No

Toroq magħluqa f'Malta u f'Għawdex

​ 

POLICE NOTICE

 

​No. 196

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Cap. 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Senglea

 

On Friday, 6th October, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Benedittu XV,

 

Public transport will not not affected.

 

Vittoriosa

 

On Friday, 6th October, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira,

 

Public transport will not not affected;

 

On Saturday, 21st October, 2023, from 3.00 p.m. onwards, through Pjazza tal-Belt Vittoriosa, Triq it-Torri ta' San Ġwann and Triq il-Mina il-Kbira,

 

Public transport shall also be affected from 5.00 p.m. onwards;

 

On Sunday, 22nd October, 2023, from 2.00 p.m. onwards, through Pjazza tal-Belt Vittoriosa, Triq it-Torri ta' San Ġwann, and Triq il-Mina il-Kbira,

 

Public transport shall also be affected from 6.00 p.m. onwards.

 

Birkirkara

 

On Friday, 6th October, 2023, from 5.00 p.m. till 9.15 p.m., through Triq il-Bwieraq (in front of Parroċċa ta' San Ġużepp Ħaddiem);

 

On Friday, 6th October, 2023, from 5.00 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza Sant'Elena, Triq Sant'Elena, Pjazza San Franġisk and Triq il-Kbira.

 

On Sunday, 8th October, 2023 from 7.00 a.m. till 11.30 a.m. through Triq Bwieraq (between Triq il-Karmnu and Triq Gori Manċini).

 

Public transport will be affected.

 

Żejtun

 

On Sunday, 8th October, 2023, from 5.00 p.m. till 8.30 p.m., through Misraħ il-Knisja (in front of the parish church), Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santa Monika, Triq Luqa Briffa, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonici.

 

Public transport will be affected.

 

Victoria (Gozo)

 

On Tuesday, 3rd October, 2023, from 4.00 p.m. till 7.20 p.m., through Pjazza San Franġisk;

 

On Sunday, 8th October, 2023, from 3.45 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Għajn Qatet, Triq San Duminku, Triq Enriko Mizzi, in front of Pompei church, Triq Sir Arturo Mercieca, Triq Vajringa, and Pjazza San Franġisk;

 

On Saturday, 14th October, 2023, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġorġ, Triq il-Providenza, Triq il-Librerija, Triq Alfons Maria Hili, Triq il-Karità and Pjazza San Ġorġ.

 

Public transport may also be affected.

 

Marsa

 

On Friday, 13th October, 2023, from 6.30 p.m. till 9.00 p.m., through Pont San Tumas, Triq Zerafa, Triq il-Farfett, Pjazza Magri, Triq Magri, Triq il-Marsa and Triq Balbi.

 

Closure of streets and public transport will be affected.

 

No clearance needed.

 

Santa Venera

 

On Sunday, 8th October, 2023, from 4.00 p.m. till 9.30 p.m., through near Santa Venera parish church in Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq il-Kanun, Triq il-Parroċċa, Triq il-Brunzar, Triq Ħal Qormi, and Triq il-Kbira San Ġużepp till the parish church,

 

Clearance needed;

 

Triq San Ġorġ from corner with Triq il-Kbira San Ġużepp till corner with Triq il-Kanun,

 

Triq il-Parroċċa from corner with Triq il-Kanun till corner with Triq il-Brunzar,

 

Closure of street and public transport will be affected. Clearance needed.

 

Gudja

 

On Saturday, 7th October, 2023, from noon, till midnight of Monday, 8th October, 2023, through Triq Raymond Caruana from the Police Station, Triq William Baker and Triq Santa Marija;

 

On Saturday, 21st October, 2023, at 6.00 a.m., till midnight of Wednesday, 1st November, 2023, through Triq William Baker;

 

On Sunday, 22nd October, 2023, from 6.30 a.m. till 1.30 p.m., through in front of Marija Assunta Musical Band Club, in front of Gudja church, Triq iż-Żebbuġa, Triq San Mark, Triq William Baker, Triq Pietro Galiardi, Triq Bir Miftuħ, Triq Ġilormu Cassar, Triq il-Kbira, Triq Santa Marija, Triq Lunzjata and Triq Raymond Caruana till in front of the band club;

 

On Tuesday, 24th October, 2023, at 6.00 a.m., till 11.00 p.m. of Tuesday, 31st October, 2023, through Triq Bir Miftuħ (no parking is allowed);

 

On Friday, 27th October, 2023, from noon till 9.30 p.m., through Triq Raymond Caruana (from near the Police Station), Triq Santa Marija and Triq id-Dejqa;

 

On Friday, 27th October, 2023, from 4.30 p.m., till 2.00 a.m. of Saturday, 28th October, 2023, through Triq William Baker, Ġnien Raymond Caruana, Triq Pietro Gagliardi, Triq Bir Miftuħ, Triq San Mark, Triq Ġilormu Cassar, Triq il-Kbira, in front of the church and in front of the band club;

 

On Saturday, 28th October, 2023, from 5.30 p.m., till 12.30 a.m. of Sunday, 29th October, 2023, through Triq Dawret il-Gudja (Gudja Bypass) from Triq Bur Ġlat till Triq Farrugia;

 

On Saturday, 28th October, 2023, from 3.30 p.m., till 12.30 a.m. of Sunday, 29th October, 2023, parking of any vehicles is prohibited in Triq Bur Ġlat and Triq il-Miġra;

 

On Saturday, 28th October, 2023, from 6.00 a.m., till midnight of Sunday, 29th October, 2023, through Triq Bir Miftuħ (road closure);

 

On Saturday, 28th October, 2023, from 6.00 a.m., till 2.00 a.m. of Sunday, 29th October, 2023, in front of Marija Assunta Band Club, in front of the church, Triq il-Kbira, Triq William Baker, Ġnien Raymond Caruana, Triq Pietro Gagliardi and Triq Bir Miftuħ;

 

On Sunday, 29th October, 2023, from 6.00 a.m. till 4.00 p.m., through in front of Marija Assunta Band Club, Triq San Ċiro, Triq Bettina, Triq Joseph Pace, Triq Raymond Caruana, Triq William Baker, Triq Pietro Gagliardi, Triq Bir Miftuħ, Triq San Mark, Triq Ġilormu Cassar, Triq il-Kbira and in front of the band club;

 

On Sunday, 29th October, 2023, from 2.30 p.m. till 11.00 p.m., through Triq Raymond Caruana (near Il-Palazz ta' Bettina), Triq Raymond Caruana  and in front of Marija Assunta Band Club,

 

Public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

29th September, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 197

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Naxxar

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 2.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq is-Salib and Triq il-Ġdida.

