Dipartiment tal-Kuntratti

Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża illi, b’referenza għall-avviżi l-ġodda li ġejjin, jistgħu jintbagħtu offerti magħluqin fid-dati u l-ħin indikat hawn taħt. L-offerti għandhom jiġu mitfugħa fil-Kaxxa tal-Offerti tad-Dipartment tal-Kuntratti, Notre Dame Ravelin, Floriana:

 

 
Sal-10.00 a.m. it-TLIETA, it-13 ta’ Novembru, 2012, għal:
 
CT 183/2012. Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2127/2012. Provvista ta’ implantable cardiac resynchronisation therapy defibrillators u leads – Taqsima tas-Saħħa.  Irid jitħallas dritt ta’ €130.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fis-17 ta’ Settembru, 2012.
 
CT 184/2012. Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2154/2012. Provvista ta’ implantable dual chamber cardioverter defibrillator u leads – Taqsima tas-Saħħa.  Irid jitħallas dritt ta’ €80.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il- Contract Notice tal-UE ntbagħat fis-17 ta’ Settembru, 2012.
 
CT 185/2012. Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2124/2012. Provvista ta’ A.C.L. reconstruction system – Taqsima tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €80.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il- Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-18 ta’ Settembru, 2012.
 
Lista tal-avviżi kurrenti tinsab permezz tas-sit tad-Dipartiment fuq: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu biss minn fuq is-sit tad-Dipartiment tal-Kuntratti, http://www.contracts.gov.mt. L-offerenti huma avżati li mill-istess sit, jistgħu jniżżlu previżjoni tad-dokumenti, bla ħlas. Tinħtieġ reġistrazzjoni sabiex isir użu tas-servizzi elettroniċi tad-Dipartiment: iktar informazzjoni tinsab fuq: (http://www.contracts.gov.mt/help?l=2). Is-sit jipprovdi wkoll informazzjoni dwar sejħiet ta’ offerti u rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Ġenerali tal-Kuntratti.
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u reġistrazzjoni ta’ l-offerti fil-ħin u d-data memmija aktar ’il fuq.
 
L-20 ta’ Settembru, 2012
 
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża lill-offerenti kollha illi skont l-AL296 tal-2010 tar-Regolamenti dwar il-Kuntratti Pubbliċi 2010 r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kumitat Ġenerali tal-Kuntratti għar-rigward tal-għoti ta’ kuntratti pubbliċi se jkunu ippubblikati fuq in-notice-board tad-Dipartiment tal-Kuntratti nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa wara nofsinhar. L-Offerenti jistgħu jiksbu din l-informazzjoni billi juzaw il-website uffiċjali tad-Dipartiment: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Kull offerent li jkollu xi oġġezzjoni għal xi rakkomandazzjoni jrid iressaq l-ilment uffiċjali tiegħu lid-Direttur Ġeneral (Kuntratti) skont Partijiet II jew XIII tal-imsemmija Regolamenti li tistabbilixxi fid-dettall il-proċedura li trid tkun segwita f’każ bħal dan. Huwa fl-interess ta’ kull offerent li jkun jaf sewwa d-dettalji ta’ din il-Parti tar-Regolamenti.
 
L-20 ta’ Settembru, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18, 968
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisements will be received on the dates and time indicated below.  Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
           
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 11th October, 2012, for:
           
CT 182/2012 - Contracts Ref No, CT 3057/2012. Supply of an N2 category full electric panel van for the LIFE+ Project – Demonstrating the feasibility of electric vehicles towards climate change mitigation project no: LIFE10/ENV/MT/088 DEMOEV – Ministry for Resources and Rural Affairs.  A fee of €20.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the Local Open Tender Procedure.  This tender is part-financed by the European Union under the LIFE+ programme.
           
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 25th October, 2012, for:
           
CT/A/026/2012 – Contracts Ref No, CT 3074/2012. Supply and delivery of soil analysis kits – Ministry for Resources and Rural Affairs.  A copy of the tender document may be downloaded from the website: (http://www.contracts.gov.mt).
This is a Supplies Notice under the International Accelerated Tender Procedure.  This tender is part-financed by the European Union under the LIFE+ financial instrument, Co-financing rate: 49.64% EU Funds; 50.36% National Funds.
The EU Contract Notice was dispatched on 10th September, 2012.
 
