Formola tat-Tibdil tal-Access Card 2021/22

intilfet/insterqet
mhix f’kundizzjoni li tintuża u se nirritornaha
Ipproċessa skont l-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data

Access Card ġdida tinħareġ biss wara l-ħlas ta’ €10.00 (VAT inkluż) lid-Dipartiment tal-Informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA’ DATA PROTETTA – Informazzjoni personali mniżżla fuq l-applikazzjoni tiegħek hi protetta u tinġabar bl-għan waħdieni biex tinżamm u tinħadem għall-ħruġ tal-Access Card. L-informazzjoni personali provduta tiġi proċessata skont il-proviżjonijiet tal-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 2001, li kopja tiegħu tinkiseb jekk tintalab. L-ebda informazzjoni mhi se tinħareġ lil entità oħra barra dan id-dipartiment jekk mhux permess bil-liġi. Tista’ tikteb lill-Kontrollur tad-Data ta’ dan id-dipartiment jekk tkun trid taf x’informazzjoni hi miġbura dwarek.

TWISSIJA lill-applikanti – Kull każ ta’ dikjarazzjoni falza, żbaljata jew fatti mistura fuq din il-formola jew dokument ieħor ippreżentat ma’ din l-applikazzjoni, jista’ jwassal għal proċeduri kriminali.