Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

Road-closures-in-Malta-and-Gozo

No

Toroq magħluqa f'Malta u f'Għawdex

POLICE NOTICE

No. 116

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Msida

 

On Friday, 19th July, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Misraħ il-5 ta' Ottubru, Triq il-Kunċizzjoni and Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex – both sides and parking area in Triq ix-Xatt tal-Imsida, in front of Johnsons Store.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 8.30 p.m. till 10.00 p.m., through Triq ix-Xatt Ta' Xbiex direction towards Msida, will be closed for traffic.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 10.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Mikiel Anton Vassallo direction towards Msida Skatepark roundabout, will be closed for traffic.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 10.00 p.m. till 1.30 a.m., through Xatt tal-Imsida direction towards Triq d'Argens will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex direction towards Msida, will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq Abate Rigord, Ta' Xbiex direction towards ix-Xatt ta' Ta' Xbiex will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards,   incoming traffic from Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex direction towards Msida, will be diverted from Triq Abate Rigord to Triq il-Prinċipessa Margerita to Triq Testaferrata, Msida.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 8.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Mikiel Anton Vassalli direction towards Msida from skatepark roundabout.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 8.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq il-Kunċizzjoni from Xatt tal-Imsida direction towards Triq d'Argens, will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 8.00 p.m. onwards,  Triq il-Wied direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, incoming traffic from Triq Reġjonali, from Kappara roundabout direction towards Msida will pass towards the Skate Park roundabout or to the Santa Venera tunnels and towards Triq Dun Karm, Birkirkara.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from midnight onwards,   through Triq ix-Xatt tal-Pietà,direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex – both sides and parking area in Triq ix-Xatt tal-Imsida, in front of Johnsons Store.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex – both sides and parking area in Triq ix-Xatt tal-Imsida, in front of Johnsons Store.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 1.00 p.m. onwards, through Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex, Triq Antonio Bosio, Triq il-Ġdida, Triq Dr Robbie Naudi, Triq Triq d'Argens, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Wied, Triq ix-Xatt tal-Imsida, Triq il-Baċir, Triq Clarence, Triq Qrejten, Triq Ġużè Ellul Mercer and parking area in Triq ix-Xatt tal-Imsida, in front of Johnsons Store.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 10.30 a.m. till noon, through Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 11.00 a.m. till 4.00 p.m., through Triq Mikiel Anton Vasalli, Msida, direction towards Msida from the Skate Park roundabout, will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 11.00 a.m. till 4.00 p.m., through Triq il-Kunċizzjoni from Xatt tal-Imsida direction towards Triq d'Argens, will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq Abate Rigord, Ta' Xbiex, direction towards Xatt ta' Ta' Xbiex will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, incoming traffic from Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex direction towards Msida will be diverted towards Triq Abate Rigord to Triq il-Prinċipessa Margerita to Triq Testaferrata.

 

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq Mikiel Anton Vassalli, Msida direction towards Msida from Skate Park roundabout and from Xatt tal-Imsida, will be closed for traffic.

 On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq il-Kunċizzjoni from Xatt tal-Imsida direction towards Triq d'Argens, will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq il-Wied direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, through Triq ix-Xatt tal-Pietà, direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, incoming traffic from Triq Reġjonali, from Kappara roundabout direction towards Msida will be diverted towards Skate Park rounabout or to Santa Venera tunnels or Triq Dun Karm, Birkirkara.

 

Ħal Qormi/Marsa

 

On Saturday, 27th July, 2019, from 5.00 a.m. till 2.00 a.m. of Sunday, 28th July, 2019, Triq l-Iljun will be one way with entrace through limits of Stabal.

 

From Saturday, 27th July, 2019, from 2.00 p.m. till Sunday, 28th July, 2019, till 3.00 a.m., no parking is allowed in the parking area near Schembri Batteries and parked vehicles will be towed away.

 

From Saturday, 27th July, 2019, from 11.00 a.m. till 4.00 a.m. of Sunday, 28th July, 2019, through a road in the Marsa Sports Grounds, between Triq Aldo Moro and limits of Stabal.

 

On Saturday, 27th July, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, Triq l-Iljun will be one way with entrance through limits of Stabal.

 

On Saturday, 27th July, 2019, from 2.00 p.m. till Sunday, 28th July, 2019, till 3.00 a.m., no parking is allowed in limits of Stabal - Marsa Industrial Estate (near Coca Cola factory) and in Aldo Moro Bus Lane.  Parked vehicles will be towed away.

 

From Friday, 26th July, 2019, till Sunday, 28th July, 2019, at 2.00 a.m., no parking is allowed in Triq l-Iljun, Ħal Qormi, Triq it-Tromba, Marsa and in Aldo Moro Service Road between Ventura Ltd and Crimson Wing, Marsa.

 

Paola

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 22nd July, 2019, from 8.00 p.m. till 11.30 p.m., through De Paule Square, Triq l-Arkata, Triq il-Foss, Triq il-Ġdida, Triq Sammat, Triq Sant'Ubaldesca, Triq San Alwigi, Triq Tfief, Triq Mons. Xuereb, Triq l-Imbroll, Triq Luqa, Triq l-Annunzjata, Triq it-Tarzna, Triq M. Buhagiar, Triq Lampuka, Triq l-Oratorju, Triq Ħal Tarxien, Triq Ġużè D'Amato and Triq it-Tramuntana

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Tuesday, 23rd July, 2019, from 6.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq l-Isqof Buhagiar, Triq Għajn Dwieli, Triq Fr. Charles Plater, Triq Wied Blandun, Triq San Franġisk, Triq Mater Boni Consigli, Triq is-Sorijiet, Triq San Ġużepp, Triq Tal-Borġ, Triq Lampuka, Triq Santa Monika, Triq il-Knisja, Triq il-Vittmi tax-Xogħol, Triq l-Għaqdiet tal-Ħaddiema, Triq il-Kampanella, Triq il-Liedna, Triq San Mikiel, De Paule Square, Triq l-Arkata, Triq it-Tramuntana, Triq Ninu Cremona, Triq Sammat and Triq Ġużè D'Amato.

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 24th July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, through Paola Square, Triq il-Foss, Triq Ħal Saflieni, Triq San Alwiġi, Triq Robinich, Triq ix-Xewk, Triq l-Imbroll, Triq Luqa, Triq Nazzarenu, Triq it-Tarzna, Triq Ħal Tarxien, Triq Lampuka, Triq Santa Monika, Triq Ġużè D'Amato and Triq il-Knisja.

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 25th July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, through De Paule Square.

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 26th July, 2019, from 8.00 a.m. till 1.00 a.m., through   De Paule Square, Triq Ninu Cremona, Triq it-Tramuntana, Triq l-Arkata, Triq il-Ġdida, Triq it-Tifkira, Triq San Edwardu, Triq Palma, Triq Ħal Tarxien, Triq it-Tarzna, Triq Santa Monika, Triq San Ġużepp, Triq Ġużè D'Amato, Triq is-Sorijiet, Vjal il-Knisja, Triq il-Qalb ta' Ġesù, Triq il-Kalkara tal-Ġir and Triq Bormla.

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 27th July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Lampuka, Triq Ħaż-Żabbar, Triq Ġużè D'Amato, Triq il-Qalb ta' Ġesù, Vjal il-Knisja, Triq San Ġużepp, Triq it-Tarzna, Triq Sammat, De Paule Square, Triq il-Wied, Triq Santa Monika, Triq Sant'Ubaldesca, Triq Tal-Borġ and Triq iċ-Ċimiterju.

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 28th July, 2019,from 10.00 a.m. till 4.00 p.m., through De Paule Square, Triq l-Arkata, Triq il-Ġdida, Triq Palma, Triq Melita, Triq Nazzarenu, Triq Lampuka, Triq Sammat, Vjal il-Knisja, Triq Ħaż-Żabbar, Triq Ninu Cremona and Triq Sant'Ubaldesca.

 

The same procedure applies on Sunday, 28th July, 2019, from 1.00 p.m. till midnight, through De Paule Square, Triq Ħal Tarxien, Triq Lampuka, Triq Stivala, Triq Mater Boni Consigli, Triq Ħaż-Żabbar, Triq is-Sorijiet, Triq Sant'Ubaldesca, Triq is-Sultana, Triq l-Arkata, Triq il-Ġdida, Triq Sammat and Triq Tal-Borġ.

 

San Ġwann

 

On Friday, 2nd August, 2019, from 7.30 p.m. till 00.30 a.m., through Triq Santa Margerita, Triq Massabielle, Triq San Franġisk, Triq Birkirkara, Triq il-Korvu, Triq it-Torri Ruman, Triq in-Naxxar,Vjal ir-Riħan and Triq il-Kappella.

 

The Police Commissioner also notifies that on Friday, 2nd August, 2019, from 6.00 a.m. onwards, the parking area near the Church, Triq in-Naxxar and Triq Vjal ir-Riħan will be closed for all traffic.

 

On Friday, 2nd August, 2019, from 7.00 p.m. onwards, incoming traffic from Triq Tal-Balal direction towards San Ġwann Centre, will be diverted towards Triq Bella Vista or Triq P. Caruana Dingli. Vehicular traffic proceeding from Triq in-Naxxar direction towards San Ġwann Centre, will be diverted to Triq Birkirkara. Vehicular traffic proceeding from Triq il-Kappella direction towards San Ġwann Square, will be diverted to Triq il-Lunzjata or Triq it-Tulipani.

 

On Saturday, 3rd August, 2019, from 6.00 p.m. onwards, incoming traffic from Triq Tal-Balal direction towards San Ġwann Centre, will be diverted towards Triq Bella Vista or Triq P. Caruana Dingli. Vehicular traffic proceeding from Triq in-Naxxar direction towards San Ġwann Centre, will be diverted to Triq Birkirkara. Vehicular traffic proceeding from Triq il-Kappella direction towards San Ġwann Square, will be diverted to Triq il-Lunzjata or Triq it-Tulipani.

 

On Saturday, 3rd August, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq in-Naxxar, Vjal ir-Riħan and Triq il-Kappella.

 

The Police Commissioner also notifies that on Saturday, 3rd August, 2019, from 6.00 p.m. onwards, Triq in-Naxxar and Vjal ir-Riħan will be closed for all traffic.

 

The Police Commissioner also notifies that on Sunday, 4th August, 2019, from 9.00 a.m. till 3.00 p.m. and from 6.00 p.m. onwards, Triq in-Naxxar and Triq Vjal ir-Riħan will be closed for all traffic.

 

On Sunday, 4th August, 2019, from 6.00 p.m. onwards, incoming traffic from Triq Tal-Balal direction towards San Ġwann Centre, will be diverted towards Triq Bella Vista or Triq P. Caruana Dingli. Vehicular traffic proceeding from Triq in-Naxxar direction towards San Ġwann Centre, will be diverted to Triq Birkirkara. Vehicular traffic proceeding from Triq il-Kappella direction towards San Ġwann Square, will be diverted to Triq il-Lunzjata or Triq it-Tulipani.

 

 On Sunday, 4th August, 2019, from 10.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq San Ġużepp, Triq Bella Vista, Triq San Ġwann tal-Għorgħar, Triq il-Mensija, Triq Bernardette, Triq il-Kappuċċini, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Kappella, Triq Sant'Antnin, Triq Santa Margerita, Triq in-Naxxar and Vjal ir-Riħan.

 

On Sunday, 4th August, 2019, from 1.00 p.m. till 00.30 a.m. of Monday, 5th August, 2019, through Triq in-Naxxar, Vjal ir-Riħan, Triq il-Kappella, Triq il-Mensija, Triq Bernardette, Triq Santa Margerita, Triq Sant' Antnin, Triq il-Kappuċċini, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Fuxa, Triq iċ-Ċiklamini and parking area near the Parish Church.

 

The Police Commissioner also notifies that on Tuesday, 30th July, 2019, till Monday, 5th August, 2019, from 6.00 a.m. onwards, Triq il-Kappella will be closed for traffic and no parking is allowed.

 

The Police Commissioner also notifies that on Thursday, 1st August, 2019, from 6.00 a.m. till Monday, 5th August, 2019, the parking area near the parish church will be closed.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

19th July, 2019

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 117

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Żejtun

 

On Saturday, 27th July, 2019, from 7.00 a.m. till Sunday, 28th July, 2019, at 1.00 p.m., through Market Square.

 

Birżebbuġa

 

On Friday, 26th July, 2019, from 4.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq Birżebbuġa.

 

On Tuesday, 30th July, 2019, from 6.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq Birżebbuġa.

 

Mqabba

 

On Tuesday, 30th July, 2019, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Church square.

 

Qala

 

On Tuesday, 23rd July, 2019, from 6.00 p.m. till 10.30 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq in-Nadur, Triq San Ġużepp and Triq it-28 ta'April 1688 (round the square only).

On Wednesday, 24th July, 2019, from 7.00 p.m. till 11.30 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq in-Nadur, Triq San Ġużepp and Triq it-28 ta'April 1688 (round the square only)

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 6.00 p.m. till 00.30 a.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq in-Nadur, Triq San Ġużepp and Triq it-28 ta'April 1688 (round the square only)

 

On Monday, 29th July, 2019, from 6.00 p.m. till 00.30 a.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq in-Nadur, Triq San Ġużepp and Triq it-28 ta'April 1688 (round the square only)

 

On Tuesday, 30th July, 2019, from 7.00 p.m. till 00.30 a.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq in-Nadur, Triq San Ġużepp and Triq it-28 ta'April 1688 (round the square only)

 

On Wednesday, 31st July, 2019, from 7.00 p.m. till 00.30 a.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq in-Nadur, Triq San Ġużepp and Triq it-28 ta'April 1688 (round the square only)

 

On Thursday, 1st August, 2019, from 7.30 p.m. till 00.30 a.m., through Triq Nigriet, Triq Anton Buttigieg, Triq Ġanni Vella, Triq Salvu Attard, Triq Adeodata Pisani, Triq Anton Buttigieg, Triq l-Isqof Cagliares, Triq 30 ta' Ottubru, Triq il-Kunċizzjoni, Pjazza San Ġużepp, Triq it-28 ta'April 1688 and Pjazza Isqof Buttigieg.

 

On Friday, 2nd August, 2019, from 7.30 p.m. till 00.30 a.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq in-Nadur, Triq ir-Rebħa, Triq Isqof Buttigieg, Pjazza Isqof Buttigieg and Triq it-28 ta'April 1688.

 

On Saturday, 3rd August, 2019, from 4.30 p.m. till 8.30 p.m., through Triq it-Tempju, Triq Grunju, Pjazza Repubblika, Triq il-Qala and Triq San Ġużepp.

 

On Saturday, 3rd August, 2019, from 5.30 p.m. till 9.30 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq San Ġużepp, Triq ir-Rebħa, Triq l-Indipendenza and Triq Strickland.

 

On Saturday, 3rd August, 2019, from 8.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq il-Belveder, Triq it-28 ta'April 1688, Triq il-Kunċizzjoni and Pjazza San Ġużepp.

 

On Sunday, 4th August, 2019, from 10.30 a.m. till 4.00 p.m., through Triq Patri Ġużepp Portelli, Triq l-Imġarr, Pjazza Isqof Mikiel Franġisk Buttigieg, Triq 28 ta'April 1688 and Pjazza San Ġużepp.

 

On Sunday, 4th August, 2019, from 6.00 p.m. till 00.30 a.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq il-Wardija, Triq il-Belveder, Pjazza Isqof Buttigieg and Triq it-28 ta'April 1688.

 

Marsaxlokk

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 7.00 a.m. onwards, through near the Church and Xatt is-Sajjieda till nuns' convent.

 

On Wednesday, 31st July, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through near the band club, Triq il-Kajjik, Triq San Ġużepp, Pjazza Pompei, Xatt is-Sajjieda, the square and Triq Duncan till the band club.

 

On Thursday, 1st August, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Pjazza Pompei.

 

On Friday, 2nd August, 2019, from 7.00 a.m. onwards, through Triq Wilġa.

 

On Friday, 2nd August, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Ġnien il-Familja, Triq Labour, Triq il-Baħħara, Triq ix-Xerriek, Triq San Franġisk, Triq l-Arznell, Triq San Piju V, Xatt is-Sajjieda, Pjazza Pompei and Triq Duncan till the band club.

 

On Saturday, 3rd August, 2019, from 10.00 a.m. onwards, through Triq il-Kajjik, Triq San Ġużepp, Triq Melqart, Triq Pompei, Triq V. Cassar, Triq l-Arznell, Pjazza Dun Ġużepp Caruana, Triq Firilla, Triq San Franġisk, Xatt is-Sajjieda, Triq is-Salvatur, Triq Sant'Antnin, Triq il-Kavallerizza and Pjazza Pompei.

 

On Sunday, 4th August, 2019, from 10.00 a.m. onwards, through Triq it-Torri Vendom, Xatt is-Sajjieda, Pjazza Pompei, Triq Duncan till the band club and Triq il-Kajjik.

 

Qrendi

 

On Friday, 9th August, 2019, till Wednesday, 14th August, 2019, from 4.00 p.m. onwards, and Thursday, 15th August, 2019, all day strictly no parking through Triq Rokku Buhagiar, Triq il-Parroċċa and Pjazza Santa Marija.

 

Victoria

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 9.00 a.m. till noon, through Triq Sir M.A.Refalo, Pjazza Indipendenza, Triq it-Telgħa tal-Belt and Pjazza Katidral.

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 10.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq ir-Repubblika (upper part) and Pjazza Indipendenza.

 

On Thursday, 8th August, 2019, from 9.00 p.m. till Saturday, 10th August, 2019, at 1.00 a.m. through Triq ir-Repubblika and Trejqet Exchange.

 

On Thursday, 8th August, 2019, from 9.00 p.m. till Saturday, 10th August, 2019, at 1.00 a.m., through Triq ir-Repubblika (lower part), Trejqet Exchange and Pjazza Indipendenza.

 

On Sunday, 11th August, 2019, from midnight till Monday, 12th August, 2019, at 7.00 a.m., through Triq ir-Repubblika.

 

On Sunday, 11th August, 2019, from 8.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Kapuċċini, Triq Patri Pawl Magri, Triq il-Mro Dirjanu Lanzon, Triq Sir Luigi Camilleri, Trejqet l-Exchange and Triq ir-Repubblika.

 

On Monday, 12th August, 2019, from 9.00 a.m. till 1.00 a.m., through Triq ir-Repubblika.

 

On Monday, 12th August, 2019, from 8.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Gedrin, Triq Sant'Ursola, Pjazza Savina, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Indipendenza and Triq ir-Repubblika.

 

On, Tuesday, 13th August, 2019, from 9.00 a.m. till Thursday, 15th August, 2019, at 6.00 a.m., through Triq ir-Repubblika.

 

On Tuesday, 13th August, 2019, from 8.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Sir M. A. Refalo, Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Savina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq Putirjal, Pjazza San Franġisk, Triq Palma and Triq ir-Repubblika.

 

On Wednesday, 14th August, 2019, from 10.00 a.m. till 1.30 p.m., through Pjazza Katidral, Triq it-Telgħa tal-Belt, Pjazza Indipendenza and Triq ir-Repubblika.

 

On Thursday, 14th August, 2019, from 4.00 p.m. till 7.30 p.m., through Triq Sir M. A. Refalo, Pjazza Indipendenza, Triq it-Telgħa tal-Belt and Pjazza tal-Katidral.

 

On Thursday, 14th August, 2019, from 8.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli and Pjazza Savina.

 

On Friday, 15th August, 2019, from 10.00 a.m. till 3.30 p.m., through Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Savina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Triq A. Maria Hili, Triq il-Karità and Pjazza San Ġorġ.

 

On Friday, 15th August, 2019, from 4.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Sir M. A. Refalo, Pjazza Indipendenza, Triq it-Telgħa tal-Belt, Pjazza tal-Katidral, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Savina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq il-Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palma and Triq ir-Repubblika,

 

On Thursday, 15th August, 2019, from 10.00 a.m. till Friday, 16th August, 2019, at 6.00 a.m., through Triq ir-Repubblika.

 

On Friday, 16th August, 2019, from 9.00 a.m. till 2.00 p.m., through Triq ir-Repubblika (one side).

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

19th July, 2019

 


No. 113

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Marsaskala

From Sunday, 21st July, 2019, till Sunday, 28th July, 2019, (all day) through parking area in Triq Dun Frans Bianco.

On Saturday, 20th July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq il-Knisja.

On Sunday, 21st July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq il-Knisja, Triq San Ġwakkin, Pjazza Dun Tarċis Agius, Triq il-Bajja, Triq San Luqa, Triq San Ġużepp, Triq San Nikola, Triq Santa Marija, Triq iż-Żonqor, Triq l-Għaġuża, Triq il-Blajjiet, Triq is-Sdieri, Triq Għar ix-Xama’ and Triq La Sengle.

On Thursday, 25th July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq il-Kavallieri ta’ Malta, Triq il-Miklem Malti, Triq in-Nadur, Triq Patri Wistin Born, Triq Tal-Ħamrija, Triq l-Isfar, Triq is-Sibbien, Triq is-Silla, Triq l-Imriekeb, Triq il-Kavetti, Triq ix-Xnejn l-Abjad, Triq iċ-Ċervjola, Triq it-Tiben, Triq il-Qaliet, Pjazza Mifsud Bonnici, Triq ix-Xatt, Pjazza Dun Tarċis Agius, Triq La Sengle and Triq il-Knisja.

On Friday, 26th July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq Buttuniera, Triq il-Ġemmugħa, Triq il-Gross, Triq il-Qastan, Triq il-Friefet, Triq Ħabberxa, Triq il-Ħortan, Triq Salvu Buhagiar, Triq Qasam tal-Bujar, Triq il-Qrempuċ, Triq Ġebel Ħanxul, Triq l-Iskal, Triq Sant’Antnin, Triq il-Btieti, Triq iċ-Ċrieki, Triq id-Dugħ, Triq Lorry Sant, Triq il-Buttar, Triq Sant’Anna, Pjazza Dun Tarċis Agius, Triq Dun Frans Bianco, Triq La Sengle, Triq il-Bużbież and Triq San Ġwakkin.

On Saturday, 27th July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq is-Salini, Pjazza Mifsud Bonnici, Triq Sant’Antnin, Triq Sant’Anna, Pjazza Dun Tarċis Agius and Triq ix-Xatt.  

On Sunday, 28th July, 2019, mit-8.00 a.m. onwards, through Triq il-Kappara, Triq Ġużeppi Lanzon, Triq il-Vajrita, Triq il-Qaliet, Pjazza Mifsud Bonnici, Triq Sant’Antnin, Triq Sant’Anna, Pjazza Dun Tarċis Agius, Triq La Sengle and Triq il-Knisja.

On Sunday, 28th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Pjazza Dun Tarċis Agius, Triq San Ġorġ, Triq iż-Żonqor, Triq La Sengle, Triq il-Bużbież, Triq San Ġwakkin, Triq Sant’Anna, Triq Sant’Antnin, Triq ix-Xatt and Triq Dun Frans Bianco.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 10th August, 2019, from 8.30 p.m. till 11.30 p.m. through Triq San Pawl tal-Qliegħa.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 14th August, 2019, from 8.30 p.m. till 11.30 p.m. through Triq San Pawl tal-Qliegħa.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

16th July, 2019POLICE NOTICE

No. 114

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Lija

On Saturday, 27th July, 2019, from 8.30 p.m. till 11.30 p.m., through Vjal it-Trasfigurazzjoni, Triq Sir Ugo Mifsud, Triq is-Salvatur, Triq Merino, Triq Preziosi, Triq il-Forn, Triq il-Kbira and Pjazza Trasfigurazzjoni.

Ħal Għaxaq

On Tuesday, 30th July, 2019, from noon onwards, through Pjazza Santa Marija.

On Friday, 2nd August, 2019, from noon onwards, through Triq Gio Marija Farrugia and Pjazza Santa Marija.

On Saturday, 3rd August, 2019, from noon onwards, through Triq Gio Marija Farrugia and Pjazza Santa Marija.


Qrendi

On Friday, 9th August, 2019, from 5.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Rokku Buhagiar and Triq il-Parroċċa.
 
On Sunday, 11th August, 2019, from 6.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Filippu Zammit, Triq Ġużeppi Muscat, Triq il-Puniċi, Triq il-Feniċi, Triq it-Tempesta, Triq il-Fulija, Triq il-Vjatku, Triq Soubirous, Triq Santa Bernardetta , Triq il-Pirinej, Triq Massabielle, Triq Patri Nikol Magro, Triq Nicolo Communet, Triq Ġużè Cassar, Triq Rokku Buhagiar, Triq il-Parroċċa, Misraħ Santa Marija, Triq is-Suq and Triq il-Kbira.

On Monday, 12th August, 2019, from 6.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Sant’ Anna, Misraħ San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq Santa Katarina, Triq Francesco Buhagiar, Triq Biżanitini, Triq Aragoniżi, Triq Dwardu Borg, Triq it-Torri, Triq 15 ta’Awwissu, Triq l-Iskola, Triq iż-Żgħożija, Triq il-Parroċċa, Misraħ Santa Marija, Triq is-Suq, Triq il-Kbira and Triq Rokku Buhagiar.

On Tuesday, 13th August, 2019, from 6.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq iż-Żurrieq, Triq is-Salvatur, Triq il-Kbira, Triq Rokku Buhagiar, Misraħ San Mattew, Triq il-Parroċċa, Misraħ Santa Marija and Triq is-Suq.
On Wednesday, 14th August, 2019, from 5.00 p.m. till 2.00 a.m., through Triq Massabielle, Triq it-Tempesta, Triq Dun P. P. Xuereb, Triq Wiġi Galea, Triq Ġużè Cassar, Triq Antonio Chircop, Triq Rokku Buhagiar, Triq il-Kbira, Pjazza San Mattew, Triq il-Parroċċa and Triq is-Salvatur.

On Wednesday, 14th August, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq il-Parroċċa, Triq il-Knisja, Triq il-Kbira, Triq is-Suq and Misraħ Santa Marija.

On Thursday, 15th August, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq Rokku Buhagiar, Triq il-Kbira, Pjazza San Mattew, Triq il-Parroċċa, Misraħ Santa Marija, Triq is-Suq, Triq il-Ħniena and Triq Dun Raymond Ellul.

On Thursday, 15th August, 2019, from 8.30 a.m. till 4.00 p.m., through Triq Rokku Buhagiar, Triq il-Kbira, Pjazza San Mattew, Triq il-Parroċċa, Triq Kurat Mizzi, Triq iż-Żgħożija, Triq l-Iskola, Triq il-15 ta’ Awwissu, Triq it-Torri, Triq Santa Katarina, Pjazza Santa Marija and Triq is-Suq.

On Thursday, 15th August, 2019, from 5.00 p.m. till 10.30 p.m., through Triq Rokku Buhagiar, Triq il-Parroċċa, Misraħ San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Suq, Misraħ Santa Marija, Triq Massabielle, Triq Nicolo Communet, Triq Ġużè Cassar, Triq Dun Raymond Ellul and Triq tal-Ħniena.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

16th July, 2019POLICE NOTICE

No. 115

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

In virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Santa Venera

On Wednesday, 17th July, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Church of Santa Venera till Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq Braille, Triq il-Ferrovija l-Antika, Triq P. Ġwann Azzopardi, Triq P. Ġustin Sant, Triq Dun Xand Cortis and Misraħ Santa Venera.

On Wednesday, 17th July, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Braille.
On Wednesday, 17th July, 2019, from 4.45 p.m. till 7.00 p.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp (from Triq il-Qalb Imqaddsa till Triq Braille).

On Wednesday, 17th July, 2019, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Kanun from AA Tyre Service to Freds Motor Repairs.

On Monday, 22nd July, 2019, from 7.00 a.m. till midnight, through Triq il-Kanun from AA Tyre Service to Freds Motor Repairs.

On Monday, 22nd July, 2019, from 4.30 p.m till 7.00 p.m., through Misraħ il-Barrieri to Old Church Santa Venera to Misraħ Santa Venera, Misraħ il-Barrieri, Triq Vivion, Triq il-Fanali, Triq Reġjonali, Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq il-Kbira San Ġużepp to parish church and back to Band Club.

On Monday, 22nd July, 2019, from 7.30 p.m. till 9.00 p.m., through Triq il-Qalb Imqaddsa and Triq il-Kbira San Ġużepp (From Triq San Ġorġ to Triq il-Parroċċa).

On Monday, 22nd July, 2019, from 10.00 p.m., to Wednesday, 24th July, 2019, at 7.00 a.m., through Triq il-Fanali and Misraħ il-Kebbies. 

On Tuesday, 24th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq il-Fanali and Misraħ il-Kebbies.
 
On Wednesday, 24th July, 2019, from 8.30 p.m. till 11.30 p.m., through Triq San Pawl, Triq Braille, Misraħ Santa Venera, Triq Dun Xand Cortis, Triq P. Ġustin Sant, Triq P. Ġwann Azzopardi, Triq Misraħ il-Barrieri, Triq il-Ħarrub, Triq is-Soll, Triq iż-Żonqor, Triq Misraħ il-Barrieri, Triq il-Fanali, Triq Reġjonali, Triq il-Qalb Imqaddsa and Triq il-Kbira San Ġużepp.

On Thursday, 25th July, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Kbira  San Ġużepp (from Triq l-Imsida to Triq il-Parroċċa).
 
On Thursday, 25th July, 2019, from 9.00 p.m. till midnight, through Triq San Ġorġ (from Triq il-Kbira San Ġużepp to Triq il-Kanun).

On Thursday, 25th July, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Triq il-Kukkanja, Triq Carini, Triq Ħal Qormi, Triq Emm. Attard, Triq l-Inkwina, Triq il-Brunzar, Triq il-Parroċċa, Triq il-Kanun, Triq il-Buttar, Triq San Ġorġ and Triq il-Kbira San Ġużepp, and from midnight till 00.30 a.m. there will be an activity in front of Parish Centre. 

On Friday, 26th July, 2019, from 5.00 p.m. till Saturday, 27th July, 2019, till 6.00 a.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp (in front of Club downwards to parish church).

On Friday, 26th July, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, from Band Club to Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq Brighella, Triq San Ġorġ, Triq Kardinal Sciberras, Triq Reġjonali, Triq il-Fanali, Triq Vivion, Misraħ il-Barrieri, Triq l-Imsida to Triq il-Kbira San Ġużepp till Band Club.

On Friday, 26th July, 2019, from 6.00 p.m. till Sunday, 28th July, 2019, till 6.00 a.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp.
 
On Friday, 26th July, 2019, from 4.00 p.m. till Sunday, 28th July, 2019, till 7.00 a.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp from La Bacchetta Magica to Local Council including part of Triq it-Turretta.

 On Friday, 26th July, 2019, at 6.00 p.m., till Sunday, 28th July, 2019, till 6.00 a.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp from Parish Church to Triq Braille.

On Saturday, 27th July, 2019, from 9.00 p.m., till Sunday, 28th July, 2019, through Triq il-Kbira San Ġużepp (in front of Club downwards to Parish Church).

On Saturday, 27th July, 2019, from 6.00 a.m. till 00.30 a.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera. 
 
On Saturday, 27th July, 2019, from 8.45 p.m. till 11.30 p.m., through Triq il-Kanun from Triq il-Parroċċa to Triq Ħal Qormi. 

On Saturday, 27th July, 2019, from 4.45 p.m. till 7.15 p.m., through parish church till Triq il-Parroċċa, Misraħ Ġużè Flores, Triq il-Parroċċa and Triq il-Kbira San Ġużepp to parish church, Santa Venera. 

On Saturday, 27th July, 2019, from 7.00 a.m. till midnight, through Triq il-Kanun from AA Tyre Service to Freds Motor Repairs.

On Sunday, 28th July, 2019, from 7.00 a.m. till midnight, through Triq il-Kanun from AA Tyre Service to Freds Motor Repairs.

On Sunday, 28th July, 2019, from 5.30 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Kanun from Triq il-Parroċċa to Triq Ħal Qormi. 

On Sunday, 28th July, 2019, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq il-Kbira San Ġużepp (from Triq l-Imsida to Triq San Ġorġ), Misraħ il-Barrieri, Misraħ Santa Venera, Triq il-Lunzjata, (From Misraħ il-Barrieri to Triq Brighella), Triq Brighella and Triq San Ġorġ (From Triq Brighella to Triq il-Kbira San Ġużepp).
On Sunday, 28th July, 2019, from 6.00 p.m. till 2.00 a.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp (from Triq l-Imsida to Triq San Ġorġ).

On Sunday, 28th July, 2019, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., through parish church, Santa Venera to Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Misraħ il-Barrieri, Misraħ Santa Venera, Triq il-Lunzjata, Triq Brighella, Triq San Ġorġ and Triq il-Kbira San Ġużepp to parish church.

On Sunday, 28th July, 2019, from 7.00 p.m. till 11.30 p.m., through Misraħ Santa Venera, Misraħ il-Barrieri, Triq il-Lunzjata, Triq Brighella, Triq San Ġorġ and Triq il-Kbira San Ġużepp.
 
On Sunday, 28th July, 2019, from 5.30 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Misraħ il-Barrieri, Misraħ Santa Venera and Triq l-Imsida to Triq il-Kbira San Ġużepp.
 
On Sunday, 28th July, 2019, from 9.30 a.m. till 3.00 p.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera from Club to Triq San Ġorġ, Triq Brighella, Triq Abela, Triq il-Kanonku Bonnici, Triq il-Lunzjata, Misraħ il-Barrieri, Triq l-Imsida and Triq San Ġużepp till Santa Venera Boċċi Club.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

16th July, 2019POLICE NOTICE

No. 110

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Paola

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 17th July, 2019, from 6.00 a.m. till midnight, through Triq Palma.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 18th July, 2019, from 00.01 a.m. till midnight, through Triq Palma.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 19th July, 2019, from 00.01 a.m. till midnight, through Triq Palma.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 20th July, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq il-Kbira, Triq Santa Marija, Triq Paola, Misraħ is-Suq and Triq Palma.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 20th July, 2019, from 00.01 a.m. till midnight, through Triq Palma.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 21st July, 2019, from 1.00 p.m. till 11.30 p.m., through Misraħ is-Suq, Triq Paola, Vjal Simmons, Triq il-Kbira, Triq Santa Marija, Triq Anġlu Mangion, Triq il-Madonna tad-Duttrina, Triq il-Knisja, Triq Birżebbuġa, Triq Lanzon and Triq Palma.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 21st July, 2019, from 00.01 a.m. till midnight, through Triq Palma.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 8th August, 2019, from 3.00 p.m. till midnight, through Pjazza San Anard.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

12th July, 2019

No. 111

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żurrieq

On Monday, 15th July, 2019, from 6.00 a.m. till Sunday, 21st July, 2019, at midnight, through Vjal il-Blue Grotto.

From Monday, 15th July, 2019, from 6.00 a.m. till Sunday, 21st July, 2019, at midnight, through Triq Mons. P.P. Pullicino corner with Triq l-Imqabba – One-way traffic access via Nigret ONLY, Triq Napuljun corner with Triq il-Qrendi – One-way traffic access via Valletta ONLY.

Birkirkara

On Friday, 19th July, 2019, from 8.00 p.m. till 11.00 p.m., from Triq Azzopardi, Triq il-Wied, Triq il-Kbira (Ħal Balzan), Triq il-Papa Piju XII, Triq in-Naxxar, Triq Brared, Triq Anġlu Mallia and Triq il-Karmnu.

On Saturday, 20th July, 2019, from 8.00 p.m. till 11.00 p.m., minn Triq il-Wied, Triq il-Papa Urbanu VIII and Triq in-Naxxar.

On Sunday, 21st July, 2019, from 7.30 p.m. till 10.30 p.m., minn Triq il-Wied, Triq il-Papa Urbanu VIII, Triq in-Naxxar and Triq il-Karmnu.