 

Rabat (Malta)

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq San Pawl; 

 

On Friday, 6th October, 2023, from 3.30 p.m. till midnight, through Triq San Pawl;

 

On Saturday, 7th October, 2023, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq San Pawl and Triq San Ġużepp;

 

On Sunday, 8th October, 2023, from 6.00 a.m. till noon, through Saqqajja, from 7.00 a.m. till noon through Triq il-Kbira, and from 7.00 a.m. till 12.30 p.m. through Triq San Pawl.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

29th September, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 198

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Birkirkara

 

On Friday, 6th October, 2023, from 6.00 p.m. till 7.15 p.m., through Triq Fleur-De-Lys, Triq il-Passju, Triq l-Akkwadott and Triq l-Ewwel ta' Mejju;

 

On Friday, 6th October, 2023, from 5.45 p.m. till 9.15 p.m., through Triq il-Bwieraq, Triq il-Fuħħarin, Triq Ignazio Saverio Mifsud and Triq il-Karmnu.

 

Public transport will be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

29th September, 2023

 

 

​ 


No. 194

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

ĦʼAttard

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 6.30 p.m. till 8.00 p.m. through Triq il-Kbira, Triq Sant'Antnin, Triq il-Mitħna, Triq San Duminku and Triq il-Mosta.

 

Public transport will also be affected.

 

 Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

26th September, 2023

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 195

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Marsa

 

On Friday, 29th September, 2023, from 6.00 p.m. onwards, procession beginning from the Maria Regina Parish Church (Marsa) and goes through Triq Isouard and Triq San Mikiel (on the Triq Ħal Qormi side) and back to the Church through Triq Isouard.

 

Public transport will also be affected.

 

Marsaxlokk

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 4.30 p.m. till 8.30 p.m. through Xatt is-Sajjieda.

 

Nadur

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 3.45 p.m. till 7.30 p.m. through Pjazza San Pietru u San Pawl, Pjazza 28 ta' April 1688, Triq Cicciano, Triq il-Kappillan and Triq Dun Bernard.

 

Ħal Lija

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m. through Triq il-Kbira, Triq il-Forn u Triq Sir Ugo Mifsud.

 

Mġarr

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m. through Triq Kurat Schembri, Triq Dun Orazju, Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Santa Marija and Triq Fisher.

 

Mosta

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m. through Pjazza Rotunda, Triq Kostituzzjoni, Triq Kurat Schembri, Triq Papa Ġwanni XXIII, Triq Nikolo Isouard, Triq Speranza, Triq San Ġużepp, Triq Salvu Gatt, Triq il-Wied, Triq id-9 ta' April and Triq il-Kbira.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

26th September, 2023

 

 

​ 


POLICE NOTICE

 

No. 191

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Valletta

 

From Thursday, 28th September, 2023, from 6.00 p.m., till Friday, 29th September, 2023, all day, through all of Castille Square, Triq Ġilormu Cassar from War Memornial to Castille Square, all of the Central Bank parking area, Triq San Pawl between Triq Melita and Castille Square, Triq Sant'Ursola between Triq il-Batterija and Castille Square;

 

From Thursday, 28th September, 2023,  from 6.00 p.m., till Friday, 29th September, 2023, all day, through Sant'Iermu next to the granaries both sides, Triq il-Mediterran  between Pjazza San'Iermu and Triq San Nikola, Triq il-Bjar between Triq Sant'Ursola and Triq San Nikola, Triq San Nikola between Triq il-Mediterran and Triq Sant'Ursola, Triq l-Isptar il-Qadim between Triq San Pawl and Triq il-Merkanti, the yard in Triq l-Isptar il-Qadim between Triq it-Tramuntana and Triq l-Isptar il-Qadim, Triq it-Tramuntana between Triq il-Mediterran and Triq il-Merkanti, Triq il-Merkanti between Triq it-Tramuntana and Pjazza Sant'Iermu and Quarry Wharf the part under the Siege Bell Monument.

 

Public transport will also be affected

 

Road Closure will be done as required.

 

Xagħra, Gozo

 

On Sunday, 1st October, 2023,  from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq it-28 ta' April 1688, Pjazza SantʼAnton, Triq San Ġużepp, Triq il-Knisja and Pjazza l-Vittorja.

 

Public transport may also be affected.

 

Victoria

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 4.30 p.m. till 9.00 p.m., through Triq it-Telgħa tal-Belt, Triq it-Tokk, Triq is-Suq, Triq Agius de Soldanis, Triq Palma and Triq ir-Repubblika.

 

Public transport may also be affected.

 

Għajnsielem

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 7.00 a.m. till 12.30 p.m., through Triq SantʼAntnin;

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 9.30 a.m. till 9.45 a.m., through Triq iż-Żewwieqa.

Public transport may also be affected.

 

Xewkija

 

On Saturday, 23rd September, 2023, between 4.30 p.m. and 9.30 p.m., through Triq Dun Grezz Farrugia, Triq il-Manwala, Triq il-Ballata and Triq in-Naġġara;

 

On Sunday, 1st October, 2023, between 3.00 p.m. and 7.00 p.m., through Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Żakkarija, Triq il-Kbira, Triq Santa Katarina and Triq il-Knisja.

 

Public transport may also be affected.

 

Munxar

 

On Sunday, 1st October, 2023, between 2.45 p.m. and 6.45 p.m., through Triq Damasku, Triq l-Andrijiet, Triq Ta' Rinota and Triq Tarsu.

 

Public Transport may also be affected.

 

Santa Luċija, Gozo

 

On Sunday, 8th October, 2023, between 4.00 p.m. and 8.30 p.m., through Pjazza Santa Luċija, Triq Għajn Abdul, Triq Għar Ilma, Triq il-Banda tad-Dudi and Triq Bir Rix.

 

Public Transport may also be affected.

 

Ta' Kerċem

 

On Sunday, 1st October, 2023, between 3.00 p.m. and 8.00 p.m., through Pjazza San Girgor, Triq San Pietru u San Pawl, Triq is-Sarġ u Triq Ġużeppi Briffa.

 

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

22nd September, 2023

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 192

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħal Tarxien

 

All traffic movement (transit and parking) is prohibited on the date and time hereunder in the locality of Fgura:

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 5.00 p.m. till 8.30 p.m., through Misraħ is-Suq, Triq il-Kbira, Triq Palma, Triq il-Madonna tad-Duttrina u Triq il-Knisja.

