gov.mt

Request-for-Quotations-LANDING

No

Sejħa għal Kwotazzjonijiet


Id-Dipartiment tal-Informazzjoni jgħarraf li kwotazzjonijiet elettroniċi rigward dan l-avviż se jintlaqgħu sal-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. L-offerti għandhom jintbagħtu online BISS fuq (http://www.etenders.gov.mt).

 

Sal-10.00 a.m. (CET) tal-Ġimgħa, 29 ta' Ottubru, 2021, għal:

 

Kwot. Nru. 01/2021 (DOI 51/2014/9). Servizzi fotografiċi għad-Dipartiment tal-Informazzjoni.

 

Id-dokumenti tal-kwotazzjoni jinkisbu biss mill-Electronic Public Procurement System (www.etenders.gov.mt). Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex ikun jista' jintuża s-sit elettroniku. Operaturi ekonomiċi Maltin għandu jkollhom l-eID tal-organizzazzjoni tagħhom sabiex ikunu jistgħu jidħlu f'dan is-sit elettroniku. Aktar tagħrif jinkiseb mis-sezzjoni tal-FAQ tal-istess sit.