Education

Below are the Education publications available at DOI:

 
 
 
 
Il-Bennej (Price - €8.15)
Kien inħass il-bżonn li jsir taħriġ fis-sengħa tal-bini u għal dan l-għan tnedew korsijiet għal-liċenzja ta’ bennej. L-għalliema tas-sengħa tal-bini, fl-iskola Glormu Cassar, ippreparaw il-lezzjonijiet li huma miġburin flimkien f’dan il-ktieb. L-iskop ewlieni tal-għalliema kien li l-lezzjonijiet jinżammu sempliċi kemm jista’ jkun. Dan il-ktieb huwa ta’ siwi għal min b’xi mod jew ieħor għandu jew sejjer ikollu x’jaqsam mal-bini speċjalment dawk li se jibnu djarhom.
 
 


Ħwejjeġ li Rajna (Prezz - 4.66)​
Ħwejjeġ li Rajna huwa ktieb li jittratta diversi suġġetti li jagħtu kwadru wiesgħa ħafna ta' ġrajjet artna f'dawn l-aħħar snin. Fost is-suġġetti nisbu l-ħajja soċjali, dik politika, ċivili u reliġjuża, il-progress fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż, ix-xogħol tal-Parlament, it-Tarzna u l-AirMalta, il-piki parrokjali u l-istrikes, l-isptarijiet, l-iżvilupp ta' Għawdex u l-Banek u x-Xandir.​


Omeru L-Odissea (Prezz - 4.66)​​
L-Odissea ta' Omeru tirrakkonta l-aħħar erbgħin jum mid-dsatax-il sena tal-vjaġġ ta' Odissew minn meta telaq minn Trojja. Din il-poeżija hija minjiera prinċipali li minnha ttieħed id-deheb li sebbaħ il-letteraturi tal-Mediterran mill-Greċja 'l hawn.
​ 


Contact Information:

 Contact Name 
Department of Information
Publishing Unit,
3, Castille Place,
Valletta VLT 2000


 Telephone
2200 1700


 Email