 

Public transport will be affected.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

22nd September, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 193

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Tas-Sliema

 

On Sunday, 8th October, 2023, from 7.30 a.m. till 1.30 p.m., through Triq San Trofimu (from Triq San Ġwann Battista to Triq Santa Marija).

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

22nd September, 2023

​ 


POLICE NOTICE

 

No. 189

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Ħal Għargħur

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 2.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq San Nikola.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

19th September, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 190

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Floriana

 

On Thursday, 21st September, 2023, from 6.00 a.m. till 2.00 p.m., through Triq il-Mall from Triq Vinċenzo Dimech till bus terminus, Triq ir-Re Edwardu from Triq l-Assedju l-Kbir till bus terminus, Triq l-Assedju l-Kbir from Triq Sant'Anna till the Ministry for Education, Triq Sarria from Pjazza San Publiju till Triq l-Assedju l-Kbir, Independence Arena parking area, parking in Triq l-Assedju l-Kbir and small parking area near the Granaries.

 

Valletta

 

On Thursday, 21st September, 2023, from 6.00 a.m. till 2.00 p.m., through Central Bank parking area.

 

Public Transport (Valletta Circular Bus) may be affected.

 

Road closure will be done as required.

 

Fontana

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq tal-Għajn, Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka and Triq il-Kappillan G. Hili.

 

Public transport may also be affected.

 

Victoria (Gozo)

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 3.45 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Għajn Qatet, Triq San Duminku, Triq Enriko Mizzi, in front of Pompei church, Triq Sir Arturo Mercieca, Triq Vajringa and Pjazza San Franġisk;

On Tuesday, 3rd October, 2023, from 4.00 p.m. till 7.20 p.m., through Pjazza San Franġisk.

 

Public transport may also be affected.

 

Ħamrun

 

On Friday, 6th October, 2023, from 6.30 p.m. till 9.00 p.m., through near parish church in Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq Villambrosa, Triq Fra Diegu, Triq Eldorado, Triq Brighella, Triq Annunzjata and Triq il-Kbira San Ġużepp to the church.

 

Closure of streets and public transport will be affected.

 

No clearance needed.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

19th September, 2023

 

 

 

​​


No. 187

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Mdina

 

On Wednesday, 20th September, 2023 from 9.00 a.m. till 4.00 p.m. through Pjazza tal-Arċisqof.

 

Rabat, Malta

 

On Sunday, 1st October, 2023 from 8.00 a.m. till noon through Triq il-Kunċizzjoni limits of Rabat, Malta.

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

15th September, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 188

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Żejtun

 

On Saturday, 16th September from 4.00 p.m. till 1.00 a.m. of Sunday, 17th  September, 2023 through Triq il-Madonna tal-Ħniena.

 

On Sunday, 17th September, 2023 from 5.00 p.m. till 11.00 p.m. through Triq il-Madonna tal-Ħniena from Misraħ Dom Mintoff till corner with Triq Melchiore Gafà.

 

Qrendi

 

On Sunday, 17th September, 2023 from 5.00 p.m. till 11.00 p.m. through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq it-Torri, Triq San Nikola and Triq Rokku Buhagiar.

 

On Sunday, 8th October, 2023 from 5.00 p.m. till 9.00 p.m. through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq it-Torri and Triq San Nikola.

 

Public transport will also be affected

 

Żurrieq

 

On Sunday, 17th September, 2023 from 5.00 p.m. onwards  through Triq P.P. Saydon, Triq il-Ħaddiema, Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira and Misrah ir-Repubblika.

 

On Sunday, 8th October, 2023 from 5.00 p.m. onwards  through Triq P.P. Saydon, Triq il-Ħaddiema, Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

 

On Tuesday, 31st October, 2023 from 7.00 p.m. onwards through Triq P.P. Saydon.

Public transport will also be affected

 

Gudja

 

On Sunday, 24th September, 2023 from 2.30 p.m. till 9.30 p.m. through square in front of the Church, Triq il-Kbira, Triq Anġlu Dalli, Triq San Mark, Triq Kappillan Lunzjata, Triq Raymond Caruana and the square.

 

On Thursday, 28th September, 2023 from 4.30 p.m. till 11.30 p.m. through the square.

 

On Friday, 29th September, 2023 from 4.30 p.m. till 11.30 p.m. through the square, Triq il-Kbira, Triq Anġlu Dalli, Triq San Mark, Triq San Pawl, Triq Bir Miftuh, Triq William Baker, Triq Annunzjata, Triq Raymond Caruana and the square in front of the La Stella Philharmonic Society band club.

 

On Friday, 29th September, 2023 from 11.30 p.m. till 2.00 a.m. of Saturday, 30th September, 2023 through the square, Triq il-Kbira in front of La Stella Philharmonic Society band club.

 

On Saturday, 30th September, 2023 from 6.00 a.m. till 12.30 a.m. of Sunday, 1st October, 2023 through the square, Triq Santa Marija, Triq Annunzjata, Triq Raymond Caruana, Triq il-Kbira in front of the La Stella Philharmonic Society band club. 

 

On Sunday, 1st October, 2023 from 6.00 a.m. till 3.00 p.m through the square, Triq Żebbuġa, Triq San Mark, Triq il-Kbira, Triq San Ciro, Triq Bettina, Vjal it-Torri, Triq Raymond Caruana and in front of the La Stella Philharmonic Society band club. 

 

On Sunday, 1st October, 2023 from 5.30 p.m. till 11.30 p.m. through Triq il-Kbira, the square and in front of the La Stella Philharmonic Society band club. 

 

Public transport will also be affected

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

15th September, 2023


No. 184

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

ĦʼAttard

 

From Monday, 11th September, 2023, at 8.00 p.m., till Wednesday, 13th September, 2023, at 6.00 p.m., through parking area facing Corinthia Hotel in Vjal De Paule.

 

Public transport will be affected.

 

Floriana

 

Till Wednesday, 20th September, 2023 at 6.00 p.m. through Triq San Publju between Triq l-Assedju l-Kbir and Triq il-Miratur, Triq Sarria between Triq l-Assedju l-Kbir and Pjazza E.S.Tonna. 

