Skambju tal-awguri għas-Sena l-Ġdida mar-Rappreżentanti tal-korpi kostitwiti, tas-soċjetà ċivili u l-pubbliku inġenerali mill-Ispeaker l-Onorevoli Anġlu Farrugia

Reference Number:  , Press Release Issue Date: Dec 31, 2014
 
​Skambju tal-awguri għas-Sena l-Ġdida mar-Rappreżentanti tal-korpi kostitwiti, tas-soċjetà ċivili u l-pubbliku inġenerali mill-Ispeaker l-Onorevoli Anġlu Farrugia, id-Deputy Speaker l-Onorevoli Ċensu Galea u d-Deputy Whips, l-Onorevoli Deborah Schembri u l-Onorevoli Frederick Azzopardi.