CT/A/027/2012 – Contracts Ref No, CT 2135/2012. Provision of a bottom up cost model for termination services of a mobile network operator – Malta Communications Authority.  A copy of the tender document may be downloaded from the website: (http://www.contracts.gov.mt).
The EU Contract Notice was dispatched on 10th September, 2012.
           
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 6th November, 2012, for:
           
CT 181/2012 – Contracts Ref No, CT 2210/2011. Security services at the National Library of Malta – National Library of Malta. A fee of €35.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 11th September, 2012.
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
           
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt).  Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from:  (http://www.contracts.gov.mt/help). The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
           
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
           
14th September, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon).  Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
           
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
           
14th September, 2012
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
           
CT 157/2012 - Contracts Ref No, CT 2119/2012. Finishing works at the Biomedical Extension – University of Malta.  A fee of €200.00 will be charged for each copy of tender document.
           
The Director General (Contracts) notifies for general information that the date and time for the presentation of offers for the above mentioned advert is being extended up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 20th September, 2012.
           
14th September, 2012
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
           
CT 179/2012 – Contracts Ref No, CT2107/2012. Supply of automated system for the identification and antibiotic susceptibility testing of bacteria – Health Division.  A fee of €300.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 7th September, 2012.
           
CT 180/2012 – Contracts Ref No, CT2125/2012. Supply of reagents for portable cardiac markers with equipment on loan – Health Division.  A fee of €20.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 7th September, 2012.
           
The Director General (Contracts) notifies for general information that the date and time for the presentation of offers for the above mentioned adverts is up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 6th November, 2012 and not as published in the Government Gazette of Tuesday, 11th September, 2012.
           
14th September, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18,965
 
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisements will be received on the dates and time indicated below. Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 23rd October, 2012, for:
 
CT/A/ 024/2012 – Contracts Ref No, CT3047/2012. Provision, installation, commissioning and testing of environmental radiation monitoring equipment and early warning system – Malta Environment and Planning Authority.  A copy of the tender document may be downloaded from the website: (http://www.contracts.gov.mt).
This is a Supply Notice under the International Accelerated Tender Procedure. This tender is part-financed by the European Union under Operational Programme I - Cohesion Policy 2007-2013 - Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life - European Regional Development Fund (ERDF).
The EU Contract Notice was dispatched on 6th September, 2012.
 
CT/A/025/2012 – Contracts Ref No, CT2132/2012. Provision of security services on the campuses of the University of Malta and the Junior College and other University designated sites – University of Malta.  A copy of the tender document may be downloaded from the website: (http://www.contracts.gov.mt).
The EU Contract Notice was dispatched on 7th September, 2012.
 
CT 179/2012 – Contracts Ref No, CT2107/2012. Supply of automated system for the identification and antibiotic susceptibility testing of bacteria – Health Division.  A fee of €300.00 will be charged for each copy of tender document.
 
The EU Contract Notice was dispatched on 7th September, 2012.
 
CT 180/2012 – Contracts Ref No, CT2125/2012. Supply of reagents for portable cardiac markers with equipment on loan – Health Division.  A fee of €20.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 7th September, 2012.
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt). Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help). The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
11th September, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon). Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
11th September, 2012
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
 
CT 156/2012 - Contracts Ref No, CT 3039/2012. Restoration of the historic fabric of Fort St Angelo, Birgu – Heritage Malta. A fee of €1,000.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Works Notice under the International Open Tender Procedure. This tender is part-financed by the European Union under the European Regional Development Fund 2007-2013 – Investing in your future.
The EU Contract Notice was dispatched on 17th July, 2012.
 
The Director General (Contracts) notifies for general information that the date and time for the presentation of offers for the above mentioned advert is again being extended up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 27th September, 2012.
 