 

From Wednesday, 13th September, 2023 from 5.00 p.m. till Wednesday, 20th September, 2023 at 6.00 p.m. through Pjazza E.S.Tonna between Triq SantʼAnna and Triq Sarria, Triq San Publju between Pjazza E.S.Tonna and Triq il-Miratur, Triq l-Isqof Mauro Caruana between Pjazza E.S.Tonna sa Triq l-Assedju l-Kbir, Triq SantʼAnna between Bieb il-Bombi and Triq l-Assedju l-Kbir on both sides, Triq San Tumas between Triq SantʼAnna and Triq San Publju, Triq il-Miratur between Triq SantʼAnna and Triq San Publju, Triq is-Suq between Triq SantʼAnna and Triq San Publju, Triq Vilhena between Triq SantʼAnna and Triq San Publju, Triq Pietro Floriani between Triq SantʼAnna and Triq San Publju, Triq J. Lopez between Triq SantʼAnna and Triq San Publju, all of Pjazza San Publju, parking area in Triq l-Assedju l-Kbir facing Phoenicia hotel, all of Hornswork ditch and Triq il-Mall between Triq l-Assedju l-Kbir and Triq V. Bugeja.

Valletta

 

From Wednesday, 13th September, 2023 from 5.00 p.m. till Wednesday, 20th September, 2023 at 6.00 p.m. through all of Triq ir-Re Dwardu VII, Triq Ġilormu Cassar from near War Memorial monument till Pjazza Kastilja, all of Pjazza Kastilja and Central Bank parking area.

 

Public transport (Valletta Circular Bus) will be affected.

 

Road closure will be done as required.

 

Victoria (Gozo)

 

On Saturday, 16th September, 2023, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq il-Kapuċċini, Patri Giacintu Camenzuli, Triq il-Madonna tal-Ġilju, Triq Sir Luigi Camilleri, Triq il-Mro Dirjanu Lanzon and Triq il-Belliegħa;

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 9.30 a.m. till 2.00 p.m., through Triq il-Kapuċċini and Triq Patri Giacintu Camenzuli;

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Kapuċċini, Triq Patri Giacintu Camenzuli, Triq il-Belliegħa, Triq il-Mro Dirjanu Lanzon and Triq Sir Luigi Camilleri;

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 5.00 p.m. till 11.30 p.m., no parking only through Triq Wied Seqer and Triq is-Sagħtar.

 

Public transport may also be affected.

 

Nadur

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 3.45 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza San Pietru and San Pawl, Pjazza 28 taʼApril, Triq Cicciano, Triq il-Kappillan and Triq Dun Bernard Haber.

 

Public transport may also be affected.

Xagħra, Gozo

 

On Sunday, 8th October, 2023, from 3.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Taʼ Mannar, Triq TaʼĠorf, Triq Taʼ Gajdoru, Triq il-Ġnejna and Triq Ġnien Xibla.

 

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

12th September, 2023

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 185

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Msida

 

On Friday, 22nd September, 2023, from 4.00 p.m. till midnight, the Police Commissioner informs that part of Ta' Xbiex Seafront (near Mamma Mia restaurant) will be closed for public transport and open for private vehicles, and diverted towards Triq Antonio Bosio, towards Triq D'Argens.

 

Flow of traffic will be closed towards Valletta.

 

Part of Ta' Xbiex seafront corner with Triq Abate Rigord will be closed so that public transport will be diverted towards Ta' Xbiex.

 

 Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

12th September, 2023

 

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 186

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

Mdina

 

On Wednesday, 27th September, 2023, from 7.00 a.m. onwards, till 11.00 p.m. of Friday, 29th September, 2023, through Pjazza San Pawl and Pjazza l-Arċisqof;

 

On Thursday, 28th September, 2023, from 3.00 p.m. onwards, till Friday, 29th September, 2023 till 11.00 p.m., through Triq l-Għarreqin (Mdina Ditch);

 

On Thursday, 28th September, 2023, from 8.00 p.m. onwards, till Friday, 29th September, 2023 at 11.00 p.m., through Triq il-Mużew (including in front of Roman Villa main entrance), Pjazza Mario Galea Testaferrata (Howard Gardens parking area) and Saqqajja, Rabat;

 

On Friday, 29th September, 2023, from 8.00 a.m. till 11.00 p.m., through all streets in Mdina.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

12th September, 2023​


 

 

POLICE NOTICE

 

No. 181

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Żebbuġ (Gozo)

 

On Sunday, 10th September, 2023, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza l-Assunta, Triq Għajn Mhelel, Triq l-Għażżiela and Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.

 

Public transport may also be affected.

 

Għarb

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza Viżitazzjoni, Triq Dun Alwiġ Mizzi , Triq Feliċ Grech, Triq il-Viżitazzjoni and Triq il-Knisja;

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza Viżitazzjoni, Triq Frenċ tal-Għarb, Triq l-Isqof Molina and Triq Tat-Trux.

 

Public transport may also be affected.

 

Birkirkara

 

On Saturday, 16th September, 2023, from 5.00 p.m. till 11.30 p.m., through Triq il-Vitorja.

Public transport will be affected.

 

Cospicua

 

On Wednesday, 20th September, 2023, from 2.00 p.m. till midnight, through Triq Dom Mintoff and Fuq San l-Inkurunazzjoni.

 

Public transport is not affected.

 

Valletta

 

On Sunday, 24th September, 2023, from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq SantʼUrsola from Triq San Ġwann till Triq l-Arċisqof, Triq l-Arċisqof from Triq SantʼUrsola till Triq ir-Repubblika, Triq Melita from Triq il-Merkanti till Triq San Pawl and Triq San Pawl from Triq Melita till Triq San Ġwann.

Public transport (Valletta Circular Bus) may be affected.

 

 

Road closure will be done as required.

 

Qala

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 3.00 p.m. till  7.00 p.m., through Conception Sanctuary, Pjazza San Karrew, Triq il-Kunċizzjoni, Pjazza San Ġużepp, Triq San Ġużepp, Triq San Franġisk, Triq ir-Rebħa and Triq in-Nadur.

 

Public transport may also be affected.

 

San Lawrenz

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 9.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza San Lawrenz, Triq l-10 ta'Awwissu, Triq il-Wileġ, Triq Nicholas Monserrat, Triq Dun Salv Portelli and Triq Ta' Bieb il-Għar.

 

Public transport may also be affected.

 

Vittoriosa

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 2.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira, Triq La Vallette and Triq it-Torri ta' San Ġwann.

 

Public transport affected from 6.30 p.m. till 8.30 p.m.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

7th September, 2023

 

 

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 182

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Birkirkara

 

On Saturday, 16th September, 2023, from 7.00 p.m. till 11.30 p.m. through Pjazza San Franġisk, Triq il-Kbira Ħas-Sajjied and Triq Ħas-Sajjied.

