gov.mt

DOI-Access-Card

Access Card tad-DOI 2021/22

Ma’ din l-applikazzjoni ehmeż:
  1. ITTRA TA’ REFERENZA minn editur reġistrat jew kap ta’ organizzazzjoni tal-media
  2. Ritratt tal-passaport f’format jpeg, png jew gif. Id-daqs massimu għandu jkun: 1Mb. Riżoluzzjoni rakkomandata: 480 x 640 pixels.
NOTA: Access Cards iridu jinġabru ​mill-uffiċini tad-DOI. L-Access Card hija għall-użu ta’ attivitajiet tal-Gvern biss. Jekk l-Access Card tinsteraq, tintilef jew ma tkunx f’kundizzjoni li tintuża, tinħareġ kard ġdida wara li timtela l-Formola ta’ Tibdil tal-Access Card.


APPLIKABBLI BISS GĦAL ĊITTADINI TAL-UE U ĊITTADINI TA’ PAJJIŻI TERZI (ĊPT)

Ċittadini mhux Maltin għandhom Itellgħu kopja tal-passaport

Ipproċessa skont l-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data

DIKJARAZZJONI TA’ DATA PROTETTA - Informazzjoni personali mniżżla fuq l-applikazzjoni tiegħek hi protetta u tinġabar bl-għan waħdieni biex tinżamm u tinħadem għall-ħruġ tal-Access Card. L-informazzjoni personali provduta tiġi proċessata skont il-proviżjonijiet tal-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 2001, li kopja tiegħu tinkiseb jekk tintalab. L-ebda informazzjoni mhi se tinħareġ lil entità oħra barra dan id-dipartiment jekk mhux permess bil-liġi. Tista’ tikteb lill-Kontrollur tad-Data ta’ dan id-dipartiment jekk tkun trid taf x’informazzjoni hi miġbura dwarek.

TWISSIJA lill-applikanti – Kull każ ta’ dikjarazzjoni falza, żbaljata jew fatti mistura fuq din il-formola jew dokument ieħor ippreżentat ma’ din l-applikazzjoni, jista’ jwassal għal proċeduri kriminali.