ta’ ‘A Night at the Palace’.

Il-Prim Ministru u Dr Lydia Abela ospitaw l-ewwel edizzjoni ta' 'A Night at the Palace'. Dan l-avveniment, li ttella' bil-kollaborazzjoni sħiħa tal-Malta Philharmonic Orchestra,  għall-ewwel darba wara l-pandemija, preżenta kombinazzjoni ta' opri u musicals taħt id-direzzjoni tas-surmast ta' fama internazzjonali Wayne Marshall.

 

L-għan ta' dan l-avveniment kien li jinġabru fondi għall-orgranizzazzjonijiet li jaħdmu b'mod volontarju fil-qasam tal-jeddijiet tal-annimali. Il-Prim Ministru u Dr Lydia Abela, flimkien ma' binthom Giorgia Mae, kellhom l-opportunità li jiltaqgħu ma' mijiet ta' familji li attendew għal dan il-proġett ġdid li se jibda jittella' kull sena.


*****


The Prime Minister and Dr Lydia Abela hosted the first edition of 'A Night at the Palace'. In collaboration with the full complement of the Malta Philharmonic Orchestra, for the first time following the pandemic, the concert presented a combination of operas and musicals under the direction of internationally renowned conductor Wayne Marshall.

 

The aim of the event was to raise funds for organisations which voluntarily work in favour of animal rights. The Prime Minister and Dr Lydia Abela, together with their daughter Giorgia Mae, had the opportunity to meet the hundreds of families attending this new project that will now become an annual occasion.​​