Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca tixgħel il-projezzjonijiet 3D fuq il-faċċata tal-Palazz tal-Granmastru l-Belt Valletta, liema xogħol sar mill-istudenti tal-MCAST b’organizazzjoni mill-Fondazzjoni Valletta 2018.

Reference Number:  , Press Release Issue Date: Dec 23, 2015