Qrendi

On Sunday, 28th July, 2019, from 10.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq il-Parroċċa, Misraħ San Mattew, Triq il-Kbira and Triq Rokku Buhagiar.

On Tuesday, 30th July, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Triq Rokku Buhagiar.

Vittoriosa 

On Tuesday, 30th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq il-Pellegrinaġġ (Cospicua), Triq Santa Tereża (Cospicua), Triq 31 ta' Marzu (Cospicua), Triq Sir Paul Boffa (Vittoriosa), Triq il-Mina l-Kbira (Vittoriosa), Pjazza tal-Belt Vittoriosa (Vittoriosa), Triq Nestu Laiviera (Vittoriosa) and Triq San Lawrenz (Vittoriosa).

 

On Wednesday, 31st July, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Pjazza Belt Vittoriosa, Triq il-Palazz l-Antik tal- Gvernatur, Triq La Vallette, Triq Desain, Triq il-Kardinal, Triq il-Vittmi tal-Polverista and Triq il-Mina l-Kbira.

 

On Thursday, 1st August, 2019, from 3.00 p.m. till 6.30 p.m., through Triq iċ-Ċentinarju tal-Parroċċa, Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur, Triq La Vallette, Triq Santa Skolastika, Pjazza Vittoriosa, Triq Nestu Laiviera and Triq San Lawrenz.

 

On Tuesday, 6th August, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Pjazza Vittoriosa, Triq La Vallette, Triq il-Mina Kbira, Triq l-10 t'Awwissu, Triq il-Vittmi tal-Polverista and Triq Pawlu Boffa,

 

On Wednesday, 7th August, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq il-Mina l-Kbira and Pjazza tal-Belt Vittoriosa.

 

On Thursday, 8th August, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Pjazza tal-Belt Vittoriosa, Triq Desain, Triq il-Kardinal, Triq San Lawrenz, Triq Nestu Laiviera, Triq San Filippu, Triq La Vallette, Triq il-Mina l-Kbira and Triq San Duminku.

 

On Friday, 9th August, 2019, from 8.00 a.m. onwards, through Triq San Lawrenz, Triq Nestu Laiviera, Pjazza tal-Belt Vittoriosa, Triq il-Mina l-Kbira, Triq it-Torri ta' San Ġwann, Quarter Front, Triq Pacifico Scicluna, Triq il-Kwartier, Triq Hilda Tabone, Triq Santa Skolastika, Triq La Vallette, Triq  San Filippu, Pjazza Sagra Infermerija, Pjazza Vittoriosa, Triq Nestu Laiviera, Triq San Lawrenz, Triq il-Kardinal, Triq il-Miratur, Triq it-Toqba and Triq il-Ħabs l-Antik.

 

On Saturday, 10th August, 2019, all day, through Triq il-Kardinal, Pjazza Vittoriosa, Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur, Triq La Vallette, Triq Nestu Laiviera, Triq San Lawrenz, Triq Sagra Infermerija, Triq Santa Skolastika, Triq Hilda Tabone, Triq il-Kwartieri, Triq Paċifiku Scicluna, Triq l-Arċisqof Gonzi, Triq it-Torri ta' San Ġwann, Triq Pawlu Boffa, Triq il-Mina l-Kbira and Triq il-Miratur.

 

On Sunday, 11th August, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Pjazza tal-Belt Vittoriosa and Triq il-Mina l-Kbira.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

12th July, 2019

No. 112

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

 

Mdina

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 4.30 p.m. till 9.30 p.m., through Misraħ San Publiju, Triq Villegaignon and Misraħ San Pawl.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

12th July, 2019


No. 109

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Ħaż-Żabbar

From Friday, 12th July, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m. till Sunday, 14th July, 2019, through Triq il-Kbira, Misraħ is-Sliem and Misraħ San Ġakbu.

Valletta

On Saturday, 13th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards through Triq Zekka kantuniera from Triq San Luċija till Triq it-Teatru l-Antik, Triq it-Teatru l-Antik corner with Triq il-Punent till Triq ir-Repubblika.

On Sunday, 14th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards through Triq it-Teatru l-Antik corner with Triq il-Punent till Triq l-Ifran, Triq Zekka 5 spaces behind the stage, and first 3 spaces from Lotto Office, Triq Santa Luċija corner with Triq l-Ifran till Triq Zekka, Triq San Patrizju from Triq Santa Luċija till Triq San Ġwann and all Pjazza Indipendenza.

On Monday, 15th July, 2019, from 5.00 a.m. onwards through Triq it-Teatru l-Antik corner with Triq il-Punent till Triq ir-Repubblika, Triq Zekka corner with Triq it-Teatru l-Antik till Triq l-Arċisqof, Triq l-Arċisqof corner with Triq it-Teatru l-Antik till Triq Merkanti and Triq Merkanti (tables and chairs).

On Monday, 15th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards through Triq it-Teatru l-Antik corner with Triq il-Punent till Triq l-Ifran, Triq il-Merkanti (tables and chairs), Triq Zekka 4 spaces behind the stage near the stone statue of Our Lady and 6 spaces near the Lotto Office, Triq Zekka will be closed corner with Triq Santa Luċija and Triq il-Punent corner with Triq l-Arċisqof till Triq it-Teatru l-Antik.

On Monday, 15th July, 2019, from 5.00 a.m. till midnight through Triq Marsamxett (from Sqaq San Mikiel till Triq l-Arċisqof) and Pjazza Marsamxett (in front of House of Catalunia).

On Monday, 15th July, 2019, from 5.00 a.m. till midnight through Triq Marsamxett (from Sqaq San Mikiel till Triq l-Arċisqof) and Pjazza Marsamxett (in front of House of Catalunia).

On Monday, 15th July, 2019, from 9.30 p.m. till midnight through Triq Marsamxett (from Triq San Mark till Triq il-Punent).

On Tuesday, 16th July, 2019, from 5.00 a.m. onwards through Triq it-Teatru l-Antik, part in front of the Church and Triq it-Teatru l-Antik corner with Triq il-Punent till Triq Zekka.

On Tuesday, 16th July, 2019, from 1.00 p.m. onwards through Triq it-Teatru l-Antik from Triq il-Merkanti till Triq il-Punent, Triq il-Punent corner with Triq it-Teatru l-Antik till Triq l-Arċisqof, Triq l-Arċisqof corner with Triq il-Punent till Triq Merkanti, Triq l-Ifran corner with Triq it-Teatru l-Antik (2 spaces on each corner) and Triq Zekka 5 spaces on each side (stone statue of Our Lady and under the stage) and Lotto Office side.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

11th July, 2019 

No. 107

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Msida

 

On Thursday, 18th July, 2019, from 8.30 p.m. till 10.00 p.m., Ta' Xbiex seafront direction towards Msida,will be closed for traffic.

 

On Thursday, 18th July, 2019, from 9.30 p.m. till midnight, Triq Mikiel Anton Vassalli direction towards Msida from skate park roundabout, will be closed for traffic.

 

On Thursday, 18th July, 2019, from 9.30 p.m. till midnight, Triq il-Kunċizzjoni from Msida seafront, direction towards Triq d'Argens,will be closed for traffic.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, Ta' Xbiex seafront direction towards Msida,will be closed for traffic.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 10.00 p.m. till midnight, Triq Mikiel Anton Vassalli direction towards Msida from skate park roundabout, will be closed for traffic.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 10.00 p.m. till 1.30 a.m., Msida seafront direction towards Triq d'Argens,will be closed for traffic.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Misraħ il-5 t'Ottubru, Triq il-Kunċizzjoni and Ta' Xbiex seafront – both sides and the parking area in Msida seafront, in front of Johnsons Store, Msida.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Ta' Xbiex seafront  – both sides and the parking area in Msida seafront, in front of Johnsons Store, Msida.

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.30 a.m., Ta' Xbiex seafront direction towards Msida, will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, Triq Abate Rigord, Ta' Xbiex direction towards Ta' Xbiex seafront, will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, incoming traffic from Ta' Xbiex seafront direction towards Msida, will be diverted towards Triq Abate Rigord to Triq il-Prinċipessa Margerita to Triq Testaferrata, Msida.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 8.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Mikiel Anton Vassalli direction towards Msida from skate park roundabout.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 8.00 p.m. till 1.30 a.m., Triq il-Kunċizzjoni from Msida seafront direction towards Triq d'Argens, will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, Triq il-Wied direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Saturday, 20th July, 2019, incoming traffic from Triq Reġjonali, from Kappara roundabout direction towards Msida will be diverted towards skate park roundabout or Santa Venera tunnels and towards Triq Dun Karm, Birkirkara.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from midnight onwards, Triq ix-Xatt tal-Pietà, direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 10.30 a.m. till noon, Ta' Xbiex seafront direction towards Msida will be closed for traffic.

 

 On Sunday, 21st July, 2019, from 11.00 a.m. till 4.00 p.m., Triq Mikiel Anton Vasalli, Msida, direction towards Msida from skate park roundabout, will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 11.00 a.m. till 4.00 p.m., Triq il-Kunċizzjoni from Msida seafront direction towards Triq d'Argens,will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, Ta' Xbiex seafront direction towards Msida will be closed for traffic.

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, Triq Abate Rigord, Ta' Xbiex, direction towards Ta' Xbiex seafront will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, incoming traffic from Ta' Xbiex seafront direction towards Msida, will be diverted towards Triq Abate Rigord to Triq il-Principessa Margerita to Triq Testaferrata, Msida.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, Triq Mikiel Anton Vassalli, Msida direction towards Msida from skate park roundabout and Msida seafront, will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, Triq il-Kunċizzjoni, Msida direction towards Triq d'Argens,will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 7.00 p.m. onwards, Triq il-Wied direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, Triq ix-Xatt tal-Pietà, direction towards Msida will be closed for traffic.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, incoming traffic from Triq Reġjonali, from Kappara roundabout direction towards Msida will be diverted towards skate park roundabout or towards Santa Venera tunnels or towards Triq Dun Karm, Birkirkara.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Ta' Xbiex seafront, Triq d'Argens, Triq il-Kunċizzjoni and Msida seafront parking area, in front of Johnsons Store, Msida.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 1.00p.m. onwards, through Ta' Xbiex seafront, Triq Antonio Bosio, Triq il-Ġdida, Triq Dr Robbie Naudi, Triq d'Argens, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Wied, Triq Msida seafront, Triq il-Baċir, Triq Clarence, Triq Qrejten, Triq Ġużè Ellul Mercer and Msida seafront parking, in front of Johnsons Store, Msida.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

9th July, 2019

No. 108

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Qrendi

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 6.00 a.m. till noon, through Triq Ħaġar Qim, Triq il-Qrendi and Triq it-Tempesta.

 

 

Żurrieq

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 6.00 a.m. till noon, through Triq Wied iż-Żurrieq, Vjal il-Blue Grotto, Triq il-Belt Valletta and Triq il-Qrendi

 

Mqabba

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 6.00 a.m. till noon, through Triq l-Imqabba and Triq il-Konvoj ta' Santa Marija.

 

Birkirkara

 

On Thursday, 18th July, 2019, from 7.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq Tumas Galea, Triq Għar il-Ġobon, Triq San Ġiljan, Triq Santu Rokku, Pjazza Sant'Elena, Triq il-Kbira and Triq il-Wied.

 

Ħal Għaxaq

 

On Tuesday, 30th July, 2019, at 7.00 a.m. till Friday, 9th August, 2019, through Triq il-Barbazzal.

 

On Tuesday, 6th August, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Vjal il-Labour.

 

On Wednesday, 7th August, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Vjal il-Labour.

 

 Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

9th July, 2019

 


No. 105

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Rabat (Gozo)

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 6.30 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Indipendenza and Pjazza San Ġorġ.

 

On Tuesday, 16th July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Sir Pawlu Boffa, Triq Dun Anton Tabone, Triq Enrico Mizzi, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza, Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġorġ, Triq il-Librerija, Pjazzetta Akursju Xerri, Triq il-Karità, Triq Sant Indrija and Pjazza San Franġisk.

 

On Wednesday, 17th July, 2019, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Għajn Qatet, Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza, Pjazza San Ġorġ and Triq Arċisqof Pietru Pace.

 

On Thursday, 18th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza, Pjazza Sabina and Pjazza San Ġorġ.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza San Ġorġ, Pjazza Indipendenza, Pjazza Sabina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq Vajringa, Triq Palma, Triq ir-Repubblika and Pjazza San Franġisk.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 4.30 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza San Ġorġ, Pjazza Indipendenza, Triq ir-Repubblika and Triq San Ġużepp.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 9.00 a.m. till 5.00 p.m., through Pjazza San Ġorġ and Pjazza Indipendenza.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġużepp, Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Sabina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq il-Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palma and Triq ir-Repubblika.

 

St Paul's Bay

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m. of Sunday, 14th July, 2019, through Triq San Franġisk.

 

On Monday, 22nd July, 2019, from 4.00 p.m. till midnight of Tuesday, 23rd July, 2019, through Triq San Franġisk.

 

On Tuesday, 23rd July, 2019, from 4.00 p.m. till 1.00 a.m. of Wednesday, 24th July, 2019, through Triq San Pawl (from near Triq il-Katidral till near Triq Parades).

 

On Wednesday, 24th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m. of Thursday, 25th July, 2019, through Triq Lampuki (Housing Estate square), Triq iż-Żerniq, Triq Ċensu Tanti, Triq iċ-Ċagħaq, Triq il-Kaħli, Triq l-Arznell, Triq l-Għabex, Wesgħa Mary Doris Zarb, Triq Sant' Aristarku, Triq Toni Bajada, Triq il-Knisja, Triq San Ġerardu, Triq it-Torri and Triq San Pawl.

 

On Thursday, 25th July, 2019, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq San Pawl, Triq il-Parroċċa and Triq San Ġorġ.

 

On Thursday, 25th July, 2019, from 3.00 p.m. till 1.00 a.m. of Friday, 26th July, 2019, through Triq San Pawl.

On Friday, 26th July, 2019, till Tuesday, 29th August, 2019, all days, through Triq il-Parroċċa (part between Triq Parades and Triq San Pawl).

 

On Friday, 26th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m. of Saturday, 27th July, 2019, through Triq San Pawl, Triq it-Torri, Triq San Ġiraldu, Triq Toni Bajada, Triq il-Konverżjoni, Triq il-Villeġġjatura, Triq il-Mosta, Triq Jean De La Vallette, Triq Jean De La Cassier, Triq Ramon Perellos, Triq San Ġorġ, Triq il-Katidral, Triq Parades and Triq San Pawl.

 

On Friday, 26th July, 2019, from 5.00 a.m. till 8.00 a.m. of Sunday, 28th July, 2019, through Triq San Ġiraldu.

 

On Saturday, 27th July, 2019, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq San Pawl (from Parish Church), Triq il-Knisja (till St Paul's Chapel), Triq il-Knisja, Triq San Pawl and  Triq San Pawl (all road) will remain closed till 2.00 a.m.

 

On Saturday, 27th July, 2019, from 5.00 a.m. till 7.00 p.m., through Triq San Pawl (from the parish church) and Triq il-Mosta (till near HSBC Bank).

 

On Saturday, 27th July, 2019, from 7.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq San San Franġisk, Triq San Ġwann Battista, Triq il-Katidral, Triq San Pawl, Triq id-Duluri, Triq San Ġorġ and Triq it-Torri.

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 9.00 a.m. till 4.00 p.m., through Triq il-Mosta, Triq Jean De La Vallette, Triq Jean De La Cassier, Triq Ramon Perellos, Triq San Pawl u Triq Parades.

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 4.00 p.m. till 1.00 a.m. of Monday, 29th July, 2019, through Triq il-Knisja, Triq Isouard, Triq Parades and Triq San Pawl.

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m. of Monday, 29th July, 2019, through Triq San Pawl and Triq il-Parroċċa.

 

On Wednesday, 24th July, 2019, till Monday, 29th July, 2019, all days through Triq il-Parroċċa (part from Triq San Pawl till Triq San Franġisk).

 

Ta' Sannat

 

On Monday, 22nd July, 2019, from 5.30 p.m. till midnight, through Pjazza Santa Margerita and Triq Dun Xand Aquilina.

 

On Tuesday, 23rd July, 2019, from 4.30 p.m. till midnight, through Pjazza Santa Margerita, Triq Ta' Ċenċ (lower part till near Triq Santa Marija).

On Wednesday, 24th July, 2019, from noon till midnight, through Pjazza Santa Margerita and Triq Dun Xand Aquilina.

 

On Thursday, 25th July, 2019, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza tax-Xelina, Triq Saguna, Triq Bebunaq, Triq Tilliera, Triq Ras in-Newwiela, Triq l-Ikbiex, Triq it-Tin, Triq Saguna, Triq Xabbata and Triq Marsijla.

 

 On Friday, 26th July, 2019, from 6.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Ta' Ċenċ, Triq Marsilja, Triq Xabbata, Triq Dun Xand Aquilina, Triq Santa Marija and Pjazza Santa Margerita.

 

On Friday, 26th July, 2019, from 6.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Kbira, Triq Dun Xand Aquilina, Triq Santa Marija, Triq Ta' Ċenċ and Pjazza Santa Margerita.

 

On Saturday, 27th July, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Sannat, Pjazza Santa Margerita, Triq il-Kbira, Triq Dun Xand Aquilina, Triq Marsilja and Triq Xabbata.

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 5.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq it-28 ta' April 1688, Triq Falkun, Triq Xaman, Triq Vincenzo Caruana, Triq Spiteri, Triq l-Isqof Coco Palmier, Pjazza Santa Margerita, Triq Dun Xand Aquilina, Triq Xabbata, Triq Marsilja, Triq Ta' Ċenċ and Triq il-Kbira.

 

Żurrieq

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 5.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq Pietru Pawl Saydon, Triq il-Ħaddiem, Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

 

On Saturday, 31st August, 2019, from 4.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

5th July, 2019

 

No. 106

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Gżira

 

On Friday, 12th July, 2019, from 10.00 p.m. onwards, through Manoel de Vilhena from Triq d'Argens, Triq il-Kubrit from Triq Sir William Reid and The Strand will be closed for traffic.

 

On Friday, 12th July, 2019, from 10.00 p.m. onwards, incoming traffic from Ta' Xbiex and from Imsida direction towards The Strand, Gżira, direction towards Tas-Sliema will be diverted to Triq il-Gżira, Gżira.

 

On Friday, 12th July, 2019, from 9.00 p.m. onwards, incoming traffic proceeding from Tas-Sliema Seafront, direction towards The Strand, Gżira, will be diverted towards Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema.

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 9.00 p.m. onwards, incoming traffic proceeding from Ta' Xbiex and from Msida direction towards The Strand, Gżira, direction towards Tas-Sliema will only be diverted to Triq il-Gżira, Gżira.

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 9.00 p.m. onwards, it-incoming traffic proceeding from Tas-Sliema Seafront, direction towards, The Strand, Gżira, will be diverted towards Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema.

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 5.30 p.m. onwards, Triq Manoel de Vilhena, Gżira, will be closed for traffic.

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 7.30 p.m. onwards, through Triq Cameron, Il-Gżira, will be closed for traffic from corner with Triq Sir William Reid, Gżira.

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, Triq Manoel de Vilhena from Triq d'Argens, Triq il-Kubrit from Triq Sir William Reid and The Strand Gżira.

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 5.00 a.m. onwards, The Strand between Manoel Island bridge and Triq William Reid.

 

On Saturday, 13th July, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq Manoel de Vilhena, Triq ir-Rebħa, and The Strand Gżira.

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 1.00 p.m. onwards, through Triq Manoel de Vilhena, Triq Karlu Manchè, Triq Stuart, Triq ir-Rebħa, Triq il-Flotta, Triq il-Kunċizzjoni, Triq San Albert, Pjazza Meme Scicluna, Triq il-Flotta, Triq Sir Cameron, Triq Ponsomby, Triq ix-Xatt and the carriageway leading from Gżira to Tas-Sliema, Triq Manoel De Vilhena.

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 1.30 p.m. till 4.00 p.m., through Triq Manoel de Vilhena from Triq d'Argens, Triq il-Kubrit from Triq Sir William Reid and The Strand, Gżira, will be closed for traffic.

 

 On Sunday, 14th July, 2019, from 7.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq Manoel de Vilhena, Triq San Albert, Triq d'Argens, Pjazza Meme Scicluna, Triq Belveder, Triq Carlo Manchè, and The Strand, Gżira, will be closed for traffic.

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 1.00 p.m. till 4.00 p.m., incoming traffic proceeding from Ta' Xbiex and Msida, direction towards, The Strand, Gżira, direction towards Tas-Sliema will be diverted towards Triq il-Gżira, Gżira.

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 1.30 p.m. till 4.00 p.m., incoming traffic proceeding from Tas-Sliema seafront, direction towards The Strand, Gżira, will be diverted towards Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema.

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, incoming traffic proceeding from Ta' Xbiex and Msida, direction towards The Strand, Gżira, direction towards Tas-Sliema will be diverted towards Triq il-Gżira, Gżira.

 

On Sunday, 14th July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, incoming traffic proceeding from Tas-Sliema Seafront, direction towards The Strand, Gżira, will be diverted towards Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema.

 

Ħal Qormi

 

On Monday, 8th July, 2019, from 4.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Vitorja (from Triq iż-Żinzel to Triq San Bartolomew).

 

On Tuesday, 9th July, 2019, from 4.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq San Bartolomew, Triq San Edwardu, Triq Santa Katerina, Triq il-Vitorja and Triq San Bastjan.

 

On Monday, 15th July, 2019, from 6.00 p.m. till 00.45 a.m., through Triq San Bartolomew, Triq il-Vitorja, Triq San Bastjan, Triq San Benedittu, Triq il-Kbira, Triq Correa and Triq il-Kunċizzjoni.

 

On Monday, 15th July, 2019, from 6.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Bastjan (from Triq Santu Rokku to Triq San Ġużepp)

 

 On Monday, 15th July, 2019, from midnight till noon of Tuesday, 16th July, 2019, through Triq Santu Rokku (from Triq San Bastjan to Triq Spiteri Fremond).

 

On Tuesday, 16th July, 2019, from 6.30 p.m. till 00.45 a.m., through Triq l-Aħwa Zammit, Triq tal-Bajjada, Triq M.A.Vassalli, Triq il-Kanun, Triq Karm Debono, Triq il-Belt Valletta, Triq ir-Ragħaj, Triq il-Furnar, Triq Pawlu Farrugia, Triq Correa, Triq Ħabbież, Triq Giuseppi Ciappara, Triq il-Kbira, Triq San Bastjan, Triq il-Ġunġlien, Triq Amleto Spiteri and Triq it-Tensila.

 

On Wednesday, 17th July, 2019, from 6.30 p.m. till 00.45 a.m., through Triq l-Armier, Triq Spiteri Fremond, Triq San Bartolomew, Triq il-Vitorja, Triq Antonio Muscat Fenech, Triq San Edwardu, Triq l-Imdina, Triq Ġużè Duca, Triq Santa Katerina, Triq il-Ġdida, Triq San Bastjan, Triq il-Ġnien, Triq Fontanier, Misraħ Narbona, Triq iż-Żinżel, Triq Ġużè Galea, Triq id-Drama and Triq il-Għana.

 

On Wednesday, 17th July, 2019, from 2.00 p.m. till midnight, through Triq Santu Rokku (from Triq San Bastjan to Triq Spiteri Fremond).

 

On Thursday, 18th July, 2019, from 6.30 p.m. till 00.30 a.m., through Triq San Bastjan.

 

On Friday, 19th July, 2019, from 7.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq San Bastjan, Triq il-Ġnien, Triq Fontanier, Pjazza Narbona, Vjal De La Cruz, Triq is-Sienja, Triq l-20 ta' Jannar, Triq Ġorġ Borg, Triq Santa Marija, Triq San Benedittu, Triq San Ġużepp, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Santu Rokku, Triq Correa, Triq Mifsud Ellul and Triq il-Kbira.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.30 p.m. till midnight, through Triq Wied il-Kbir, Triq il-Qasam Sperimentali and Triq Ħal Luqa.

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.30 p.m. till midnight, through Triq Ħal Luqa, Ħal Qormi (from Triq l-Ingieret to Triq Ġużè Duca).

 

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.30 p.m. till midnight, through Triq San Bastjan, Triq San Bartolomew, Triq Ħal Luqa, Triq it-Tin, Triq il-Kus, Triq l-Imdina, Pjazza Narbona  and Pjazza Gran Mastru.

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 8.30 a.m. till 00.30 a.m., through Triq San Bastjan, Triq San Bartolomew, Triq il-Vitorja, Triq San Rafel and Triq il-Kbira.

 

From Thursday, 18th July, 2019, at noon till Sunday, 21st July, 2019, at midnight, through Pjazza Gran Mastru.

 

Ħaż-Żebbuġ

 

On Sunday, 21st July, 2019, from 8.00 a.m. till Monday, 29th July, 2019, at 7.00 p.m., through Misraħ San Filippu (in front of Ħaż-Żebbuġ Football Club).

 

On Monday, 22nd July, 2019, from 4.00 p.m. till 1.00 a.m., through Misraħ San Filippu.

 

Between Wednesday, 24th July, 2019, from noon till midnight, Misraħ San Filippu, Triq Sciortino (from Golden Lion/Ħaż-Żebbuġ Stationery) and Triq il-Kbira (from Do It All till the square), will be closed for traffic.

 

On Saturday, 27th July, 2019, from noon till 1.30 a.m., through Misraħ San Filippu, Triq Sciortino (from Golden Lion/Ħaż-Żebbuġ Stationery) and Triq il-Kbira (from Do It All till the square).

 

On Sunday, 28th July, 2019, from 5.00 p.m. till midnight, through Misraħ San Filippu, Triq il-Kbira, Triq Mamo  and Triq SantʼAntnin.

 

Mosta

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 29th July, 2019, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kungress Ewkaristiku, Triq Anġlu Gatt, Triq ir-Rebbiegħa, Triq il-Barrieri, Triq il-Mons. Anġ Camilleri, Triq l-Oratorju, Triq il-Kbira, Triq il-Pont, Triq Carmelo Dimech, Dawret il-Wied, Triq id-Difiża, Triq il-Kostituzzjoni, Triq Gafà, Triq Ġilormu Cassar, Triq it-Torri, Triq Grognet and Triq San Ġwann.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Tuesday, 30th July, 2019, from 3.00 p.m. till 00.30 a.m., through Triq Manwella, Vjal l-Indipendenza, Triq ix-Xitwa, Triq Ponsomby, Triq it-Torri, Pjazza Mons. Anġ Camilleri, Triq l-Oratorju, Triq il-Kbira and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 31st July, 2019, from 3.00 p.m. till 8.30 p.m., through Triq Midbaħ, Triq l-Għadajjar, Triq Dawret il-Wied, Triq Santu Rokku and Triq id-Dura.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 1st August, 2019, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Kungress Ewkaristiku.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 1st August, 2019, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Kbira corner with Triq l-Isperanza till Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 1st August, 2019, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Qares, Triq is-Snajja' and Triq it-Trinkatur.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 2nd August, 2019, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Kostituzzjoni.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 3rd August, 2019, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kurat Calleja and Triq it-Torri.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 8th August, 2019, from 3.00 p.m. till 6.30 p.m., through Triq il-Papa Giovanni XXIII, Triq Nicolò Isouard, Pjazza 16 taʼ Settembru, Triq il-Parroċċa, Triq il-Kostituzzjoni  and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 9th August, 2019, from 3.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 10th August, 2019, from 3.00 p.m. till midnight, through Triq il-Kbira, Triq il-Kostituzzjoni, Triq il-Kurat Schembri, Triq il-Papa Ġwanni XXIII, Triq Nicolò Isouard, Triq id-9 taʼ April, Triq il-Wied and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 11th August, 2019, from 9.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq il-Kostituzzjoni.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 11th August, 2019, from 3.00 p.m. till 6.00 p.m., through Pjazza Dun Anġ Camilleri, Triq it-Torri, Triq Ponsomby, Triq Callus, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Pjazza Rotunda (from 5.00 p.m. till 2.00 a.m.).

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 11th August, 2019, from 3.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq il-Kbira, Triq San Ġwann, Triq Grognet, Triq it-Torri, Triq Xorxa, Triq Mattew Callus, Triq l-Għarusa tal- Mosta, Triq Lorenzo Gafà, Triq Ċejlu Tonna, Triq il-Mitħna l-Qadima and Triq it-Tama.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 12th August, 2019, from 3.00 p.m. till 2.00 a.m. of the following day, through Triq il-Kbira, Triq Stivala, Pjazza Mons. Anġ Camilleri, Triq Ponsomby, Triq Lorenzo Gafà, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Tuesday, 13th August, 2019, from 8.30 p.m. till 1.00 a.m. of the following day, through Triq il-Kungress Ewkaristiku and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 14th August, 2019, from 3.00 p.m. till 2.00 a.m. of the following day, through Pjazza Rotunda, Pjazza Dun Anġ Camilleri, Triq it-Torri, Triq il-Kungress Ewkaristiku, Triq il-Kbira, Triq Baskal Buhagiar, Triq Biċċerin and Triq il-Kostituzzjoni.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 15th August, 2019, from 10.00 a.m. till 3.00 p.m., through Pjazza Rotunda and Triq il-Kungress Ewkaristiku.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 15th August, 2019, from 1.00 p.m. till 1am of the following day, through Pjazza Rotunda, Triq il-Kostituzzjoni, Triq il-Kbira, Triq il-Ġnejna, Pjazza Brittanja, Triq il-Mitħna l-Qadima, Triq it-Torri, Triq Ġilormu Cassar, Triq Lorenzo Gafà and Triq il-Kungress Ewkaristiku.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 15th August, 2019, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m. of the following day, through Triq Nicolò Isouard,Triq il-Kostituzzjoni and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 19th August, 2019, from 2.30 p.m. till 4.30 p.m., through Triq il-Kungress Ewkaristiku.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 19th August, 2019, from 4.00 p.m. till 5.30 p.m., through Triq il-Kbira.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 19th August, 2019, from 5.30 p.m. till 7.30 p.m., through Triq il-Kostituzzjoni.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

5th July, 2019

 

 

 
No. 103

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Kirkop

On Friday, 5th July, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Misraħ San Leonardu.

Fontana

On Friday, 12th July, 2019, from 8.30 p.m. till 10.30 p.m., through Triq ir-Rabat.

Munxar

On Friday, 12th July, 2019, from 8.30 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Munxar.

Ta’ Kerċem

On Tuesday, 9th July, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza San Girgor, Triq l-Avukat Anton Calleja, Triq il-Kalandrijiet, Triq il-Bies and Triq San Pietru u San Pawl.
On Wednesday, 10th July, 2019, from 6.30 p.m. till midnight, through Pjazza Orvieto.

On Thursday, 11th July, 2019, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq l-Avukat Anton Calleja, Pjazza San Girgor, Triq San Girgor, Triq Ġużeppi Briffa and Pjazza Salvatore Busuttil.

On Friday, 12th July, 2019, from 8.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Għajn Tuta, Triq Ta’ Pejpu, Triq Ġużeppi Briffa, Pjazza Orvieto, Triq is-Sarġ, Triq San Pietru u San Pawl, Pjazza San Girgor and Triq Madre Margerita DeBrincat.

On Saturday, 13th July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq San Girgor, Pjazza San Girgor, Triq San Pietru u San Pawl, Triq is-Sarġ, Pjazza Orvieto, Triq Ġużeppi Briffa, Pjazza Salvatore Busuttil, Triq Kerċem, Triq Madre Margerita DeBrincat, Triq l-Avukat Anton Calleja and Triq il-Kalandrijiet.

On Sunday, 14th July, 2019, from 10.00 a.m. till 4.00 p.m., through Pjazza Orvieto, Pjazza San Girgor and Triq l-Avukat Anton Calleja.

On Sunday 14th July, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza San Girgor, Triq San Pietru u San Pawl, Triq is-Sarġ, Triq Ġużeppi Briffa, Pjazza Salvatore Busuttil, Triq Kerċem and Triq Madre Margerita DeBrincat.  

Żurrieq

On Sunday, 14th July, 2019, from 8.00 a.m.  till 2.00 p.m., through Misraħ ir-Repubblika, Triq il-Kbira, Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Misraħ Lazzru, Triq San Pietru, Triq il-Ħaddiema, Misraħ Mattia Preti and Triq Mons. P. P. Saydon.


On Monday, 15th July, 2019, from 6.30 p.m. till 2.00 a.m., through Misraħ ir-Repubblika, Triq San Mikiel, Triq Don Carlo De Giovanni Inglott, Triq Filippu Farrugia, Vjal l-Indipendenza, Misraħ il-Karmelitani, Triq San Ġorġ and Triq il-Kbira.
 
On Tuesday, 16th July, 2019, from 6.30 p.m. till 2.00 a.m., through Misraħ ir-Repubblika, Triq tal-Karmnu, Triq it-Tjieba, Triq San Bartolomew, Triq Santa Katarina, Triq l-Imqabba, Vjal il-Blue Grotto, Triq Santu Formosa, Triq Dun Ġużepp Zammit, Triq il-Ħaddiema, Triq San Nikola, Triq iċ-Ċombini and Triq il-Kbira to Misraħ ir-Repubblika.  

On Wednesday, 17th July, 2019, from 6.30 p.m. till 2.00 a.m., through Misraħ Mattia Preti proceeding to Triq il-Profs P. P. Saydon and Misraħ ir-Repubblika. 

On Thursday, 18th July, 2019, from 6.30 p.m. till 2.00 a.m., through Triq Napuljun, Triq il-Qrendi, Triq Nikola, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira, Misraħ ir-Repubblika, Triq San Leopold, Misraħ San Lazzru, Triq San Pietru, Triq il-Ħaddiema, Misraħ Mattia Preti and Triq P. P. Saydon.

On Friday, 19th July, 2019, from 6.30 p.m. till 3.00 a.m., through Triq il-Kunċizzjoni, Triq San Ġorġ, Triq il-Kbira, Triq San Leopoldu, Triq il-Ħaddiema, Misraħ Mattia Preti, Triq P. P. Saydon, Misraħ ir-Repubblika  and Triq Dun Ġużepp Zammit.

On Saturday, 20th July, 2019, from 6.30 p.m. till 2.00 a.m., through Triq il-Kmand, Triq il-Ġonna, Triq Joseph L. Zerafa, Triq il-Prof. Serafin M. Zarb, Vjal il-Blue Grotto, Triq Santa Katarina, Triq il-Ħaddiema, Misraħ Mattia Preti, Misraħ ir-Repubblika, Triq P. P. Saydon, Triq il-Ħaddiema, Triq il-Warda, Triq il-Wied, Triq Ferdinandu Falzon, Triq Xandru D’Amato, Misraħ il-Karmelitani, Triq San Ġorġ, Triq il-Kbira till Misraħ ir-Repubblika.

On Sunday, 21st July, 2019, from 9.30 a.m. till 6.00 p.m., through Misraħ ir-Repubblika, Triq P. P. Saydon, Triq il-Ħaddiema, Triq il-Warda, Triq il-Wied, Triq Ferdinandu Falzon, Triq Xandru D’Amato, Misraħ il-Karmelitani, Triq San Ġorġ and Triq il-Kbira till Misraħ ir-Repubblika.

On Sunday, 21st July, 2019, from 4.00 p.m. till 2.00 a.m., through Triq San Mikiel, Misraħ ir-Repubblika, Triq il-Profs. P. P. Saydon, Misraħ Mattia Preti, Triq it-23 ta’ Lulju, 1942, Triq San Bert and Triq il-Ħaddiema.
 