 

Public transport will be affected.

 

 Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

7th September, 2023

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 183

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Mellieħa

 

On Sunday, 10th September, 2023, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq San Pawl, Triq Ġnien Ingraw, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Triq Sant'Anna, Triq il-Parroċċa and Misraħ il-Parroċċa (closure of street, clearance and public transport will be affected from 6.30 p.m.).

 

Mdina

 

On Tuesday, 12th September, 2023, all day, through Pjazza San Pawl, Pjazza tal-Arċisqof and Triq is-Sur;

 

On Wednesday, 13th September, 2023, from 5.00 a.m. till 5.00 p.m., through Pjazza San Pawl, Pjazza tal-Arċisqof and Triq is-Sur.

 

Tas-Sliema

 

On Sunday, 8th October, 2023, from 3.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq San Pawl.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

7th September, 2023

​ 


 

POLICE NOTICE

 

No. 177

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Fgura

 

All traffic movement (transit and parking) is prohibited on the date and time hereunder in the locality of Fgura:

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 5.00 a.m. till 1.00 p.m. through Triq Hompesch. Vehicles will not be allowed to pass.

 

Public transport will be affected.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

5th September, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 178

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Rabat, Malta

 

On Friday, 22nd September, 2023, from 3.00 p.m. till midnight, through Triq Santa Katarina and Id-Daħla limits of Rabat;

 

On Sunday, 24th September, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Santa Katarina, Id-Daħla limits of Rabat.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

5th September, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 179

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

Ħal Kirkop

 

On Sunday, 1st October, 2023, from 4.00 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza San Leonardu, Triq il-Kbira, Triq Nejder, Triq il-Lewżiet, Triq San Nikola, Triq il-Kbira, Triq San Rokku, Misraħ Ħal Kirkop and Triq il-Parroċċa.

 

Public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

5th September, 2023

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 180

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Ħal Safi

 

On Sunday, 1st October, 2023,  from 6.00 p.m. till 7.30 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp,  Misraħ San Ġużepp, Triq Santa Marija, Triq Dun Ġużepp Caruana, Triq l-Iskola, Triq iż-Żurrieq, Misraħ il-Knisja and the parish church.

 

Public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

5th September, 2023

 

​ 


 

POLICE NOTICE

 

No. 175

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

St Paul's Bay

 

On Sunday, 3rd September, 2023, from 8.00 a.m. till 10.00 a.m., through Triq it-Turisti, Triq Larry Vella, Triq id-Denfil, Triq Annetto Caruana (road closure and public transport will be affected).

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

1st September, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 176

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Senglea

 

On Tuesday, 5th September, 2023, from 9.00 a.m. onwards, no entry and no parking to Triq il-Vitorja (from part of Triq San Ġiljan till Triq il-Kunċizzjoni) and Pjazza l-4 taʼ Settembru.

 

Public transport will be affected.

 

Valletta

 

On Wednesday, 6th September, 2023, from noon till 10.00 p.m., through Central Bank parking area.

Public transport (Valletta Circular Bus) may be affected.

 

Road closure will be done as required.

 

Żejtun

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 6.45 a.m. till 10.30 a.m., through near parish church, Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santa Monika, Triq Luqa Briffa, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonnici.

 

Public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

1st September, 2023

 

 

 


No. 174

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħamrun

 

On Thursday, 14th September, 2023, band march from 6.30 p.m. till 9.30 p.m. through Triq il-Kbira San Ġużepp in front of the band club, Triq id-Duka ta' Edinburgh, Triq San Gejtanu, Triq Santa Marija and back to Triq il- Kbira till the band club.

 

Closure and clearance of streets and public transport will be affected.

 

Żejtun

 

On Saturday, 16th September, 2023, from 4.00 p.m., till 1.00 a.m. on Sunday, 17th September, 2023, through Triq il-Madonna tal-Ħniena;

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Madonna tal-Ħniena from Misraħ Dom Mintoff till corner with Triq Melchiore Gafà.

 

Public transport will not be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

29th August, 2023

 

 

 

​ 

 ​

POLICE NOTICE

 

No. 171

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Xlendi

 

On Saturday, 2nd September, 2023, from 6.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Kantra, Triq San Xmun, Triq il-Port, Triq ir-Rabat and Triq il-Għajn;

 

On Sunday, 3rd September, 2023, from 4.30 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza l-Anfori, Triq il-Għajn, Triq ir-Ranċis, Triq iż-Żirżieb, Triq il-Madonna tal-Karmnu and Triq ir-Rabat.

 

Public transport may also be affected.

 

Xagħra, Gozo

 

On Thursday, 31st August, 2023, from 4.00 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza l-Vittorja;

 

On Saturday, 2nd September, 2023, from noon till 1.00 a.m. ,through Pjazza l-Vittorja and Vjal it-8 ta' Settembru;

 

On Sunday, 3rd September, 2023, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta' Settembru, Pjazza l-Vittorja, Triq l-Ispiera, Triq il-Knisja and Pjazza l-Vittorja;

 

On Monday, 4th September, 2023, from 6.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta' Settembru, Pjazza l-Vittorja, Triq it-Tiġrija, Triq l-Arċipriet Ġużeppi Diacono and Triq Jannar;

 

On Tuesday, 5th September, 2023, from 7.30 p.m. till 1.00 a.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq l-Ispiera and Triq il-Knisja;

 

On Wednesday, 6th September, 2023, from 6.45 p.m. till 2.00 a.m., through Pjazza Nazzarenu, Triq Ta' Mannar, Triq Ġnien Xibla, Triq it-Tiġrija and Pjazza l-Vittorja;

 

On Thursday, 7th September, 2023, from 7.00 a.m. till 2.00 a.m., through Pjazza l-Vittorja;

 

On Thursday, 7th September, 2023, from 3.00 p.m. till 3.00 a.m., through Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta' Settembru, Pjazza l-Vittorja, Triq l-Arċipriet Ġużeppi Diacono, Triq Ġużeppi Rapa, Triq it-Tiġrija,  Triq it-28 ta' April 1688, Pjazza SantʼAnton, Triq San Ġużepp and Triq il-Knisja;

 

On Friday, 8th September, 2023, from 9.00 a.m. till 5.00 p.m., through Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta' Settembru, Pjazza l-Vittorja, Triq it-Tiġrija, Triq Ġużeppi Rapa and Triq l-Arċipriet Ġużeppi Diacono;

 

On Friday, 8th September, 2023, from 3.00 p.m. till 2.00 a.m., through Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta' Settembru, Pjazza l-Vittorja, Triq 28 ta' April 1688, Pjazza SantʼAnton, Triq San Ġużepp and Triq il-Knisja.

