Education

Below are the Education publications available at DOI:

 
 
 
 
Il-Bennej (Price - €8.15)
Kien inħass il-bżonn li jsir taħriġ fis-sengħa tal-bini u għal dan l-għan tnedew korsijiet għal-liċenzja ta’ bennej. L-għalliema tas-sengħa tal-bini, fl-iskola Glormu Cassar, ippreparaw il-lezzjonijiet li huma miġburin flimkien f’dan il-ktieb. L-iskop ewlieni tal-għalliema kien li l-lezzjonijiet jinżammu sempliċi kemm jista’ jkun. Dan il-ktieb huwa ta’ siwi għal min b’xi mod jew ieħor għandu jew sejjer ikollu x’jaqsam mal-bini speċjalment dawk li se jibnu djarhom.
 
 


Ħwejjeġ li Rajna (Prezz - 4.66)​

Omeru L-Odissea (Prezz - 4.66)​​ 


Contact Information:

 Contact Name 
Department of Information
Publishing Unit,
3, Castille Place,
Valletta VLT 2000


 Telephone
2200 1700


 Email