On Sunday, 21st July, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq P. P. Saydon, Triq il-Ħaddiema, Triq l-Inġiniera, part of Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

Kalkara

On Tuesday, 16th July, 2019, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq San Lawrenz; Triq il-Kapuċċini and Misraħ l-Arċisqof Gonzi.

On Saturday, 20th July, 2019, from 4.00 p.m. till 6.00 p.m., through Misraħ l-Arċisqof Gonzi and Triq ir-Rinella and Triq is-Salvatur.

On Sunday, 21st July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Misraħ l-Arċisqof Gonzi, Triq il-Kapuċċini, Triq San Lawrenz, Triq Ġanni Raimondao, Triq Giovanni Ricasoli, Triq is-Sienja, Triq Patist Borda, Triq is-Salvatur, Triq ir-Rinella, Misraħ l-Arċisqof Gonzi and the shore.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

2nd July, 2019POLICE NOTICE

No. 104

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Floriana

From midnight of Thursday, 4th July, 2019, till 11.00 p.m. of Thursday, 11th July, 2019, through Triq San Publiju from Triq l-Assedju l-Kbir till Triq is-Suq.

From 8.00 p.m. of Sunday, 7th July, 2019, till 5.00 a.m. of Wednesday, 10th July, 2019, through Triq Sarria from Triq Vincenzo Bugeja till Triq l-Assedju l-Kbir.

From 2.00 p.m. of Monday, 8th July, 2019, till 1.00 a.m. of Wednesday, 10th July, 2019, through Triq San Tumas from Triq Sant’Anna till Triq Sarria, Triq il-Miratur from Triq Sant’Anna till Triq San Publiju, Triq is-Suq from Triq Sant’Anna till Triq San Publiju, Triq John Lopez from Triq Sant’Anna till Triq San Publiju, Triq Mauro Caruana from Triq l-Assedju l-Kbir till Pjazza Papa Ġwanni Pawlu II and Triq il-Mall from Triq Vincenzo Bugeja till Triq Vincenzo Dimech.

From 1.00 p.m. till midnight of Tuesday, 9th July, 2019, through Triq Ġilormu Cassar, Valletta, from Pjazza Kastilja till War Memorial monument, Triq St Francis Ravellin, Floriana from Triq Sant’Anna till Triq Belt il-Ħażna, Notre Dame Ditch from Triq Nazzjonali till Telgħet Sa Maison, Telgħet Spencer from Triq Nazzjonali till Triq Belt il-Ħażna, Triq Belt il-Ħażna from Telgħet Spencer till Triq St Francis Ravellin, all the parking area near Phoenicia Hotel, all Independence arena, all the Floriana FC parking area, all the Hockey Club parking area in Triq Vincenzo Dimech, Triq Vincenzo Dimech from Triq il-Mall till Pjazza San Kalċidonju, Triq John Lopez from Triq San Publiju till Triq San Franġisk, Triq San Franġisk (ex blood bank parking area) and Pjazza Papa Ġwanni Pawlu II from Triq San Publiju till Triq Sant’Anna (both sides) and Triq Sant’Anna from Pjazza E. S. Tonna till Triq l-Assedju l-Kbir (both sides).

From 8.00 p.m. of Sunday, 7th July, 2019, till 5.00 a.m. of Wednesday, 10th July, 2019, through Triq Sarria from Triq l-Assedju l-Kbir till Triq Vincenzo Bugeja and Triq San Publiju from Triq is-Suq till Pjazza E. S. Tonna.

From 2.00 p.m. of Monday, 8th July, 2019, till 1.00 a.m. of Wednesday, 10th July, 2019, through Triq il-Mall between Triq Vincenzo Bugeja till Triq Vincenzo Dimech, Triq San Tumas from Triq Sant’Anna till Triq Sarria, Triq il-Miratur from Triq Sant’Anna till Triq San Publiju, Triq is-Suq from Triq Sant’Anna till Triq San Publiju, Triq J. Lopez from Triq San Franġisk till Triq San Publiju and Triq Mauro Caruana from Triq l-Assedju l-Kbir till Pjazza Papa Ġwanni Pawlu II.

On Tuesday, 9th July, 2019, from 3.00 p.m., through Triq il-Mall from Triq l-Assedju l-Kbir till Triq Vincenzo Dimech, Telgħet Sa Maison direction towards Floriana (will be closed for traffic except for Floriana residents), Triq Nazzjonali from Portes des Bombes till Pjazza E.S. Tonna, Triq Belt il-Ħażna from Telgħet Spencer roundabout towards Floriana, tal-Bombi zone (near ex Licences offices) from Blata l-Bajda traffic lights till Triq Belt il-Ħażna, Telgħet il-Kurċifiss from Triq Vittmi Furjaniżi towards Floriana (will be closed for traffic except for Floriana residents), Triq Pietro Floriani corner with Triq il-Kapuċċini, Triq San Franġisk corner with Triq Pietro Floriani towards War Memorial monument, Triq l-Assedju l-Kbir from roundabout near Ministry for Education towards the Granaries, Triq Vincenzo Dimech corner with Pjazza San Kalċidonju, Notre Dame Ditch corner with Telgħet Sa Maison direction towards Floriana and Triq l-Indipendenza direction towards Portes Des Bombes (all traffic will be deviated from under the underpass direction towards Blata l-Bajda).


Balluta

On Friday, 19th July, 2019, from 1.00 p.m. till midnight of Saturday, 20th July, 2019, through  Triq Ċensu Tabone, Pjazza Balluta, Triq Manwel Dimech, Triq Gafar, Triq il-Kulleġġ l-Antik, Triq Marjanu Vella, Triq Camenzuli, Triq San Enriku, Triq Sant’Elena, Triq Depiro, Triq SantʼInjazju,Triq Scicluna and Triq is-Sur Fons.
 
On Saturday, 20th July, 2019, from 2.00 p.m. till 1.00 a.m. of Sunday, 21st July, 2019, through Triq Sant’Elena. 

On Monday, 22nd July 2019, from 4.00 p.m. till 1.00 a.m. of Tuesday, 23rd July, 2019, through Triq Sant’Elena.

On Wednesday, 24th July, 2019, through Triq Reggie Miller, Triq Savoy, Triq l-Imrabat, Triq Ballut, Triq Bonavita, Sqaq Mrabat, Triq Qalb Imqaddsa, Triq Telghet B’Kara, Triq il-Kulleġġ l-Antik, part of Triq it-Torri (from Triq il-Kulleġġ l-Antik till Pjazza Balluta) Triq il-Kbira and Pjazza Balluta (Triq Ċensu Tabone) and Triq Santa Marija corner with Triq Manwel Dimech no parking in three parking spaces on both sides is allowed from 8.00 p.m. till 11.30 p.m.

On Wednesday, 24th July, 2019, Pjazza tal-Balluta will be closed for all traffic from 8.00 p.m. till midnight.

On Thursday, 25th July, 2019, Pjazza tal-Balluta will be closed for all traffic from 8.00 p.m. till 11.00 p.m.

On Thursday, 25th July, 2019, through Triq Alfred Gauci, Triq Trejqet il-Bajja, Triq Ċensu Tabone, Pjazza Balluta, Triq it-Torri (from Triq il-Kulleġġ l-Antik direction towards Pjazza Balluta), Triq il-Kulleġġ l-Antik, Trejqa P. Injazju, Triq Scicluna, Triq Alfons M. Galea, Triq Manwel Dimech, Triq Gafar, Triq P. Marjanu Vella, Triq Sant’Anġlu, Triq San Enriku, Triq Sant’Elena, and Triq Santa Marija corner with Triq Manwel Dimech no parking in three parking spaces on both sides is allowed from 8.00 p.m. till 11.30 p.m.

On Friday, 26th July, 2019, Pjazza tal-Balluta will be closed for all traffic from 6.30 p.m. onwards.

On Friday, 26th July, 2019, through Triq Sant’Elena, Triq San Enriku, Triq il-Kulleġġ l-Antik, Triq it-Torri, Triq Ċensu Tabone, Telgħet San Ġiljan, Pjazza Balluta, Triq Manwel Dimech and Triq Santa Marija corner with Manwel Dimech no parking in three parking spaces on both sides is allowed from 8.00 p.m. till 00.45 a.m.

On Friday, 26th July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, vehicular traffic proceeding from Triq it-Torri, Tas-Sliema direction towards Balluta will be diverted to Triq Dingli, Tas-Sliema. Vehicular traffic proceeding from Triq il-Kulleġġ l-Antik will not be able to proceed towards Triq Telgħet San Ġiljan and will be diverted towards Triq l-Imrabat. All traffic proceeding from St Julian’s direction towards Balluta, will be diverted towards Telgħet Birkirkara (near City of London).

On Saturday, 27th July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, vehicular traffic proceeding from Triq it-Torri, Tas-Sliema direction towards Balluta will be diverted through Triq Dingli, Tas-Sliema. All traffic proceeding from Triq il-Kulleġġ l-Antik will not be able to proceed towards Triq Telgħet San Ġiljan and will be diverted towards Triq l-Imrabat. All traffic proceeding from St Julian’s direction towards Balluta, will be diverted towards Telgħet Birkirkara (near City of London). 

On Saturday, 27th July, 2019, through Triq it-Torri (from Triq il-Kulleġġ l-Antik direction Pjazza Balluta), Triq Ċensu Tabone, Pjazza Balluta, Triq Scicluna, Triq is-Sur Fons and Triq Santa Marija corner with Triq Manwel Dimech no parking in three parking spaces on both sides is allowed from 8.00 p.m. till midnight. Triq Telgħet San Ġiljan and from near BOV in Triq Manwel Dimech downwards till near Le Meridien Hotel from 5.00 a.m. onwards.

On Saturday, 27th July, 2019, Pjazza tal-Balluta will be closed for all traffic ffrom 6.30 p.m onwards.

On Sunday, 28th July, 2019, through Triq Sant’Elena, Triq San Enriku, Triq Camenzuli, Triq Patri Marjan Vella, Triq il-Kulleġġ l-Antik, Triq Gafar, Triq Manwel Dimech, Triq l-Imrabat, Triq is-Sorijiet, Sqaq Mrabat, Triq Bonavita, Triq il-Ballut, Triq Sant’Anġlu and Triq Santa Marija corner with Triq Manwel Dimech no parking in three parking spaces on both sides is allowed from 10.00 a.m. till 3.00 p.m. 

On Sunday, 28th July, 2019, from 1.00 p.m. till 00.30 a.m. of Monday, 29th July, 2019, through Pjazza Balluta, Triq it-Torri (from Triq il-Kulleġġ l-Antik direction Pjazza Balluta), Triq Ċensu Tabone, Triq il-Kbira, (from near City of London direction towards Pjazza Balluta), Triq il-Kulleġġ l-Antik, Triq San Enriku, Triq Sant’Elena, Triq Patri Marjanu Vella, Triq Camenzuli, Triq Sant’Anġlu, Triq Manwel Dimech, Triq Telgħet San Ġiljan and in Triq Santa Marija corner with Triq Manwel Dimech no parking in three parking spaces on both sides is allowed.

On Sunday, 28th July, 2019, Pjazza tal-Balluta will be closed for all traffic from 5.00 p.m. onwards.

On Sunday, 28th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, vehicular traffic proceeding from Triq it-Torri, Tas-Sliema direction towards Balluta will be diverted throughTriq Dingli, Tas-Sliema. All traffic proceeding from Triq il-Kulleġġ l-Antik will not be able to proceed towards Triq Telgħet San Ġiljan and will be diverted towards Triq l-Imrabat.All traffic proceeding from San Ġiljan direction towards Balluta, will be diverted towards Telgħet Birkirkara (near City of London).

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

2nd July, 2019
POLICE NOTICE

No. 101

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

 

Rabat

On Thursday, 25th July, 2019, from 5.00 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Kulleġġ, Triq San Pawl and Triq il-Kbira.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

28th June, 2019

No. 102

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Burmarrad

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 28th June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight of the following day through Triq Wardija, Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Patri Wistin Magro and Triq Magħsar.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 29th June, 2019, from 3.00 p.m. till 1.00 a.m. of the following day, through Triq Burmarrad, Triq Dwieli, Triq Insolja, Triq Manwel Bonnici and Triq San Pawl Milqi.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 30th June, 2019, from 3.00 p.m. till midnight of the following day, through Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Papa Ġwanni Pawlu II and Triq Magħsar.

Valletta

On Friday, 5th July, 2019, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq San Pawl from Triq Melita till Triq l-Isptar l-Antik.

On Friday, 5th July, 2019, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq San Pawl from Pjazza Kastilja till Triq l-Isptar l-Antik.

Street closure as required.


Ħal Balzan

On Monday, 8th July, 2019, from 8.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Bertu Fenech, Triq Ġużè Bonniċi, Triq Balaguer, Triq Sigismondu Dimech, Triq l-Għerusija, Triq Antonio Bosio, Triq iz-Zekkuk, Triq Santa Marija, Triq il-Kbira, Triq San Valentinu, Triq Sisner and Triq Idmejda.

From Tuesday, 9th July, 2019, at 8.00 a.m. till Sunday, 14th July, 2019, at 2.00 a.m., through Pjazza Bertu Fenech. 
On Friday, 12th July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, through Triq Ġulju Cauchi, Triq Sir Antonio Micallef, Triq Mons. F. X. Zahra, Triq it-Tliet Knejjes, Pjazza Bertu Fenech, Triq il-Kbira, Triq San Franġisk, Triq Patri Ġużè Delia, Triq il-Kannizzata, Triq Birbal, Triq il-Wied, Triq it-Tabib Zammit and Triq il-Providenza.

On Friday, 12th July, 2019, from 9.00 p.m. till 12.30 a.m. of Saturday, 13th July, 2019, through Pjazza Bertu Fenech, Triq il-Kbira, Triq San Valentinu, Triq Sisner, Triq Idmejda and Triq Santa Marija.

On Saturday, 13th July, 2019, from 12.30 a.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Bertu Fenech.

On Saturday, 13th July, 2019, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq it-Tliet Knejjes and Pjazza Bertu Fenech.

On Saturday, 13th July, 2019, from 8.30 p.m. till 11.30 p.m., through Triq Balaguer, Triq Sir A. Micallef, Triq Dun Ġwann Zammit Hammett, Triq Sigismondu Dimech, Triq l-Annunzjata, Triq il-Kbira, Triq Santa Marija, Triq il-Kbira and Pjazza Bertu Fenech.

On Saturday, 13th July, 2019, from 9.00 p.m. till 11.30 p.m., through Pjazza Bertu Fenech.

On Sunday, 14th July, 2019, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Bertu Fenech, Triq it-Tliet Knejjes, Triq il-Kbira, Triq Idmejda, Triq Sisner, Triq San Valentinu and Triq Santa Marija. 

On Sunday, 14th July, 2019, from 11.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq Kardinal Kardejn, Triq Idmejda, Pjazza Bertu Fenech, Triq it-Tliet Knejjes, Triq il-Providenza, Triq it-Tabib Zammit, Triq San Franġisk and Triq il-Kbira.

On Sunday, 14th July, 2019, from 6.30 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Kbira and Pjazza Bertu Fenech.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

27th June, 2019
POLICE NOTICE

No. 100

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated. 

Fontana

On Saturday, 29th June, 2019, from 7.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Sptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka, Triq Kappillan Hili and Triq il-Għajn.

Għarb

On Saturday, 29th June, 2019, from 4.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq Tumas Cassar, Triq Karmni Grima, Triq Ġamri Camilleri, Triq il-Viżitazzjoni, Triq il-Knisja and Pjazza Żjara tal-Madonna.

Ħal Balzan

On Monday, 8th July, 2019, from 8.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Bertu Fenech, Triq Ġużè Bonniċi, Triq Balaguer, Triq Sigismondu Dimech, Triq l-Għerusija, Triq Antonio Bosio, Triq iz-Zekkuk, Triq Santa Marija, Triq il-Kbira, Triq San Valentinu, Triq Sisner and Triq Idmejda.

From Tuesday, 9th July, 2019, at 8.00 a.m. till Sunday, 14th July, 2019, at 2.00 a.m., through Pjazza Bertu Fenech.

On Friday, 12th July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, through Triq Ġulju Cauchi, Triq Sir Antonio Micallef, Triq Mons. F. X. Zahra, Triq it-Tliet Knejjes, Pjazza Bertu Fenech, Triq il-Kbira, Triq San Franġisk, Triq Patri Ġużè Delia, Triq il-Kannizzata, Triq Birbal, Triq il-Wied, Triq it-Tabib Zammit and Triq il-Providenza.

On Friday, 12th July, 2019, from 9.00 p.m. till 12.30 a.m. of Saturday, 13th July, 2019, through Pjazza Bertu Fenech, Triq il-Kbira, Triq San Valentinu, Triq Sisner, Triq Idmejda and Triq Santa Marija.

On Saturday, 13th July, 2019, from 12.30 a.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Bertu Fenech.

On Saturday, 13th July, 2019, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq it-Tliet Knejjes and Pjazza Bertu Fenech.

On Saturday, 13th July, 2019, from 8.30 p.m. till 11.30 p.m., through Triq Balaguer, Triq Sir A. Micallef, Triq Dun Ġwann Zammit Hammett, Triq Sigismondu Dimech, Triq l-Annunzjata, Triq il-Kbira, Triq Santa Marija, Triq il-Kbira and Pjazza Bertu Fenech.

On Saturday, 13th July, 2019, from 9.00 p.m. till 11.30 p.m., through Pjazza Bertu Fenech.

On Sunday, 14th July, 2019, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Bertu Fenech, Triq it-Tliet Knejjes, Triq il-Kbira, Triq Idmejda, Triq Sisner, Triq San Valentinu and Triq Santa Marija.

On Sunday, 14th July, 2019, from 11.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq Kardinal Kardejn, Triq Idmejda, Pjazza Bertu Fenech, Triq it-Tliet Knejjes, Triq il-Providenza, Triq it-Tabib Zammit, Triq San Franġisk and Triq il-Kbira.

On Sunday, 14th July, 2019, from 6.30 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Kbira and Pjazza Bertu Fenech.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

27th June, 2019


No. 98

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Ħal Luqa

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 1st July, 2019, from 7.30 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Sant’Andrija, Triq il-Karmnu, Triq ir-Rixtellu, Triq G. Muscat, Triq 9 t’April and Misraħ il-Knisja.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 3rd July, 2019, from 7.30 p.m. till 11.30 p.m., through Triq San Ġorġ, Triq Sant’Andrija, Pjazza Sant’Andrija and Triq Dun Pawl.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 3rd July, 2019, all day, through Triq Wesgħet il-Vittmi tal-Gwerra.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 4th July, 2019, all day, through Triq Wesgħet il-Vittmi tal-Gwerra.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 4th July, 2019, from 7.30 p.m. till 00.30 a.m., through Misraħ il-Knisja, Pjazza Sant’Andrija, Triq Dun Pawl, Triq San Ġorġ, Triq Sant’Andrija, Triq Pawlu Magri, Triq 9 ta’April, Triq Dun Ġulju Muscat, Triq ir-Rixtellu and Triq il-Karmnu.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 5th July, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through Pjazza Sant’Andrija, Triq Sant’Andrija, Misraħ il-Knsija, Triq il-Karmnu, Triq G. Trigance, Triq Indrì Micallef, Triq Ċensu Decandia, Triq Tumas Galea, Triq Ġorġ Zahra, Triq Sir Ugo Mifsud, Triq San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq Dun Pawl and Triq il-Ġdida.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 5th July, 2019, all day through, Triq Wesgħet il-Vittmi tal-Gwerra.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 6th July, 2019, all day through, Triq Wesgħet il-Vittmi tal-Gwerra.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 6th July, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through  Pjazza Sant’Andrija, Triq San Ġużepp, Misraħ il-Knisja, Triq Santa Marija, Triq il-Ġdida, Triq Dun Pawl, Triq San Ġorġ, Triq 9 t’April, Triq Dun Ġulju Muscat, Triq ir-Rixtellu, Triq André Vassallo, Triq Wied il-Knejjes, Triq G. Tragance, Triq Ċensu Decandia, Triq Maħznier, Triq il-Karmnu and Triq Sant’ Andrija.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 7th July, 2019, from 10.00 a.m. till 3.30 p.m., through Pjazza Sant’Andrija, Triq Dun Pawl, Misraħ il-Knsija, Triq Sant’Andrija, Triq San Ġorġ, Triq Sir Ugo Mifsud, Triq Ġorġ Zahra, Triq il-Maħznier, Triq G. Tragance and Triq il-Karmnu.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 7th July, 2019, from 1.00 p.m. till midnight, through Triq Sant’Andrija, Pjazza Sant’Andrija, Triq San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Misraħ il-Knisja, Triq il-Karmnu, Triq Dun Pawl, Triq San Pawl, Triq ir-Rixtellu, Triq Dun Ġużepp Debono, and Triq Mons G. Debono.

Ħamrun

On Saturday, 29th June, 2019, at 9.00 a.m. till Sunday, 7th July, 2019, till midnight, through Pjazza Kappillan Muscat and Triq Manwel Magri.
 
On Monday, 1st July, 2019, from 3.45 p.m. till 7.30 p.m., through in front of Boys’ Museum till Triq Barth, Triq Vincenzo Bugeja, Triq Villabrosa, Triq Manuel Magri till parish church, Triq il-Ferrovija, Triq Indrì Cilia, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Fatati, Pjazza Kappillan Muscat, Triq il-Kappillan Mifsud, Triq Adelaide Cini, Triq Kanonku Bonnici till museum, and to Church, Triq Manwel Magri and Triq id-Duluri.

On Wednesday, 3rd July, 2019, from 5.45 p.m. till midnight, through Pjazza Kappillan Muscat, Triq il-Kappillan Mifsud, Triq Monsinjur De Piro, Triq il-Liċeo, Triq Roger Debattista, Triq it-Tramm, Triq Oscar Zammit, Triq Ġwann Mamo, Triq is-Snajja’, Misraħ il-Barrieri, Triq il-Franġiskani, Triq Lord Byron, Triq Barth, Triq Ġużè Pace, Triq Gaetano Pace Forno, Triq Vincenzo Bugeja, Triq Adelaide Cini, Triq Kanonku Bonnici and Triq Wenzu Mallia.
 
On Friday, 5th July, 2019, from 6.30 p.m. till midnight, through Triq Kappillan Mifsud, Triq Manuel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Indrì Cilia, Triq Maitland, Triq il-Ferrovija, Triq id-Duluri, Triq Nuzzo, Triq Muscat Azzopardi, Triq Schembri, Triq Joe Sciberras, Triq Turu Lentini, Ġnien Oreste Chirchop, Triq Pietru Xuereb, Triq Mimosa, Triq Danny Cremona, Triq il-Fatati and Pjazza Kappillan Muscat.

On Saturday, 6th July, 2019, from 6.15 p.m. till midnight, through Pjazza Kappillan Muscat, Triq Kapillan Mifsud, Triq Monsinjur De Piro, Triq Villambrosa, Triq Manuel Magri, Triq Mimosa, Triq Danny Cremona, Triq l-Ursolini, Triq Qrejten, Triq Wenzu Mallia, Triq il-Kappillan Valletta and Triq Ġużè Maria Camilleri.

On Saturday, 6th July, 2019, from 3.45 p.m. till 7.30 p.m., through Triq Manwel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Pawlu Burlò, Triq id-Duluri, Triq il-Fatati,  Pjazza Kappillan Muscat and Triq Kappillan Mifsud.

On Saturday, 6th July, 2019, from 6.00 a.m. till 1.00 a.m., through Triq Manwel Magri.

On Sunday, 7th July, 2019, from 8.15 a.m. till 3.00 p.m., through Pjazza Kapillan Muscat, Triq il-Kappillan Mifsud, Triq Vincenzo Bugeja, Triq il-Lunzjata, Triq il-Kanonku Bonnici, Triq Gaetano Pace Forno, Triq Ġużè Pace, Triq Ġużè Maria Camilleri, Triq Manuel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Vitale, Triq Dun Edgar, Alley No. 1, Triq id-Duluri and Triq il-Fatati.

On Sunday, 7th July, 2019, from 4.45 p.m. till 11.30 p.m., through Triq Manwel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Pawlu Burlò, Triq id-Duluri, Triq Indrì Cilia, Triq il-Fatati,  Pjazza Kappillan Muscat, Triq Ġużè Maria Camilleri, Triq Villambrosa, Triq Vincenzo Bugeja, Triq Adelaide Cini, Triq Lord Byron, Triq il-Franġiskani, Triq Monsinjur Depiro, Triq Kappillan Mifsud, Triq Ġużè Maria Camilleri to Triq Ġużè Pace and Triq Barth.

Tas-Sliema

On Saturday, 29th June, 2019, and on Tuesday, 2nd July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq San Trofimu, between Triq San Ġwann Battista and Triq Santa Maria.
 
On Saturday, 29th June, 2019, Triq San Trofimu, from Triq San Ġwann Battista will be closed for traffic from 7.00 p.m. onwards.

On Tuesday, 2nd July, 2019, Triq San Trofimu, from Triq San Ġwann Battista will be closed for traffic from 7.00 p.m. onwards.

On Wednesday, 3rd July, 2019, Triq San Trofimu, from Triq San Ġwann Battista will be closed for traffic from 7.00 p.m. onwards.

On Wednesday, 3rd July, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq San Trofimu, between Triq San Ġwann Battista and Triq Santa Marija.

On Thursday, 4th July, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq San Trofimu, between Triq San Ġwann Battista and Triq Santa Maria. 

On Thursday, 4th July, 2019, from 7.00 p.m. onwards, Triq San Trofimu, from Triq San Ġwann Battista will be closed for traffic.

On Friday, 5th July, 2019, from 7.00 p.m. onwards, Triq San Trofimu, from Triq San Ġwann Battista will be closed for traffic.

On Friday, 5th July, 2019, from 8.00 p.m. onwards, Triq Rodolfu, Rue d’Argens, Triq Mrabat and Triq Manwel Dimech will be closed for traffic. 

On Friday, 5th July, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq San Trofimu, between Triq San Ġwann Battista and Triq Santa Maria and Pjazza Rodolfu and Triq Rodolfu (near Police Station).
 
On Saturday, 6th July, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Triq San Trofimu, between Triq San Ġwann Battista and Triq Santa Maria and The Strand, both sides including the Ferries, and Triq Manwel Dimech.
 
The Police Commissioner also notifies that on Saturday, 6th July, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Triq San Trofimu, through Triq San Ġwann Battista will be closed for vehicular traffic. 
 
On Saturday, 6th July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, Triq San Trofimu, from Triq San Ġwann Battista will be closed for traffic.

On Saturday, 6th July, 2019, from 9.00 p.m. onwards, through The Strand, both carriageways and Triq ix-Xatt ta’ Tigné will be closed for traffic.

 On Saturday, 6th July, 2019, from 9.00 p.m. onwards, incoming traffic from Triq ix-Xatt tal-Gżira, Gżira, direction towards Tas-Sliema will pass only from Triq Parisio, Gżira.


On Saturday, 6th July, 2019, from 9.00 p.m. onwards, incoming traffic from Triq ix-Xatt ta’ Tigné, direction towards The Point, will pass from Triq Ċensu Scerri and Triq ix-Xatt ta’ Tigné, direction outwards towards The Point, Tigné.

On Saturday, 6th July, 2019, from 9.00 p.m. onwards, traffic proceeding from Qui-si-Sana, in the direction of The Point, will be diverted towards the outwards bound from Qui-si-Sana except for the residents of The Point, Tigné.

On Sunday, 7th July, 2019, from 8.00 a.m. onwards, through Triq San Trofimu between Triq San Ġwann Battista and Triq Sta Marija and Triq il-Karmnu, and Triq San Duminku.

On Sunday, 7th July, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq San Trofimu, Triq Rodolfu, Triq Manwel Dimech and Triq San Duminku.

On Sunday, 7th July, 2019, from 8.00 a.m. onwards, Triq San Trofimu, from Triq San Ġwann Battista will be closed for traffic.

 On Sunday, 7th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, Triq Rodolfo, Triq Manwel Dimech, Triq Santa Marija and Triq San Duminku will be closed for traffic.

On Sunday, 7th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, vehicular traffic coming from Rue d’Argens, in the direction to Tas-Sliema, will be diverted to Triq Imrabat.
 
On Sunday, 7th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, vehicular traffic proceeding from Sliema Seafront, The Strand Sliema in the direction of Tigné, will be diverted towards Triq it-Torri and/or Tigné Seafront.

Ħaż-Żabbar

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 8th July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 8.00 p.m. till 8.25 p.m., through Triq il-Kunsill tal-Ewropa.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 12th July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 8.15 p.m. till 9.00 p.m., through Triq il-Kunsill tal-Ewropa.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 13th July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.30 a.m., noon till 12.20 p.m., 6.30 p.m. till 7.15 p.m. and 10.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Kunsill tal-Ewropa.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 14th July, 2019, from 9.00 a.m. till 9.10 a.m., noon till 12.20 p.m., 7.00 p.m. till 7.45 p.m. and 9.30 p.m. till 10.15 p.m., through Triq il-Kunsill tal-Ewropa.

Fgura

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 8th July, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq San Tumas, Triq il-Karmelitani, Triq Liedna, Triq Hompesch and Triq Kampanella.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Tuesday, 9th July, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through Triq Hompesch, Triq Sant’ Elija, Triq il-Grawwa, Triq il-Merħba, Triq il-Parroċċa, Triq in-Niġem, Triq il-Karmnu, Triq San Xmun, Triq l-14 ta’ Diċembru, Triq il-21 ta’ Jannar, Triq Antonio u Maria Cumbo and Triq il-Karmelitani.
All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 10th July, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through Triq Cospicua, Triq il-Kampanella, Triq Hompesch, Triq il-Ward tax-Xemx, Triq Ċensu Busuttil, Triq San Pietru, Triq Liedna, Triq Rihan, Triq Ħaż-Żabbar, Triq San Mikiel, Triq Mater Boni Consili, Triq Ħuttafa, Triq Kent, Triq 26 ta’ Marzu, Triq il-Koppla, Triq San Tumas, Boċċi Club, Triq Martin Luther King, Triq Mahatma Ghandi, Triq is-Summiena, Triq il-Merħba and Triq is-Sur.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 11th July, 2019, from 4.00 p.m. till 00.30 a.m., through Triq Hompesch.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 11th July, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through Triq Hompesch, Triq is-Sur, Triq Mater Boni Consigli, Triq Żabbar, Triq San Pietru, Triq Liedna and Triq San Tumas.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 12th July, 2019, from 7.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq Hompesch, Triq il-Karmelitani, Triq il-Kampanella, Triq is-Sur, Triq Blondell, Triq Cospicua, Triq W. Levanzin, Triq Gallu, Triq Sant’Antnin, Triq Klerku, Triq il-Karmnu, Triq il-Kitba and Triq is-Sur.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited Friday, 12th July, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Wesgħa Kunsill tal-Ewropa and Vjal Kottoner.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited Friday, 12th July, 2019, from 5.00 p.m. till 00.30, through Triq Hompesch.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 13th July, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq il-Karmelitani, Triq Hompesch, Triq il-Kampanella and Triq San Tumas.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited Saturday, 13th July, 2019, all day, through Wesgħa Kunsill tal-Ewropa and Vjal Kottoner.
 
All traffic movement (transit or parking) is prohibited Saturday, 13th July, 2019, from 6.00 a.m. till 1.00 a.m. of Sunday, 14th July, 2019, through Wesgħa Kunsill tal-Ewropa

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 13th July, 2019, from noon till midnight, through Triq Hompesch.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 14th July, 2019, from 8.00 a.m. till 11.30 p.m., through Triq Hompesch.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 14th July, 2019, from 8.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq Hompesch, Triq Cospicua, Triq Kottoner, Triq is-Sur, Triq Valperga, Triq San Tumas and Triq il-Karmelitani.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 14th July, 2019, from 1.00 p.m. till midnight, through Triq Hompesch, Triq Ħaż-Żabbar, Triq San Pietru, Triq Mater Boni Consilii, Triq il-Kitba, Triq l-Iskola, Triq Sant’Antnin, Wesgħa Kunsill tal-Ewropa and Triq il-Karmelitani.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 14th July, 2019, all day, through Wesgħa Kunsill tal-Ewropa and Vjal Kottoner.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

25th June, 2019


POLICE NOTICE

No. 99

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Marsaskala

On Friday, 28th June, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Pjazza Dun Tarċis, Triq La Sengle, Triq il-Bużbież, Triq San Ġwakkin and Triq Dun Frans Bianco.

Ħaż-Żabbar

On Friday, 28th June, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq l-Inkurunazzjoni, Triq Bajada, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra, Triq Felice and Triq is-Santwarju till the church (near PN club).

On Saturday, 29th June, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Triq is-Santwarju (ex bus terminus also) and Triq il-Kbira.

On Monday, 15th July, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq il-Kunvent (in front of Local Council building).

On Sunday, 21st July, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq Alessio Erardi, Salib Imqaddes Church side.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

25th June, 2019

POLICE NOTICE

No. 97

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Għarb 

On Sunday, 23rd June, 2019, from 8.30 a.m. till 11.00 a.m., through Pjazza Żjara tal-Madonna, Triq Frenċ tal-Għarb, Triq l-Isqof Mikiel Molina and Triq Tat-Trux.

Birkirkara

On Sunday, 7th July, 2019, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq Fleur-De-Lys, Triq Sant’ Antnin, Triq A. Cuschieri, Triq Borg u Trejqet Fleur-De-Lys.

Ħaż-Żabbar

On Saturday, 13th July, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Triq il-Kbira, Misraħ is-Sliem and Misraħ San Ġakbu.

Mellieħa

On Sunday, 23rd June, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq San Pawl, Triq Ġnien Ingraw, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Triq il-Parroċċa and Misraħ il-Parroċċa.
On Friday, 28th June, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Pjazza tal-Parroċċa, Triq il-Parroċċa, Triq Sant’Anna, Triq Ġorġ Borg Olivier and Misraħ iż-Żjara tal-Papa.

On Wednesday, 25th September, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq il-Kbira, Triq Sant’Anna, Triq il-Parroċċa, Misraħ il-Parroċċa, Triq Salvinu Vella and Triq l-Inkurunazzjoni. 

On Sunday, 6th October, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq San Pawl, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Triq Sant’Anna, Triq il-Parroċċa and Misraħ il-Parroċċa.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

21st June, 2019POLICE NOTICE

No. 96

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 28th June, 2019, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m. through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq l-Oratorju, Triq il-Barrieri, Triq ir-Rebbiegħa, Triq E. B. Vella, Triq Anġlu Gatt, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Triq il-Kostituzzjoni.

Burmarrad

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 28th June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight of the  following day through Triq il-Wardija, Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Patri Wistin Magro and Triq il-Magħsar.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 29th June, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m. of the following day through Triq Burmarrad, Triq id-Dwieli, Triq Insolja, Triq Manwel Bonnici and Triq San Pawl Milqi.
 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 30th June, 2019, from 3.00 p.m. till midnight of the following day through  Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Papa Ġwanni Pawlu II and Triq il-Magħsar.

Bidnija

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 21st July, 2019, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m. through Triq il-Bidnija and Triq il-Milord.