11th September, 2012
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
 
CT 165/2012 - Contracts Ref No, CT 3087/2012. Technical assistance in respect of the development of a waste-to-energy facility – WasteServ Malta Ltd.  A fee of €200.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Service Notice under the International Open Tender Procedure. This tender may be part-financed by the European Union under the Cohesion Policy 2014-2020, Cohesion Fund.
The EU Contract Notice was dispatched on 30th July, 2012.
 
The Director General (Contracts) notifies for general information that the date and time for the presentation of offers for the above mentioned advert is being extended up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 16th October, 2012.
 
11th September, 2012
 
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that electronic tenders in respect of the following notices will be received on the day and date indicated below.  Tenders are to be submitted online ONLY on: (http://www.etenders.gov.mt).
 
Up to 9.30 a.m. on THURSDAY, 27th September, 2012, for:
 
CT 2512/2012 – Supply and installation of a heavy duty archive shelving installation inclusive of a lighting system at the Department of Contracts Stores at Sa Maison, Floriana – Department of Contracts.
 
Tender documents are only obtainable from the Electronic Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).  Registration is required in order to make use of this website: Maltese economic operators need to be in possession of their Organisation e-ID in order to access this website. More information is available from the FAQ Section of the same website.
 
Economic operators interested in participating in these current calls for tender are urged to take note of the workhops being organised by the Department of Contracts. During these workshops, simulations will be carried out so that economic operators familiarise themselves with compiling and submitting their tender online.  More information is available in the tender document.  These workshops are ONLY intended to economic operators that intend to submit an offer for these tenders: other prospective operators are invited to attend one of the information sessions currently being organised by the Department of Contracts that give an overview of the new electronic procurement procedures.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
11th September, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon). Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
11th September, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18,964
 
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisement will be received on the date and time indicated below. Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 30th October, 2012, for:
 
CT 178/2012 - Contracts Ref No, CT 3088/2012. Full detailed analysis for conversion of Delimara Power Station to natural gas firing – Enemalta Corporation. A fee of €170.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Services Notice under the International Open Tender Procedure. This tender is being considered for European Union part-financing under the European Regional Development Fund (2007-2013) – Investing in your future.
The EU Contract Notice was dispatched on 4th September 2012.
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt). Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help). The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
7th September, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon).  Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
7th September, 2012
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
 
CT 154/2012 - Contracts Ref No, CT 3020/2012. Building services at the Life Sciences Centre in San Ġwann – Malta Enterprise.  A fee of €1,000.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Works Notice under the International Open Tender Procedure.  This tender is part-financed by the European Union under the European Regional Development Fund 2007-2013 – Investing in your future.
The EU Contract Notice was dispatched on 12th July, 2012.
 
The Director General (Contracts) notifies for general information that the date and time for the presentation of offers for the above mentioned advert is being extended up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 18th September, 2012.
 
7th September, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18,963
 
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisements will be received on the dates and time indicated below.  Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 16th October, 2012, for:
 
CT/A/ 023/2012 - Contracts Ref No: CT 3043/2011. Awareness campaign and organisation of seminars for the Malta Competition and Consumer Affairs Authority.  A copy of the tender document may be downloaded from the website: (http://www.contracts.gov.mt).
This is a Service Notice under the International Open Tender Procedure. This tender is part-financed by the European Union under the European Social Fund 2007-2013 – Investing in your future.
The EU Contract Notice was dispatched on 30th August, 2012.
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 30th October, 2012, for:
 
CT 175/2012 - Contracts Ref No, CT 3026/2012. Supply of helicopter/s for Border Control – Armed Forces of Malta.  A fee of €1,000.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Supplies Notice under the International Open Tender Procedure. This tender is part-financed by the European Union under the External Borders Funds 2012/2013 (EBF).
The EU Contract Notice was dispatched on 30th August, 2012.
 
CT 176/2012 - Contracts Ref.No. CT3085/2012. Supply and installation of electrical lighting at Dockyard Creek, Cospicua – Project Development Coordination Unit.  A fee of €100.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Supplies Notice under the International Open Tender Procedure.  This tender is part-financed by the European Union under the Operational Programme I – Cohesion Policy 2007-2013 – Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life – European Regional Development Fund.
The EU Contract Notice was dispatched on 30th August, 2012.
 
