L-Amministrazzjoni

L-Amministrazzjoni attwali hija ffurmata mill-Ministri u s- Segretarji Parlamentari li ġejjin:

   Prim Ministru
L-Onor. Dott. Joseph Muscat KUOM, B.Com., B.A. (Hons.), M.A., Ph.D.
 
 
   Ministru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar
Dott Christian Cardona BA, LLD, LLM, MP
 
   Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
Is-Sur Evarist Bartolo BA(Hons), MEd (Wales), MP
 
   Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma
Is-Sur Joe Mizzi MP
 
   Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza
Dott Helena Dalli BA(Hons), MPhil, PhD, MP
 
   Ministru għall-Finanzi
Prof Edward Scicluna BA(Hons)Econ, DSS(Oxon), MA Econ(Toronto), PhD Econ(Toronto), MP
 
   Ministru għat-Turiżmu
Dott Konrad Mizzi BSc, MA(Notts), PhD(Notts), MP
 
   Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali
Dott Michael Farrugia MD, MP
 
   Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
Dott Owen Bonnici BA, LLD, MP
 
   Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima
Dott Jose’ A Herrera LLD, MP
 
   Ministru għas-Saħħa
Is-Sur Chris Fearne MD, FRCS(Ed), MP
 
   Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
Is-Sur Carmelo Abela MP
 
   Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali
Dott Ian Borg LLB, Dip Not Pub, LLD, MP
 
   Ministru għal Għawdex
Dott Justyne Caruana BA, LLD, ATEM, MP
 
   Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali
Dott Michael Falzon LLD, MP
 
   Segretarju Parlamentari għas-Servizzi  Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni
Uffiċċju tal-Prim Ministru
Is-Sur Silvio Schembri BCom(Hons), MA(Econ), MP
 
   Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi
Uffiċċju tal-Prim Ministru
Is-Sinjura Julia Farrugia Portelli MP
 
   Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
Dott Clifton Grima LLB, LLD, MP
 
   Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali
Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza
Dott Aaron Farrugia BCom(Hons) Finance, MA (European), LLD, MP
 
   Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet
Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
Is-Sur Silvio Parnis MP
 
   Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018
Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
Dott Deo Debattista MD, MMCFD, MP
 
   Segretarju Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali
Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima
Is-Sur Clint Camilleri BE&A(Hons), MP
 
   Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà
Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali
Is-Sur Chris Agius MP
 
   Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali
Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali
Is-Sur Roderick Galdes BPlan, MA(ISSS), MACP, MP
 
   Segretarju Parlamentari għal Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva
Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali
Is-Sur Anthony Agius Decelis BA, MGG, MP