Mġarr

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 9th August, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m. through Triq San Pawl, Triq Sir Harry Luke and Wesgħat il-Ġublew.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 11th August, 2019, from 9.00 a.m. till 3.00 p.m. through Triq iż-Żebbiegħ, Triq il-Misq, Triq il-Vanilja, Triq il-Ħarruba, Triq il-Ganfra, Triq il-Magħkuba, Triq il-Banjijiet Rumani, Triq Fisher, Triq Santa Marija, Triq Ramiro Calì, Triq Sir Harry Luke, Triq San Pawl, Triq Dun Edgar, Triq Vitale and Wesgħat il-Ġublew.
 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 16th August, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m. of the following day through Triq il-Kbira, Triq San Franġisk, Triq San Pawl, Triq iċ-Ċentinarju tal-Parroċċa, Triq ix-Xagħra tal-Knisja, Triq l-Għansar, Triq San Filippu, Triq Sir Harry Luke, Triq Ramiro Calì, Triq il-Konkors Teatrali, Triq Fisher and Wesgħat il-Ġublew.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 17th August, 2019, from 6.00 p.m. till midnight of the following day through Wesgħat il-Ġublew Triq Sir Harry Luke, Triq San Pawl, Triq Dun Edgar, Triq il-Kbira and Triq il-Kurat Chetcuti.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 18th August, 2019, from 11.00 a.m. till 1.00 p.m. through Triq il-Kbira and Wesgħat il-Ġublew.
 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 18th August, 2019, from 3.00 p.m. till midnight through Triq il-Kbira, Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Sir Harry Luke, Wesgħat il-Ġublew, Triq Santa Marija and Triq Ramiro Calì.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

20th June, 2019POLICE NOTICE

No. 94

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic RegulationsOrdinance (Cap. 65), the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through  the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat

On Sunday, 23rd June, 2019, from 4.30 p.m. till 11.00 p.m. through Triq San Pawl, Pjazza tal-Parroċċa and Triq il-Kbira.

On Monday, 1st July, 2019, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m. through  tal-Parroċċa, Triq San Pawl and Triq il-Kbira (till in front of the Local Council).  Closure of Triq il-Kbira from 2.00 p.m.

On Tuesday, 2nd July, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m. Triq San Pawl and Triq il-Kbira.

On Thursday, 4th July, 2019, from 7.00 p.m. till midnight through Triq il-Kulleġġ (from the Primary School downwards), Pjazza tal-Parroċċa, Triq San Pawl and Triq il-Kbira.
On Friday, 5th July, 2019, from 7.00 p.m. till 00.30 a.m. through Triq Pawlu Inguanez corner with Triq Ta’ Qasgħa, Triq San Pawl, Pjazza tal-Parroċċa, Triq il-Kbira till St. Paul’s Band Club and Triq Santa Rita (one side).

On Saturday, 6th July, 2019, from 5.00 p.m. till midnight through Pjazza tal-Parroċċa, Triq San Katald and Triq Sant’Agata.

On Saturday, 6th July, 2019, from 7.00 p.m. till midnight through Triq il-Kbira, Triq San Pawl and Pjazza tal-Parroċċa.

On Sunday, 7th July, 2019, from 8.00 a.m. till 2.30 p.m. through Pjazza San Bastjan, Triq il-Kulleġġ, Pjazza tal-Parroċċa, Triq San Pawl and Triq il-Kbira.

On Sunday, 7th July, 2019, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m. through Pjazza tal-Parroċċa, Triq il-Kulleġġ, Triq Ġorġ Borg Olivier, Triq il-Konti Ruġġieru, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Saqqajja, Triq il-Kbira and Pjazza San Bastjan.

On Thursday, 25th July, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m. through Triq il-Kulleġġ, Pjazza tal-Parroċċa, Triq San Pawl and Triq il-Kbira.

Let off of fireworks in connection with the Feast of St. Paul, Rabat, Malta (discharge of aerial fireworks from areas known as ‘Tal-Għeriexem’ located at Rabat).

Mtarfa By Pass/Triq Għeriexem (Fireworks) – Rabat, Malta:

On Monday, 1st July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m., 7.50 p.m. till 8.10 p.m. and 8.30 p.m. till 8.50 p.m.

On Wednesday, 3rd July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 8.00 p.m. till 8.20 p.m.
 
On Thursday, 4th July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 8.00 p.m. till 8.20 p.m.

On Friday, 5th July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 9.15 p.m. till 10.00 p.m.

On Saturday, 6th July, 2019, from 9.00 a.m. till 9.30 a.m., 11.45 a.m. till 12.05 p.m., 7.00 p.m. till 8.00 p.m. and 10.00 p.m. till 11.30 p.m. 

On Sunday, 7th July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., 10.30 a.m. till 10.50 a.m. and 7.00 p.m. till 10.00 p.m. 

Discharge of rooftop fireworks from Soċjetà San Pawl Banda Konti Ruġġieru, 67, Triq il-Kbira, Rabat:
On Monday, 1st July, 2019, from 9.30 p.m. till 11.00 p.m.

On Wednesday, 3rd July, 2019, from 9.30 p.m. till 11.00 p.m. 

On Thursday, 4th July, 2019, from 9.30 p.m. till 11.00 p.m.

On Friday, 5th July, 2019, from 9.30 p.m. till 11.00 p.m.

On Saturday, 6th July, 2019, from 9.30 p.m. till 11.00 p.m.

On Sunday, 7th July, 2019, from 9.30 p.m. till 11.00 p.m.


Discharge of rooftop fireworks from L-Ajklist, 48, Triq il-Vitorja, Rabat:

On Friday, 5th July, 2019, at 10.00 p.m.

Discharge of rooftop fireworks from Civic Centre, Parish Square, Rabat:

On Thursday, 4th July, 2019, from 10.00 p.m. till 11.00 p.m.

On Saturday, 6th July, 2019, from 10.00 p.m. till 11.00 p.m.

Discharge of Tissue Confetti/Streamers in Parish Square, Rabat:

On Sunday, 7th July, 2019, from noon till 12.30 p.m.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

18th June, 2019POLICE NOTICE

No. 95

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Gudja

On Thursday, 20th June, 2019, from noon till Monday, 24th June, 2019 at 11.00 p.m. through Triq il-Kbira and Triq William Baker.
On Thursday, 20th June, 2019, till Sunday, 23rd June, 2019, from 5.00 p.m. onwards. through Triq Raymond Caruana, Triq Santa Marija, Triq id-Dejqa and the square.

On Saturday, 22nd June, 2019, from 7.00 p.m. till 11.00 p.m. through Triq il-Kbira.

Mqabba

On Friday, 21st June, 2019, from 6.00 p.m. onwards through Triq Annetto Caruana.

Għajnsielem

On Sunday, 23rd June, 2019, from 5.00 p.m. till 7.00 p.m., through Pjazza Madonna ta’ Loreto, Triq il-Fawwara, Pjazza tad-Dehra, Triq il-Ħamri and Triq Sant’Antnin.

Żebbuġ (Gozo)

On Sunday, 23rd June, 2019, from 8.30 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza l-Assunta, Triq Għajn Mhelel, Triq l-Għażżiela and Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.

Birkirkara

On Sunday, 23rd June, 2019, from 7.00 a.m. till noon, through Pjazza Sant’Elena, Triq Santu Rokku, Triq l-Imsida and Triq il-Kbira.

On Friday, 28th June, 2019, from 2.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Sant’ Elena, Triq il-Kbira, Triq Brared, Triq Anġlu Mallia, Triq l-Isqof Labini and Triq Rigu.

Għarb 

On Saturday, 27th July, 2019 from 7.30 p.m. till 11.00 p.m. through Pjazzetta Isqof Nikol G. Cauchi.

On Monday, 29th July, 2019, from 6.30 p.m. till 7.00 p.m. through Triq Tumas Cassar, Triq Karmni Grima, Triq l-Arċipriet Camilleri, Triq il-Viżitazzjoni and Triq il-Knisja.

On Monday, 1st July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight through Triq Sdieri, Pjazza Gerano, Triq Frenċ tal-Għarb and Pjazza Żjara tal-Madonna.

On Tuesday, 2nd July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m. through Pjazza l-Isqof Nikol G. Cauchi.

On Wednesday, 3rd July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight through Triq Tumas Cassar, Triq Viżitazzjoni, Triq il-Knisja, Pjazza Żjara tal-Madonna, Triq Madonna tal-Virtù and Triq Birbuba.

On Thursday, 4th July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight through Pjazza Żjara tal-Madonna.

On Friday, 5th July, 2019, from 8.30 p.m. till midnight through Triq il-Knisja, Pjazza Żjara tal-Madonna, Triq Frenċ tal-Għarb, Triq l-Isqof Molina and Triq Trux.

On Saturday, 6th July, 2019, from 9.30 a.m. till midnight through Pjazza Nikol G. Cauchi.

On Saturday, 6th July, 2019, from 4.30 p.m. till midnight through Pjazza Żjara tal-Madonna, Pjazza Nikol G. Cauchi, Triq il-Knisja and Pjazza Viżitazzjoni.

On Sunday, 7th July, 2019, from 10.00 a.m. till 3.00 p.m. through Triq il-Viżitazzjoni, Triq Arċ. G. Camilleri, Triq Karmni Grima, Triq il-Knisja and Pjazza Żjara tal-Madonna.

On Sunday, 7th July, 2019, from 5.30 p.m. till midnight through Pjazza Żjara tal-Madonna, Pjazzetta Isqof Nikol G. Cauchi, Triq Frenċ tal-Għarb, Pjazza Gerano,  Triq l-Isqof Molina and Triq Trux.

Żurrieq

On Friday, 28th June, 2019, from 7.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq San Ġorġ.

On Friday, 5th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq San Ġorġ.

On Saturday, 6th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq San Ġorġ.

On Sunday, 7th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq San Ġorġ.

On Sunday, 7th July, 2019, from 7.30 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza Repubblika, Pjazza Mattia Preti and Triq P. P. Saydon.

On Friday, 12th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.30 a.m., through Pjazza Repubblika.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

18th June, 2019
POLICE NOTICE

No. 91

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.
Qala

Till Sunday, 16th June, 2019, at noon through Ħondoq ir-Rummien (cement parking area).

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

14th June, 2019POLICE NOTICE

No. 92

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Qala

On Friday, 14th June, 2019, and Saturday, 15th June, 2019, from 7.00 a.m. till 10.00 p.m., through Triq Ħondoq ir-Rummien (no access by car to Ħondoq bay).

Gudja

On Wednesday, 3rd July, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq Bir Miftuħ and Triq Pietru Gagliardi. 

On Monday, 8th July, 2019, from 6.00 a.m. onwards, till Tuesday, 16th July, 2019, through Triq San Mark. 

From Monday, 8th July, 2019 till Tuesday, 16th July, 2019 from 6.00 a.m. onwards through Triq San Mark.

On Tuesday, 23rd July, 2019, and Thursday, 1st August, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq Raymond Caruana.

On Wednesday, 24th; Saturday, 27th; and Wednesday, 31st July, 2019, through the square.

 On Saturday, 3rd; Thursday, 8th; Saturday, 10th; Friday, 16th; and Saturday, 17th August, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through the square.

On Monday, 5th August, 2019, till Saturday, 17th August, 2019 from 6.00 a.m. onwards, through the square.

Marsalforn

On Sunday, 23rd June, 2019, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq id-Duluri, Triq il-Wied, Triq il-Port and Triq l-Isqof Pietru Pace.
On Saturday, 29th June, 2019, from 6.00 p.m. till 10.30 p.m., through Triq id-Duluri, Triq il-Wied, Triq il-Port, Triq l-Isqof Pietru Pace and Pjazza San Pawl.

On Sunday, 30th June, 2019, from 6.00 p.m. till 10.30 p.m., through Triq id-Duluri, Triq Munġbell, Triq il-Qbajjar, Triq il-Forn, Triq il-Port, Triq l-Isqof Pietru Pace and Pjazza San Pawl.

Kalkara

On Saturday, 20th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq il-Kapuċċini, Triq Ġanni Raimondo, Triq San Lawrenz, il-Misraħ, Triq ir-Rinella, Misraħ l-Arċisqof Gonzi, Triq is-Sienja, Triq ir-Rinella, Triq is-Salvatur and the marina. 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

14th June, 2019POLICE NOTICE

No. 93

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 15th June, 2019, from 2.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira and Triq il-Kungress Ewkaristiku.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 16th June, 2019, from 2.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira and Triq il-Kungress Ewkaristiku.

Mġarr

All the traffic movement (Transit or Parking) is prohibited on Sunday, 16th June, 2019, from 8.00 a.m. till 11.00 a.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq Sir Harry Luke and Triq San Pawl.

Ħal Qormi

On Monday, 24th June, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Kbira, Triq San Ġorġ, Triq Dun Mario, Triq l-Iżbandola, Triq l-10 taʼ Settembru, Triq Fuq tal-Blat, Triq il-Belt Valletta, Triq il-Mitħna, Triq San Franġisk, Triq it-Tensila, Triq il-Ħabbież and Triq Mejjilla

On Tuesday, 25th June, 2019, from 6.30 p.m. till 00.30 a.m., through Triq Pietru Feliċi, Triq Anġlu Borg, Triq Ġużè Cardona, Triq il-Ħelsien, Triq id-Deheb Fin, Triq is-Sajf, Triq il-Għasel, Triq il-Ħarifa, Triq id-Dielja, Pjazza Ġużè Flores, Triq il-Bard, Triq Pinto, Triq Cappadocia, Triq il-Vitorja and Triq Dun Ġwakkin Schembri.

On Wednesday, 26th June, 2019, from 6.30 p.m. till 00.30 a.m., through Triq il-Kbira, Triq Santa Katarina, Triq il-Barrakki, Triq Stagno, Triq il-Ħelsien, Triq ix-Xitwa, Triq in-Naħal, Triq il-Bħajra, Triq is-Sajf, Triq ir-Rebbiegħa, Triq il-Plejju, Triq id-Dragun, Pjazza Ġużè Flores, Triq Pinto, Triq Dun Ġwakkin Schembri and Triq il-Vitorja.

On Thursday, 27th June, 2019, from 6.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq il-Kbira, Triq Santa Katarina, Triq l-Isqof Scicluna, Triq Pinto, Pjazza Ġużè Flores, Triq id-Dragun, Triq il-Vitorja, Triq Aniċi and Pjazza San Franġisk. Triq Dun Ġwakkin Schembri will be closed for traffic from 6.00 a.m.

On Friday, 28th June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Pjazza Fredrick Meample, Triq il-Kardinal Sciberras, Triq il-Kbira, Triq San Pietru, Triq Santa Katarina, Triq Pinto, Triq il-Vitorja (in front of Health Centre, will be closed from 7.00 a.m.), Triq il-Ħammieri (from Triq l-Iżbandola till Triq San Ġorġ will be closed from 7.00 p.m.).

On Saturday, 29th June, 2019, from 5.30 p.m. till midnight, through Triq Tal-Ħlas, Triq il-Vitorja, Triq Alexandra, Triq il-Proża, Misraħ il-Kittieba, Triq San Edwardu, Triq Ġużè Muscat Azzopardi, Triq Dun Ġwakkin Schembri, Triq Pinto, Triq it-23 ta’April, Triq l-Isqof Scicluna, Triq Santa Katarina, Triq il-Kbira, Pjazza San Franġisk and Triq il-Ħammieri (will be closed all day till Sunday at 2.00 a.m.).

On Sunday, 30th June, 2019, from 9.00 a.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Kbira, Triq Santa Katarina, Triq Pinto, Triq Dun Ġwakkin Schembri, Triq il-Vitorja, Triq Aniċi, Triq San Pietru, Triq Pjazza San Franġisk, Triq l-Iskola and Triq il-Kardinal Sciberras.

Siġġiewi

On Friday, 21st June, 2019, from 3.00 p.m. till midnight, through Pjazza San Nikola upper part.

On Saturday, 22nd June, 2019, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq San Nikola.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 9.00 a.m. till midnight, through Pjazza San Nikola.
On Wednesday, 26th June, 2019, from 2.00 p.m. till midnight, through Triq il-Knisja l-Qadima, Triq Lapsi, Triq Buġeja, Triq Dun Pawl Laferla, Triq Tal-Imwieġel, Triq is-6 taʼ Diċembru, Triq Ġużè Delia, Triq tal-Għolja, Triq Lorenzo Gafà, Triq il-Fawwara, Triq San Ġwann, Pjazza San Ġwann, Triq Santa Margerita, Triq San Nikola and Pjazza San Nikola.

On Thursday, 27th June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq Santa Margerita, Triq San Nikola and Pjazza San Nikola.

On Friday, 28th June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq il-Qajjied, Pjazza San Nikola, Triq San Ġakbu, Triq San Ġwann, Pjazza San Ġwann, Pjazza tal-Parroċċa, Triq Santa Margerita and Triq San Nikola.

On Saturday, 29th June, 2019, from 4.00 p.m. till 2.00 a.m., through Triq Santa Margerita, Triq San Nikola and Pjazza San Nikola. 

On Sunday, 30th June, 2019, from 9.00 a.m. till midnight, through Pjazza San Nikola, Triq il-Kbira, Triq Ta’Brija, Triq Santa Margerita, Triq Tan-Nofs and Triq San Nikola.


From Monday, 24th June, 2019, till Sunday, 30th June, 2019, through the parking area in front of the Siġġiewi Brass Band Club and Triq San Nikola.

On Wednesday, 26th June, 2019, from 7.00 a.m., till Sunday, 30th June, 2019, till 8.00 a.m., through Pjazza San Nikola.

From Sunday, 23rd June, 2019, till Sunday, 30th June, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., from noon till 12.10 p.m. and from 7.00 p.m. till 11.00 p.m., Triq l-Imqabba from the roundabout till Taʼ Kandja Commercials will be closed.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

14th June, 2019


POLICE NOTICE

No. 88

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat (Malta)

On Monday, 24th June, 2019 from 7.00 a.m. onwards through Saqqajja square, clearance of vehicles (street is not to be closed) (in front of St Paul’s niche and opposite HSBC Bank only due to set up of band platform).

On Saturday, 29th June, 2019 from 3.00 p.m. onwards through Saqqajja square (street is to be closed for transit of vehicles) (Clearance of vehicles from 3.00 p.m. onwards).

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

11th June, 2019POLICE NOTICE

No. 89

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Gudja

On Friday, 14th June, 2019, from 7.00 a.m. till 2.00 p.m. of Saturday, 15th June, 2019, through Vjal l-Avjazzjoni and Triq Ħal Far limits of Gudja.

Ħal Qormi

On Tuesday, 9th July, 2019, from 5.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq San Bartilmew, Triq San Edwardu, Triq Santa Katerina, Triq il-Vitorja and Triq San Bastjan.

Marsa

Till 1.15 a.m. of Wednesday, 12th June, 2019, through Triq Balbi (corner with Triq Simpson) (closure of road and no parking).

On Wednesday, 12th June, 2019 till Monday, 17th June, 2019, through Triq is-Salib.
On Wednesday, 12th June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq Balbi, Triq il-Kapuċċini, Ġiżwiti Hill, Triq is-Sajjieda, Triq is-Salib,  Triq  Zerafa,  Triq Patri Magri, Pjazza Patri Magri, Triq il-Marsa, Triq is-Sebħ and Triq l-Iskola.

On Thursday, 13th June, 2019, from 6.30 p.m. till midnight, through Triq Balbi, Triq San Tumas, Triq Zerafa, Triq Magri, Pjazza Patri Magri, Triq il-Marsa and Triq Azzopardi.
 
From Thursday, 13th June, 2019 till Monday, 17th June, 2019, through Triq is-Salib (infront of church).

On Friday, 14th June, 2019, from 6.30 p.m. till midnight, through Triq Fra Diegu, Triq is-Sajjieda, Triq is-Salib, Triq Zerafa, Triq il-Farfett, Pjazza Patri Magri, Triq il-Marsa, Triq is-Sebħ and Triq Balbi.

On Friday, 14th June, 2019, from 7.00 a.m. till 1.00 a.m., through Triq Balbi (from the club downwards). 

On Saturday, 15th June, 2019, from 6.20 p.m. till 12.30 a.m., through Triq Balbi (in front of Police Station) to Triq San Tumas, Triq il-Pitkali, Triq it-Trinità Mqaddsa, Triq Zerafa, Triq il-Farfett, Pjazza Patri Magri, Triq il-Marsa, Triq is-Sebħ and Triq Balbi till Parvis of parish church.

On Saturday, 15th June, 2019, from 8.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq il-Marsa tal-Ingliżi. 

On Sunday, 16th June, 2019, from 9.00 a.m. till 4.00 p.m., through Triq Balbi, Triq is-Sajjieda, Triq Fra Diegu, Triq is-Salib, Triq Zerafa, Triq il-Marsa, Triq is-Sebħ and Triq Balbi.

On Sunday, 16th June, 2019, from 4.30 p.m. till 10.30 p.m., through Triq Balbi, Triq Patri Feliċjan Bilocca, Triq Diċembru 13, Triq Zerafa, Triq Patri Magri, Pjazza Patri Magri and Triq il-Marsa.

On Sunday, 16th June, 2019, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq is-Sajjieda, Triq Patri Feliċjan Bilocca and Triq Balbi till Band Club.

On Sunday, 16th June, 2019, from 7.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Simpson, Triq Balbi and Triq il-Marsa till Triq Balbi. 

On Sunday, 16th June, 2019, from 7.00 p.m., through Triq is-Salib, Triq Patri Feliċjan Bilocca, Triq Diċembru Tlettax, Triq Stiefnu Zerafa, Triq il-Farfett, Pjazza Patri Manwel Magri, Triq Marsa and Triq Balbi.

On Sunday, 16th June, 2019, from 6.30 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Marsa tal-Ingliżi. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

11th June, 2019POLICE NOTICE

No. 90

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żejtun

On Tuesday, 11th June, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Triq ir-Repubblika, Triq Santa Katerina, Triq SantʼAnġlu, Triq il-Kostituzzjoni, Triq Mater Boni Consigli, Triq Carlo Diacono, Triq San Pawl, Pjazza Santa Marija, Triq Santa Marija, Triq Luqa Briffa, Triq Piu X and Triq San Girgor.

On Wednesday, 12th June, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Triq Gregorio Bonici, Triq Mater Boni Consigli, Triq San Pawl, Triq Santa Marija, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Monika, Triq San Girgor, Triq Santu Wistin, Triq SantʼAntnin, Triq Wells, Triq il-Kbira and Pjazza Repubblika.

On Thursday, 13th June, 2019, through Triq Gregorio Bonici, Pjazza Repubblika, Triq Santa Monika, Triq San Girgor, Triq Luqa Briffa. Triq Carlo Diacono and Triq Mater Boni Consigli.

On Friday, 14th June, 2019, through Pjazza Gregorio Bonici, Triq Mater Boni Consigli, Pjazza Carlo Diacono, Triq Luqa Briffa, Triq Beland, Triq San Girgor and Pjazza Repubblika.

On Saturday, 15th June, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq Gregorio Bonici, Triq il-Kostituzzjoni, Triq SantʼAnġlu, Triq Carlo Diacono, Triq Mater Boni Consigli and Triq Ħaż-Żabbar.

On Sunday, 16th June, 2019, from 8.00 a.m. onwards, through Triq Gregorio Bonici, Triq Mater Boni Consigli, Triq Carlo Diacono, Triq San Pawl, Triq Santa Marija, Triq Luqa Briffa, Triq San Girgor, Pjazza Repubblika and Triq Santa Monika.

On Sunday, 16th June, 2019, from 6.45 p.m. till 10.30 p.m., through Triq Ħaż-Żabbar.

Xewkija

On Sunday, 16th June, 2019, from 5.30 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Żakkarija, Triq Torri Tinghi, Triq il-Kbira, Triq il-Ħelsien and Triq il-Knisja.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

11th June, 2019POLICE NOTICE

No. 87

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.
Rabat

On Friday, 21st June, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Pjazza tal-Parroċċa.

On Saturday, 22nd June, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Triq il-Kbira, Triq San Pawl (in front of P.L. club), and Pjazza tal-Parroċċa.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 8.15 a.m. till 11.15 a.m., through Pjazza tal-Parroċċa, Triq il-Kulleġġ, Triq il-Konti Ruġġieru, Triq Ġorġ Borg Olivier, Triq San Franġisk, Triq l-Isptar, Triq il-Kbira and Triq San Pawl.
 
On Sunday, 23rd June, 2019, from 5.15 p.m. till 8.15 p.m., through Pjazza tal-Parroċċa, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza l’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Saqqajja, Triq il-Kbira and Triq San Pawl.

On Tuesday, 25th June, 2019, from 4.30 p.m. clearance and closure of Pjazza tal-Parroċċa.

On Wednesday, 19th June, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 7.45 p.m. till 8.05 p.m.; on Thursday, 20th June, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 7.45 p.m. till 8.05 p.m.; on Friday, 21st June, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and from 7.45 p.m. till 8.05 p.m.; on Saturday, 22nd June, 2019, from 9.00 a.m. till 9.30 a.m., 11.45 a.m. till 12.05 p.m., 7.45 p.m. till 8.30 p.m. and 10.00 p.m. till 11.30 p.m.; on Tuesday, 23rd July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., 10.30 a.m. till 10.50 p.m. and 7.00 p.m. till 10.00 p.m., through Mtarfa bypass/Triq Għeriexem, aerial fireworks let off from site knows as Tal-Għeriexem.
 

On Friday, 14th June, 2019 from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 7.45 p.m. till 8.05 p.m.; on Saturday, 15th June, 2019 from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 7.45 p.m. till 8.05 p.m.; on Sunday, 16th June, 2019 8.00 a.m. till 8.10 a.m., noon till 12.10 p.m. and 7.45 p.m. till 8.05 p.m.; on Monday, 17th June, 2019, from 9.00 a.m. till 9.30 a.m., 11.45 a.m. till 12.05 p.m., 7.45 p.m. till 8.30 p.m. and 10.00 p.m. till 11.30 p.m.; on Thursday, 18th July, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., 10.30 a.m. till 10.50 p.m. and 7.00 p.m. till 11.00 p.m., through Mtarfa bypass/Triq Għeriexem, aerial fireworks let off from site knows as Tal-Għeriexem.


Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

6th June, 2019POLICE NOTICE

No. 85

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.


Ħal Kirkop

On Saturday, 8th June, 2019, from 3.00 p.m. till midnight, through Misraħ Ħal Kirkop.
On Sunday, 9th June, 2019, from 7.00 a.m. till midnight, through Misraħ Ħal Kirkop.

On Thursday, 20th June, 2019, at 8.00 a.m., till Saturday, 22nd June, 2019, at noon, through Triq San Benedittu.

Kalkara

On Thursday, 11th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq il-Missjoni Taljana, Triq Straubenzee, Triq is-Sienja, Triq Patist Borda, Triq is-Salvatur, Triq Luigi Pisani, Triq ir-Rinella and Pjazza Sagra Familja.

On Tuesday, 16th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Pjazza Sagra Familja, Triq Patist Borda, Pjazza Santu Rokku, Triq Santu Rokku, Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija, Triq Ġużè Porsella Flores, Triq il-Ħbit mill-Ajru, Triq Antonio Falzon and Triq San Leonardu.

On Wednesday, 17th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq Rinella, Triq Patist Borda, Triq is-Salvatur, Triq Luigi Pisani, Triq is-Sienja, Triq Patri Mattew Sultana, Triq Giovanni Ricasoli, Triq Ġanni Raimondo and Triq Santa Filomena.

On Thursday, 18th July, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Misraħ Arċisqof Gonzi. 

On Friday, 19th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq Rinella, Triq is-Sienja, Triq Giovanni Ricasoli, Triq Ġanni Raimondo, Triq San Lawrenz, Triq il-Kapuċċini and Misraħ Arċisqof Gonzi.

 On Saturday, 20th July, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq il-Kapuċċini, Triq Ġanni Raimondo, Triq San Lawrenz, the square, Triq ir-Rinella, Misraħ Arċisqof Gonzi,  Triq San Mikiel, Triq is-Sienja, Triq Patist Borda, Triq San Ġużepp and Triq il-Marina.

On Sunday, 21st July, 2019, all day, through Triq Santa Filomena, Triq Ġanni Raimondo, Triq San Lawrenz, Triq il-Kapuċċini, Misraħ Arċisqof Gonzi, Triq ir-Rinella, Triq Sir Gomez, Triq Ricasoli, Triq is-Sienja, Triq Patist Borda, Triq Sibi, Triq Luqqata and Triq San Mikiel.

N.B.  Pjazza tal-Kalkara closed all week from Thursday, 18th July, 2019 till Saturday, 20th July, 2019. 
 
On Thursday, 18th July, 2019, all day, on Friday, 19th July, 2019 and on Saturday, 20th July, 2019, only one carriageway will be closed from the roundabout in front of the Parish Church towards Triq Marina (Esplora Malta) and Misraħ Arċisqof Gonzi.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

6th June, 2019POLICE NOTICE

No. 86

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Tal-Pietà

On Saturday, 8th June, 2019, from 6.00 a.m. till midnight, through Triq ix-Xatt Tal-Pietà (Parking area beneath Boċċi Club).

St Julianʼs

On Friday, 14th June, 2019, from noon till 2.00 p.m. of Saturday, 15th June, 2019, through Triq Ross corner with  Triq San Ġorġ till Hilton Hotel roundabout on both sides of the road and Triq Gort.

Pembroke

On Friday, 21st June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Trejqet San Ġorġ Preca, Triq F. Wizzino, Triq L. Rosato and Triq D. I. Rigord.

Mġarr

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 23rd June, 2019, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq Sir Harry Luke, Triq San Filippu, Triq Santa Marija and Triq Fisher.

Mosta

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 23rd June, 2019, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq San Ġwann, Triq il-Ġnejna, Pjazza Britannja and Triq Tumas Dingli,

Burmarrad 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 23rd June, 2019, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ Burmarrad, Triq Magħsar, Triq P.Wistin Magro and Triq San Pawl Milqi.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

6th June, 2019POLICE NOTICE

No. 84

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.


Ħaż-Żebbuġ/Mosta/Ħal Lija/Birkirkara/Marsa/Paola

On Friday, 7th June, 2019, from 9.30 a.m. till 12.30 p.m., through De Rohan Gate, Ħaż-Żebbuġ, Triq l-Imdina, Ħaż-Żebbuġ, Triq Buqana, towards Mosta Bridge, Vjal l-Indipendenza, Mosta, Triq Dun Karm, Ħal Lija, Triq Dun Karm, Birkirkara, towards Santa Venera tunnels, Triq Aldo Moro, Marsa, Vjal Santa Luċija, Marsa/Paola, Triq Ħal Luqa, Paola and Pjazza Raħal Ġdid.

The Commissioner of Police notifies that no parking is allowed in Vjal il-Ħelsien, Ħaż-Żebbuġ, from 6.00 a.m. till 9.30 a.m., and also in Pjazza Raħal Ġdid from 10.00 a.m. till 12.30 p.m.

Żejtun

On Monday, 10th June, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Triq ir-Repubblika, Triq il-Kbira, Misraħ il-Bjar, Triq Bandolier, Triq Mikiel Cachia, Triq Santu Wistin and Triq San Girgor.

On Tuesday, 11th June, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Triq ir-Repubblika, Triq Santa Katerina, Triq SantʼAnġlu, Triq il-Kostituzzjoni, Triq Mater Boni Consigli, Triq Karlu Diacono, Triq San Pawl, Pjazza Santa Marija, Triq Santa Marija, Triq Luqa Briffa, Triq Piu X, Triq San Girgor and Pjazza Repubblika,  
 
On Wednesday, 12th June, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Triq Gregorio Bonnici, Triq Mater Boni Consigli, Triq San Pawl, Triq Santa Marija, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Monika, Triq San Girgor, Triq Santu Wistin, Triq Santʼ Antnin, Triq Wells, Triq il-Kbira and Pjazza Repubblika.
 
On Thursday, 13th June, 2019, through Triq Gregorio Bonici, Pjazza Repubblika, Triq Santa Monika, Triq San Girgor, Triq Luqa Briffa, Triq Carlo Diacono and Triq Mater Boni Consigli.

On Friday, 14th June, 2019, through Pjazza Gregorio Bonici, Triq Mater Boni Consigli, Misraħ Carlo Diacono, Triq Luqa Briffa, Triq Beland, Triq San Girgor and Pjazza Repubblika.

On Saturday, 15th June, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq Gregorio Bonici, Triq il-Kostituzzjoni, Triq SantʼAnġlu, Triq Carlo Diacono, Triq Mater Boni Consigli and Triq Ħaż-Żabbar.
 
On Sunday, 16th June, 2019, from 8.00 a.m. onwards, through Triq Gregorio Bonici, Triq Mater Boni Consigli, Triq Carlo Diacono, Triq San Pawl, Triq Santa Marija, Triq Luqa Briffa, Triq San Girgor, Pjazza Repubblika and Triq Santa Monika.

On Sunday, 16th June, 2019, from 6.45 p.m. till 10.30 p.m., through Triq Ħaż-Żabbar. 

Ħal Kirkop

On Sunday, 16th June, 2019, from 8.00 a.m. till noon, through Misraħ Ħal Kirkop, Triq San Benedittu, Triq San Pietru, Triq il-Belt Valletta, Triq il-Kbira, Misraħ San Anard and Triq Dun Carlo Taliana.

Cospicua

On Thursday, 20th June, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq Dom Mintoff.

On Friday, 21st June, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq Dom Mintoff, Triq il-Pellegrinaġġ and Triq Hanover.

On Saturday, 22nd June, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq Dom Mintoff, Triq il-Pellegrinaġġ (from Santa Liena side till in front of the Church) and Triq Hanover.

Closure for route buses in the above mentioned roads, dates and times. 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

4th June, 2019


POLICE NOTICE

No. 82

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Mqabba

On Sunday, 2nd June, 2019, from 8.15 a.m. till 9.30 a.m., through Triq Santa Katarina, Triq San Bażilju and Pjazza tal-Knisja.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza tal-Knisja, Triq San Bażilju, Triq il-Belt Valletta and Triq il-Parroċċa.

Ta’ Sannat

On Sunday, 9th June, 2019, from 5.00 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza Santa Margerita, Triq Dun Xand Aquilina, Triq ix-Xabbata, Triq Marsilja and Triq  Ta’ Ċenċ.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 8.00 a.m. till 10.00 a.m., through Pjazza Santa Margerita, Triq l-Isqof Cocco Palmieri, Triq Vincenzo Caruana Spiteri and Triq it-28 ta’ April 1688.

Ħal Safi

On Sunday, 16th June, 2019, from 9.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Santa Marija and Misraħ il-Knisja.
On Sunday, 23rd June, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Misraħ San Ġużepp, Triq Santa Marija, Triq Dun Ġużepp Caruana, Triq l-Iskola, Triq iż-Żurrieq and Misraħ il-Knisja.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Misraħ San Ġużepp, Triq Santa Marija, Triq il-Kenn, Triq ta’ Ġawhar, Triq l-Iskola, Triq iż-Żurrieq and Misraħ il-Knisja.

Xewkija

On Monday, 17th June, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, through Pjazza San Ġwann, Triq l-Indipendenza, Triq il-Mitħna, Triq Tal-Ħamrija, Triq Santa Katarina and Triq il-Kbira.

On Tuesday, 18th June, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Triq Santa Katarina.

On Wednesday, 19th June, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, through Triq Tal-Ħamrija, Triq Widnet il-Baħar, Vjal il-Labour and Triq Babisku.

On Thursday, 20th June, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, through Triq il-Madonna tal-Ħniena, Triq San Bert, Pjazza San Ġwann and Triq San Żakkarija.

On Friday, 21st June, 2019, from 8.30 p.m. till midnight, through Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Żakkarija, Triq Ein Karem, Triq il-Ħelsien, Triq il-Kbira, Triq it-Torri Tinghi, Triq Santa Katarina, Triq Tal-Ħamrija and Triq l-Indipendenza.

On Saturday, 22nd June, 2019, from 6.45 p.m. till 7.30 p.m., through Triq il-Madonna tar-Rummiena.

On Saturday, 22nd June, 2019, from 5.30 p.m. till midnight, through Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Pawl and Triq San Żakkarija.