CT 177/2012 - Contracts Ref No, CT 2110/2011. Trenching works for the installation and renewal of service utilities infrastructure and paving of Birgu Intramural areas – BRG 11 and BRG 12 – Ministry for Resources and Rural Affairs.  A fee of €400.00 will be charged for each copy of tender document.
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt). Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help). The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
4th September, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon).  Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
4th September, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18,962
 

DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon). Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
31st August, 2012
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
 
CT 156/2012 - Contracts Ref No, CT 3039/2012. Restoration of the historic fabric of Fort St Angelo, Birgu – Heritage Malta. A fee of €1,000.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Works Notice under the International Open Tender Procedure.  This tender is part-financed by the European Union under the European Regional Development Fund 2007-2013 – Investing in your future.
The EU Contract Notice was dispatched on 17th July, 2012.
 
The Director General (Contracts) notifies for general information that the date and time for the presentation of offers for the above mentioned advert is being extended up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 20th September, 2012.
 
31st August, 2012
 
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that electronic tenders in respect of the following notices will be received on the day and date indicated below.  Tenders are to be submitted online ONLY on: (http://www.etenders.gov.mt).
 
Up to 9.30 a.m. on THURSDAY, 11th October, 2012, for:
 
CT 2515/2012 – Supply of Perindopril 4mg tablets – Health Division.  A participation fee of €130.00 needs to be paid in order to submit an offer.
 
CT 2516/2012 – Supply of Warfarin 1mg, 3mg and 5mg tablets – Health Division.  A participation fee of €40.00 needs to be paid in order to submit an offer.
 
Tender documents are only obtainable from the Electronic Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).  Registration is required in order to make use of this website: Maltese economic operators need to be in possession of their Organisation e-ID in order to access this website. More information is available from the FAQ Section of the same website.
 
Economic operators interested in participating in these current calls for tender are urged to take note of the workhops being organised by the Department of Contracts.  During these workshops, simulations will be carried out so that economic operators familiarise themselves with compiling and submitting their tender online. More information is available in the tender document.  These workshops are ONLY intended to economic operators that intend to submit an offer for these tenders: other prospective operators are invited to attend one of the information sessions currently being organised by the Department of Contracts that give an overview of the new electronic procurement procedures.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
31st August, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon).  Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
31st August, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18,961

DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisement will be received on the date and time indicated below.  Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 9th October, 2012, for:
 
CT/A/022/2012. Contracts Ref No, CT 3055/2012. Organisation and execution of a communications and information campaign for the proper use and management of nitrates in agriculture and livestock breeding – Ministry for Resources and Rural Affairs.  A copy of the tender document may be downloaded from the website (http://www.contracts.gov.mt).
This is a Service Notice under the International Open Tender Procedure.  This tender is part-financed by the European Union under the LIFE+ financial instrument, Co-financing rate: 49.64% EU Funds; 50.36% National Funds.
The EU Contract Notice was dispatched on 23rd August, 2012.
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts, http://www.contracts.gov.mt.  Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from http://www.contracts.gov.mt/help.  The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
28th August, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice board every Wednesday and Friday after noon. Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
28th August, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18,960

 
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisements will be received on the date and time indicated below. Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 16th October, 2012, for:
 
CT 172/2012 - Contracts Ref.No. CT2117/2012. Supply, installation, testing and commissioning of electrical, mechanical and extra low voltage services at the Biomedical Building Extension – University of Malta.  A fee of €480.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 20th August, 2012.
 
CT 173/2012 - Contracts Ref.No. CT2149/2012. Supply and delivery of clothes for the elderly – Welfare Committee.  A fee of €100.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 20th August, 2012.
 
