gov.mt

State-Aid-Monitoring-Board-

Parliamentary Secretariat For European Funds (OPM)|755946ed-ccff-460f-b444-b9c21fe31a07

Bord ta’ Sorveljanza fuq l-Għajnuna Mogħtija mill-Istat

​​

Chairperson
Mr Paul Zahra
Deputy Chairperson
Mr Mark Borg
Members
Mr Claude Sammut
Mr Godwin Micallef
Mr Mario Farrugia