Liġijiet u Regolamenti

Hawn taħt tista' ssib ġabra ta' l-Liġijiet ta' Malta, inkluż l-Att dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji, 1980 u leġiżlazzjoni sekondarja.


LIĠIJIET TA' MALTA 

   Leġiżlazzjoni


PUBLIKAZZJONIJIET LEGALI

   Atti
   Abbozzi ta' Liġi
   Avviżi Legali  
   Ordinamenti


Trattati


   Trattati ġenerali
  
Trattati tal-Kunsill tal-Ewropa​
   Tfittxija ta' Trattati