On Saturday, 22nd June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq Santa Katarina, Triq il-Knisja, Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Pawl, Triq San Żakkarija, Triq l-Indipendenza, Triq il-Mitħna and Triq Tal-Ħamrija.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 7.30 p.m. till 11.30 p.m., through Triq il-Madonna tar-Rummiena.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 10.00 a.m. till midnight, through Triq Santa Katarina, Triq il-Knisja, Pjazza San Ġwann Battista, Triq l-Indipendenza, Triq San Żakkarija, Triq Ein Karem, Triq il-Ħelsien, Triq il-Kbira, Triq Santa Katarina and Triq Tal-Ħamrija.
San Lawrenz

On Sunday, 23rd June, 2019, from 10.30 a.m. till 12.30 p.m., through Pjazza San Lawrenz, Trejqet l-10 ta’ Awwissu, Triq il-Wileġ, Triq Ciangura and Triq id-Duluri.

Ħal Kirkop

On Sunday, 23rd June, 2019, from 8.15 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Santu Rokku and Misraħ San Leonardu.

On Sunday, 23rd June, 2019 from 6.00 p.m. till 9.00 p.m.,  through Triq il-Kbira, Triq Santu Rokku, Misraħ San Anard, Misraħ San Leonardu, Triq San Benedittu, Misraħ Ħal Kirkop and Triq San Leonardu.

Qrendi

On Saturday, 22nd June, 2019, from 5.00 p.m. till 6.00 p.m., through Triq Dun Raymond Ellul and Triq Rokku Buhagiar.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 9.00 a.m. till noon, through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq it-Torri and Triq San Nikola.

Żurrieq

On Sunday, 16th June, 2019, from 7.30 a.m. till 11.00 a.m., through Triq San Luqa, Triq il-Kbira, Misraħ ir-Repubblika, Triq G. M. Callus, Triq S. Inglott and Triq San Mikiel.

On Sunday, 16th June, 2019, from 4.00 p.m. till 6.00 p.m., through Triq San Luqa, Triq il-Kbira, Misraħ ir-Repubblika, Triq G. M. Callus, Triq S. Inglott and Triq San Mikiel.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ ir-Repubblika, Triq il-Karmnu, Triq San Bartilmew, Triq il-Ħaddiema, Misraħ Mattia Preti and Triq P. P. Saydon.
 
On Friday, 28th June, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Santa Katarina, Triq il-Ħaddiema, Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

Nadur

On Wednesday, 26th June, 2019, from 8.30 p.m. till 00.30 a.m., through Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq it-Tlettax ta’ Diċembru, Triq ir-Rabat and Triq il-Knisja.

On Thursday, 27th June, 2019, from 8.00 a.m. till 00.30 a.m., through Triq it-Tlettax ta’ Diċembru, Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq il-Kappillan, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann and Triq Grunju.
On Friday, 28th June, 2019, from 5.00 p.m. till 6.30 p.m., through Triq it-Tlettax ta’ Diċembru and Pjazza San Pietru u San Pawl.

On Friday, 28th June, 2019, from 8.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq it-Tlettax ta’ Diċembru, Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq il-Knisja, Triq Dun Bernard Haber, Triq il-Kappillan, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku and Triq San Ġwann.

On Saturday, 29th June, 2019, from 10.00 a.m. till 5.30 p.m., through Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq Dun Bernard Haber, Triq il-Kappillan, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann and Triq it-Tlettax ta’ Diċembru.

On Saturday, 29th June, 2019, from 5.00 p.m. till midnight, through Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq ir-Rabat, Triq il-Knisja, Triq Dun Bernard Haber, Triq il-Kappillan, Triq Xandriku, Triq San Ġwann, Triq it-Tlettax ta’ Diċembru, Triq Rakela Camilleri and Pjazza 28 ta’April 1688.

Cospicua

On Friday, 5th July, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq il-Kottonera, Fuq Tal-Ħawli, Triq San Dwardu, Triq Joseph Mary Genuis and Triq Mons. Pawlu Galea.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

30th May, 2019
POLICE NOTICE

No. 83

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 31st May, 2019, from 4.00 p.m. till 11.30 p.m. in Pjazza Rotunda parking area.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

30th May, 2019
No. 81

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Mqabba

On Saturday, 8th June, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza tal-Knisja.

Qrendi

From Wednesday, 19th June, 2019, at noon, till Monday, 1st July, 2019, at 8.00 p.m., no entry through Pjazza Santa Marija and Triq il-Parroċċa (corner with Pjazza Santa Marija till Triq Rokku Buhagiar).

On Monday, 24th June, 2019, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Santa Marija, Triq il-Parroċċa, Triq il-Kurat Mizzi, Triq Filippu Gutenburg, Triq il-Kabiri, Triq San Mattew, Triq il-Kbira u Triq Rokku Buhagiar.
 
On Tuesday, 25th June, 2019, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq it-Torri, Triq Santa Katarina, Triq Francesco Buhagiar, Triq l-Aragoniżi, Ġnien Dama Cecilia Pick, Triq it-Tempesta, Triq iż-Żurrieq, Triq il-Kbira, Triq Rokku Buhagiar, Triq il-Parroċċa and Pjazza Santa Marija.

On Wednesday, 26th June, 2019, from 6.30 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Santa Marija.

On Thursday, 27th June, 2019, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Guarena, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq Rokku Buhagiar, Triq Nicolò Communet, Triq it-Tempesta, Triq il-Feniċi, Triq Ġużeppi Muscat, Triq Ġużeppi D’Arena, Triq Rokku Buhagiar and Triq il-Parroċċa.

On Friday, 28th June, 2019, from 7.30 p.m. till 2.00 a.m., through Pjazza Santa Marija, Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq Santa Katarina, Triq it-Torri, Triq San Nikola, Triq is-Suq, Triq il-Kbira, Triq il-Ħniena and Triq Rokku Buhagiar.

On Saturday, 29th June, 2019, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Santa Marija, Triq il-Parroċċa, Triq Rokku Buhagiar, Triq it-Tempesta, Triq Nicolò Communet, and Triq Antonio Chircop.

On Sunday, 30th June, 2019, from 8.00 a.m. till 4.00 p.m., through Pjazza Santa Marija, Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq Santa Katarina, Triq it-Torri, Triq San Nikola, Triq il-Monti, Triq il-Ħniena and Triq Rokku Buhagiar. 
 
On Sunday, 30th June, 2019, from 6.00 p.m. till 10.30 p.m., through Triq Rokku Buhagiar, Triq il-Kbira, Triq Ġużeppi Muscat, Triq Dun Raymond Ellul, Pjazza tal-Knisja, Pjazza San Mattew and Triq il-Parroċċa
 
On Sunday, 30th June, 2019, from 5.00 p.m. till midnight, through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq it-Torri and Triq San Nikola.

Ħal Kirkop

On Sunday, 7th July, 2019, from 9.30 a.m. till 2.00 p.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Leonardu, Triq il-Kbira, Triq il-Belt Valletta, Triq San Pietru, Triq Salvu Sacco, Triq Santu Rokku and Pjazza Ħal Kirkop till Triq il-Parroċċa.
 
On Tuesday, 9th July, 2019, from 6.00 p.m. till 00.30 a.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza Ħal Kirkop, Triq Santu Rokku, Triq il-Kbira and Pjazza San Leonardu.
 
On Wednesday, 10th July, 2019, from 7.30 p.m. till 00.30 a.m., through Triq San Benedittu, Triq Ħal Kirkop, Triq il-Parroċċa and Pjazza San Leonardu. 

On Thursday, 11th July, 2019, from 6.30 p.m. till 1.30 a.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Leonardu, Triq Santu Rokku, Triq San Nikola, Triq il-Lewżiet, Triq l-Infanterija, Triq Artillerija, Triq Aħfar, Triq id-29 taʼ Mejju 1592, Triq id-9 taʼ April 1942, Triq Giovanni Cassar, Triq il-Militar, Triq iż-Żebbiegħ, Triq San Benedittu and Pjazza Ħal Kirkop to Triq il-Parroċċa.

On Friday, 12th July, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Leonardu, Triq San Benedittu, Triq San Ġużepp, Triq il-Fieres, Triq Karlu Darmanin, Triq San Pietru, Triq Santu Rokku, Triq il-Kbira, Triq Mons. Barbara and Pjazza Ħal Kirkop till Triq il-Parroċċa.

On Saturday, 13th July, 2019, from 6.30 p.m. till 1.15 a.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Leonardu, Triq il-Kbira, Triq il-Belt Valletta, Triq San Pietru, Triq San Ġużepp, Triq San Benedittu, Pjazza Ħal Kirkop, Triq Santu Rokku, Pjazza Ħal Kirkop and Triq San Nikola. 

On Sunday, 14th July, 2019, from 1.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq il-Parroċċa, Triq San Leonardu, Pjazza San Leonardu, Triq Santu Rokku, Triq Mons. Barbara, Pjazza Ħal Kirkop, Triq San Benedittu, Pjazza Ħal Kirkop till Triq il-Parroċċa, Triq San Pietru, Triq il-Belt Valletta and Triq il-Kbira.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

28th May, 2019POLICE NOTICE

No. 80

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Ħaz-Żebbuġ

On Wednesday, 29th May, 2019, from 4.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq Sidtna tal-Anġli, Triq Tal-Grazzja, Triq il-Kbira, Misraħ San Filippu and Triq Sciortino.
On Thursday, 30th May, 2019, no parking is allowed from the Golden Lion till 12th May Band Club in Triq Sciortino and Plaza Pharmacy side in Triq il-Kbira.

On Saturday, 1st June, 2019, from 3.00 p.m. till midnight, through Triq Sciortino (from Misraħ San Filippu till the Golden Lion and Ħaż-Żebbuġ Stationery).

On Sunday, 2nd June, 2019, from 5.30 p.m. till 11.30 p.m., through Triq Sciortino (from Misraħ San Filippu till Golden Lion and Ħaż-Żebbuġ Stationery).

On Monday, 3rd June, 2019, from 6.30 p.m. till 00.30 a.m., through Triq Sciortino, Vjal il-Ħelsien, Triq l-Imgħażel, Triq Dun Salv Ciappara, Triq l-Indipendenza, Triq Mula, Triq Sant’Antnin and Misraħ San Filippu. 
 
On Tuesday, 4th June, 2019, from 7.30 p.m. till 00.30 a.m., through Misraħ San Filippu, Triq il-Kbira, Triq Campis, Triq l-Isqof, Triq De Rohan, Triq Dun Miju Zarb, Vjal il-Ħelsien, Triq Aggira, Triq Lazzru Pisani, Triq Lorenzo Gafà, Triq Dun F. Calleja and Triq Frans Sammut.

From Tuesday, 4th June, 2019, till Sunday, 9th June, 2019, part of Triq Sciortino from Sebio and the Golden Lion and Misraħ San Filippu will be closed.

On Wednesday, 5th June, 2019, from 6.45 p.m. till 1.30 a.m., through Misraħ San Filippu, Triq il-Parroċċa, Triq l-Anġlu, Triq Vilhena, Triq Sidtna tal-Anġli, Triq il-Kbira and Triq Sciortino.

On Wednesday, 5th June, 2019, from 1.00 p.m. onwards, no parking is allowed in Triq il-Kbira in front of Plaza Pharmacy and part of Triq Sciortino, the 12th May Band Club side, will be closed.

On Thursday, 6th June, 2019, till Saturday, 8th June, 2019, part of Triq Sciortino, the 12th May Band Club side, will be closed to install ground fireworks.

On Thursday, 6th June, 2019, from 8.45 p.m. till 00.45 a.m., through Misraħ San Filippu, Triq il-Parroċċa, Triq Sciortino and Triq il-Kbira.

On Friday, 7th June, 2019, from 6.45 p.m. till 1.00 a.m., through Misraħ San Filippu and Triq Sciortino.

On Saturday, 8th June, 2019, from 6.00 a.m., till Sunday, 9th June, 2019, till 8.00 a.m., parked vehicle will be moved in the narrow part Triq il Kbira. 

On Saturday, 8th June, 2019, from 7.00 p.m. till 11.30 p.m., through Vjal il-Ħelsien, Triq il-Kbira, Misraħ San Filippu, Triq Tal-Grazzja, Triq Frans Sammut, Triq Milanesi, Triq Sciortino and Triq Luret Callus.

On Sunday, 9th June, 2019, from 8.00 a.m. till midnight, through  Misraħ San Filippu, Triq Sciortino, Triq il-Parroċċa, Triq San Ġużepp, Triq Ħali, Triq Pawlu Debono, Triq il-Prinċep Bażiliku, Triq Anthony Aquilina, Triq Xmun Attard, Triq tal-Grazzja, Triq il-Kbira, Triq Sciortino, Triq Milanesi, Triq Frans Sammut, Misraħ Muxi, Triq Santa Maria, Triq l-Għasfura, Triq Adeodato Gatt, Triq Paris, Triq l-Infetti, Triq Lazzru Pisani, Triq Aggira, Vjal il-Ħelsien and Triq l-Isqof.

Tas- Sliema

On Saturday, 13th July, 2019, from 4.00 a.m. till 2.00 p.m., through Pjazza Annunzjata, Sliema, Triq Annunzjata from Triq il-Kbira till the Square and Triq San Vinċenz, upper part between Triq il-Kbira and Pjazza Annunzjata.

St Julianʼs

On Friday, 14th June, 2019, from noon, till 2.00 p.m. of Saturday, 15th June, 2019, through Triq Ross corner with Triq San Ġorġ till the roundabout of Hilton Hotel on both sides of the road. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

27th May, 2019POLICE NOTICE

No. 78

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Birkirkara

On Saturday, 1st June, 2019, from noon till 11.00 p.m., through Triq il-Qasab.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 2.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq l-Imsida, Triq Kalċidon Gatt, Triq is-Sommier, Triq Casolani, Triq l-Ibgħal, Triq l-Imsida, Triq Santu Rokku, Triq Mannarino, Triq Dun Filippu Borg and Pont San Massimiljan.

On Sunday, 16th June, 2019, from 9.45 a.m. till 11.00 a.m., through Triq tal-Ħerba, Triq il-Kbira, Triq Sant’Elena and Pjazza Sant’Elena.

Mqabba

From Thursday, 6th June, 2019, these roads will be closed: Triq Karmenu Ciantar (from the public toilets upwards towards the square), Triq Santa Katarina (corner with Triq San Innoċenzu towards chuch), Triq San Bażilju (towards the Church), Pjazza tal-Knisja with the zebra crossing (corner from Triq il-Madonna tal-Ġilju till the church parvis). Public transport between these days will not pass through the usual route but through Triq il-Konvoj taʼ Santa Marija direction towards Qrendi or towards Valletta.

On Wednesday, 12th, Thursday, 13th and Friday, 14th June, 2019, from 5.00 p.m., through Triq Karmenu Ciantar which will be closed from the public toilets upwards towards the square.

On Friday, 14th June, 2019, Triq il-Madonna tal-Ġilju will be closed from the square till corner with Triq l-Aħwa Ghigo.


On Saturday, 15th June, 2019, from 4.00 p.m. onwards, no parking is allowed in Triq il-Konvoj taʼ Santa Marija from corner with Triq il-Barrieri till Triq il-Qattara with the field boundary wall. From 6.00 p.m. till 1.00 a.m. public transport will pass through: Triq il-Barieri to Triq il-Ħarriġiet, towards Misraħ il-Fidwa, towards Triq il-Qattara to Triq il-Konvoj taʼ Santa Marija, towards Triq in-Nazzarenu, towards the cemetry and out towards Triq Ħal Kirkop and ends in Vjal il-Blue Grotto.

On Sunday, 16th June, 2019, from 4.00 p.m. onwards, no parking is allowed in Triq il-Konvoj taʼ Santa Marija from corner with Triq il-Barrieri till Triq il-Qattara with the field boundary wall. From 6.00 p.m. till 10.00 p.m. public transport will pass through: Triq il-Barieri to Triq il-Ħarriġiet, towards Misraħ il-Fidwa, towards Triq il-Qattara to Triq il-Konvoj taʼ Santa Marija towards Triq in-Nazzarenu, towards the cemetry and out towards Triq Ħal Kirkop and ends in Vjal il-Blue Grotto.

On Sunday, 16th June, 2019, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., no parking is allowed due to the procession passing through the church square, Triq tal-Karmnu, Triq il-Belt Valletta, Triq il-Parroċċa and Triq San Bażilju.

From Thursday, 6th June, 2019, till Monday, 17th June, 2019, trucks, trails, public transport and heavy machinery will not be allowed to pass through the inner roads of Mqabba. These are to pass through Triq is-Sejba to Triq il-Konvoj taʼ Santa Marija. No parking is allowed from 4.00 p.m. onwards in the church square.

Marsaskala

On Friday, 31st May, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq il-Knisja (in front of the band club). 

On Friday, 14th June, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq il-Knisja (in front of the band club). 

On Sunday, 16th June, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq il-Knisja (in front of the band club). 

Qrendi

On Friday, 21st June, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Santa Marija.

Nadur

On Sunday, 16th June, 2019, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Knisja, Triq Ta’ Said, Triq San Ġwann, Triq it-Tlettax ta’ Diċembru and Pjazza San Pietru u San Pawl.

On Tuesday, 23rd June, 2019, from 5.00 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq Dun Bernard Haber, Triq il-Kappillan, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann and Triq it-Tlettax ta’ Diċembru. 

Qala

On Thursday, 30th May, 2019, from 7.00 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq it-28 ta’ April 1688, Triq San Ġużepp and Triq in-Nadur (round the square only).

On Sunday, 16th June, 2019, from 9.30 a.m. till 11.00 a.m., through Triq San Franġisk and Pjazza San Ġużepp.

On Sunday, 23rd June, 2019, from 8.30 a.m. till 11.00 a.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq il-Wardija, Triq il-Belveder, Pjazza l-Isqof Mikiel Buttigieg and Triq it-28 ta’ April.

On Friday, 28th June, 2019, from 7.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq it-28 ta’ April, Triq il-Forn, Triq il-Kunċizzjoni, Triq it-30 ta’ Ottubru, Triq l-Isqof Cagliares and Triq il-Virgi. 

Fontana

On Tuesday, 11th June, 2019, from 7.30 p.m. till 10.30 p.m., through Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka and Triq Sir Arthuro Mercieca

On Friday, 14th June, 2019, from noon till Sunday, 16th June, 2019, till 3.30 a.m., through Triq tal-Għajn (from the church downards)

On Friday, 14th June, 2019, from 9.00 p.m. till 1.30 a.m., through Triq Ta’ Mulejja, Triq Sptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka, Triq il-Kappillan Ġużepp Hili and Triq il-Għajn.

On Saturday, 15th June, 2019, from 5.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq is-Sajjieda and Triq il-Għajn.

On Saturday, 15th June, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through Triq il-Qalb ta’ Ġesù, Trejqet Grezzja Grima and Triq il-Għajn.

On Sunday, 16th June, 2019, from 11.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq Sptar San Ġiljan.
On Sunday, 16th June, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka, Triq Enrico Mizzi, Triq il-Vajringa, Triq l-Iskola, Triq Alfons Maria Hili and Triq il-Għajn.

On Sunday, 16th June, 2019, from 7.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Kappillan Ġużepp Hili and Triq il-Għajn.
On Friday, 28th June, 2019, from 7.30 p.m. till 10.00 p.m., through Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka, Triq il-Knisja, Triq Ta’ Pompei, Triq Enrico Mizzi, Triq il-Vajringa, Triq l-Iskola, Triq Alfons Maria Hili and Triq il-Għajn.

Vittoriosa

On Friday, 28th June, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Nestu Laiviera, Misraħ ir-Rebħa, Triq il-Mina l-Kbira, Triq it-Torri taʼ San Ġwann, Triq l-Arċisqof Mikiel Gonzi, Triq Paċifiku Scicluna, Triq il-Kwartier, Triq Hilda Tabone, Triq Santa Skolastika, Triq il-Miratur, Triq La Vallette and the square.

On Sunday, 16th June, 2019, from 6.00 a.m. till 10.00 a.m., through Triq iċ-Ċimiterju tal-Parroċċa, Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur, Triq La Vallette, Triq Santa Skolastika, Pjazza Vittoriosa, Triq Nestu Laiviera and Triq San Lawrenz.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

24th May, 2019POLICE NOTICE

No. 79

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Naxxar

On Sunday, 23rd June, 2019, from 2.00 p.m. till 7.30 p.m., through Misraħ ir-Rebħa, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Trejqa tal-Bandli, Triq Żenqa, Triq Santa Luċija and Misraħ ir-Rebħa.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

24th May, 2019POLICE NOTICE

No. 76

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.
Mellieħa

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited till Wednesday, 22nd May, 2019 (all days) in Misraħ il-Parroċċa.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited between Wednesday, 22nd till Thursday, 23rd May, 2019 (all days) in Pjazza Rotunda parking area.

Valletta

On Wednesday, 5th June, 2019, from 1.00 p.m. till 10.00 p.m. through Triq Ġilormu Cassar from the War Memorial monument till Pjazza Kastilja, the Central Bank parking area and Triq l-Ordinanza between Triq ir-Repubblika and Triq l-Ifran.

On Thursday, 6th June, 2019, from 1.00 p.m. till 9.00 p.m. through Triq ir-Repubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San Duminku and Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof and Triq San Duminku.

On Friday, 14th June, 2019, from 5.00 a.m. till 11.00 p.m. through Triq Ġlormu Cassar from Pjazza Kastilja till War Memorial monument, Pjazza Kastilja (all), all Central Bank parking area, Triq San Pawl from Pjazza Kastilja till Triq Melita, Triq Melita from Triq San Pawl till Triq il-Merkanti, Triq it-Teatru l-Antik from Triq San Pawl till Triq id-Dejqa, Triq l-Arċisqof from Triq San Pawl till Triq l-Ifran, Triq il-Merkanti from Pjazza Kastilja till Triq San Ġwann, Triq San Ġwann from Triq il-Merkanti till Triq ir-Repubblika and Triq ir-Repubblika from Valletta Gate till Triq San Duminku.

Tal-Pietà

On Friday, 7th June, 2019, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq id-Duluri, Triq Patri Vinċenz Portelli, Triq Joe Gasan, Misraħ Madonna ta’ Fatima, Triq Pietru Xuereb, Triq l-Isptar, Triq is-Sorijiet tal-Ursolini, Triq Ġużè Ellul, Triq San Luqa, Triq San Ġużepp, Triq Hookham Frere and Triq Santa Monika.

On Saturday, 8th June, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Monika, Triq id-Duluri, Triq San Ġużepp, Triq K. Mifsud, Triq San Girgor, Triq Hookham Frere, Telgħet Gwardamanġa, Triq Blackley and Triq Marina.

On Saturday, 8th June, 2019, from noon till midnight, through Triq Sa Maison and Triq ix-Xatt.

On Sunday, 9th June, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Monika, Triq Blackley, Telgħet Gwardamanġa, Triq Marina, Triq id-Duluri, Triq Schinas, Triq K. Mifsud, Triq San Ġużepp and Triq Hoohkam Frere.
 On Sunday, 9th June, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Monika, Triq Blackley, Telgħet Gwardamanġa, Triq Marina, Triq id-Duluri, Triq Schinas. Triq Karmenu Mifsud, Triq San Girgor, Triq Edgar Ferro, Triq San Ġużepp and Triq Hookham Frere.

Ħaż-Żebbuġ

On Friday, 12th July, 2019, from 1.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Knisja (from Triq SantʼAntnin), Misraħ l-Isptar, Triq Santʼ Antnin (from Misraħ San Filippu to Misraħ l-Isptar) and Misraħ San Filippu (from Triq Sciortino to Triq l-Isqof).

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

21st May, 2019POLICE NOTICE

No. 77

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żejtun

Till Wednesday, 22nd May, 2019, through Misraħ is-Suq.

Cospicua

On Tuesday, 11th June, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m. through Triq il-Wesgħa 25 ta’ Ġunju, Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq Santa Margherita, Triq Erin Serracino Inglott, Triq San Ġorġ, Triq Hannover, Triq Rikkardu Taylor and Triq Alessandra.

On Thursday, 20th June, 2019 from 4.00 p.m. till 8.00 p.m. through Triq il-Pellegrinaġġ and Triq Santa Tereża.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

21st May, 2019
POLICE NOTICE

No. 75

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Cospicua

On Tuesday, 11th June, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m. through Triq il-Wesgħa 25 ta’ Ġunju, Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq Santa Margerita, Triq Erin Serracino Inglott, Triq San Ġorġ,  Triq Hannover, Triq Rikkardu Taylor and Triq Alessandra.

On Thursday, 20th June, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m. through Triq il-Pellegrinaġġ and Triq Santa Tereża.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

17th May, 2019POLICE NOTICE

No. 72

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited till Saturday, 18th May, 2019 (all days) in Pjazza Rotunda parking area.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 19th May 2019, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., in Pjazza San Anard.

Valletta

On Saturday, 25th May, 2019, from 5.00 a.m. till midnight, through Triq l-Ordinanza between Triq l-Ifran and Triq Żekka, Triq l-Ifran between Triq l-Ordinanza and Triq in-Nofsinhar, Triq Żekka between Triq l-Ordinanza and Triq in-Nofsinhar, parking area besides St. James Cavalier in Triq Żekka, Triq l-Ifran between Triq Santa Lucija and Triq l-Arċisqof, Triq it-Teatru l-Antik between Pjazza San Ġorġ and Triq Żekka, Triq id-Dejqa between Triq Santa Luċija and Triq l-Arċisqof, Triq Sant’Ursula between Pjazza Kastilja and Triq Melita, Triq Melita between Triq San Pawl and Triq il-Batterija, Triq il-Batterija between Triq Sant’Ursula and Triq Sant’Antnin, Pjazza Kastilja (entrance in front of Upper Barrakka Gardens), Triq il-Merkanti between Pjazza Sant’Iermu and Triq l-Isptar l-Antik, Triq it-Tramuntana between Triq ir-Repubblika and Pjazza tal-Evans and Pjazza Sant’Iermu between Triq ir-Repubblika and Pjazza tal-Evans.

On Saturday, 25th May, 2019, from 5.00 a.m. till midnight, through Triq l-Ordinanza with Triq l-Ifran, Triq Żekka with Triq l-Imtieħen, Triq l-Ifran with Triq Santa Luċija, Triq it-Teatru l-Antik with Triq Żekka, Triq Melita with Triq San Pawl, Triq Sant’Ursula with Pjazza Kastilja, Triq il-Merkanti with Triq l-Isptar l-Antik and with Pjazza Sant’Iermu and Pjazza l-Evans with Triq it-Tramuntana.

Floriana

On Saturday, 25th May, 2019, from 5.00 a.m. till midnight, through Triq Sarria between Triq l-Argotti and Pjazza San Publiju, Triq San Tumas between Triq Sarria and Triq San Publiju. 

On Saturday, 25th May, 2019, from 5.00 a.m. till midnight, through Triq San Tumas with Triq Sarria. 

Ħal Tarxien

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 22nd May, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Ġananton Tanti, Triq P. Galiardi, Triq San Franġisk, Triq Tempji Neolitiċi and Triq Santa Tereża.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 24th May, 2019, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through  Triq Santa Marija and Triq Paola.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 27th May, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through Triq Kurunell Mas, Triq il-Witja, Triq Ħal Għarrat, Triq id-Dejma, Triq il-Fieres, Triq il-Qalgħa, Triq Alfier de Medran, Triq San Franġisk, Triq Tempji Neolitiċi, Triq Santa Marija, Triq Lanzon, Triq Paola and Triq Agostino Randon.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Tuesday, 28th May, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through Triq Palma,  Triq Sqajjaq, Triq Brittanika, Misraħ is-Suq, Triq Xintill, Triq P. Schembri, Triq Joanne Garden, Triq it-Tarzna, Triq l-Annunzjata, Triq Santa Marija, Triq Birżebbuġa, Triq il-Kbira, Misraħ is-Suq and Triq Paola.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 29th May, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Misraħ is-Suq.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 30th May, 2019, from 8.00 p.m. till 11.00 p.m., through  Triq il-Knisja, Triq Lorenzo Gonzi, Triq Ġanni Faurè, Triq Carlo Maratta, Triq Anġlu Mangion, Triq iż-Żejtun, Triq il-Kbira, Triq id-Dejma, Triq Kav. Deguaras, Triq Leonardo Abela, Triq Ġużè Montebello, Triq Madonna tad-Duttrina, Triq Kalamija, Triq Palma and Triq il-Kbira.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 31st May, 2019, from 8.00 p.m. till midnight, through Triq Simmons, Triq Santa Marija, Triq il-Kbira, Triq Birżebbuġa, Triq Tarxien, Triq San Ġużepp, Triq il-Karmnu, Triq is-Sorijiet, Triq Paola and Misraħ is-Suq.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 1st June, 2019, all day, through Triq Palma, Triq Lorenzo Gonzi and Triq l-Isqajjaq.

The same procedure applies on Saturday, 1st June, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Triq San Ġużepp, Triq Tarxien, Triq Paola, Misraħ is-Suq, Triq il-Kbira, Triq Xintill, Triq is-Sorijiet and Triq Sammat.

The same procedure applies on Sunday, 2nd June, 2019, from 10.00 a.m. till 00.30 a.m., through Misraħ is-Suq, Triq Paola, Triq is-Sorijiet, Triq San Ġużepp, Triq Tarxien, Triq l-Iskola, Triq Manwel Buhagiar, Triq Sant’Antnin, Triq il-Kbira, Triq Sammat, Triq Santa Maria, Triq Lanzon, Triq Simmons, Triq Birżebbuġa, Triq Betta and Misraħ ir-Repubblika.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 2nd June, 2019, all day, through Triq Palma, Triq Lorenzo Gonzi and Triq l-Isqajjaq.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

17th May, 2019POLICE NOTICE

No. 73

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żurrieq

Till Saturday, 18th May, 2019, at midnight, through Misraħ Repubblika.

Birkirkara

On Tuesday, 28th May, 2019, from 5.30 p.m. till 6.30 p.m., through Triq Sommier, Triq Kalċidon Gatt, Triq Casolani, Triq l-Ibgħal and Triq l-Imsida. 

On Friday, 31st May, 2019, from 7.45 p.m. till 11.15 p.m., through Triq l-Imsida, Sqaq l-Ibgħal, Triq Mons. K. Bonnici, Triq Sommier, Triq Kalċidon Gatt, Triq L. Casolani, Triq Ġirasol, Triq il-Qasab, Triq Qalb Imqaddsa, Triq Salvu Psaila and Triq Dun Filippu.

On Saturday, 1st June, 2019, from 6.00 a.m. till midnight, through Triq il-Qasab.

On Saturday, 1st June, 2019, from 6.15 p.m. till 6.45 p.m., through Sqaq l-Ibgħal and Triq l-Imsida.

On Saturday, 1st June, 2019, from 6.45 p.m. till 9.15 p.m., through Triq G. Grech Delicata, Triq il-Plejju, Triq Olaf Gollcher, Triq Fonzu Maria Galea, Triq Tumas Galea, Triq l-Aħwa Cannataci, Triq Casolani, Sqaq l-Ibgħal and Triq l-Imsida.

On Saturday, 1st June, 2019, from noon till 11.00 p.m., through Triq il-Qasab. 

On Sunday, 2nd June, 2019, from 10.00 a.m. till 1.45 p.m., through Triq Dun Filippu Borġ, Triq Wignacourt, Triq Sant’ Antnin, Triq Fleur-De-Lys, Triq Salvu Psaila, Triq Mannarino, Triq Santu Rokku and Triq l-Imsida.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 6.15 p.m. till 9.45 p.m., through Triq Salvu Psaila and Triq Dun Filippu Borg.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 6.45 p.m. till 7.30 p.m., through Triq Fleur-De-Lys, Triq Salvu Psaila, Triq Dun Filippu Borg. 

On Sunday, 2nd June, 2019, from 2.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq l-Imsida, Triq Kalċidon Gatt, Triq Casolani, Triq l-Ibgħal, Triq l-Imsida, Triq Santu Rokku, Triq Mannarino, Triq Dun Filippu Borg and Pont San Massimiljan.

Ħal Għaxaq

Till Sunday, 30th June, 2019, through Pjazza Santa Marija, Triq Santa Marija, Vjal il-Labour, Misraħ San Ġorġ, Triq tal-Gudja, Misraħ Santu Rokku, Tal-Millieri zone, Dawret Ħal Għaxaq, Qasam Ħal Dmikki, Triq Dun Ġużepp Demicoli, Triq il-Belt Valletta, Triq il-Bizzilla, Triq Santa Tereża, Triq Tal-Qattus, Triq il-Ġarakol, Triq il-Ġistakor, tat-Turretta environs and Triq Bir id-Deheb.

On Friday, 17th May, 2019,  from noon till 2.00 a.m., through  Triq il-Barbazzal and Triq San Ġużepp.

On Friday, 25th May, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Marija and Pjazza Santu Rokku.

On Sunday, 26th May, 2019, from 7.00 a.m., till Tuesday, 28th May, 2019, at 8.00 a.m., through Triq San Filippu.

On Monday, 27th May, 2019, from 8.00 a.m., till Monday, 3rd June, 2019, at 1.00 a.m., through Triq Santa Marija and Pjazza Santu Rokku.

On Monday, 27th May, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m.; on Tuesday, 28th May, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m.; on Wednesday, 29th May, 2019, from 5.00 p.m. till 1.30 a.m.; on Thursday, 30th May, 2019, from 5.00 p.m. till 1.30 a.m.; on Friday, 31st May, 2019, from 5.00 p.m. till 2.00 a.m.; on Saturday, 1st June, 2019, from 5.00 p.m. till 2.00 a.m.; on Sunday, 2nd June, 2019, from 10.00 a.m. till 1.00 a.m., through Triq Gio Maria Farrugia and Vjal il-Labour.

On Monday, 27th May, 2019 from 7.00 p.m. till 11.00 p.m. through Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Pjazza Santu Rokku, Pjazza San Filippu, Triq San Pawl, Triq Santa Marija, Triq San Ġużepp, Triq il-Barabazzal, Vjal il-Labour and Triq Ġebelin.

On Tuesday, 28th May, 2019, from 8.00 a.m., till Tuesday, 4th June, 2019, at 1.00 p.m., through Triq il-Belt Valletta.

On Wednesday, 29th May, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza Santa Marija.

On Thursday, 30th May, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Tal-Millieri, Triq Fejġel, Triq Ħabb il-Qamħ, Triq iċ-Ċombini, Triq ta’ Loretu, Triq it-Telleritu,  Triq it-Tumbarellu, Triq Sebastian Saliba, Triq Indri Magrin, Triq Tal-Qattus, Dawret Ħal Għaxaq, Triq il-Bizzilla and Triq Santa Marija.

On Friday, 31st May, 2019, from 8.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Santa Marija, Vjal il-Labour, Dawret Ħal Għaxaq, Triq Santa Tereża and Triq Santa Marija.

On Saturday, 1st June, 2019, from 4.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Santu Rokku, Triq Santa Marija, Pjazza Santa Marija and Triq il-Belt Valletta.

On Saturday, 1st June, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., and on Sunday, 2nd June, 2019, from 5.00 p.m. till midnight, through Triq Dun Ġużeppi Demicoli and Triq San Filippu.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 10.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq Santa Marija, Pjazza San Ġorġ, Triq il-Knisja, Pjazza Santa Marija, Vjal il-Labour, Dawret Ħal Għaxaq, Triq il-Miksur, Triq il-Qattus, Triq il-Ħannieqa and Triq il-Bizzilla.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Santa Marija and Pjazza Santa Marija.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Santa Marija, Triq Santa Marija, Misraħ San Ġorġ, Triq Marianu Gerada, Triq Dun Mattew Scriha, Triq San Filippu and Pjazza Santu Rokku.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 9.45 p.m. till midnight, through Pjazza Santu Rokku, Triq Santa Marija and Pjazza Santa Marija.