 

Public transport may also be affected.

Senglea

 

On Saturday, 2nd September, 2023, from 10.00 a.m. till midnight, through Pjazza Benedittu XV,

 

Public transport will be affected from 2.00 p.m. onwards;

 

On Sunday, 3rd September, 2023, from 7.00 a.m., till Monday, 4th September, 2023, at 2.00 a.m., through Triq id-Duluri, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Vitorja, Pjazza Francesco Zahra and Pjazza Ġorġ Mitrovich,

 

Public transport will be affected from 3.00 p.m. till 7.00 p.m.;

 

On Monday, 4th September, 2023, from 5.00 a.m., till Tuesday, 5th September, 2023, at 2.00 a.m., through Pjazza Francesco Zahra, Triq iż-Żewg Mini, Triq il-Vitorja, Triq San Filippu, Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei and Triq San Ġiljan,

 

Public transport will be affected from 7.00 p.m. onwards;

 

On Tuesday, 5th September, 2023, from 5.00 a.m., till Wednesday, 9th September, 2023, at noon, through Triq il-Vitorja,

 

Public transport will be affected: No entry to Triq il-Vitorja;

 

 

On Wednesday, 6th September, 2023, at 5.00 a.m., till Thursday, 7th September, 2023, at 2.00 a.m., through Triq il-Vitorja, Pjazza Benedittu XV, Triq San Filippu, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Kunċizzjoni and Pjazza Francesco Zahra,

 

Public transport will be affected: No entry for public transport to Senglea;

 

On Thursday, 7th September, 2023, at 5.00 a.m., till Friday, 8th September, 2023, at 2.00 a.m., through Xatt Juan B. Azzoppardo and Triq il-Miġja tal-Papa,

 

Public transport will be affected: No entry for public transport to Senglea;

 

On Friday, 8th September, 2023, at 5.00 a.m., till Saturday, 9th September, 2023, at 2.00 a.m., through Xatt Juan B. Azzoppardo, Triq l-Arcisqof Mattei, Triq il-Ħabs l-Antik, Triq San Ġużepp, Triq il-Maċina, Triq it-Tarzna, Triq il-Miġja tal-Papa, Triq iż-Żewġ Mini, Pjazza Francesco Zahra and Triq il-Vitorja,

 

Public transport will be affected: No entry for public transport to Senglea;

On Friday, 8th September, 2023, from 6.00 a.m. till 11.00 p.m., through Isla Ramp, Triq is-Sur, Xatt Juan B. Azzopardi and Ponta tal-Isla,

 

Public transport will not be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

25th August, 2023

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 172

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

      

Ħaż-Żabbar

 

On Thursday, 31st August, 2023, from 5.00 p.m. onwards, through Misraħ is-Sliem, Triq il-Kbira, Triq is-Santwarju (from Our Lady statue till the church) and Pjazza tal-Madonna Medjatriċi;

 

On Friday, 1st September, 2023, from 5.00 p.m. onwards, through Triq is-Santwarju (from Our Lady statue till the band club);

 

On Saturday, 2nd September, 2023, from 1.00 p.m. onwards, through Misraħ is-Sliem and Triq il-Kbira;

 

On Sunday, 3rd September, 2023, from 7.00 a.m. onwards, through Triq Alessio Erardi, Triq il-Kapuċċini, Triq ix-Xgħajra, Triq il-Qaqoċċ, Triq A. Caligari, Triq Wied il-Għajn, Triq iċ-Ċimiterju, Triq San Ġużepp, Triq Santa Marija, Triq Salvu Astarita, Triq il-Marliċċ, Triq il-Bajada, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu and Triq is-Santwarju;

 

On Monday, 4th September, 2023, from 2.00 p.m. onwards, through Triq il-Kbira (from Our Lady statue till Misraħ is-Sliem) and Misraħ is-Sliem;

 

On Tuesday, 5th September, 2023, from 7.00 a.m. onwards, through Triq il-Karmnu and Triq ix-Xgħajra (lower part in the opening near Triq Wied il-Għajn);

 

On Tuesday, 5th September, 2023, from 4.00 p.m. onwards through Misraħ il-Qalbiena Maltin, Triq iċ-Ċikas, Triq il-Giżimina, Triq il-Ward, Triq il-Fraxxnu, Triq il-Mina taʼ Hompesch, Vjal il-Labour, Triq il-Vitorja, Triq Bajada, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq il-Grazzji, Triq is-Santwarju, Triq San Duminku, Triq il-Kbira, Triq il-Kapuċċini, Triq il-Lembija, Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq l-lskola and Triq Santa Tereza;

 

On Wednesday, 6th September, 2023, from 7.00 a.m. onwards, through Triq is-Santwarju (from the Our Lady statue till the church, near the PN band club till corner with Triq 1-Inkurunazzjoni and near Lombard Bank till corner with Pjazza Medjatriċi);

 

On Wednesday, 6th September, 2023, from 4.00 p.m. onwards, through Triq l-Inkurunazzjoni, Triq ir-Redentur, Triq it-Tut, Triq G. Agius Muscat, Triq iċ-Ċulqana, Triq il-Marloċċ, Triq San Ġużepp, Triq Santa Marija, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra, Sqaq ix­-Xgħajra, Triq Strickland, Triq is-Santwarju, Triq San Duminku and Triq il-Kbira;

 

On Thursday, 7th September, 2023, from 7.00 a.m. onwards, through Triq is-Santwarju;

 

On Thursday, 7th September, 2023, from 4.00 p.m. onwards, through Triq ix-Xgħajra, Triq Wied il-Għajn, Triq il-Fustan, Triq il-Qoton, Triq Caligari, Triq il-Fiġel, Triq il-Qaqoċċ, Triq is-Santwarju, Triq San Duminku, Triq il-Kbira, Misraħ is-Sliem, Pjazza tal­-Madonna Medjatriċi, Triq Hompesch, Triq il-Kunvent, Triq id-Dukkar, Triq Lia, Triq Tumas Dingli, Triq Agostino Said, Triq il-Vulcan and Triq 1-lskola;

 