CT 174/2012 - Contracts Ref.No. CT2163/2011. Supply and delivery of toilet ware hampers – Department for the Elderly and Community Care.  A fee of €70.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 20th August, 2012.
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt). Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help). The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
24th August, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon). Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
24th August, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18,958

 
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisement will be received on the date and time indicated below.  Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 16th October, 2012, for:
 
CT 171/2012 - Contracts Ref.No. CT2146/2012. Request for participation for the supply of Fludeoxyglucose F18 injection (FDG) – Ministry of Health, the Elderly and Community Care.
The EU Contract Notice was dispatched on 17th August, 2012.
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt). Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help). The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
21st August, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon). Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
21st August, 2012
 
Govt. Gaz. No. 18,956


DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisement will be received on the date and time indicated below.  Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 9th October, 2012, for:
 
CT 170/2012 - Contracts Ref.No. CT2145/2012. Construction of new sports facility on the grounds of Maria Assumpta and Adelaide Cini Schools, Ħamrun – Foundation for Tomorrow’s Schools.  A fee of €130.00 will be charged for each copy of tender document.
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt).  Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help).  The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
17th August, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon). Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should  therefore familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
17th August, 2012
 
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
 
CT 160/2012 - Contracts Ref No, CT 2008/2012. Excavation and construction of new graves and restoration of Santa Maria Addolorata Cemetry including the restoration of the Chapel – Health Division.  A fee of €1,000.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 25th July, 2012.
 
The Director General (Contracts) notifies for general information that the date and time for the presentation of offers for the above mentioned advert is being extended up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 9th October, 2012.
 
17th August, 2012

Govt. Gaz. No. 18,955
DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisements will be received on the dates and time indicated below.  Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 9th October, 2012, for:
 
CT 168/2012 - Contracts Ref.No. CT2164/2011. Supply and delivery of soft drinks – Welfare Committee.  A fee of €40.00 will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 9th August, 2012.
 
CT 169/2012 - Contracts Ref No, CT 3050/2012. Request for participation for the design and building of infrastructural works (mechanical, electrical, plumbing, extra low voltage, etc), external embellishment, interior finishes and interpretation at Fort St Angelo, Vittoriosa (Malta). Stage 1 – Shortlisting of Candidates – Prequalification Questionnaire – Heritage Malta.  This tender is free of charge.
 
This is a Service Notice under the International Open Tender Procedure.  This tender is part-financed by the European Union under the European Regional Development Fund 2007-2013 – Investing in your future.
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt).  Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help).  The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
14th August, 2012
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon).  Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.
 
14th August, 2012

Govt. Gaz. No. 18,954


DEPARTMENT OF CONTRACTS
 
The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisements will be received on the dates and times indicated below. Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 18th September, 2012, for:
 
CT/A/020/2012 – Contracts Ref No, CT 3048/201. Service development of a long-term monitoring strategy for the marine environment, a social and economic analysis of the use of marine waters and costs of degradation, and baseline sediment survey in inland waters – Malta Environment and Planning Authority.  A copy of the tender document may be downloaded from the website: (http://www.contracts.gov.mt).
This is a Service Notice under the International Accelerated Open Tender Procedure. This tender is part-financed by the European Union under Operational Programme I - Cohesion Policy 2007-2013 - Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life - European Regional Development Fund (ERDF).
The EU Contract Notice was dispatched on 2nd August, 2012.
 
CT/A/021/2012 – Contracts Ref No, CT 3075/2012. Provision of training services in NISC Management Development – Malta Council for Science and Technology.  A copy of the tender document may be downloaded from the website: (http://www.contracts.gov.mt).
This is a Service Notice under the International Accelerated Open Tender Procedure. This tender is being issued under the Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013 and is part-financed by the European Union under the European Social Fund 2007-2013 – Investing in your future.
 
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 2nd October, 2012, for:
 
CT 167/2012 - Contracts Ref.No. CT3070/2012. Regatta Club and Colonnade Belvedere – Structural and finishes works, Cospicua – Project Development Coordination Unit.  A fee of €180.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Works Notice under the International Open Tender Procedure. This tender is part-financed by the European Union under the Operational Programme I – Cohesion Policy 2007-2013 – Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life – European Regional Development Fund (ERDF) – Co-financing rate: 85% EU funds; 15% National funds.
 
 
 
A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
 
 
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt). Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department; more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help). The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.
 