On Monday, 3rd June, 2019, from 8.00 p.m. till 10.00 p.m., through Dawret Ħal Għaxaq, Triq il-Gudja, Pjazza Santu Rokku, Triq Santa Marija and Pjazza Santa Marija.

On Friday, 7th June, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Marija.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

17th May, 2019POLICE NOTICE

No. 74

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In  virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat

On Sunday, 9th June, 2019, from 8.00 a.m. till 12.30 p.m., through Triq San Pawl and Triq il-Kbira.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

17th May, 2019


POLICE NOTICE

No. 71

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Ħal Qormi

On Friday, 17th May, 2019, from 5.45 p.m. till 10.30 p.m. through Triq il-Vitorja, Triq San Rafel and Triq San Bastjan.

Qrendi

On Friday, 17th May, 2019, from 3.00 p.m. till midnight through Triq Rokku Buhagiar (in front of Parish Church).

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

16th May, 2019


POLICE NOTICE

No. 70

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Marsaxlokk

On Wednesday, 15th May, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Xatt is-Sajjieda.

Għasri

On Friday, 7th June, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza Salvatur.
On Saturday, 8th June, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza Salvatur, Triq Dun Karm Caruana, Triq Wilġa and Triq Salvu Gambin.

On Sunday, 9th June, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza Salvatur, Triq Dun Karm Caruana, Triq Wilġa and Triq Salvu Gambin.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

14th May, 2019


POLICE NOTICE

No. 68

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited between Saturday, 11th May, 2019, till Monday, 13th May, 2019 (all days) in Pjazza Rotunda parking area.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

10th May, 2019POLICE NOTICE

No. 69

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Mellieħa

On Saturday, 11th May, 2019 from 4.00 a.m. till Monday, 13th May, 2019 at 11.00 a.m. through Misraħ il-Parroċċa.

Mqabba

On Saturday, 11th May, 2019 from 2.00 p.m. onwards through Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija, Mqabba – starting from Triq il-Belt Valletta, Mqabba

Access to Public Transport will be only from Triq il-Qrendi, Mqabba, to Triq is-Sejba after 3.00 p.m.

Xewkija/Nadur/Għajnsielem

On Sunday, 12th May, 2019 from 4.00 a.m. till noon through Triq Widnet l-Baħar

On Sunday, 12th May, 2019, from 7.15 a.m. till 11.00 a.m., through Triq San Bert, Triq Ġużè D’Amato, Triq l-Imġarr, Triq Ta’ Lambert, Triq tal-Kanal, Triq il-Kav. Lorenzo Zammit Haber, Triq Sant’Elija, Triq Torri Tingi, Triq San Żakkarija, Triq il-Ħelsien, Triq il-Knisja and Pjazza San Ġwann Battista (Xewkija and Għajnsielem).

On Sunday, 12th May, 2019, from 8.00 a.m. till 10.10 a.m., through Triq il-Ballata, Triq il-Manwala, Triq tal-Ħorob, Triq Ta’ Bordin, Triq ir-Rabat, Triq San Leonardu, Triq il-Madonna tar-Rummiena and Triq il-Qala (Xewkija, Nadur, Għajnsielem) .


On Sunday, 12th May, 2019, from 8.20 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Benghazi, Triq Manoel Di Pinto Fonseca, Triq il-Ġnien, Triq Sant’ Indrija, Triq l-Imġarr, Triq Cordina, Triq il-Bwier and Triq Tal-Kanal (Xewkija and Għajnsielem).
On Sunday, 12th May, 2019, from 10.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq l-Independenza, Triq il-Mitħna, Triq Tal-Ħamrija, Triq Santa Katarina, Triq Ħamsin, Triq l-Għarus, Triq il-Knisja and Pjazza San Ġwann Battista (Xewkija and Għajnsielem).

Birkirkara

On Sunday, 12th May, 2019, from 7.00 a.m. till noon, through Pjazza Sant’Elena, Triq Santu Rokku, Triq l-Imsida and Triq il-Kbira.

On Thursday, 16th May, 2019, from 7.30 p.m. onwards, through Triq Santu Rokku, Sqaq Karla, Triq Santa Rita, Triq it-Tabib Farrugia Randon, Triq l-Imsida, Triq iż-Żebbiegħa, Triq il-Kbira and Pjazza Sant’Elena.

Żejtun
 
On Saturday, 18th May, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Misraħ Wistin Abela.

Rabat (Gozo)

On Friday, 24th May, 2019, from 6.30 p.m. till 8.30 p.m., through Triq Dun Pawl Micallef, Pjazza Tomba and Pjazza Santu Wistin.

Munxar

On Saturday, 18th May, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza tal-Knisja and Triq il-Madonna tal-Karmnu.

On Sunday, 19th May, 2019, from 8.30 a.m. till 11.45 a.m., through Pjazza tal-Knisja and Triq il-Madonna tal-Karmnu.

On Wednesday, 22nd May , 2019, from 7.30 p.m. till midnight, through Pjazza tal-Knisja.

On Thursday, 23rd May , 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza tal-Knisja.

On Friday, 24th May, 2019, from 8.30 a.m. till 1.00 a.m., through Pjazza tal-Knisja, Triq il-Madonna tal-Karmnu, Triq il-Munxar and Triq Profs Ġużè Aquilina.

On Saturday, 25th May, 2019, from 5.30 p.m. till midnight, through Pjazza tal-Knisja, Triq l-Andrijiet, Triq Damasku and Triq il-Madonna tal-Karmnu.

On Sunday, 26th May, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq San Pawl, Triq it-12 ta’ Diċembru 1957, Triq Dun Spir Gauci, Triq Rinota, Triq Tarsu and Pjazza tal-Knisja.

Għajnsielem 

On Sunday, 12th May, 2019, from 5.30 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza Madonna ta’ Loreto, Triq J. F. de Chambrai and Triq Dun Ġużepp Galea Rapa. 

On Tuesday, 28th May, 2019, from 7.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq Sant’Antnin and Triq il-Gudja.

On Saturday, 1st June, 2019, from 5.30 p.m., till Sunday, 2nd June, 2019, till 1.00 a.m., through Triq Sant’Antnin.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 4.30 p.m. till midnight, through Triq Sant’Antnin, Triq il-Gudja and Triq il-Ħamri.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

10th May, 2019

POLICE NOTICE

No. 66

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

St Julian’s

On Saturday, 11th May, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Sqaq Lourdes.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

7th May, 2019POLICE NOTICE

No. 67

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żejtun

On Tuesday, 7th May, 2019, from 8.00 a.m., till Wednesday 8th May, 2019, at 1.00 a.m., through Misraħ Wistin Abela. 

Ħal Safi

On Friday, 17th May, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq iż-Żurrieq (in front of PL Club Ħal Safi).


Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

7th May, 2019
No. 64

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Mosta

 

All the traffic movement (Transit or Parking) is prohibited between Friday, 3rd May, 2019 till Sunday, 5th May, 2019 (all days) in Pjazza Rotunda parking area.

 

Ħaż-Żebbuġ

 

On Sunday, 12th May, 2019, from 7.00 a.m. till 2.00 p.m., through Triq Sciortino, Triq l-Infetti, Triq Frans Sammut, Triq Milanesi, Triq Luret Vella, Triq l-Isqof, Misraħ San Filep, Triq il-Kbira, Triq il-Mitħna and Triq tal-Grazzja.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

2nd May, 2019 POLICE NOTICE

No. 62

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Rabat (Gozo)

On Wednesday, 22nd May, 2019, from 6.30 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Santu Wistin, Triq Vajringa, Pjazza San Franġisk, Strada Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza, Triq San Ġużepp, Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġorġ and Triq il-Librerija.

Għarb

On Wednesday, 1st May, 2019, from 7.00 p.m. till 9.30 p.m. through Pjazza Żjara tal-Madonna, Triq il-Knisja, Triq il-Viżitazzjoni, Triq l-Arċipriet Ġamri Camilleri and Triq Karmni Grima.

Birkirkara

On Sunday, 5th May, 2019, from 2.00 p.m. till 6.00 p.m., through Triq il-Kbira and Pjazza Sant’Elena.

Nadur

On Sunday, 5th May, 2019, from 5.00 p.m. till 7.00 p.m., through Pjazza San Pietru u San Pawl, Pjazza 28 ta’ April 1688, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann, and Triq Diċembru 13.
On Thursday, 30th May, 2019, from 6.30 p.m. till 8.15 p.m., through Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq Diċembru 13 and Triq Dun Ġorġ Preca.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

30th April, 2019


POLICE NOTICE

No. 63

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 1st May, 2019, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq il-Pont, Triq Wied is-Sir, Triq Sir Arturo Mercieca, Triq il-Wied, Triq Carmelo Dimech and Triq Baskal Buhagiar.

St Julian's

On Wednesday, 1st May, 2019, from 5.00 a.m. till 11.00 a.m., through Tiguglio parking area. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

30th April, 2019


POLICE NOTICE

No. 60

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

St Julian’s

On Sunday, 28th April, 2019, from 5.00 a.m. till midnight through Triq San Ġorġ.

The Commissioner of Police hereby also notifies that Triq Mikiel Anġ Borg (from the Y Junction upper part), direction to St Julian’s Square (Spinola Bay) will be closed for vehicular traffic as from 7.00 a.m. till midnight. All traffic movement coming from Triq il-Baħar l-Iswed will be directed to Triq Reġjonali. Traffic coming from Triq Ġorġ Borg Olivier will be diverted towards Pjazza Qalb ta’ Ġesù direction to Triq Mikiel Anġ Borg.


Traffic coming from the Pelican Lights (Paceville Lights) direction to Triq San Ġorġ, will be diverted to Triq Ross, or back to the Pelican Lights.

Ħal Qormi

On Monday, 29th April, 2019, from 6.00 p.m. till midnight through Triq il-Kbira, Triq Santa Katarina, Triq San Pietru, Triq Aniċi, Triq il-Vitorja and Triq Pinto. 

Valletta

On Tuesday, 30th April, 2019, from 1.00 p.m. till 2.00 a.m., through it-Telgħa ta’ Liesse and Barrieri Wharf from under the Bell memorialtill Ta’ Liesse tunnel.

On Tuesday, 30th April, 2019, from 5.00 p.m. till 2.00 a.m., through Barrieri Wharf from near the Bell monument and from Triq il-Lvant.

On Wednesday, 1st May, 2019, from 8.00 a.m. till 11.00 p.m., through Triq Ġlormu Cassar from Pjazza Kastilja till War Memorial monument, Pjazza Kastilja (all), all Central Bank parking area, Triq San Pawl from Pjazza Kastilja till Triq Melita, Triq l-Ordinanza from Triq ir-Repubblika till Triq Żekka, Triq Żekka from Triq in-Nofsinar till Hastings Gardens and the parking area in front of Hastings in Triq Żekka.

Floriana

On Sunday, 28th April, 2019, from 11.30 a.m. till 12.30 p.m., on Friday, 3rd May, 2019, from 11.00 p.m. till midnight, on Saturday, 4th May, 2019, from 5.30 p.m. till 6.30 p.m., and on Sunday, 5th May, 2019, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m., Triq il-Mall will be closed.

On Sunday, 28th April, 2019, from 5.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza San Publiju between Triq Sarria and Triq San Publiju, Triq V. Dimech between Triq il-Mall and Triq l-Iljun, Triq l-Iljun between Triq V. Dimech and Triq il-Konservatorju, Triq il-Konservatorju between Triq l-Iljun and Triq il-Mall, Triq il-Mall between Triq il-Konservatorju and Triq V. Bugeja, Triq V. Bugeja between Triq il-Mall and Triq Sarria, Triq Sarria between Triq V. Bugeja and Pjazza San Publiju, Triq San Tumas between Triq Sarria and Triq Magazzino, Triq Magazzino between Triq San Tumas and Triq il-Miratur, Triq il-Miratur between Triq Magazzino and Triq San Publiju, Triq San Publiju between Triq il-Miratur and Pjazza San Publiju.

Road closed as necessary between 10.00 a.m. and 1.00 p.m. 

On Monday, 29th April, 2019, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza San Publiju from Triq Sarria till Triq San Publiju.

On Thursday, 2nd May, 2019, from 1.00 p.m. till midnight, through Triq il-Konservatorju between Pjazza San Kalċidonju and Triq l-Iljun, Triq l-Iljun between Triq il-Konservatorju and Triq l-Argotti, Triq l-Argotti between Triq l-Iljun and Triq il-Mall, Triq San Tumas between Triq Sarria and Triq San Franġisk, Triq San Franġisk between Triq San Tumas and Triq il-Miratur, Triq il-Miratur between Triq San Franġisk and Triq Sant’Anna.

Road closed as necessary from 7.00 p.m. till midnight.

On Monday, 29th April, 2019, from 8.00 p.m. till 11.00 p.m., and on Sunday, 5th May, 2019, from 10.00 p.m. till midnight Triq Sarria and Triq San Publiju will be closed.

On Tuesday, 30th April, 2019, from 1.00 p.m. till 2.00 a.m., through Lascaris Wharf from Ta’ Liesse tunnel till Viset and Crucifix Hill (both sides).

On Tuesday, 30th April, 2019, from 5.00 p.m. till 2.00 a.m., through Crucifix Hill from near Boffa Hospital and Lascaris Wharf from near the Viset.

Between 5.00 a.m. of Thursday, 2nd May, 2019, till 5.00 a.m. of Sunday, 5th May, 2019 through Triq San Publiju between Triq l-Assedju l-Kbir and Triq il-Miratur, Pjazza San Publiju between Triq Sarria and Triq San Publiju, Triq Sarria between Triq San Tumas and Triq l-Assedju l-Kbir and the parking in front of Catholic Institute.

From 5.00 a.m. of Thursday, 2nd May, 2019, till 1.00 a.m. of Sunday, 5th May, 2019, through Triq Sarria.

On Friday, 3rd May 2019, from 1.00 p.m. till midnight, through Pjazza San Publiju between Triq San Publiju and Triq Sarria, Triq Sarria between Pjazza San Publiju and Triq San Tumas, Triq San Tumas between Triq Sarria and Triq Magazzino, Triq Magazzino between Triq San Tumas and Pjazza R. Sammut, Pjazza R. Sammut between Triq Magazzino and Triq il-Fosos, Triq il-Fosos between Pjazza R. Sammut and Triq A. Agius, Triq A. Agius between Triq il-Fosos and Triq San Tumas (the alley part), Triq San Tumas between Triq Magazzino and Triq A. Agius, Triq Magazzino between Triq San Tumas and Triq P. Floriani, Triq P. Floriani between Triq Magazzino and Triq San Frangisk, Triq San Franġisk between Triq P. Floriani and Triq il-Miratur, Triq il-Miratur between Triq San Franġisk and Pjazza San Publiju, Triq V. Dimech between Triq il-Mall and Pjazza San Kalċidonju, Pjazza San Kalċidonju between Triq V. Dimech and Triq il-Konservatorju, Triq il-Konservatorju between Pjazza San Kalċidonju and Triq il-Mall, Triq il-Mall between Triq il-Konservatorju and Triq l-Argotti, Triq l-Argotti between Triq il-Mall and Triq l-Iljun, Triq l-Iljun between Triq l-Argotti and Pjazza San Kalċidonju and Pjazza San Kalċidonju between Triq l-Argotti and Triq il-Konservatorju.

Roads closed as necessary from 7.00 p.m. till midnight.

On Saturday, 4th May, 2019, from 1.00 p.m. till midnight, through Pjazza San Publiju between Triq Sarria and Triq San Publiju, Triq San Publiju between Pjazza San Publiju and Triq il-Miratur and Triq il-Miratur between Triq San Publiju and Triq Sant’ Anna.
 
Roads closed as necessary from 4.00 p.m. till midnight.

On Sunday, 5th May, 2019, from 5.00 a.m. till midnight through Pjazza San Publiju between Triq San Publiju and Triq Sarria, Triq il-Miratur between Triq San Publiju and Triq Sant’Anna, Triq Sant’Anna between Triq il-Miratur and Pjazza E. S. Tonna, Triq il-Miratur between Triq Sant’Anna and Triq il-Magazzino, Triq il-Magazzino between Triq il-Miratur and Triq is-Suq, Triq is-Suq between Triq il-Magazzino and Triq Sant’Anna, Triq il-Miratur between Triq Sant’Anna and Pjazza San Publiju, Triq l-Argotti between Triq il-Mall and Triq l-Iljun, Triq l-Iljun between Triq l-Argotti and Triq il-Konservatorju, Triq l-Argotti between Triq l-Iljun and Pjazza San Kalċidonju, Pjazza San Kalċidonju between Triq l-Argotti and Triq il-Konservatorju, Triq il-Konservatorju between Pjazza San Kalċidonju and Triq il-Mall, Triq San Tumas between Triq Sarria and Triq Magazzino, Triq Magazzino between Triq San Tumas and Pjazza R. Sammut, Pjazza R. Sammut between Triq Magazzino and Triq il-Fosos, Triq il-Fosos between Pjazza R. Sammut and Triq A. Agius, Triq A. Agius between Triq il-Fosos and Triq il-Miratur, Triq il-Miratur between Triq A. Agius and Triq San’Anna, Triq V. Dimech between Triq il-Mall and Pjazza San Kalċidonju, Pjazza San Kalċidonju between Triq V. Dimech and Triq il-Konservatorju, Triq il-Mall between Triq il-Konservatorju and Triq V. Bugeja, Triq V. Bugeja between Triq il-Mall and Triq Sarria, Triq Sarria between Triq V. Bugeja and Triq San Tumas, Triq Magazzino between Triq San Tumas and Triq il-Miratur.

Ħamrun

On Sunday, 5th May, 2019, from 8.00 a.m. till 2.45 p.m., through Triq Blata l-Bajda, Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq Schembri, Pjazza San Pawl, Triq is-Sorijiet tal-Fqar and Triq il-Kbira San Ġużepp till the club. 

On Sunday, 5th May, 2019, from 4.30 p.m. till 11.15 p.m., through Pjazza San Pawl and Triq il-Kbira San Ġużepp.

On Sunday, 5th May, 2019, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq Santa Marija, Triq San Gejtanu, Triq Atocia and Triq Ħal Qormi. 

Pembroke

From 5.00 a.m. of Saturday, 25th May, 2019 till 4.00 p.m. of Saturday, 1st June, 2019, through Luxol Park and Ride. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

26th April, 2019
POLICE NOTICE

No. 61

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Għaxaq

On Saturday, 27th April, 2019, from 11.00 a.m. till Sunday, 28th April, 2019, at 1.00 a.m., through Triq Santa Marija, Triq G.M. Farrugia, Triq San Filippu and Vjal il-Labour.

Ħ’Attard

On Saturday, 27th April, 2019, from 6.15 p.m. till 7.30 p.m., through Triq A. Durer, Triq Xatbet l-Art, Triq Ħal Warda, Triq il-Kbira, Triq il-Pjazzetta, Triq il-Mosta, Triq San Duminku, Triq il-Mitħna and Triq Sant’ Antnin.

Gudja

On Sunday, 28th April, 2019, from 10.00 a.m. onwards, through Triq il-Kbira.

Rabat (Gozo)

On Sunday, 28th April, 2019, from 9.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza San Ġorġ, Triq il-Karità, Pjazzetta Akurju Xerri, Triq Vajringa, Triq Palma and Triq ir-Repubblika.

Ta’ Sannat

On Monday, 1st May, 2019, from 6.30 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza Santa Margerita. Triq Dun Xand Aquilina, Triq Santa Marija and Triq ta’ Ċenċ.

Xewkija

From Monday, 1st May, 2019, from 5.00 a.m. till Thursday, 4th May, 2019 till 5.00 a.m., through Triq il-Beriegħen.

Birkirkara

On Friday, 3rd May, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Triq is-Santwarju. 

On Friday, 3rd May, 2019, from 2.00 p.m. till 10.30 p.m., through Pjazza Sant’Elena, Triq Sant’Elena, Triq il-Kbira, Triq San Kostantinu, Triq Bwieraq, Triq John Borg, Triq l-Isqof Labini and Triq Rigu.

On Friday, 3rd May, 2019, from 9.15 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Brared, Triq il-Kbira, Triq Sant’Elena and Pjazza Sant’Elena.
On Friday, 3rd May, 2019, from 10.30 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Sant’Elena, Triq Sant’Elena and Triq il-Kbira.

Xagħra

On Monday, 13th May, 2019, from 7.00 p.m. till 8.30 p.m., through Triq Ta’ Ħamet.

On Thursday, 13th June, 2019, from 7.00 p.m. till 8.30 p.m., through Triq Ta’ Ħamet.

On Saturday, 13th July, 2019, from 7.00 p.m. till 8.30 p.m., through Triq Ta’ Ħamet.

On Tuesday, 16th July, 2019, from 7.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq Ta’ Ħamet.

On Monday, 19th August, 2019, from 7.00 p.m. till 8.30 p.m., through Triq Ta’ Ħamet.

On Friday, 13th September, 2019, from 6.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Ta’ Ħamet.

On Monday, 14th October, 2019, from 6.15 p.m. till 7.45 p.m., through Triq Ta’ Ħamet.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

26th April, 2019


POLICE NOTICE

No. 59

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Rabat (Gozo)

On Tuesday, 23rd April, 2019, from 3.00 p.m. till 5.30 p.m., through Triq ir-Repubblika (upper part), Pjazza Indipendenza, Triq San Ġużepp and Pjazza San Ġorġ.

Mqabba

On Sunday, 28th April, 2019, from 10.00 a.m. till 1.00 p.m. through Triq il-Parroċċa and Pjazza tal-Knisja.

On Sunday, 5th May, 2019, from 5.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Karmenu Ciantar in front of Tal-Ġilju Band Club.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

23rd April, 2019


POLICE NOTICE

No. 57 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Tas-Sliema

 

On Sunday, 21st April, 2019, from 3.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq Depiro, Triq Santa Margerita, Triq Dun Karm Psaila, Triq it-Torri and Triq San Franġisk.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

18th April, 2019

POLICE NOTICE

 

No. 58

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Mqabba

 

From Tuesday, 23rd April, 2019, till Thursday, 25th April, 2019, at 6.00 a.m., through Triq il-Konvoj ta' Santa Marija.

 

Qrendi

 

On Saturday, 27th April, 2019, from noon, till 1.00 a.m. on Sunday, 28th April, 2019, through Triq Wied iż-Żurrieq and Misraħ il-Maqluba.

 

 

Rabat (Gozo)

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.00 a.m. till 10.00 a.m., through Triq Francesco Masini.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 9.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq il-Wied and Triq is-Sellum.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.30 a.m. till 11.00 a.m., through roundabout in Triq San Anard.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 9.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq San Anard (open only to Lidl).

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.00 a.m. till 10.00 a.m., through Triq Marsalforn.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.00 a.m. till 9.30 a.m., through Triq il-Kappuċċini.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.30 a.m. till 10.00 a.m., through Triq il-Belliegħa, Triq Patri Gaċintu Camenzuli, Triq Sir Luigi Camilleri and Triq l-Ewropa.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.30 a.m. till 9.30 a.m., through Triq Salib it-Toroq, Triq ir-Repubblika, Triq Taħt Putirjal, Pjazza San Franġisk, Triq Enrico Mizzi and Triq it-Tabib Anton Tabone.

 

Sannat/Xewkija

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.30 a.m. till 10.00 a.m., through Triq Ta' Sannat, Triq Kajselli, Triq tal-Baqqari, Triq Taċ-Ċanga, Triq Santa Marija, part of Triq Sant'Indrija, Triq il-Ħġejjeġ, Triq il-Kav Lorenzo Zammit Haber and Triq Tal-Kanal.

 

Għajnsielem

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.45 a.m. till 10.30 a.m., through Triq ta' Bwier, Triq Ta' Cordina, Triq l-Imġarr (in front of Rexy), Triq J. F. de Chambrai, Pjazza Madonna ta' Loretu, Pjazza Independenza, Triq Simirat and Triq il-Ġnien (towards Pjazza Indipendenza).

 

Qala

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 9.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Borġ Għarib, Triq l-Imġarr, Triq it-28 ta' April, Pjazza San Ġużepp, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Forn, Triq l-Indipendenza, Triq ir-Rebħa and roundabout in Triq il-Qala,

 

Nadur

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 9.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq il-Qala, Triq San Ġwann, Triq il-Knisja (band club till the square), Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq it-Tiġrija, Triq ir-Rabat and Triq ta' Xhajma.

 

Xagħra

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 2.00 a.m. till 11.00 a.m., through Pjazza Vittorja, Triq l-Ispiera, Triq il-Knisja (upper part), Triq it-28 ta' April, Triq it-Tiġrija (from near the church till the square), Triq G. Diacono (from near the church till the square) and Vjal it-8 ta' Settembru (upper part).

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.00 a.m. till 11.00 a.m., through Vjal it-8 ta' Settembru, Triq Tal-Qaċċa, Triq it-Tafla and Triq ix-Xagħra.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.00 a.m. till 9.15 a.m., through Triq il-Knisja till Triq il-Marga.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.15 a.m. till 11.00 a.m., from Rummiena roundabout, Triq ix-Xagħra, Triq ir-Rabat and Triq in-Nadur.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 9.00 a.m. till 10.30 a.m., through Triq San Marzjan and Triq is-Sellum.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.00 a.m. till 10.00 a.m., through Triq Għajn Damma.

 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.30 a.m. till 10.00 a.m., through Triq il-Wied ta' Marsalforn.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

18th April, 2019

 No. 55

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Naxxar

On Sunday, 5th May, 2019, from 2.00 p.m. till 7.30 p.m., through Misraħ ir-Rebħa, Triq il-Kbira, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Trejqa tal-Bandli, Triq Żenqa, Triq Santa Luċija and Misraħ ir-Rebħa.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

16th April, 2019

No. 56

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Birkirkara 

On Saturday, 27th April, 2019, from 1.30 p.m. till 11.00 p.m., through Triq Gori Manċini. 

On Sunday, 28th April, 2019, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq Gori Manċini. 

On Tuesday, 30th April, 2019, from 10.00 a.m. till 11.00 p.m., through Triq Gori Manċini. 

On Tuesday, 30th April, 2019, from 6.00 p.m. till 6.30 p.m., through Triq il-Bwieraq, Triq il-Karmnu and Triq Brared. 

On Tuesday, 30th April, 2019, from 8.00 a.m. till 8.30 p.m., through Triq Ignazio Saverio Mifsud. 

On Wednesday, 1st May, 2019, from 7.00 p.m. sal-11.00 p.m., through Triq il-Kanonku Karm Pirotta, Triq il-Karmnu and Triq Bwieraq. 

On Wednesday, 1st May, 2019, from 2.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Bwieraq, Triq il-Fuħħarin, Triq F. S. Caruana, Triq il-Karmnu, Triq Brared and Triq Anġlu Mallia. 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away. 

16th April, 2019


No. 52

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Paola

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 19th April, 2019, from 1.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza De Paule, Triq Sammat, Triq Lampuka, Triq Ħaż-Żabbar, Triq Schrieber, Triq San Ġorġ, Triq San Ġużepp, Triq Mater Boni Consilii and Triq Bormla.   

Ħal Luqa

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 19th April, 2019, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq id-Dokkiena, Triq San Pawl, Misraħ il-Knisja, Triq San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq Sant’Andrija, Misraħ Sant’Andrija, Triq il-Ġdida, Triq San Pawl, Triq Mons. G. Debono, Triq ir-Rixtellu and Triq il-Karmnu. 
  
All traffic movement (transit or parking) is prohibited on the Sunday, 21st April, 2019, between 7.00 a.m. and 1.00 p.m., through Misraħ Sant’Andrija, Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq Mons. G. Debono, Triq ir-Rixtellu, Triq il-Karmnu, Triq Tragance, Triq Andrea Micallef, Triq Ċensu Decanda, Triq Tumas Galea, Triq Ġorġ Zahra, Triq Sir Ugo Mifsud and Triq Sant’Andrija.

Mosta

On Monday, 15th April, 2019, between 3.00 p.m. and 6.00 p.m., through Pjazza Mons. Anġ Camilleri, Triq l-Oratorju, Triq  il-Kbira and Pjazza tar-Rotunda.

On Monday, 15th April, 2019, between 6.00 p.m. and 8.00 p.m., through Triq it-Trinkatur, Triq il-Kissier, Triq l-Iżmarratur, Triq il-Fortizza, Triq in-Naġġar, Triq il-Baqqunier, Triq il-Ġarrier and Triq is-Snajja’.

On Sunday, 21st April, 2019, between 8.00 a.m. and noon, through Triq it-Torri, Triq Cassar, Triq Gafà, Triq il-Kungress Ewkaristiku, Pjazza tar-Rotunda, Triq il-Kbira, Triq San Ġwann and Triq Grognet.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

12th April, 2019
POLICE NOTICE

No. 53

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żurrieq

On Saturday, 13th April, 2019 from 6.00 p.m. till midnight, through Triq il-Kbira corner with Misraħ ir-Repubblika and corner with Triq San Luqa (in front of Żurrieq football club).


Fontana

On Sunday, 14th April, 2019, from 4.00 p.m.till 7.00 p.m., through Triq tal-Għajn, Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka and Triq il-Kappillan G. Hili.

Rabat (Gozo)

On Friday, 19th April, 2019, from 5.00 p.m. till 10.30 p.m., through Pjazza Katidral, Telgħa tal-Kastell,  Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Savina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Triq il-Vajringa, Pjazza Santu Wistin, Pjazza San Franġisk, Triq Palma and Triq ir-Repubblika.

On Sunday, 21st April, 2019, from 10.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza Katidral, Telgħa tal-Kastell, Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Savina, Triq SantʼUrsola and Triq ir-Repubblika.

Xagħra/Nadur

On Saturday, 27th April, 2019, from 7.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq Ta’ Ħamet.

Żejtun

On Tuesday, 30th April, 2019, from 5.00 a.m. till Sunday, 5th May, 2019, from Misraħ is-Suq. 

On Friday, 3rd May, 2019, from 7.00 a.m. till Sunday, 5th May, 2019, from Misraħ l-Indipendenza.

Ħal Għaxaq

From Tuesday, 1st May, 2019, till Sunday, 30th June, 2019, through Pjazza Santa Marija, Triq Santa Marija, Vjal il-Labour, Misraħ San Ġorġ, Triq Tal-Gudja, Misraħ Santu Rokku, Żona Tal-Millieri, Dawret Ħal Għaxaq, Qasam Ħal Dmikki, Triq Dun Ġużepp Demicoli, Triq il-Belt Valletta, Triq il-Bizzilla, Triq Santa Tereża, Triq Tal-Qattus, Triq il-Ġarakol, Triq il-Ġistakor, Turretta environs and Bir id-Deheb.

On Friday, 17th May, 2019, from noon till 2.00 a.m., through Triq il-Barbazzal and Triq San Ġużepp.

On Friday, 25th May, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Marija and Pjazza Santu Rokku.

On Sunday, 26th May, 2019, from 7.00 a.m. till Tuesday, 28th May, 2019, at 8.00 a.m., through Triq San Filippu.

On Monday, 27th May, 2019, from 8.00 a.m. till Monday, 3rd June, 2019, at 1.00 a.m., through Triq Santa Marija and Pjazza Santu Rokku.

On Monday, 27th May, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m.; on Tuesday, 28th May, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m.; on Wednesday, 29th May, 2019, from 5.00 p.m. till 1.30 a.m.; on Thursday, 30th May, 2019, from 5.00 p.m. till 1.30 a.m.; on Friday, 31st May, 2019, from 5.00 p.m. till 2.00 a.m.; on Saturday, 1st June, 2019, from 5.00 p.m. till 2.00 a.m.; and on Sunday, 2nd June, 2019, from 10.00 a.m. till 1.00 a.m. through Triq Gio Maria Farrugia and Vjal il-Labour.

On Monday, 27th May, 2019, from 7.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Pjazza Santu Rokku, Pjazza San Filippu, Triq San Pawl, Triq Santa Marija, Triq San Ġużepp, Triq il-Barabzzal, Vjal il-Labour and Triq Ġebelin.

On Tuesday, 28th May, 2019, from 8.00 a.m. till Tuesday, 4th June, 2019, at 1.00 p.m., through Triq il-Belt Valletta.
 
On Tuesday, 29th May, 2019, from 7.00 p.m. till midnight, through Pjazza Santa Marija.

On Thursday, 30th May, 2019, from 7.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Tal-Millieri, Triq il-Fejġel, Triq Ħabb il-Qamħ, Triq iċ-Ċombini, Triq Ta’ Loretu, Triq it-Telleritu, Triq it-Tumbarellu, Triq Sebastian Saliba, Triq Indri Magrin, Triq Tal-Qattus, Dawret Ħal Għaxaq, Triq il-Bizzilla and Triq Santa Marija.

On Friday, 31st May, 2019, from 8.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Santa Marija, Vjal il-Labour, Dawret Ħal Għaxaq, Triq Santa Tereża and Triq Santa Marija.

On Saturday, 1st June, 2019, from 4.00 p.m. till 6.00 p.m., through Pjazza Santu Rokku, Triq Santa Marija and Pjazza Santa Marija.

On Saturday, 1st June, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., and on Sunday, 2nd June, 2019, from 5.00 p.m. till midnight, through Triq Dun Ġużeppi Demicoli and Triq San Filippu.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 10.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq Santa Marija, Pjazza San Ġorġ, Triq il-Knisja, Pjazza Santa Marija, Vjal il-Labour, Dawret  Ħal  Għaxaq, Triq il-Miksur, Triq Tal-Qattus, Triq il-Ħannieqa and Triq il-Bizzilla.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Santa Marija and Pjazza Santa Marija.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Santa Marija, Triq Santa Marija, Misraħ San Ġorġ, Triq Marianu Gerada, Triq Dun Mattew Scirha, Triq San Filippu and Pjazza Santu Rokku.

On Sunday, 2nd June, 2019, from 9.45 p.m. till midnight, through Pjazza Santu Rokku, Triq Santa Marija and Pjazza Santa Marija.

On Monday, 3rd June, 2019, from 8.00 p.m. till 10.00 p.m., through Dawret Ħal Għaxaq, Triq il-Gudja, Pjazza Santu Rokku, Triq Santa Marija and Pjazza Santa Marija.

On Friday, 7th June, 2019, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Marija.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

12th April, 2019


No. 54

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Xewkija

On Sunday, 21st April, 2019 from 8.00 a.m. till 11.00 a.m. through Triq l-Arċipriet Pietru Pawl Ciantar, Triq San Pawl, Triq San Żakkarija, Pjazza San Ġwann Battista, Trejqet Ein Karem and Triq il-Ħelsien.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

12th April, 2019


No. 49


Mġarr

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 28th April, 2019, between 8.00 a.m. and 6.00 p.m., along these streets: Triq Fisher, part of Triq il-Kbira (from Triq il-Kurat Chetcuti up to Triq Vitale), part of Triq Dun Edgar Salamone (from Triq San Pawl up to Wesghet il-Ġublew), Triq il-Kurat Chetcuti, Wesgħet il-Ġublew, Triq Sir Harry Luke, Triq Mons. Orazio Vella, Triq il-Banjijiet Rumani, Triq Ramiro Calì, Triq San Pawl, Triq ir-Ruħ and Triq iż-Żebbiegħ.POLICE NOTICE

No. 50

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

On Friday, 19th April, 2019, from 2.30 p.m. onwards, through Triq il-Pellegrinaġġ, Pjazza Paolino Vassallo, Triq Santa Tereża, Triq it-8 ta’ Diċembru, Pjazza Santa Margerita, Triq San Ġorġ and Triq l-Oratorju.