On Friday, 8th September, 2023, from 3.00 p.m. onwards, through Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra, Triq Felice, Triq Strickland, Triq San Lawrenz, Triq is-Santwarju, Triq San Duminku, Triq il-Kbira, Pjazza tal-Madonna Medjatriċi, Triq Ġanni Bonavia, Triq l-Immakulata Kunċizzjoni, Triq il-Kbira, Triq il-Kittien, Triq Santa Duminka, Triq Espedito Catania, Triq is-Sagħtar and Triq Bormla;

 

On Saturday, 9th September, 2023, from 7.00 a.m. all day, through Triq l-Inkurunazzjoni, Triq Bajada, Triq is-Santwarju, Triq il-Kbira, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq Biċċieni, Triq Santa Duminka, Triq Santa Tereża, Triq Lia, Triq Felice, Triq l-Iskola, Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq Ġanni Bonavia, Triq l-Immakulata Kunċizzjoni, Triq San Duminku, Triq Felice and Triq il-Labour;

 

On Sunday, 10th September, 2023, from 7.00 a.m. onwards, pilgrimage through Triq il-Mina taʼ Hompesch, Triq il-Labour, Triq il-Kbira, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra, Triq Wied il-Għajn, Triq iċ-Ċimiterju, Triq il-Qaqoċċ and Triq is-Santwarju. Procession through Triq l-Inkurunazzjoni, Triq Bajada, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq il­-Kbira, Triq San Duminku and Triq is-Santwarju.

 

In the coming days the streets will be closed for traffic as explained above and it is suggested that public transport is operated as follows:

 

On Thursday, 31st August, 2023, public transport entrance will proceed normally however exit from Ħaż-Żabbar is to stop from 6.00 p.m. till midnight;

 

On Sunday, 3rd September, 2023, public transport entrance will proceed normally however exit from Ħaż-Żabbar is to stop from from 9.00 a.m. till 1.00 p.m.;

 

On Tuesday, 5th September, 2023 (2 band marches), public transport entrance and exit is to stop from 8.00 p.m. till 1.00 a.m.;

 

On Wednesday, 6th September, 2023 (band march), public transport entrance is to proceed normally however exit from Ħaż-Żabbar is to stop from 8.00 p.m. till 1.00 a.m.;

 

On Thursday, 7th September, 2023, from 8.00 a.m. till noon public transport exit is to stop;

 

On Thursday, 7th September, 2023, from 4.00 p.m. till 6.00 p.m. public transport entrance and exit is to stop;

 

On Thursday, 7th September, 2023 (2 band marches), public transport entrance and exit is to stop from 8.00 p.m. till 2.00 a.m.;

 

On Friday, 8th September, 2023 (2 band marches), public transport entrance and exit is to stop from 8.00 p.m. till 2.00 a.m.;

 

On Saturday, 9th September, 2023 (2 band marches), public transport entrance and exit is to stop from 8.00 a.m. till midnight;

 

On Sunday, 10th September, 2023 (bicycle and motor pilgrimage and procession), public transport entrance and exit is to stop from 8.00 a.m. till 2.00 p.m. and also from 5.00 p.m. till 1.00 a.m.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

25th August, 2023

​ 

POLICE NOTICE

 

No. 173

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Tas-Sliema

 

On Sunday, 3rd September, 2023, from 00.01 a.m. till 11.59 p.m., through Triq Nicolò Isourd – from Triq Depiro till Triq Blanche Huber;

 

On Sunday, 3rd September, 2023, from 3.00 p.m. till 11.59 p.m., through Triq Nicolò Isourd, Triq Depiro, Triq Karm Galea, Triq San Franġisk and Triq Blanche Huber.

 

Public transport may be affected.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

25th August, 2023

 

​ 


POLICE NOTICE

 

No. 170

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

Senglea

 

On Friday, 25th August, 2023 from 6.00 p.m. till 10.00 p.m. through Xatt Juan B. Azzoppardo.

 

Public transport is not affected.

 

Valletta

 

On Saturday, 26th August, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq l-Ifran between Triq San Mark and Triq San Ġwann;

 

On Monday, 28th August, 2023, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq l-Ifran between Triq San Mark and Triq San Ġwann;

 

From Thursday, 31st August, 2023, at 5.00 a.m., till Sunday, 10th September, 2023, till midnight, through Triq Ġilormu Cassar from War Memorial till Castille Square;

 

On Sunday, 3rd September, 2023, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq l-Ifran between Triq San Ġwann and Triq Melita, Triq San Mark between Triq l-Ifran and Triq Marsamxett, Triq Marsamxett between Triq San Mark and Triq Santa Luċija, Triq Santa Luċija between Triq Marsamxett and Triq Zekka, Triq Zekka between Triq Santa Luċija and Triq it-Teatru l-Antik, Triq it-Teatru l-Antik between Triq Zekka and Triq ir-Repubblika and Triq Melita between Triq ir-Repubblika and Triq l-Ifran.

 

Public transport (Valletta Circular Bus) may be affected.

 

 

Road closure will be done as required.

 

Floriana

 

From Friday, 25th August, 2023, at 7.00 a.m., till Sunday, 10th September, 2023, at 6.00 a.m., through Triq San Publiju from Triq l-Assedju il-Kbir till Triq San Tumas and Triq Sarria from Triq l-Assedju il-Kbir till Triq San Tumas;

 

From Thursday, 31st August, 2023, at 5.00 a.m., till Sunday, 10th September, 2023, till midnight, through Hornsworkers Ditch, Triq San Tumas from Triq Sarria till Triq SantʼAnna, Triq il-Miratur from Triq San Publju till Triq SantʼAnna, Triq is-Suq from Triq San Publju till Triq SantʼAnna, Triq Pietro Floriani between Triq San Publju and Triq SantʼAnna, Triq Vilhena from Triq San Publju till Triq SantʼAnna, Triq John Lopez from Triq San Publju till Triq SantʼAnna and Triq l-Isqof Mauro Caruana from Triq l-Assedju il-Kbir till Pjazza E. S. Tonna.

 

Public transport (Valletta Circular Bus) may be affected.

 

Road closure will be done as required.

 

Rabat, Gozo

 

On Saturday, 16th September, 2023, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq il-Kapuċċini, Triq Patri Giacintu Camenzuli, Triq il-Madonna tal-Ġilju, Triq Sir Luigi Camilleri, Triq il-Mro. Dirjanu Lanzon and Triq il-Belliegħa;

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 9.30 a.m. till 2.00 p.m., through Triq il-Kapuċċini and Triq Patri Giacintu Camenzuli;

 

On Sunday, 17th September, 2023, from 5.00 p.m. till 1.00 a.m., through Triq il-Kapuċċini, Triq Patri Giacintu Camenzuli, Triq il-Belliegħa, Triq il-Mro. Dirjanu Lanzon and Triq Sir Luigi Camilleri.

