No

Sales and Publications

​​​​​​​

PublicationsPrice Including VAT
50th Anniversary Publication - DOI​

€      4.66​


Achieving a Service of Excellence 

​          ​€      5.00
Bejtiet il-Lingwa - Aspetti ta' L​ingwa fil-Folklor Malti - Tarċisju Zarb
€      4.66

Ellul Mercer F'Leli ta' Ħaż-Żgħir - Mir-Realtà għall-Kuxjenza - Oliver Friggieri
€      2.33

Gaħan ta' Binġemma - Francis Ebejer
€      4.66

Ħwejjeg li Rajna - it-tieni ktieb - Anton Gauci
€      4.66

Il-Ħajja ta' Ruzar Briffa - Oliver Friggieri
€      2.33

Il-Manwal tal-President tar-Repubblika - Dr. Ugo Mifsud Bonnici
€      1.16

Il-Miġja tal-Franċiżi f'Malta - Ktejjeb ta' Tifkira 1798-1998
€      2.33

L-Odissea - Omeru
€      4.66

Malta's Parliament: An Official History - Prof. Godfrey Pirotta
€   41.93

Pjan Regolatur
€   34.94

Santo Spirito Hospital - Stanley Fiorini
€      4.66

Highway Code English
€      2.33

Highway Code Malti
€      2.33

Budget Publications
Diskors Tal-Baġit
€      2.00

Budget Speech
€      2.00

Draft Financial Estimates
€      5.00

Economic Survey
€      5.00

Financial Estimates
€      5.00

NAO Publications
List of Publications can be found here: https://nao.gov.mt/en/recent-publications
Electoral Registers13 Districts

€      12.00 each ​

68 Local Councils
(Price varies) 

EU Electoral Register
€      15.50 

  
DVDs
50th Anniversary
€      4.66

Dun Karm - Dokumentarju
€      5.00

Dun Ġorġ - L-Aħħar Tislima
€      4.66

Historical Film
€      5.00

Il-Vapur tal-Art (Malti/English)
€      5.00

L-Industrija tad-Tadam
€      5.00

Malta G.C. 1942
€      5.00

Malta vs England 1971
€      5.00

Pajjiżna - Ħarġiet Nru. 1 sa Nru. 52
€      5.00

Photos
Printed
5" x 7"
€      2.50

6" x 8"
€      3.50

8" x 10"
€      5.00

10" x 12"
€      8.50

12" x 16"
€   12.00

16" x 20"
€   17.50

20" x 24"
€   21.00

20" X 30"
€   25.00

Digital
10 Images
€      5.00

20 Images CD
€   10.00

50 Images CD
€   20.00

50+ Images
€   50.00