Referendum 2015

Question put to the Voter

Do you agree that the provisions of the 'Framework for Allowing a Derogation Opening a Spring Hunting Season  for Turtle Dove and Quail Regulations' (Subsidiary Legislation 504.94) should continue in force? 

Mistoqsija lill-Votant

Taqbel illi d-dispożizzjoni tar-'Regolamenti dwar Qafas biex tigi permessa Deroga li tiftaħ l-Istaġun għall-Kaċċa tal-Gamiem u tas-Summien fir-Rebbiegħa' (Leġislazzjoni Sussidjarja 504,94) għandhom jibqgħu fis-seħħ?

 

Approximate Percentage of Votes Cast: 75%
           
Table No. Votes Polled Valid Votes Yes No Invalid Votes
           
1  16406  16222 7535  8687   184  
2  17112  16971 10511 6460   141 
3  17741  17630 9938  7692  111 
4  18191  18004 9876  8128  187 
5  21835  21518  12874  8644  317
6  20878  20610 12147  8463   268 
7  21439 21227 13239   7988   212  
8  18776  18654  7540 11114    122
9  18390 18273   6415  11858  117 
10  17595  17466 5242   12224  129 
11  22392  22154  8239  13915 238  
12  23147 22822   14179 8643   325  
13  19255  19097 8699  10398    158
Total  253157 250648 126434   124214  2509