 

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

22nd August, 2023

 

 

Cospicua/Vittoriosa

 

On Tuesday, 19th September, 2023 from 2.00 p.m. till midnight through Triq il-Ġublew tal-Fidda, Cospicua, and Xatt ir-Risq, Vittoriosa.

 

Public transport is not affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

11th August, 2023

 

 

 

 

 

 

Naxxar

 

On Saturday, 27th August, 2023 from 3.00 p.m. till 9.00 p.m. through Pjazza Vittorja, Triq il-Markiż Scicluna, Triq Castro and Triq il-Labour.

 

From Thursday, 31st August, 2023 from 2.00 p.m. till Thursday, 1st September, 2023 till 2.00 a.m. through Triq Santa Luċija.

 

On Friday, 1st September, 2023 from 8.00 a.m. till Saturday, 9th September, 2023 at 8.00 a.m. through Triq il-Labour and Pjazza Vittorja (regarding ground fireworks).

 

On Friday, 1st September, 2023 from 1.00 p.m. till Sunday, 3rd September, 2023 at 2.00 a.m. through Triq Santa Luċija.

 

On Sunday, 3rd September, 2023 from 6.00 a.m. till Tuesday, 5th September, 2023 at 8.00 a.m. through Triq Santa Luċija and Pjazza Vittorja.

 

On Monday, 4th September, 2023 from 8.00 a.m. till Friday, 8th September, 2023 at midnight through Pjazza Vittorja, Pjazza Toni Bajjada,Triq il-Kbira and Triq il-Labour.

 

On Monday, 4th September, 2023 from 2.00 p.m. till midnight through Triq iż-Żenqa.

 

On Tuesday, 5th September, 2023 from 4.00 p.m. till midnight through Triq San Ġorġ.

24th March, 2023

 

No. 15

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

 

Police Notice                   

 

Impounded vehicles with Status of Derelict/Encumbrance held at the Police Garage, Floriana

 

The Commissioner of Police notifies the general public that the following vehicles have been removed by virtue of Article 7 (1) (2), and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

 

The Commissioner shall order the sale of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid all due arrears with TM/LESA within fifteen days from the publication.

 

 

7th February, 2023

 

Lot No.Registration No.MakeModelDate towedLocation
LOT 1LCS509Peugeot20622/06/2021Mellieħa
LOT 2EAQ307ToyotaCamry  
LOT 3NO PLATESNissanTerrano12/10/2021Qrendi
LOT 4DBU676    
LOT 5ABL641Mazda323 F  
LOT 6IBT971SmartFortwo18/11/2021San Ġwann
LOT 7ABU432RenaultMegane21/02/2022Żejtun
LOT 8NO PLATESHyundaiAccent  
LOT 9NO PLATESToyotaStarlet19/05/2021Santa Luċija
LOT 10NO PLATESSuzukiAlto16/03/2021 
LOT 11ECC528VolkswagenPassat16/06/2021 
LOT 12ACA131OpelAstra31/05/2021 
LOT 13ACQ314OpelAstra29/12/2020 
LOT 14BCC497RenaultMegane15/06/2021Mellieħa
LOT 15BCI385SuzukiIdnis19/11/2020Mellieħa
LOT 16CGV378FordTransit Connect15/08/2021Ħamrun
LOT 17DBN901FiatPunto17/05/2021Qawra
LOT 18DBU325VolkswagenPassat08/05/2021Żejtun
LOT 19ECB043SuzukiSwift24/06/2021Mtarfa
LOT 20HEN501VolkswagenPolo15/06/2021 
LOT 21NO PLATESSeatLeon  
LOT 22JCH843TataIndica  
LOT 23VIC111Renault2510/01/2022Birżebbuġa
LOT 24ABI641Mazda323 F  
LOT 25KER222DaihatsuTerrios21/01/2022Mosta
LOT 26LCU974ToyotaPaseo12/03/2022Msida
LOT 27BY87662Kymco   
LOT 28KAC348HyundaiAccent07/02/2022Marsa
LOT 29DCE845NissanSunny25/02/2022Gżira
LOT 30NGT002MitsubishiL20009/04/2022St Paul's Bay
LOT 31CCG231FordTransit01/06/2022Ħamrun
LOT 32ABX868ChevroletAveo03/06/2022 
LOT 33FCB609RenaultScenic16/06/2022Ħaż-Żabbar
LOT 34DCG195Honda12523/07/2022St Julian's
LOT 35FIN527KymcoAgility30/08/2022St Julian's
LOT 36JBP409VolkswagenPolo11/12/2022Bormla
LOT 37HBR025ToyotaVitz29/12/2022Msida

 

​ 


Oġġetti Misjuba u Kkonsenjati lill-Pulizija

 

Din li ġejja hija l-ewwel pubblikazzjoni ta' lista ta' oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija f'Għawdex skont l-artikolu 564 tal-Kodiċi Ċivili, Kap. 16.

 

Uffiċċju Prinċipali tal-Pulizija

Il-Furjana

 

Angelo Gafà

Kummissarju tal-Pulizija

 

Lista ta' oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija f'Għawdex matul il-perjodu minn Ottubru sa Diċembru, 2022.

                                                                                                                          

DATADESKRIZZJONI TAL-OĠĠETTIISEM TA' MIN SAB L-OĠĠETTI
01/11/22Power BankAli Garuf Ismail
01/11/22Card holder u flusMichael Angelo Bajada
01/11/22ĊurkettRosa Maria Giannone
29/11/22NuċċaliLeanne Gafà
03/12/22FlusLeo Casimo
06/12/22FlusCharles Spiteri
07/12/22Mobile PhoneAli Muftah
15/12/22ĊurkettJulie Muscat
29/12/22iPhoneNicholas James Hastings

 

Is-6 ta' Jannar, 2023

 

 

 

Oġġetti Misjuba u Kkonsenjati lill-Pulizija

 

Din li ġejja hija it-tieni pubblikazzjoni ta' lista ta' oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija f'Għawdex skont l-artikolu 564 tal-Kodiċi Ċivili, Kap. 16.

 

Uffiċċju Prinċipali tal-Pulizija

Il-Furjana

 

Angelo Gafà

Kummissarju tal-Pulizija

 ​