TITNIEDA L-ISKEMA TA’ TINDIF TA’ WIDIEN U RDUMIJIET LI JINSABU FI STAT MITLUQ F’GĦAWDEX

Reference Number: PR2873, Press Release Issue Date: Dec 23, 2013