 
 
The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.
 
 
 
7th August, 2012
 
 
 
 
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN2 96 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon).  Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).
 
 
Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.

7th August, 2012

Govt. Gaz. No. 18,951

DEPARTMENT OF CONTRACTS

The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisements will be received on the dates and time indicated below.  Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:

Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 25th September, 2012, for:

CT 165/2012 - Contracts Ref No, CT 3087/2012. Technical assistance in respect of the development of a waste-to-energy facility – WasteServ Malta Ltd.  A fee of €200.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Service Notice under the International Open Tender Procedure. This tender may be part-financed by the European Union under the Cohesion Policy 2014-2020, Cohesion Fund.
The EU Contract Notice was dispatched on 30th July, 2012.

A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tenders).
Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt). Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free.  Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help).  The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.

The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.

3rd August, 2012

The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 p.m. (noon).  Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).

Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case. All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.

3rd August, 2012

Govt. Gaz. No. 18,950

DEPARTMENT OF CONTRACTS

The Director General (Contracts) notifies that sealed tenders in respect of the following new advertisements will be received on the dates and time indicated below.  Tenders are to be deposited in the Tender Box of the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana:

Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 25th September, 2012, for:

CT 161/2012 - Contracts Ref No, CT 3068/2011. Design, supply, delivery, installation and commissioning of fenders for the Ċirkewwa Ferry Terminal – Transport Malta.  A fee of €40.00 will be charged for each copy of tender document.

This is a Supplies Notice under the International Open Tender Procedure. This tender is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund 2007-2013 – Investing in your future. Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds.
The EU Contract Notice was dispatched on 26th July, 2012.

CT 162/2012 - Contracts Ref No, CT 3003/2012. Supply of 23 full electric vehicles for the LIFE+ project – Demonstrating the feasibility of electric vehicles towards climate change mitigation – DemoEV no. LIFE10/ENV/MT/088 under a Framework Agreement – Ministry for Resources and Rural Affairs.  A fee of €110.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the International Open Tender Procedure.  This tender is part-financed by the European Union under the LIFE+ programme.
The EU Contract Notice was dispatched on 26th July, 2012.

CT 163/2012 - Contracts Ref No: CT3052/2012. Reformulation of courses to be delivered through Blended Learning including the setting up of an Intelligent Learning Management System with E-APEL Component – Malta College for Arts, Sciences and Technology.  A fee of €970.00 will be charged for each copy of the tender document.
This is a Service Notice under the International Open Tender Procedure. This tender is part-financed by the European Union under the Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013, European Social Fund – Investing in your future.

The EU Contract Notice was dispatched on 26th July, 2012.

CT 164/2012 - Contracts Ref No, CT 2085/2012. Provision of security services and cash in transit – Heritage Malta.

The EU Contract Notice was dispatched on 26th July, 2012.

A list of all current advertisements is available from the Department’s website: (http://www.contracts.gov.mt/current_tender).

Tender documents are only obtainable from the website of the Department of Contracts: (http://www.contracts.gov.mt). Tenderers are reminded that from this website, they can download preview documents for free. Registration is required in order to make use of the electronic services of the Department: more information is available from: (http://www.contracts.gov.mt/help). The website also provides updated information concerning calls for tenders and General Contracts Committee recommendations.

The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and dates specified above.

31st July, 2012

The Director General (Contracts) notifies all tenderers that in terms of LN 296 of 2010 of the Public Contracts Regulations 2010 recommendations made by the General Contracts Committee for the award of public contracts will be given publicity in the Department of Contracts’ notice-board every Wednesday and Friday after 12.00 (noon). Tenderers may also obtain this information by utilizing the Department’s official website: (http://www.contracts.gov.mt).

Any tenderer who may feel aggrieved by any such recommendation must submit his official complaint to the Director General (Contracts) in accordance with Parts II or XIII of the said Regulations which lays down in detail the procedure to be followed in such a case.  All tenderers should, therefore, familiarise themselves with the provisions of this Part of the Regulations.

31st July, 2012

Govt. Gaz. No. 18,949