gov.mt

Newspaper-Publisher

Reġistrazzjoni ta' Pubblikatur ta' Gazzetta

Dikjarazzjoni mill-Pubblikatur taħt TAQSIMA IV – GAZZETTI, Artikli 34 u 35 tal-Att dwar l-Istampa, Kapitlu 248

Gazzetta


Pubblikatur


Stamperija

Ipproċessa skont l-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data

Jiena, hawn taħt iffirmat, niddikjara li l-partikularitajiet li jidhru f’din id-dikjarazzjoni huma veri. Qiegħed nehmeż kopja tal-Karta tal-Identità tiegħi.

DIKJARAZZJONI TA’ DATA PROTETTA – Informazzjoni personali mniżżla fuq l-applikazzjoni tiegħek hi protetta u tinġabar bl-għan waħdieni biex tinżamm u tinħadem f’reġistru ta’ edituri. L-informazzjoni personali provduta tiġi proċessata skont il-proviżjonijiet tal-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 2001, l-Att dwar l-Istampa 1996, u r-Regolamenti dwar il-Privatezza tar-Reġistru tal-Istampa, li kopja tagħhom tinkiseb jekk tintalab. Tista’ tikteb lir-Reġistratur tal-Istampa jekk tkun trid taf x’informazzjoni hi miġbura dwarek.

TWISSIJA lill-applikanti – Kull każ ta’ dikjarazzjoni falza, żbaljata jew fatti mistura fuq din il-formola jew dokument ieħor ippreżentat ma’ din l-applikazzjoni, jista’ jwassal għal proċeduri kriminali.