L-Amministrazzjoni

L-Amministrazzjoni attwali hija ffurmata mill-Ministri u s- Segretarji Parlamentari li ġejjin:

   Prim Ministru
L-Onor. Dott. Joseph Muscat KUOM, B.Com., B.A. (Hons.), M.A., Ph.D.

   Ministru fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru
L-Onor. Dott. Konrad Mizzi, B.Sc., M.A.(Notts), Ph.D.(Notts), M.P


   Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest
 Elettorali
L-Onor. Is-Sur Louis Grech, B.A., M.A.(Oxon.), M.P. 

 
   Ministru għall-Affarijiet Barranin
L-Onor. Dott. George Vella M.D., Cert G.A.M.(U.K.), M.P. 
 
   Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
L-Onor. Is-Sur Evarist Bartolo, B.A.(Hons.), M.Ed.(Wales), M.P.
 
   Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura
L-Onor. Is-Sur Joe Mizzi, M.P.

   Ministru għal Għawdex
L-Onor. Dott. Anton Refalo, LL.D., M.P. 
 
   Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili
L-Onor. Dott. Helena Dalli, B.A.(Hons.), M.Phil., Ph.D., M.P.
 
   Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar
L-Onor. Dott. Christian Cardona, B.A., LL.D., LL.M., M.P.
 
​​​   Ministru għall-Finanzi
L-Onor. Prof. Edward Scicluna, B.A.(Hons.)Econ., D.S.S.(Oxon.), M.A. Econ.(Toronto), Ph.D. Econ.(Toronto), M.P.
 
   Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali
L-Onor. Dott. Michael Farrugia MD, MP 
 
   Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
L-Onor. Dott. Owen Bonnici BA LLD MP
 
   Ministru għat-Turiżmu 
L-Onor. Dott. Edward Zammit Lewis BA, LLD, MP

 
  Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali
L-Onor. Is-Sur Carmelo Abela M.P. 

   Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima
L-Onor. Is-Sur Leo Brincat, F.C.I.B., M.P.
 
  Ministru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali, Marittima u tas-Servizzi
L-Onor. Dott. Emanuel Mallia LP, LLD, MP
 
  Ministru għas-S​aħħa​
L-Onor. Is-Sur Chris Fearne

 


   Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrativa fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru
 L-Onor. Dott. Deborah Schembri​​ BA, MA, LL D, Adv. Trib. Eccl. Melit., MP
 
 
   Segretarju Parlamentari għall-Affarijiet Ewropej u għall-Presidenza UE 2017 fil-Ministeru  għall-Affarijiet Ewropej u Twettiq tal-Manifest Elettorali
L-Onor. Dott. Ian Borg, LL.B., Dip. Not. Pub., LL.D., M.P. 

 

   Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
L-Onor. Mr Chris Agius MP​
 
 
   Segretarju Parlamentari għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilita' u anzjanita' attiva fil-Ministeru għall-Familja u Solidarjeta Soċjali
L-Onor. Dott. Justyne Caruana BA, LLD, ATEM, MP
 

 
   Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali fil-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
L-Onor. Dott. Stefan Buontempo BA Arch, FCIOB, FASI, MRICS, PhD, MP
 

 
   Segretarju Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali fil-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima
L-Onor. Is-Sur Roderick Galdes, B.Plan., M.A.(ISSS.), M.A.C.P., M.P.