On Sunday, 21st April, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq Santa Margerita, Triq Verdala, Pjazza Santa Margerita, Triq it-8 ta’ Diċembru, Triq Santa Tereża, Pjazza Paolino Vassallo, Triq Dom Mintoff, Pjazza Gavino Gulia, Fuq San Pawl, Triq San Pawl, Triq l-Inkurunazzjoni and Bieb Santa Liena.

Closure for route buses in the above-mentioned roads, dates and times.

Żurrieq


On Sunday, 5th May, 2019, from 3.00 p.m. till 9.30 p.m., through Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

On Wednesday, 5th June, 2019, from 5.00 p.m. till 9.30 p.m., through Triq il-Kbira and Misraħ Repubblika.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

9th April, 2019


No. 47

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., from Jesus of St Mary church, Triq San Pawl, (in front of the Franciscan Friars Convent and in front of Labour Party club), Triq San Ġużepp, Pjazza LʼIsle Adam, Triq Santu Wistin, part of Pjazza Saqqajja (from Bank of Valletta till petrol station), Triq il-Konti Ruġġieru and Triq il-Kulleġġ.

In case of bad weather procession will be postponed to Friday, 15th April, 2019. Same time/route will apply.

On Monday, 15th April, 2019, from 4.00 p.m. till 8.45 p.m., from Jesus of Saint Mary church, Triq San Pawl (in front of the Franciscan Friars Convent), Triq Doni, Triq Doni l-Qadima, Triq ir-Rebħa and Triq San Pawl (in front of Labour Party club).

On Friday, 19th April, 2019, from 3.00 p.m. till 9.45 p.m., from Jesus of St Mary church, Triq San Pawl, (in front of the Franciscan Friars Convent till near Duna Church), Triq il-Karrijiet, Triq il-Mużew, Vjal Santu Wistin, Triq Santu Wistin, Pjazza Saqqajja, Triq il-Kbira and to Triq San Pawl till Jesus of Saint Mary church. 

In case of bad weather a different route will apply:

From Jesus of Mary church, Triq San Ġużepp and Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Pjazza Saqqajja, Triq il-Kbira and till Triq San Pawl till Jesus of Saint Mary church. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

4th April, 2019
No. 45

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

On Friday, 19th April, 2019, from 3.30 p.m. till midnight, through Misraħ San Filippu, Triq Sciortino, Triq Vjal il-Ħelsien and Triq il-Kbira.

On Sunday, 21st April, 2019, from 7.00 a.m. till 1.15 p.m., through Misraħ San Filippu, Triq il-Kbira, Triq Frans Sammut, Triq Dun Mikiel Xerri, Triq Pawlu Balzan, Triq it-Twila, Triq Paris, Triq l-Infetti, Triq De Rohan, Triq l-Isqof, Triq Luret Vella and Triq Sciortino.

Ħal Qormi


On Friday, 19th April, 2019, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq il-Kbira, Triq Pjazza San Franġisk, Triq Santa Katarina, Triq Pinto, Triq Dun Ġwakkin Schembri, Triq il-Vitorja and Triq Aniċi.

On Sunday, 21st April, 2019, from 7.00 a.m. till 1.15 p.m., through  Triq il-Vitorja, Triq Antonio Muscat Fenech, Triq San Edwardu, Triq il-Ġdida, Triq San Bastjan and Triq San Bartilmew.

Floriana
 
On Tuesday, 16th April, 2019, from 6.30 p.m. till 7.30 p.m., as required on hand Triq Sarria corner with Pjazza E. S. Tonna and Triq Sarria corner with Triq Vincenzo Dimech.

Il-Belt Valletta

On Wednesday, 17th April, 2019, from 6.30 p.m. till 7.30 p.m., as required on hand Triq it-Teatru l-Antik corner with Triq l-Ifran and Triq il-Punent, Triq il-Punent corner with Triq it-Teatru l-Antik and Triq San Ġwann, Triq San Ġwann corner with Triq il-Punent and Triq Żekka, Triq Żekka corner with Triq San Ġwann and Triq it-Teatru l-Antik and Triq it-Teatru l-Antik corner with Triq Zekka and Triq l-Ifran.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

3rd April, 2019POLICE NOTICE

No. 46

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Mqabba

On Thursday, 4th April, 2019, from noon, till Saturday, 6th April, 2019, at 6.00 p.m., through Triq Karmenu Ciantar (in front of parish house near Labour Party Club).

Gudja

From Thursday, 4th April, 2019 till Saturday, 6th April, 2019, from 7.00 a.m., onwards through Triq San Mark.

Rabat (Gozo)

On Friday, 5th April, 2019, from 6.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Palma, Triq ir-Repubblika and Telgħa tal-Kastell. 

On Sunday, 14th April, 2019, from 9.00 a.m. till 10.00 a.m., through Pjazza San Franġisk.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

3rd April, 2019
No. 42

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Ħal Tarxien

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 13th April, 2019, from noon till midnight, through Triq Paola, Triq Santa Marija, Triq Birżebbuġa, the market place and Triq il-Kbira.

Naxxar

On Friday, 24th May, 2019, from 6.00 a.m., till Sunday, 26th May, 2019, till 6.00 p.m., through Ex tradefair grounds parking area, Triq San Pawl, Pjazza Ċelsi, Triq il-Markiż Ġużeppi Scicluna, Triq it-Torri tal-Kaptan, Triq il-Kappella tax-Xagħra, Triq it-Torri Gauci, Triq San Timotju and Triq H.J Newman.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

2nd April, 2019
POLICE NOTICE

No. 43

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Rabat (Gozo)

On Friday, 12th April, 2019, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Independenza, Triq ir-Repubblika, Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġorġ, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq Vajringa, Pjazza San Franġisk and Triq Palma.

San Lawrenz

On Friday, 12th April, 2019, from 6.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq Ċangura, Triq il-Ġebla tal-Ġeneral, Triq id-Duluri and Pjazza San Lawrenz.
On Sunday, 14th April, 2019, from 9.30 a.m. till 11.30 a.m., through Pjazza San Lawrenz and Triq id-Duluri.

On Wednesday, 17th April, 2019, from 7.00 p.m. till 10.30 p.m., through Pjazza San Lawrenz, Triq id-Duluri, Triq Ċangura, Triq il-Ġebla tal-Ġeneral and Triq it-Torri.

On Friday, 19th April, 2019, from 3.00 p.m. till 4.30 p.m., through Pjazza San Lawrenz, Triq il-Wileġ and Triq l-10 ta’ Awwissu.

On Friday, 19th April, 2019, from 7.00 p.m. till 9.30 p.m., through Triq Nicholas Monserrat, Pjazza San Lawrenz, Triq il-Wileġ and Triq l-10 ta’ Awwissu.

Xewkija

On Friday, 5th April, 2019, from 5.30 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza San Ġwann and Triq San Bert.

On Friday, 12th April, 2019, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Żakkarija, Triq Ein Karem, Triq il-Kbira, Triq l-Għarus, Triq Ħamsin, Triq Santa Katarina, Triq il-Knisja and Triq Ħelsien.

On Sunday, 14th April, 2019, from 8.00 a.m. till 10.00 a.m., through Pjazza San Ġwann Battista, Triq il-Ħelsien, Triq Ein Karem and Triq San Żakkarija.
On Sunday, 21st April, 2019, from 8.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq San Żakkarija, Pjazza San Ġwann Battista, Triq Ein Karem, Triq il-Ħelsien and Triq il-Knisja.

Ħal Kirkop

On Sunday, 28th April, 2019, from 9.30 a.m. till 1.00 p.m., through Triq Beneditt Farrugia, Triq il-Lewżiet, Triq Nejder, Triq San Nikola, Triq San Rokku, Triq San Benedittu, Triq Ħal Safi, Triq San Remiġ, Triq l-Imdina, Triq San Pietru, Triq N. Ellul, Triq il-Fieres, Triq Karlu Darmanin, Triq Danny Cremona and Triq San Ġużepp.

St Paul’s Bay

On Thursday, 2nd May, 2019, from 9.00 a.m. till midnight, through Triq it-Trunċiera, Triq il-Qawra and Ras il-Qawra.

On Friday, 3rd May, 2019, from 9.00 a.m. till 8.00 p.m., through Triq it-Trunċiera, Triq il-Qawra and Ras il-Qawra.

On Saturday, 4th May, 2019, from 9.00 a.m. till 8.00 p.m., through Triq it-Trunċiera, Triq il-Qawra and Ras il-Qawra.

On Sunday, 5th May, 2019, from 9.00 a.m. till 8.00 p.m., through Triq it-Trunċiera, Triq il-Qawra and Ras il-Qawra.

Żurrieq

On Sunday, 14th April, 2019, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ ir-Repubblika.

On Wednesday, 17th April, 2019, from noon onwards, through Misraħ ir-Repubblika.

On Thursday, 18th April, 2019, all day, through Misraħ ir-Repubblika.

On Friday, 21st June, 2019, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Kunċizzjoni, Triq l-Imdawwar, Triq il-Mitħna, Triq Wied Babu, Triq Karmnu Zammit, part of Triq il-Wied, Triq San Ġwann and Triq San Ġorġ (Nigret area).

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

2nd April, 2019
POLICE NOTICE

No. 44

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue of Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat

On Sunday, 21st April, 2019, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza tal-Parroċċa, Triq il-Kulleġġ, Triq Santa Marija, Triq Sant’Antnin, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Saqqajja and Triq il-Kbira.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

2nd April, 2019POLICE NOTICE

No. 39

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

In  virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Naxxar

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Vittorja, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Triq Tal-Labour, Vjal il-21 ta’ Settembru, Triq iż-Żenqa and Triq Santa Luċija. 

On Friday, 19th April, 2019, from 1.30 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Vittorja, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Triq Tal-Labour, Vjal il-21 ta’ Settembru, Triq iż-Żenqa and Triq Santa Luċija.

On Sunday, 21st April, 2019, from 5.15 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza Vittorja, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Triq Tal-Labour, Vjal il-21 ta’ Settembru, Triq iż-Żenqa and Triq Santa Luċija. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

29th March, 2019POLICE NOTICE

No. 40

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Għarb

On Friday, 5th April, 2019, from 8.00 a.m. till 9.30 a.m., through Triq Ta’Pinu.

Żejtun

On Thursday, 4th April, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq San Girgor, Triq Beland, Triq Piju X, Triq Connaught, Triq Santa Monika, Triq Wistin Abela, Triq Santu Wistin, Triq il-Kbira, Triq ir-Repubblika, Triq l-Ispirtu Santu, Triq il-Kunċizzjoni, Triq SantʼAnġlu, Triq Alfredo Cachia Zammit, Misraħ Repubblika and Triq Santa Katarina.

On Saturday, 6th April, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq Gregorio Bonnici.

On Sunday, 7th April, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq San Girgor, Misraħ Santu Wistin, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika, Triq Luqa Briffa, Triq San Pawl, Triq il-Kunċizzjoni, Misraħ Carlo Diacono, Triq Mater Bon Kunsill, Misraħ ir-Repubblika and Misraħ Gregorio Bonnici. 

Xgħajra

On Friday, 12th April, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq Sant’Elija (from the khurch).

Xewkija

On Friday, 12th April, 2019, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Żakkarija, Triq Ein Karem, Triq il-Kbira, Triq l-Għarus, Triq Ħamsin, Triq Santa Katarina, Triq il-Knisja and Triq il-Ħelsien.

Ħaż-Żabbar

On Friday, 12th April, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Pjazza Medjatriċi, Triq Ġanni Bonavia, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Kbira and Triq is-Santwarju from the statue of Mary till the church.

On Sunday, 14th April, 2019, from 8.00 a.m. onwards, through Triq il-Kbira in front of Lunzjata chapel.

On Tuesday, 16th April, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq is-Santwarju (from the statue of Mary till the church), Triq l-Inkurunazzjoni, Triq Bajada and Triq il-Kbira.

Munxar
On Friday, 5th April, 2019, from 5.30 p.m. till 9.00 p.m.,  through Pjazza tal-Knisja, Triq Damasku, Triq l-Andrijiet, Triq Dun Spir Gauci and Triq Ta’ Rinota.
On Friday, 12th April, 2019, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza tal-Knisja, Triq Kolaċi, Triq il-Munxar, Sqaq Dun Mikiel Anġ Spiteri, Triq l-Isqawi, Triq l-10 taʼ Frar and Triq il-Madonna tal-Karmnu.

On Sunday, 14th April, 2019, from 7.30 a.m. till 10.00 a.m., through Pjazza tal-Knisja, Triq il-Profs. Ġużè Aquilina, Triq il-Madonna tal-Karmnu and Triq Santa Dminka.

On Wednesday, 17th April, 2019, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza tal-Knisja, Triq San Pawl, Triq it-12 taʼ Diċembru 1957, Triq Żgħawri, Triq Dun Spir Gauci, Triq Ta’ Rinota and Triq Tarsu.

Fontana

On Sunday, 7th April, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq l-Għajn, Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka and Triq il-Kappillan Ġużeppi Hili.

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Grezzja Grima, Triq il-Qalb ta’ Ġesù and Triq l-Għajn.
On Sunday, 21st April, 2019, from 10.00 a.m. till noon, through Trejqet iċ-Ċentru Parrokkjali, Triq Ta’ Mulejja and Triq il-Għajn.

Żebbuġ (Gozo)

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza l-Assunta, Triq il-Kappillan Dun Franġisk Vella, Triq Sant Indrija and Triq iċ-Ċnus.
On Friday, 19th April, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza l-Assunta, Triq Għajn Mhelel, Triq Żaki and Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.

On Sunday, 21st April, 2019, from 3.30 p.m. till 7.00 p.m., through Pjazza l-Assunta, Triq Għajn Mhelel, Triq l-Għażżiela and Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.

Ħal Għaxaq

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq Santa Marija, Pjazza Santu Rokku, Triq San Filippu, Triq Ta’ Loretu, Triq it-Telleritu, Triq it-Tumbarellu, Ħal Għaxaq By-Pass service road and Vjal il-Labour.

On Sunday, 14th April, 2019, from 7.00 a.m. onwards, through Pjazza San Filippu, Pjazza Santu Rokku and Triq Santa Marija.

On Sunday, 14th April, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq Santa Marija, Triq San Filippu, Triq Dun Mattew Schriha, Triq Tal-Ġewwininja, Ħal Għaxaq By-pass service road, Triq Santa Tereża and Triq Santa Marija.

On Sunday, 21st April, 2019, from 8.00 a.m. onwards, through Triq il-Knisja, Triq San Pawl, Triq Dun Ġorġ Preca, Triq San Filippu, Triq Santu Rokku and Triq Santa Marija.

Xagħra (Gozo)

On Friday, 5th April, 2019, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Ġnien Xibla, Triq it-Tiġrija and Pjazza l-Vittorja.

On Friday, 12th April, 2019, from 5.00 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta’ Settembru, Triq il-Mitħna, Triq l-Imqades and Triq Franġisk Camilleri.

On Sunday, 14th April, 2019 from 8.45 a.m. till 10.30 a.m. through Pjazza l-Vittorja, Triq l-Ispiera and Triq il-Knisja.
On Sunday, 14th April, 2019, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq l-Ispiera and Triq il-Knisja.
On Friday, 19th April, 2019, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq 28 ta’ April 1688, Pjazza Sant’Anton, Triq San Ġużepp, Triq Ta’ Bullara and Triq Jannar.
On Sunday, 21st April, 2019, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq l-Ispiera, Triq Ta’ Bullara and Triq il-Knisja,

On Sunday, 21st April, 2019, from noon till 10.00 p.m., through Pjazza l-Vittorja.

Birkirkara

On Friday, 12th April, 2019, from 2.00 p.m. till 9.30 p.m., through Pjazza Sant’ Elena, Triq il-Kbira, Triq Brared, Triq Anġlu Mallia, Triq l-Isqof Labini and Triq Rigu. 

On Sunday, 14th April, 2019, from 8.30 a.m. till 10.00 a.m., through Triq is-Santwarju, Triq tal-Ħerba and Pjazza Sant’Elena.

On Sunday, 28th April, 2019, from 7.30 a.m. till 9.30 a.m., through Pjazza Sant’Elena, Triq Sant’Elena, Triq il-Kbira, Triq San Kostantinu and Triq il-Bwieraq.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

29th March, 2019POLICE NOTICE

No. 41

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Valletta

On Friday, 12th April, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq San Pawl from Pjazza Kastilja, Triq il-Merkanti corner with Triq San Duminku and Triq Sant’Ursula corner with Triq Sant Kristofru. 

On Friday, 12th April, 2019, from 1.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Sant’Ursula between Triq San Ġwann and Triq San Kristofru, Triq San Kristofru between Triq Sant’Ursula and Triq il-Merkanti, Triq il-Merkanti between Triq San Kristofru and Triq Melita, Triq Melita between Triq il-Merkanti and Triq San Pawl and Triq San Pawl between Triq Melita till St. Paulʼs church.

On Thursday, 18th April, 2019, from 9.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq San Pawl from Pjazza Kastilja.

On Friday, 19th April, 2019, from 10.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq San Pawl from Pjazza Kastilja.

On Friday, 19th April, 2019, from 4.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq San Pawl from Pjazza Kastilja, Triq il-Merkanti corner with Triq San Duminku and Triq Sant’Ursula corner with Triq San Kristofru.

On Friday, 19th April, 2019, from 1.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Sant’Ursula between Triq San Ġwann and Triq San Kristofru, Triq San Kristofru between Triq Sant’Ursula and Triq il-Merkanti, Triq il-Merkanti between Triq San Kristofru and Triq Melita, Triq Melita between Triq il-Merkanti and Triq San Pawl and Triq San Pawl between Triq Melita and Triq San Ġwann. 

On Sunday, 21st April, 2019, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq San Pawl from Pjazza Kastilja and Triq il-Merkanti corner with Triq it-Tramuntana.

On Sunday, 21st April, 2019, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Merkanti between Triq San Nikola and Triq l-Arċisqof, Triq l-Arċisqof between Triq il-Merkanti and Triq ir-Repubblika, Triq ir-Repubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San Ġwann, Triq San Ġwann between Triq ir-Repubblika and Triq il-Merkanti, Triq il-Merkanti between Triq San Ġwann and Triq Melita, Triq Melita between Triq il-Merkanti and Triq San Pawl, Triq San Pawl between Triq Melita and Triq San Nikola and Triq San Nikola between Triq San Pawl and Triq il-Merkanti.

Floriana

On Friday, 12th April, 2019, from 6.30 p.m. till 9.30 p.m., where necessary. 

On Friday, 12th April, 2019, from 1.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza San Publiju from Triq San Publiju till Triq Sarria, Triq Vincenzo Dimech from Triq il-Mall till Triq l-Iljun, Triq l-Iljun from Triq Vincenzo Dimech till Triq il-Konservatorju, Triq il-Konservatorju from Triq il-Mall till Triq l-Iljun, Triq il-Mall from Triq il-Konservatorju till Triq Vincenzo Bugeja, Triq Sarria from Triq Vincenzo Bugeja till Triq San Tumas, Triq San Tumas from Triq Sarria till Triq l-Imħażen, Triq l-Imħażen from Triq San Tumas till Triq il-Miratur, Triq il-Miratur from Triq l-Imħażen till Triq San Publiju and Triq San Publiju from Triq il-Miratur till Pjazza San Publiju.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

29th March, 2019


POLICE NOTICE

No. 37

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates u times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit u stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates u times indicated.

Burmarrad

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m., along these streets: Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Manwel Bonnici, Triq P.Wistin Magro, Triq Magħsar and Misraħ Burmarrad.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 15th April, 2019, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m., along Triq San Pawl Milqi.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

26th March, 2019
POLICE NOTICE

No. 38

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Vittoriosa

On Tuesday, 26th March, 2019; on Wednesday, 27th March, 2019; and on Thursday, 28th March, 2019, through Triq San Lawrenz and Xatt ir-Risq.

Taʼ Sannat

On Friday, 12th April, 2019, from 5.30 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza Santa Margerita,  Triq Dun Xand Aquilina, Triq ix-Xabbata, Triq Marsilja, Triq id-Durell, Triq it-Tempju tal-Imramma, Triq Dun Luqa and Triq Ta’ Ċenċ.

On Saturday, 14th April, 2019, from 9.30 a.m. till 11.30 a.m., through Pjazza Santa Margerita and Triq Dun Xand Aquilina.

On Wednesday, 17th April, 2019, from 6.30 p.m. till 9.30 p.m., through Pjazza Santa Margerita, Triq Dun Xand Aquilina, Triq Santa Marija and Triq Ta’ Ċenċ.

Ħal Kirkop

On Friday, 3rd May, 2019, from 6.00 p.m. till 6.30 p.m., through Triq San Benedittu, Triq Santu Rokku and Triq Mons. Barbara.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

26th March, 2019POLICE NOTICE

No. 35

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.
Ħaż-Żabbar

On Wednesday, 17th April, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Misraħ is-Sliem, Triq Bajada, Triq il-Marloċċ, Triq San Ġużepp, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra, Triq Felice, Triq is-Santwarju, Misraħ tal-Madonna Medjatriċi, Triq Hompesch and Triq il-Kbira (Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel band club).

Cospicua

On Friday, 19th April, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Wesgħa 25 ta’ Ġunju, Triq il-Pellegrinaġġ,  Pjazza Paolino Vassallo,  Triq Santa Tereża,  Triq it-8 ta’ Diċembru,  Pjazza Santa Margerita,  Triq San Ġorġ,  Triq l-Oratorju and Wesgħa  25  ta’  Ġunju  till Conception Church.

On Sunday, 21st April, 2019, from 7.00 a.m. till 2.00 p.m., through Wesgħa 25 ta’ Ġunju, Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq Santa Margerita, Triq Erin Seracino Inglott, Triq Verdala, Pjazza Santa Margerita, Triq it-8 ta’ Diċembru, Triq Santa Tereża, Pjazza Paolino Vassallo, Triq Dom Mintoff, Pjazza Gavino Gulia, St Paulʼs church zone, Triq l-Inkurunazzjoni, Bieb Santa Liena and Triq il-Pellegrinaġġ till Cospicua church.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

22nd March, 2019POLICE NOTICE

No. 36

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates u times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit u stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates u times indicated.

Valletta

On Tuesday, 26th March, 2019, from 5.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Merkanti from Triq l-Arċisqof till Triq San Duminku, Triq ir-Repubblika from Triq l-Arċisqof till Triq San Duminku and Triq l-Arċisqof from Triq San Pawl till Triq l-Ifran. Streets will be closed until delegation passes.

On Thursday, 4th April, 2019, from 5.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq Repubblika between Bieb il-Belt and Triq San Duminku, Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru and between Pjazza San Ġwann and Pjazza Kastilja, Triq id-Dejqa between Triq il-Karrijiet and Triq San Ġwann, Triq San Ġwann between Pjazza San Ġwann and Triq l-Ifran, Triq l-Arċisqof between Triq San Pawl and Triq l-Ifran, Triq San Kristofru between Triq il-Merkanti and Triq l-Ifran, Triq San Bastjan between Gun Post and old War Museum (bastion side only), Triq Ġilormu Cassar between War Monument and Pjazza Kastilja, all of Triq il-Papa Piju V and the entire Central Bank parking area.

Floriana

On Sunday, 31st March, 2019, from 5.00 a.m. till 8.00 p.m., through Lascaris Wharf between Ta’ Liesse Tunnel and Crucifix Hill (both sides).

On Thursday, 4th April, 2019, from 5.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq ir-Re Edwardu between Triq l-Assedju l-Kbir and Pjazza Tritoni, all the parking area in Triq Hannibal Scicluna, all the parking area near the Granaries and all the parking area in front of the Ministry for Education

Mġarr

All the traffic movement (Transit or Parking) is prohibited on Sunday, 7th April, 2019, from 8.00 a.m. till 6.00 p.m., through Triq Fisher, part of Triq il-Kbira (from Triq il-Kurat Chetcuti up to Triq Vitale), part of Triq Dun Edgar Salamone (from Triq San Pawl up to Wesgħet il-Ġublew), Triq il-Kurat Chetcuti, Wesgħet il-Ġublew, Triq Sir Harry Luke, Triq Mons. Orazio Vella, Triq il-Banjijiet Rumani, Triq Ramiro Calì, Triq San Pawl, Triq ir-Ruħ and Triq Żebbiegħ.

Tas-Sliema

On Saturday, 13th April, 2019, from 4.00 p.m. till 9.30 p.m., through Triq Dun Pawl Vella, Triq il-Knisja, Triq il-Karmnu, Triq San Ġwann Battista and Triq San Trofimu.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

22nd March, 2019
POLICE NOTICE

No. 33

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates u times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit u stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates u times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited between Thursday, 21st till Saturday, 23rd March, 2019 (all days) in Pjazza Rotunda parking area.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

18th March, 2019POLICE NOTICE

No. 34

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Balzan 

On Sunday, 24th March, 2019, from 9.00 a.m. till 11.30 a.m., through Pjazza Bertu Fenech, Triq Ġużè Bonnici, Triq Wiġi Ebejer, Triq l-Annunzjata, Triq Balaguer, Triq Sigismondu Dimech, Triq Dun Ġwann Zammit, Triq Hammett, Triq Sir Antonio Micallef, Triq Mons. F.  X. Zahra, Triq il-Providenza, Triq it-Tabib J. Zammit, Triq San Franġisk, Triq il-Ferrovija l-Antika, Triq Bon Pastur, Triq Birbal, Triq il-Kardinal Cardijn, Triq San valentinu, Triq il-Papa Alessandru, Triq Valent Muscat and Triq il-Kbira.

Cospicua

On Sunday, 31st March, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Triq Santa Tereża, Triq Dom Mintoff, Pjazza Gavino Gulija and Pjazza Paolino  Vassallo.

Vittoriosa

On Sunday, 31st March, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Triq San Lawrenz and Xatt ir-Risq.

Nadur

On Friday, 22nd March, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq l-Imnarja, Triq Agius de Soldanis, Triq il-Madonna ta’ Lourdes and Triq l-Isqof Buttigieg.

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Qala, Triq it-Tiġrija, Triq Lazzru Pisani and  Pjazza San Pietru u San Pawl.

On Friday, 19th April, 2019, from 4.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq Dun Bernard Haber, Triq il-Kappillan, Triq Rakel Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann, Triq Grunju, Triq Dun Grezz, Triq Xjuf ir-Riħ, Triq Diċembru 13 and Pjazza San Pietru u San Pawl.

On Sunday, 21st April, 2019, from 8.00 a.m. till 11.30 a.m., through Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq Dun Bernard Haber, Triq il-Kappillan, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann and Triq Diċembru 13.

Żurrieq

On Friday, 12th April, 2019, from 4.30 p.m. onwards, through Triq P.P. Saydon, Triq il-Ħaddiema, Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

On Sunday, 14th April, 2019, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq il-Kbira and Triq San Luqa.

On Sunday, 21st April, 2019 from 7.00 a.m. onwards through Misraħ Mattia Preti and Triq P.P. Saydon.

On Sunday, 5th May, 2019, from 7.00 p.m. onwards, through Triq P. P. Saydon, Triq il-Ħaddiema, Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

Qrendi

On Friday, 5th April, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza Santa Marija, Triq is-Suq, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq Santa Katarina, Triq Franġisku Buhagiar, Triq il-Biżantini, Triq Manwel Sciberras, Triq Ġużeppi Muscat, Triq Dun Raymond Ellul and Triq Rokku Buhagiar.

On Friday, 12th April, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq it-Torri and Triq San Nikola till in front of Parish Church.

On Sunday, 14th April, 2019, from 8.00 a.m. till noon, through Triq Salvatur, Triq il-Kbira, Triq il-Ħniena, Triq Dun Raymond Ellul and Triq Rokku Buhagiar.

On Thursday, 18th April, 2019, from 6.00 p.m. till 6.00 p.m., through Triq Kurat Mizzi, Triq il-Parroċċa, Triq San Mattew, Triq it-Tempesta, Triq SantʼAnna, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq iż-Żurrieq, Triq, il-Biżantini, Triq il-Kastiljani, Triq is-Siġġiewi, Triq Santa Katarina, Triq is-Suq u Pjazza Santa Marija.
 
On Monday, 22nd April, 2019, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq is-Salvatur, Triq iż-Żurrieq, Triq Manwel Sciberras, Triq Mikiel Ciantar, Triq Antonio Chircop and Triq Rokku Buhagiar.

On Tuesday, 23rd April, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq it-Torri, Triq San Nikola and Triq il-Parroċċa till in front of Parish Church.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

18th March, 2019POLICE NOTICE

No. 31

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates u times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit u stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates u times indicated.

Mġarr

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 5th April, 2019, from 4.30 p.m. till 10.00 p.m., along the following streets: from Żebbiegħ church, Triq SantʼAnna, Triq Sir Temi Zammit, Triq il-Fuħħar l-Aħmar, Triq is-Sebħ, Triq il-Misq and Triq Vanilja.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 12th April, 2019, from 3.45 p.m. till 10.00 p.m., along the following streets: Misraħ il-Ġublew, Triq il-Kbira, Triq Vitale, Triq ix-Xagħra tal-Knisja, Triq Dun Ġużepp Micallef, Triq San Filippu and Triq Sir Harry Luke.

 All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 14th April, 2019, from 8.00 a.m. till noon, along the following streets: Misraħ il-Ġublew and Triq Dun Edgar.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 15th April, 2019, from 4.00 p.m. till 11.30 p.m., along the following streets: Misraħ il-Ġublew, Triq Fisher, Triq Santa Marija, Triq San Pietru and Triq Sir Harry Luke.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 21st April, 2019, from 8.00 a.m. till noon, along the following streets: Triq San Pawl, Triq Sir Harry Luke and Misraħ il-Ġublew.

San Ġiljan

On Sunday, 17th March, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Triq Mikiel Anġ Borg, Triq il-Kbira, Pjazza Qalb ta’ Ġesù including the Tiguglio parking area, Triq San Ġorġ, Triq Spinola, Triq Wied Għomor and Triq Ġorġ Borg Olivier.

On Sunday, 17th March, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Triq Santa Marija corner with Triq Manwel Dimech.

On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq Mikiel Anġ Borg from the Y Junction side direction towards Pjazza Qalb ta’ Ġesù will be closed for traffic.

 On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq il-Baltiku direction towards Triq Mikiel Anġ Borg will be closed for traffic.
 
On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq Mikiel Anġ Borg from Triq Reġjonali will be closed for traffic.

On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq il-Kbira corner with Triq Lapsi will be closed for traffic.

On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Pjazza Qalb ta’ Ġesù, including the Tiguglio parking area, will be closed for traffic.
 
On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq San Ġorġ till near the Wembley taxis will be closed for traffic.
 
On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq Ġorġ Borg Olivier will be closed for traffic.

On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq Wied Għomor will be closed for traffic.

On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq Ivo Muscat Azzopardi will be closed for traffic.

On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, through Triq il-Kbira from near Le Meridien hotel direction towards Pjazza Qalb ta’ Ġesù will be closed for traffic.

On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, incoming traffic from Triq it-Torri, Tas-Sliema, direction towards San Ġiljan will be able to pass from Triq Sir Adrian Dingli, Tas-Sliema.
 
On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, incoming traffic from Triq SantʼAndrija mill-pelican lights ta’ Paceville will be able to pass through Triq Santu Wistin.
 
On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, incoming traffic from Triq Reġjonali, San Ġiljan, will be diverted towards the tunnels, direction towards Msida.
 

On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, incoming traffic from Triq il-Baħar l-Iswed will pass only towards Wied ta’ San Ġwann.
 
On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, incoming traffic from Triq Ross, from the direction of Portomaso, will pass only towards Triq San Ġorġ, San Ġiljan, direction towards Triq Sant’Andrija.
 
On Sunday, 17th March, 2019, from 11.00 a.m. onwards, incoming traffic from Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema, and from Triq Telgħet San Ġiljan will be able to pass towards Triq it-Torri, Tas-Sliema.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

15th March, 2019
POLICE NOTICE

No. 32

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Birżebbuġa

On Sunday, 17th March, 2019, from 8.00 a.m. onwards, through Triq iż-Żurrieq.

Ħal Kirkop

On Tuesday, 19th March, 2019, from 9.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq il-Parroċċa, Triq il-Kbira, Triq Valletta, Triq San Pietru, Triq San Ġużepp, Triq San Benedittu and Misraħ Ħal Kirkop.

On Friday, 12th April, 2019, from 4.30 p.m. onwards, through Triq il-Parroċċa, Misraħ Ħal Kirkop, Triq San Ġużepp, Triq San Pietru, Triq Valletta, Triq il-Kbira and Misraħ San Leonardu.

On Sunday, 14th April, 2019, from 7.00 a.m. onwards, through Triq San Benedittu, Misraħ Ħal Kirkop and Triq il-Parroċċa.

Ħal Safi

On Sunday, 24th March, 2019, from 7.00 a.m. till 4.00 p.m., through Triq San Pawl, Triq l-Iskola, village square and Triq iż-Żurrieq.

On Sunday, 7th April, 2018, from 10.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq iż-Żurrieq, Triq l-Iskola and Triq il-Menqa.

On Friday, 12th April, 2019, from 4.30 p.m. onwards, through Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq Ħlantun, Trejqet it-Twemmin, Triq San Tumas, Triq Ta’ Gawhar, Triq l-Iskola and Triq iż-Żurrieq.

On Sunday, 14th April, 2019, from 7.00 a.m. onwards, through Triq Santa Marija, Triq il-Kenn, Triq il-Menqa, Triq l-Iskola, Triq Dun Ġużepp Caruana and Misraħ il-Knisja.

Mqabba

On Friday, 12th April, 2019, from 4.30 p.m. onwards, through Pjazza tal-Knisja, Triq San Bażilju, Triq Santa Katarina, Triq il-Pal, Triq it-Troll, Misraħ il-Missjoni ż-Żgħira and Triq il-Madonna tal-Ġilju.

On Sunday, 14th April, 2019, from 7.00 a.m. onwards, through Triq il-Parroċċa and Pjazza tal-Knisja.

On Sunday, 23rd April, 2019, from 4.30 p.m. onwards, through Pjazza tal-Knisja, Triq San Bażilju, Triq tal-Karmnu and Triq il-Belt Valletta.

  On Sunday, 26th May, 2019, from 7.00 a.m. onwards, through Triq Santa Katarina, Triq San Bażilju and Pjazza tal-Knisja.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

15th March, 2019


POLICE NOTICE

No. 29

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat (Malta)

On Saturday, 16th March, 2019, from 6.00 a.m. till 11.45 p.m., through Triq San Pawl, Triq Indrì Borg, Triq Doni l-Qadima, Triq il-Mitħna, Triq Bir l-Iljun and Triq il-Patrijiet. 

On Sunday, 17th March, 2019, from 6.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Pawl, Triq Bir iljun, Triq Doni l-Qadima-Flats-Għeriexem, Triq Doni, Triq San Bartilmew, Triq Zondadari, Triq Santu Wistin, Pjazza L’Isle Adam and Triq San Ġużepp.

On Monday, 18th March, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika, Triq il-Kbira and Triq San Pawl.  

On Monday, 18th March, 2019, from 6.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika, Triq il-Kbira, Triq San Pawl and Wesgħa tal-Mużew (till in front of St Joseph monument).

On Tuesday, 19th March, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Vjal Santu Wistin, Triq Santu Wistin, Pjazza L’Isle Adam, Triq San Ġużepp, Triq San Pawl (to Church of St Mary of Jesus). From 6.00 a.m. onwards there will be a corteo from the Mdina corteo till the Church of St Mary of Jesus.

