Application for Free School Transport / Formola tal-Applikazzjoni għat-Trasport tal-Iskola b'xejn

<br>
<p><b>English​</b></p>

<p>The School Transport Section within the Ministry for the Education and Employment has introduced a new online process to apply for the Free State School Transport for your children.</p>

<p>Kindly ensure that you read and understand the Terms and Conditions prior to filling in the application listed below.</p>

<p><b><u>Terms and Conditions</u></b></p>

<p>Click to this link to follow the instructions <a href ="https://education.gov.mt/en/Documents/Instructions%20to%20Apply%20for%20the%20School%20Transport.pdf">Link</a></p>

<p>Student who will be attedning the Alternative Learining Programme, National Sports School, The Malta Visual and Performing Arts, Resource Centres and Learning Support Centres <b>do not need to apply.</b></p>

<p>Students residing in Marsaskala and in Zejtun and will be attending Handaq Middle School in Year 7 (Form 1) need to select Zejtun Middle School in the drop down menu.</p>

<p>A new application has to be duly filled-in for each and every student.</p>

<p>It is important to note that your child needs to apply for the next year group attending the next Scholastic Year 2018/19 (example, if student is currently in Year 5 in Scholastic Year 2017/18, the applicant must select Year 6 in the application).</p>

<p>Transport services will not be guaranteed for applications submitted beyond the closing date.</p>

<p>In case of any incorrect information with regards to your child’s personal details, you are kindly requested to contact Identity Malta Agency, Evans Building, Valletta on 2590 4000 or email on <a href = "enquiries@identitymalta.com">enquiries@identitymalta.com.</a></p>

<p>In case of any queries, please contact us on <a href = "schooltransport.educserv@gov.mt">schooltransport.educserv@gov.mt</a> or on 25981888.</p>

<p>This form is supported by Google Chrome and Microsoft Edge only.<b>This form is not supported by smart phones.</b></p>

<p><b>Malti</b></p>

<p>Is-Sezzjoni tat-Trasport tal-Iskejjel fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi nediet proċess onlajn ġdid biex tapplika għat-Trasport tal-Iskola tal-Istat bla ħlas għat-tfal tiegħek.</p>

<p>Jekk jogħġbok aqra t-Termini u l-Kundizzjonijiet qabel timla l-applikazzjoni elenkati hawn taħt.</p>

<p><b><u>Termini u Kundizzjonijiet</u></b></p>

<p>Agħfas din il-link biex issegwi l-istruzzjonijiet <a href = "https://education.gov.mt/en/Documents/Instructions%20to%20Apply%20for%20the%20School%20Transport.pdf">Link</a></p>

<p>L-istudenti li ser jattendu n-National Sports School, The Malta Visual Performing Arts, Resource Centres u Learning Support Centres <b>m'għandhomx għalfejn japplikaw.</b></p>

<p>Studenti li joqgħodu Marsaskala u iż-Żejtun u ser jattendu l-iskola Medja tal-Ħandaq fis-7 Sena <b>biss</b> (Form 1) iridu jagħżlu l-iskola Medja taż-Żejtun mill-lista tal-iskejjel li ser isibu fl-applikazzjoni onlajn.</p>

<p>Huwa importanti li timtela’ applikazzjoni ġdida għal kull student.</p>

<p>Huwa importanti li wieħed jinnota li l-istudent għandu japplika għall-grupp tas-sena d-dieħla li jattendi s-Sena Skolastika 2018/19 (eżempju, jekk l-istudent bħalissa jinsab fil-Ħames Sena Skolastika 2017/18, fl-applikazzjoni l-applikant għandu jagħżel is-Sitt Sena.</p>

<p>Servizz għat-trasport mhux garantit għall-applikazzjonijiet li jidħlu wara d-data tal-għeluq.</p>

<p>F’każ li l-informazzjoni provduta rigward id-dettalji personali tat-tfal tiegħek mhix korretta, inti ġentilment mitlub/a tagħmel kuntatt mal-Aġenzija tal-Identita` Malta, Evans Building, Valletta fuq 2590 4000 jew email fuq <a href = "enquiries@identitymalta.com">enquiries@identitymalta.com</a>.</p>

<p>F’każ li għandek xi mistoqsijiet, inti tista’ tagħmel kuntatt magħna fuq; <a href = "schooltransport.educserv@gov.mt">schooltransport.educserv@gov.mt</a> jew fuq 25981888.​​</p>

<p>Din il-formola taħdem biss fuq il-Google Chrome u Microsoft Edge. <b>Din il-formola ma taħdimx fuq smart phones.</b></p>
</br>


Arrow

Important Notice


<p><b>​English</b></p>
<p>Please note that your application for the School Transport must be submitted between <b>Friday 11th May 2018 till 29th June 2018.</b></p>

<p><b>Malti</b></p>
<p>Jekk jogħġbok innota li l-applikazzjoni tiegħek għat-Trasport tal-Iskola għandha tiġi sottomessa bejn <b>l il-Ġimgħa 11 ta' Mejju 2018 sa nhar il-Ġimgħa 29 ta' Ġunju 2018<b></p>

Contact
Ministry for Education and Employment

Great Siege Road
Floriana, VLT 2000, Malta.

Telephone
2598 0000 / 2598 2463

Email

Website