On Tuesday, 19th March, 2019, from 6.00 a.m. till 6.00 p.m., through Triq San Pawl, Triq il-Patrijiet, Triq Bir l-Iljun, Triq San Martin, Triq Indrì Borg, Wesgħa tal-Mużew till in front of St Joseph monument, Triq Doni, Triq San Bartilmew, Triq Zondadari, Triq Santu Wistin, Pjazza L’Isle Adam and Triq San Ġużepp.

On Tuesday, 19th March, 2019, from 4.00 p.m. till 10.45 p.m., through Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika and Triq il-Kbira.
On Tuesday, 19th March, 2019, from 5.00 p.m. till 10.45 p.m., through Triq San Pawl (all the road, from Pjazza tal-Parroċċa sa Triq Doni), Triq il-Kbira, Pjazza Saqqajja and Triq Santu Wistin.

On Tuesday, 19th March, 2019, from 5.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Pawl (starting from St Mary of Jesus church), Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, part of Pjazza Saqqajja and Triq il-Kbira.

This is in connection with the letting off of ground fireworks.

Discharge of aerial fireworks from site known as L-Istazzjon located at Rabat.

On Sunday, 10th March, 2019, from 8.00 a.m. till 8.05 a.m., from noon till 12.05 p.m. and from 7.45 p.m. till 8.00 p.m.

On Friday, 15th March, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., from noon till 12.10 p.m. and from 7.45 p.m. till 8.05 p.m.

On Saturday, 16th March, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., from noon till 12.10 p.m. and from 7.45 p.m. till 8.05 p.m.

On Sunday, 17th March, 2019, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., from 10.30 a.m. till 10.45 a.m., from noon till 12.10 p.m. and from 8.00 p.m. till 8.20 p.m. 

On Monday, 18th March, 2019, from 8.00 a.m. till 8.30 a.m., from 11.45 a.m. till 12.05 p.m., from 6.00 p.m. till 7.00 p.m., from 9.30 p.m. till 11.30 p.m and from 11.30 a.m. till 1.00 a.m. from Wesgħa tal-Mużew (Għalqa ta’ Kola).

On Tuesday, 19th March, 2019, from 8.40 a.m. till 8.50 a.m., from 11.45 a.m. till 11.55 a.m. and from 7.00 p.m. till 11.00 p.m.

Discharge of aerial fireworks from site known as It-Tomba (Howard Gardens) located at Rabat

On Sunday, 10th March, 2019, from 8.00 p.m. till 8.05 p.m.

On Friday, 15th March, 2019, from 8.00 p.m. till 8.05 p.m.

On Saturday, 16th March, 2019, from 8.00 p.m. till 8.05 p.m.

On Sunday, 17th March, 2019, from 8.00 p.m. till 8.05 p.m.

On Monday, 18th March, 2019, from 8.00 p.m. till 8.05 p.m., from 11.45 a.m. till 11.50 a.m., from 6.00 p.m. till 6.05 p.m. and from 11.30 p.m. till 11.35 p.m.

On Tuesday, 19th March, 2019, from 8.40 a.m. till 8.45 a.m., from 7.15 p.m. till 7.20 p.m. and from 9.15 p.m. till 9.20 p.m.

For the discharge of a Stoppini/Chinese Cake from roof of L-Isle Adam Band Club, Palazzo Xara, Triq San Pawl, Rabat.

On Saturday, 9th March, 2019, at 7.00 p.m.

On Sunday, 17th March, 2019, at 11.30 p.m.

On Tuesday, 19th March, 2019, at 5.00 p.m. and again at 10.00 p.m.

To let off Stoppini/Chinese Cakes from ‘Kenn Ġużeppin’ house, Triq Cosmana Navarra, Sqaq Nru. 1, Rabat

On Sunday, 17th March, 2019, at 10.30 a.m.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

8th March, 2019POLICE NOTICE

No. 30

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Gudja

On Friday, 12th April, 2019, from 5.00 p.m. onwards, through Triq iż-Żebbuga, Triq San Mark, Triq G. Cassar, Triq il-Kbira, Triq San Ċiru, Triq San Ġorġ, Vjal it-Torri, Triq Raymond Caruana and the square.

Għajnsielem

On Friday, 12th April, 2019, from 5.30 p.m. till 9.30 p.m., through Pjazza Madonna ta’ Loreto, Triq J. F. Chambrai, Triq Dun Ġużepp Galea Rapa, Triq il-Mogħdija, Triq Gleneagles, Triq Għajnsielem, Triq R. Perellos, Pjazza Indipendenza, Triq Anġlu Grech, Pjazza tad-Dehra and Triq il-Fawwara.

Rabat (Gozo)

On Saturday, 9th March, 2019, from 9.30 a.m. till noon, through Triq ir-Repubblika.
On Thursday, 18th April, 2019, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza San Ġorġ, Pjazza Independenza, Pjazza Savina, Triq Santa Marija, Pjazza Santu Wistin, Triq Vajringa, Triq Palma, Pjazza San Franġisk and Triq ir-Repubblika.

On Sunday, 21st April, 2019, from 7.30 a.m. till noon, through Pjazza San Ġorġ, Triq il-Karità, Triq l-Iskola, Triq Vajringa,  Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir- Repubblika, Pjazza Indipendenza and Triq San Ġużepp. 

Għarb 

On Sunday, 21st April, 2019, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Żjara tal-Madonna, Triq Trux, Triq l-Isqof Molina, Pjazza Gerano, Triq Frenċ tal-Għarb, Pjazza Nikol G. Cauchi, Triq il-Viżitazzjoni, Triq il-Kan. Mangion, Triq Karmni Grima and Triq il-Knisja.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

8th March, 2019

POLICE NOTICE

No. 27

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Safi

On Sunday, 24th March, 2019, from 7.00 a.m. till 4.00 p.m., through Misraħ il-Knisja.

Ħal Għaxaq

On Wednesday, 6th March, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq San Pawl, Triq San Ġorġ Preca, Misraħ San Filippu, Triq San Filippu, Misraħ Santu Rokku and Triq Santa Marija.

Gudja

On Wednesday, 6th March, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq San Ċiru, Triq Bettina, Triq J. Pace, Triq Santa Katarina, Triq id-Dejqa and the square.

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. onwards, through Triq iż-Żebbuġ, Triq San Mark, Triq G. Cassar, Triq il-Kbira, Triq San Ċiru, Triq  San Ġorġ, Vjal it-Torri, Triq R. Caruana and the square.

Ta’ Sannat

On Wednesday, 6th March, 2019, from 5.00 p.m. till 6.45 p.m., through Pjazza Santa Margerita.

On Friday, 12th March, 2019, from 5.30 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza Santa Margerita, Triq Dun Xand Aquilina, Triq ix-Xabbata, Triq Marsilja, Triq id-Durell, Triq it-Tempju tal-Imramma, Triq Dun Luqa and Triq Ta’ Ċenċ.

On Thursday, 14th March, 2019, from 9.30 a.m. till 11.30 a.m., through Pjazza Santa Margerita u Triq Dun Xand Aquilina.

On Sunday, 17th March, 2019, from 6.30 p.m. till 9.30 p.m., through Pjazza Santa Margerita, Triq Dun Xand Aquilina, Triq Santa Marija and Triq Ta’ Ċenċ.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

5th March, 2019
POLICE NOTICE

No. 28

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Valletta

On Tuesday, 19th March, 2019, between 10.00 a.m. and 11.30 a.m., through Triq l-Ifran from Triq San Mark.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

5th March, 2019


POLICE NOTICE

No. 24

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Senglea

On Friday, 29th March, 2019, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Papa Benedittu XV, Triq L-isqof Mattei, Pjazza Mitrovich, Triq San Ġużepp, Triq il-Miġja tal-Papa, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Kunċizzjoni and Triq il-Vitorja.
 
On Friday, 12th April, 2019, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza San Benedittu XV, Triq il-Vitorja, Triq San Ġiljan, Triq iż-Żewġ Mini and Triq il-Kunċizzjoni.
 
On Friday, 19th April, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Pjazza Benedittu XV, Triq il-Vitorja,  Triq il-Kunċizzjoni, Triq iż-Żewġ Mini and Pjazza Francesco Zahra.

On Sunday, 21st April, 2019, from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Isqof Mattei, Pjazza Mitrovich, Triq il-Ħabs l-Antik, Triq San Ġużepp, Triq il-Miġja tal-Papa, Triq iż-Żewġ Mini, Triq Francesco Zahra and Triq il-Vitorja.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

1st March, 2019
POLICE NOTICE

No. 25

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Marsa

On Sunday, 14th April, 2019, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Nerik Sacco (in front of Maria Regina Church, Marsa), Triq Azzopardi (all from in front of the Convent), Triq Balbi and Triq Isouard (one side).

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

1st March, 2019
POLICE NOTICE

No. 26

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Ħamrun

On Tuesday, 16th April, 2019, from 3.00 p.m. till 8.30 p.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp from Blata l-Bajda MUSEUM till parish church, Ħamrun.

Ħal Għargħur

On Friday, 29th March, 2019, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza San Nikola, Triq San Ġwann, Triq San Bartilmew and Misraħ il-Knisja.

On Friday, 12th April, 2019, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq Karm Zarb, Vjal ir-Repubblika, Triq Excelsior and Triq l-Oratorju.
On Sunday, 14th April, 2019, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq l-Oratorju, Triq Emmanuel Perren, Vjal ir-Repubblika, Triq Stiefnu Zerafa, Triq San Ġwann and Triq San Bartilmew.

On Sunday, 21st April, 2019, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq id-Dejqa, Triq il-Wiesgħa, Triq Karmnu Zarb, Triq Emmanuel Perren, Triq l-Oratorju, Triq San Nikola, Triq San Ġwann and Triq San Bartilmew. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

1st March, 2019POLICE NOTICE

No. 23

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Marsaxlokk

On Friday, 8th March, 2019, from 5.30 p.m onwards, through Triq iż-Żejtun, Triq Barthelemy, Triq il-Labour, Triq il-Baħħara, Triq tax-Xerriek, Triq San Piju u Xatt is-Sajjieda.

Żebbuġ, Gozo

On Sunday, 3rd March, 2019, from 11.00 a.m till 3.00 p.m. through Pjazza Assunta and Triq il-Knisja.

Nadur, Gozo

On Friday, 1st March, 2019, from 6.00 p.m. till 3.00 a.m. through Triq Diċembru 13, Triq Xjuf ir-Riħ, Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq il-Knisja, Triq ir-Rabat, Triq it-Tiġrija and Triq Rakela Camilleri.

On Saturday, 2nd March, 2019, from 6.00 p.m. till 3.00 a.m. through Triq Diċembru 13, Triq Xjuf ir-Riħ, Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq il-Knisja, Triq ir-Rabat, Triq it-Tiġrija and Triq Rakela Camilleri.

On Sunday, 3rd March, 2019, from 6.00 p.m. till 3.00 a.m. through Triq Diċembru 13, Triq Xjuf ir-Riħ, Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq il-Knisja, Triq ir-Rabat, Triq it-Tiġrija and Triq Rakela Camilleri.

On Monday, 4th March, 2019, from 6.00 p.m. till 3.00 a.m. through Triq Diċembru 13, Triq Xjuf ir-Riħ, Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq il-Knisja, Triq ir-Rabat, Triq it-Tiġrija and Triq Rakela Camilleri.

On Tuesday, 5th March, 2019, from 6.00 p.m. till 3.00 a.m. through Triq Diċembru 13, Triq Xjuf ir-Riħ, Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq il-Knisja, Triq ir-Rabat, Triq it-Tiġrija and Triq Rakela Camilleri.

Ħaż-Żebbuġ

On Sunday, 10th March, 2019, between 10.30 a.m and noon through Misraħ San Filep, Triq l-Isqof, Triq De Rohan, Triq il-Kbira, Triq il-Knisja, Triq Sant’Antnin and Triq Sciortino.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

26th February, 2019POLICE NOTICE

No. 21

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Valletta

From 9.00 p.m. of Thursday, 28th February, 2019 and 5.00 a.m. of Friday, 1st March, 2019, and from 8.00 p.m. of Tuesday, 5th March, 2019 and 3.00 a.m. of Wednesday, 6th March, 2019, through  Triq Marsamxett between Triq Santa Luċija and Triq San Mark.

From 5.00 a.m. of Friday, 1st March, 2019 and 11.00 p.m. of Tuesday, 5th March, 2019, through Triq Ġlormu Cassar between War Memorial and Pjazza Kastilja, Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru, Triq l-Arċisqof between Triq San Pawl and Triq l-Ifran and Triq ir-Repubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru.

Floriana

Between 9.00 p.m. of Thursday, 28th February, 2019 and 5.00 a.m. of Friday, 1st March, 2019, and between 8.00 p.m. of Tuesday, 5th March, 2019 and 3.00 a.m. of Wednesday, 6th March, 2019, through all parking area fi Triq Ħannibal Scicluna (in front of Excelsior Hotel).

Between 8.00 p.m. of Thursday, 1st March, 2019 and 11.00 p.m. of Tuesday, 5th March, 2019, through Triq San Publju between Triq l-Assedju l-Kbir and Triq San Tumas, Triq San Tumas between Triq San Publju and Triq Sarria, Triq Sarria between Triq San Tumas and Triq l-Assedju l-Kbir and Pjazza San Publju between Triq San Publju and Triq Sarria.

On Tuesday, 5th March, 2019, from 5.00 a.m. till 11.00 p.m., through Triq San Tumas between Triq Sarria and Triq Sant’Anna.

On Tuesday, 5th March, 2019, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Kapuċċini between It-Telgħa tal-Kurċifiss u Pjazza Robert Sammut and Triq Sant’Anna between the Lion Fountain and War Memorial.

Mosta

From 7.00 p.m. of Saturday, 27th April, 2019 till 7.00 p.m. of Sunday, 28th April, 2019, through Triq Pjazza Rotunda (parking area).

On Saturday, 21st September, 2019, between noon and 5.00 p.m., through Triq Pjazza Rotunda (parking area).

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

22nd February, 2019
POLICE NOTICE

No. 22

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Qala

On Friday, 1st March, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza l-Isqof Buttigieg, Triq it-28 ta’April 1688 and Pjazza San Ġużepp.

On Wednesday, 6th March, 2019, from 5.00 p.m till 7.00 p.m., through Pjazza l-Isqof Buttigieg, Triq it-28 ta’April 1688 and Pjazza San Ġużepp.

On Friday, 15th March, 2019, from 5.00 p.m till 8.00 p.m., through Triq in-Nigret, Triq Anton Buttigieg, Triq l-Isqof Cagliares, Triq it-30 ta’ Ottubru, Triq il-Kunċizzjoni and Pjazza San Ġużepp.

Ħal Għaxaq

On Friday, 1st March, 2019 from 8.00 a.m. till noon through Ħal Għaxaq Square.
On Sunday, 3rd March, 2019 from 7.00 a.m. till noon through Triq Santa Marija u Ħal Għaxaq Square.

On Sunday, 3rd March, 2019 from 5.00 p.m. till midnight through Ħal Għaxaq Square, Vjal il-Labour and Triq G.M. Farrugia.

On Monday, 4th and Tuesday, 5th March, 2019 from 5.00 p.m. till 1.00 a.m. through Ħal Għaxaq Square, Vjal il-Labour, Triq Santa Marija and Triq G.M. Farrugia.

Cospicua

On Wednesday, 6th March, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Pellegrinaġġ, Triq Wiġi Rosato, Triq San Franġisk, Triq San Pawl and Cospicua front.

Qrendi

On Sunday, 10th March, 2019, between 5.00 a.m and 4.00 p.m., through Triq Rokku Buhagiar.

Ħal Kirkop

On Wednesday, 27th March, 2019 between 7.00 a.m and 3.30 p.m. through Triq San Benedittu (in front of Ħal Kirkop Primary School).

Ħal Safi

On Sunday, 31st March, 2019, between 5.00 a.m and 4.00 p.m., through Triq Santa Marija (near Gollcher Palace).

Żejtun

On Wednesday, 6th March, 2019, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Santa Katarina, Triq Sant’Anġlu, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonici.

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santa Monika, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Triq San Pawl, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonici.

On Sunday, 14th April, 2019, from 8.00 a.m. till noon, through Triq San Girgor and Misraħ ir-Repubblika.

On Friday, 19th April, 2019, from 9.00 a.m. till midnight, through Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santu Wistin, Triq Sant’ Antnin, Triq Bugħarbiel. Triq Felicia Abela, Triq Ġużeppina Curmi, Triq l-Isqof Galea, Triq Beland, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Triq San Pawl, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonici.
On Sunday, 21st April, 2019, from 8.00 a.m. till noon, through Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq San Piju X, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Triq San Pawl, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonici.

Kalkara

On Friday, 15th March, 2019, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Binja Salvatur and Triq Luigi Pisani

On Friday, 22nd March, 2019, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq ir-Rinella till parish church.

On Wednesday, 3rd April, 2019, from 7.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Kapuċċini till parish church.

On Friday, 12th April, 2019, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Kapuċċini, Triq San Lawrenz, Triq G. Raimondo, Triq Giovanni Ricasoli, Triq is-Sienja, Triq  Patist Borda, Triq is-Salvatur, Triq ir-Rinella and Misraħ l-Arċisqof Gonzi till the church.

On Sunday, 14th April, 2019, from 7.00 a.m. till 9.00 a.m., through Ġnien is-Salvatur (near Kalkara tunnel till parish church). 

On Sunday, 21st April, 2019, from 4.00 p.m till 9.00 p.m., through Misraħ Arċisqof Gonzi, Triq il-Kapuċċini, Triq San Lawrenz, Triq Ġanni Raimondo, Triq Giovanni Ricasoli, Triq Patri Mattew Sultana, Triq is-Sienja, Triq il-Ġir, Triq il-Kappuċċini and back to Misraħ l-Arċisqof Gonzi.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

22nd February, 2019


POLICE NOTICE

No. 19

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Tas-Sliema

Tignè Seafront, Tas-Sliema, both carriageways, the outwards carriage way, direction towards Gżira, both sides, and the inwards carriageway towards Tignè, central-strip side only, from Triq Sant’Antnin till Triq Ċensu Scerri, Tas-Sliema, on Friday, 22nd February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

Tignè Seafront, Sliema, both carriageways, the outwards carriage way, direction towards Gżira, both sides, and the inwards carriageway towards Tignè, central-strip side only, from Triq Sant’Antnin till Triq Ċensu Scerri, on Saturday, 23rd February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

Ta’ Xbiex Seafront, Msida, seaside only,  on Sunday, 24th February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

The Strand Sliema –  The Ferries, outwards carriage way, direction towards Gżira, both sides, on Sunday, 24th February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

The Strand Sliema –  The Ferries, inwards carriage way, direction towards Tignè, both sides, on Sunday, 24th February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

Tignè Seafront, Sliema, outwards carriage way, direction towards Gżira, both sides, on Sunday, 24th February, 2019,  from 5.00 a.m. onwards.

Tignè Seafront, Sliema, inwards carriage way, direction towards Tigne, both sides, from Triq Bisazza till Triq Ċensu Scerri, on Sunday, 24th February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

The Strand, Gżira, up to Manoel Island Bridge, outwards carriage way, direction towards Gżira, seaside, on Sunday, 24th February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

The Strand, Gżira, carriageway direction towards Ta’ Xbiex, seaside only, between Bus Stop Lounge Kiosk and Manoel Island Petrol Station, Gżira, on Sunday, 24th February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

Rudolph Square, Sliema, on Sunday, 24th February, 2019, from 5.00 a.m. onwards.

On Sunday, 24th February, 2019, between 5.00 a.m. and 3.00 p.m., Triq it-Torri, between Qui-si-Sana and The Strand,Tas- Sliema will be accessible for vehicular traffic both ways;

The Strand, Gżira, direction to Tas-Sliema, will be closed for vehicular traffic from Triq il-Gżira, Gżira, between 8.00 a.m. and 3.00 p.m., on Sunday, 24th February, 2019;

Tignè Seafront, Tas-Sliema, and its vicinities, will be closed for vehicular traffic from Triq it-Torri, except for residents, The Point car park and commercial establishments at The Point and the vicinities, on Sunday, 24th February, 2019, from 5.00 a.m. and 3.00 p.m.

Incoming traffic proceeding from Tower Road, Tas-Sliema, direction to Gżira, will be diverted to Triq Manoel Dimech, Tas-Sliema, on Sunday, 24th February, 2019, between 8.00 a.m. and 3.00 p.m.

Incoming traffic proceedings from Msida direction to Tas-Sliema, will be diverted to Triq d’Argens, on Sunday, 24th February, 2019, between 8.00 a.m. and 3.00 p.m.

Valletta

Between 9.00 p.m. of Thursday, 28th February, 2019 and 5.00 a.m. of Friday, 1st March, 2019, and between 8.00 p.m.  of Tuesday, 5th March, 2019 and at 3.00 a.m. of Wednesday, 6th March, 2019, through Triq Marsamxett between Triq Santa Luċija and Triq San Mark.

Between 5.00 a.m. of Friday, 1st March, 2019 and 11.00 p.m. of Tuesday, 5th March, 2019, through Triq Ġlormu Cassar between War Memorial Monument and Pjazza Kastilja, Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru, Triq l-Arċisqof between Triq San Pawl and Triq l-Ifran and Triq ir-Repubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru.

Floriana
 
Between 9.00 p.m. of Thursday, 28th February, 2019 till 5.00 a.m. of Friday, 1st March, 2019, and between 8.00 p.m. of Tuesday, 5th March, 2019 and 3.00 a.m. of Wednesday, 6th March, 2019, through all the parking area in Triq Ħannibal Scicluna (in front of Excelsior Hotel).

Between 8.00 p.m. of Thursday, 1st March, 2019 and 11.00 p.m. of Tuesaday, 5th March, 2019, through Triq San Publiju between Triq l-Assedju l-Kbir and Triq San Tumas, Triq San Tumas between Triq San Publiju and Triq Sarria, Triq Sarria between Triq San Tumas and Triq l-Assedju l-Kbir and Pjazza San Publiju between Triq San Publiju and Triq Sarria.
On Tuesday, 5th March, 2019, from 5.00 a.m. till 11.00 p.m., through Triq San Tumas between Triq Sarria and Triq Sant’Anna.

On Tuesday, 5th March, 2019, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Kapuċċini between Crucifix Hill and Pjazza Pietro Floriani and Triq Sant’Anna between Lion Fountain and War Memorial Monument.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

19th February, 2019
POLICE NOTICE

No. 20

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żurrieq

On Sunday, 24th Februay, 2019, from 7.00 a.m. till 2.00 p.m., through Vjal ix-Xarolla and Vjal il-Blue Grotto. The mentioned streets will be closed as follows: Vjal ix-Xarolla closed only the downwards direction; access through the same road direction towards Ħal Safi will be open as usual. Vjal il-Blue Grotto will be closed from the entrance side only; access through the same road direction towards Triq il-Belt Valletta, Żurrieq, will be open as usual.

Żejtun

On Sunday, 3rd March, 2019, from 5.00 a.m. onwards, through Misraħ Gregorio Bonnici.

Vittoriosa

On Friday, 5th April, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq San Lawrenz, Triq iċ-Ċentinarju, Triq Attard Bezzina, Triq Santa Skolastika, Triq Hilda Tabone, Triq il-Kwartier, Telgħat il-Foss, Triq Ġann Frangisk Abela, Triq Paċifiku Scicluna, Triq il-Papa Alessandru, Triq il-Lunzjata, Triq il-Mina il-Kbira, Misraħ ir-Rebħa, Triq Nestu Laiviera and near the church.

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Nestu Laiviera, Misraħ ir-Rebħa, Triq il-Mina l-Kbira, Triq it-Torri ta’ San Ġwann, Triq l-Arċisqof Gonzi, Triq Paċifiku Scicluna, Triq il-Kwartier, Triq Hilda Tabone, Triq Santa Skolastika, Triq il-Miratur, Triq La Vallette, Triq San Filippu and near the church.

On Wednesday, 17th April, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq l-Oratorju tal-Kurċifiss, Misraħ ir-Rebħa, Triq il-Mina il-Kbira, Triq it-Torri ta’ San Ġwann, Triq l-Arċisqof Gonzi, Triq Paċifiku Scicluna, Triq il-Kwartier, Triq Hilda Tabone, Triq Santa Skolastika, Triq il-Miratur, Triq La Valletta, Triq San Fillippu, Misraħ ir-Rebħa, Triq Nestu Laiviera and near the church.

On Friday, 19th April, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Triq Nestu Laiviera, Misraħ ir-Rebħa, Triq il-Mina l-Kbira, Triq it-Torri ta’ San Ġwann, Triq l-Arċisqof Gonzi, Triq Paċifiku Scicluna, Triq il-Kwartier, Triq Hilda Tabone, Triq Santa Skolastika, Triq il-Miratur, Triq La Valletta, Misraħ ir-Rebħa, Triq Desian, Triq il-Kardinal Fabrizio Sciberras, Triq San Lawrenz and near the church.

On Sunday, 21st April, 2019, from 7.00 a.m. till 2.00 p.m., through Triq Nestu Laiviera, Misraħ ir-Rebħa, Triq il-Mina l-Kbira, Triq it-Torri taʼ San Ġwann, Triq l-Arċisqof Gonzi, Triq Paċifiku Scicluna, Triq il-Kwariter, Triq Hilda Tobone, Triq Santa Skolastika, Triq Emanuel Attard Bezzina, Triq iċ-Ċimiterju, Triq Sant’Anton, Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur, Triq San Filippu, Misraħ ir-Rebħa, Triq Desain, Triq il-Kardinal Fabrizo Sciberras, Triq San Lawrenz and near the church.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

19th February, 2019POLICE NOTICE

No. 17

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Għaxaq

On Sunday, 3rd March, 2019, from 6.00 a.m. onwards, through Triq Santa Marija, Triq Santu Rokku, Vjal il-Labour and the square.

On Monday, 4th March, 2019, from 3.00 p.m. onwards, through Triq Santa Marija, Vjal il-Labour, Triq G. M. Farrugia and Triq San Ġużepp.

On Tuesday, 5th March, 2019, from 6.00 p.m. onwards, through Triq Santa Marija, Vjal il-Labour, Triq G. M. Farrugia and Triq San Ġużepp.

Ħaż-Żabbar

On Sunday, 10th March, 2019, from 1.00 p.m. onwards, through Triq is-Santwarju, Pjazza tal-Madonna Medjatriċi, Triq Ġanni Bonavia, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Kbira, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra and Triq Felice.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

15th February, 2019
POLICE NOTICE

No. 18

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mellieħa

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 12th April, 2019, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq Salvinu Vella, Triq l-Inkurunazzjoni, Misraħ Żjara tal-Papa, Triq Ġorġ Borg Olivier, Triq SantʼAnna, Triq il-Parroċċa u Misraħ il-Parroċċa.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 14th April, 2019, from 5.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq il-Bitħa tas-Santwarju, Triq l-Inkurunazzjoni, Triq San Pawl, Triq it-Tramuntana, Triq San Luqa and Misraħ il-Parroċċa.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 15th April, 2019, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through near retirement home, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Triq il-Parroċċa and the square towards the parish church.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

15th February, 2019


POLICE NOTICE

No. 16

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ta' Kerċem

On Saturday, 9th March, 2019, from 6.00 p.m. till midnight, through Triq San Girgor, Triq San Pietru u San Pawl, Triq is-Sarġ, Pjazza Orvieto, Triq Ġużeppi Briffa and Pjazza San Girgor.

On Sunday, 10th March, 2019, from 3.30 p.m. till midnight, through Triq San Girgor, Triq l-Avukat  A. Calleja, Triq is-Sarġ, Pjazza Orvieto, Triq Ġużeppi Briffa, Triq il-Kalandrijiet and Pjazza San Girgor.

Ħal Għaxaq

On Sunday, 3rd March, 2019 from 8.00 a.m. till noon through Triq San Filippu, Triq G. Demicoli, Triq Tal-Iklin, part of Għaxaq By-pass, Triq il-Gudja, Triq San Filippu, Misraħ San Filippu, Triq M. Gerada, Triq Dun M. Schriha, Triq Tal-Ġewwinija, Triq Santa Tereża and Triq Santa Marija.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

12th February, 2019POLICE NOTICE

No. 13 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated. 

Għajnsielem 

On Friday, 8th February, 2019, from 4.30 p.m. till 5.30 p.m., through Triq Borġ Għarib. Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

8th February, 2019

No. 14

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

In  virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat

On Sunday, 24th February, 2019:

From 5.00 a.m. till 9.30 a.m. through Mdina Gate Car Park. No access to car park and no parking except for Mdina residents, mobile toilets and Marathon Officials with bibs. From 5.00 a.m. till 9.30 a.m. through Triq tal-Mużew from Triq is-Saqqajja till Triq Vjal Santu Wistin. No parking for all vehicles.

From 6.00 a.m. till 9.30 a.m. through Triq il-Mużew, Rabat, Malta, corner with Triq Mario Galea Testaferrata Mdina. Deviated traffic coming from Triq il-Mużew to Saqqajja – against traffic (no access towards Mdina, including public buses; access only for Mdina residents, mobile toilets, DHL vans and Marathon officials with bibs). To stop traffic from Triq il-Mużew to Saqqajja from 7.25 a.m. till 7.35 a.m. (Marathon Start) and from 9.10 a.m. till 9.20 a.m. (Half Marathon Start).

From 7.05 a.m. till 9.35 a.m. through Triq Nikol Saura corner with Saqqajja, Rabat, Malta. No access to Saqqajja except to Marathon Vehicles with Marathon poster or bib, police, ambulance and public buses. Control traffic for 1st 5 minutes of Marathon from 7.30 a.m. till 7.35 a.m.

From 7.00 a.m. till 7.40 a.m. through Triq Borg Olivier corner with Triq Ħal Tartarni, Rabat, Malta. To deviate traffic down to Triq Ħad-Dingli/Vjal il-Ħaddiem (Nigret) from 7.25 a.m. till 7.30 a.m. No access to Triq Ġorġ Borġ Olivier and Triq Ħal Tartarni including public buses.

From 8.45 a.m. till 9.30 a.m. through Roman Villa Roundabout corner with Triq San Pawl, Rabat, Malta.

From 9.05 a.m. till 9.25 a.m. no access to Triq il-Mużew for all traffic including public buses.

From 7.00 a.m. till 7.40 a.m. through Triq Ħad-Dingli corner with Triq Ħal Tartarni, Rabat, Malta. To deviate traffic down to Triq Ħad-Dingli/Vjal il-Ħaddiem (Nigret) from 7.25 a.m. till 7.30 a.m. No access to Triq Ħal Tartarni including public buses.

From 8.45 a.m. till 9.30 a.m. through Roman Villa Roundabout corner with Triq San Pawl, Rabat, Malta. Control traffic coming from Triq San Pawl whilst runners are passing and no access to Saqqajja for all traffic including public buses from 9.05 a.m. till 9.25 a.m.

From 7.30 a.m. till 10.30 a.m. through British Cemetery Roundabout beneath Mtarfa. Control traffic for athletes from 7.25 a.m. till 8.10 a.m. and from 9.25 a.m. till 10.00 a.m. Stop traffic whilst athletes pass, allow traffic to proceed around roundabout only when totally clear of athletes. Control traffic and no access whatsoever to road leading to Ta' Qali, during these times.

From 8.00 a.m. till 11.00 a.m. Ta' Srina Roundabout, Triq l-Imdina. No access to Ħ'Attard including public buses and bicycles which are to pass from Ħaż-Żebbuġ.

From 8.00 a.m. till 11.00 a.m. through Triq l-Imdina, entrance to Ta' Qali. Control of traffic, no access to Ta' Qali and Ħ'Attard including bicycles.

(2019 Malta Marathon – The start is at Mdina Gate at 7.30 a.m. and the finish is at Sliema Ferries at 1.00 p.m.).

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

8th February, 2019

No. 15

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 9th February, 2019, from 2.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza Rotunda (parking area).

Mġarr

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 10th February, 2019, from 5.00 a.m. till noon, through Triq il-Kbira.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

8th February, 2019

No. 12

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Valletta

On Tuesday, 5th February, 2019, till midnight, through Triq il-Merkanti from Triq l-Arċisqof till Triq San Duminku, Triq ir-Republika from Triq l-Arċisqof till Triq San Duminku and Triq l-Arċisqof from Triq San Pawl till Triq il-Merkanti

Road closure until Delegation passes.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

5th February, 2019No. 10

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Valletta

On Thursday, 7th February, 2019, from 3.00 p.m. till midnight, through Triq San Pawl from Triq San Ġwann till Triq it-Teatru l-Antik. 

On Saturday, 9th February, 2019, from 5.00 p.m. till midnight, through Triq San Pawl from Triq Melita till Triq San Kristofru, Triq San Kristofru from Triq San Pawl till Triq il-Lvant and Triq il-Mediterran from Triq San Kristofru till Triq San Nikola. 

On Sunday, 10th February, 2019, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq San Pawl from Triq Melita till Triq San Duminku, Triq San Duminku from Triq San Pawl till Triq il-Merkanti and Triq il-Merkanti from Triq San Duminku till Triq l-Arċisqof. 

On Sunday, 10th February, 2019, from 1.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq San Pawl. 

Street closure will be as required.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

1st February, 2019


 
Senglea

On Friday, 29th March, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei, Pjazza G. Mitrovich, Triq il-Ħabs l-Antik, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Vitorja and Pjazza Benedittu XV back to the Basilica.

On Friday, 12th April, 2019, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq l-Arċisqof Mattei, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Kunċizzjoni and Triq il-Vitorja till the Church.

On Friday, 14th April, 2019, from 7.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq il-Kurċifiss till the Church.

On Friday, 19th April, 2019, from 2.00 p.m. onwards, through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei, Triq iż-Żewġ Mini, Pjazza Francesco Zahra and Triq il-Vitorja, till Knisja tal-Vitorja.

On Sunday, 21th April, 2019, from 7.00 a.m. till 1.00 a.m., through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei, Triq iż-Żewġ Mini, Pjazza Francesco Zahra and Triq il-Vitorja till the Church.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

25th January, 2019


No. 8

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.


Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 6th March, 2019, from 3.45 p.m. till 7.30 p.m., through Triq l-Oratorju Qalb ta’ Ġesù, Pjazza Mons. Anġlu Camilleri, Triq Stivala, Triq il- Kbira and Pjazza Rotunda.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 29th March, 2019, from 4.15 p.m. till 9.15 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il- Kostituzzjoni, Triq Salvu Dimech, Triq il-Parroċċa, Pjazza 16 ta’ Settembru, Triq Nicolò Isouard, Triq it-Tabib  Chetcuti, Triq il-Kbira and Pjazza Rotunda.
 All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 12th April, 2019, from 1.15 p.m. till 9.15 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq Stivala, Pjazza Mons. Anġ Camilleri, Triq Ponsonby, Triq Anġlu Gatt, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Pjazza Rotunda.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 14th April, 2019, from 6.30 a.m. till 10.30 a.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq Speranza, Triq il-Kappella tal-Isperanza, Triq Nicolò Isouard, Triq il-Kostituzzjoni and Pjazza Rotunda.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 19th April, 2019, from noon till midnight of the following day, through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq il-Ġnejna, Triq il-Brittanja, Pjazza Brittanja, Triq il-Mitħna l-Qadima, Triq it-Torri, Triq Stivala, Triq il-Kbira and Pjazza Rotunda.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 21st April, 2019, from noon till 11.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq San Ġwann, Triq Grognet, Triq it-Torri, Triq Gerolamo Cassar, Triq Anġlu Gatt and Triq il-Kungress Ewkaristiku.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

18th January, 2019


POLICE NOTICE

No. 4

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.


Ħal Kirkop/Ħal Safi


On Sunday, 10th February, 2019 from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq Carmelo Caruana and Triq l-Industrija.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

11th January, 2019