gov.mt

Government-Spokespersons

[{"grpId":"9e0bfc97-3e9e-33f3-2c7f-0ae00415b94b","title":"UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU","subtitle":"SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ","order":1,"persons":[{"id":"e7451078-1969-c759-76d3-6ccf29d48821","title":"Mr Matthew Carbone","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/matthew.jpg","mobile":"99867361","email":"matthew.carbone@gov.mt","order":1,"designation":"Head of Government Communications"},{"id":"b1248b2c-6347-5344-aadd-8ca7e05a33c2","title":"Ms Melissa Vella Buhagiar","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/melissa_1.jpg","mobile":"99241407","email":"melissa.vella-buhagiar@gov.mt","order":2},{"id":"bc64c50f-c9de-0d54-f6ab-6b33e8bfd84a","title":"Ms Claire Azzopardi","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/Claire Azzop edit.jpg","mobile":"79202138","email":"claire.azzopardi.1@gov.mt","order":"3"}],"subpersons":[{"id":"ed1ddd90-ab59-8e93-7ee2-944888980af0","title":"Ms Maria Cutajar","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/PER_1141 em.jpg","mobile":"79999419","email":"maria.cutajar.3@gov.mt","order":1}]},{"grpId":"17d921a9-0b6d-96f5-0a06-8a79df495515","title":"UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA","subtitle":"","order":2,"persons":[{"id":"abc97357-0efe-bffa-2f4a-bddd8580c487","title":"Ms Roberta Fenech","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/roberta.jpg","mobile":"79701529","email":"roberta.b.fenech@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"47fb3de7-d5d1-daee-733d-30e100e32c3b","title":"​MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ","subtitle":"","order":3,"persons":[{"id":"797cc0be-088f-4fcc-ad8d-55355e866307","title":" Mr Joseph Borg","designation":"","image":"","mobile":"79538379","email":"joseph.borg.9@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"e089f49f-886f-e3c2-167f-ab5ba1a55c59","title":"MINISTERU GĦALL-ANZJANI U L-ANZJANITÀ​ ATTIVA","subtitle":"","order":4,"persons":[{"id":"a1ccb2bb-45c2-d388-2a31-48c560a9b7df","title":"Ms Charmaine Craus","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/charmaine craus sm.jpg","mobile":"79070809","email":"charmaine.craus@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"a4f2dc24-da5d-3dff-1f39-743c89d0f4ac","title":"​MINISTERU GĦALL-UGWALJANZA, IR-RIĊERKA U L-​INNOVAZZJONI","subtitle":"","order":5,"persons":[{"id":"a4a25849-7077-c171-0aef-8baa9724827e","title":"Ms Amanda Bonnici ","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/amanda bonnici.jpg","mobile":"79064822","email":"amanda.bonnici.1@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"9058f961-0cca-708d-1250-2bd040e5f9ed","title":"MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI","subtitle":"","order":"6","persons":[{"id":"f6cdda07-80d2-9194-7904-0e63b9da7b44","title":"Ms Roberta Apap","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/apap roberta sm.jpg","mobile":"99984355","email":"roberta.apap@gov.mt","order":"1"}],"subpersons":[]},{"grpId":"b1a9612e-50ec-0c5a-a896-2373921e097d","title":"​MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU","subtitle":"","order":"7","persons":[{"id":"6cbcac07-a042-4168-824a-e6597a089107","title":"Mr Jean Claude Gatt","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/OMAR9880a.jpg","mobile":"79925387","email":"jean-claude.a.gatt@gov.mt ","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"66828712-2bc2-6abd-c796-f2220b587d75","title":"​MINISTERU GĦAT-TRASPORT, L-INFRASTRUTTURA U L-PROĠETTI KAPITALI","subtitle":"","order":"8","persons":[{"id":"cc014b12-1851-32e8-d1c5-21c1438346a3","title":"Mr Jayden Borg","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/jayden borg sm.jpg","mobile":"99061294","email":"jayden.borg.1@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"90a68298-4c8d-a9a2-2ce6-9a9eac37da36","title":"MINISTERU GĦAS-SOLIDARJETÀ​ U L-ĠUSTIZZJA SOĊJALI, IL-FAMILJA U D-DRITTIJIET TAT-TFAL","subtitle":"","order":"9","persons":[{"id":"3d3a389a-b3fa-261a-6b10-a94333c9c2d2","title":"Ms Claudia Cuschieri","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/claudia.jpg","mobile":"99992475","email":"claudia.cuschieri@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"325fb3c4-7be0-221b-10c7-ccc1e602f6f8","title":"MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA U L-GOVERNANZA","subtitle":"","order":"10","persons":[{"id":"2bb8536a-a82c-1e12-1a50-33dbf6ff491f","title":"Ms Marzia Farrugia","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/PER_4364 em.jpg","mobile":"99603505","email":"marzia.farrugia.1@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"cbfbc546-7a04-0bec-a49e-b05f8b457cbc","title":" ​MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI","subtitle":"","order":"11","persons":[{"id":"03d86619-58d4-543d-7a4d-6bd9d718b5a9","title":"Ms Martina Grech","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/Martina Grech b.jpg","mobile":"99823467","email":"martina.grech.1@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"d8e26066-edf1-37fb-2bde-1dc407cd6b11","title":"​MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI","subtitle":"","order":"12","persons":[{"id":"dc5b79cd-28f7-b99c-164c-75671b0da69e","title":"Mr Christian Spiteri","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/PER_1163 em.jpg","mobile":"22478467 / 79221194","email":"christian.spiteri.1@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"b94ad938-8ae6-a4b7-ab04-40ea5af6bab2","title":"​MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI","subtitle":"","order":"13","persons":[{"id":"d70cf92e-6f28-9997-f9ef-c1cf1db2a9a3","title":"Mr Etienne St John","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/etienne.jpg","mobile":"79000388","email":"etienne.st-john@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"d3083899-0a51-9f04-22c8-94e828cf0337","title":"​MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA U L-INDUSTRIJA","subtitle":"","order":"14","persons":[{"id":"f7580bed-8e47-c8e5-9d54-20faf772395c","title":"Ms Dinah Lee Seguna","designation":"","image":"/en/Government/Government%20of%20Malta/PublishingImages/dinah%20lee%20seguna%20sm.jpg","mobile":"79322626","email":"dinah-lee.seguna@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"7388477e-eeb4-9bdb-52de-aa55eca514cd","title":"MINISTERU GĦALL-INKLUŻJONI U L-KWALITÀ TAL-ĦAJJA","subtitle":"SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-ISPORT, RIKREAZZJONI U L-GĦAQDIET​ VOLONTARJI","order":"15","persons":[{"id":"a3f4b9a0-5ce8-d6e0-cdff-998421a4c838","title":"Mr Melvin Farrugia","designation":"","image":"https://govcms.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Documents/melvin%20farrugia.jpg","mobile":"25903476/99445069","email":"melvin-charles.farrugia.1@gov.mt","order":2}],"subpersons":[{"id":"0bde31aa-6f10-620c-9a68-5a501170533d","title":" Mr Christian Cauchi","designation":"","image":"/en/Government/Government%20of%20Malta/PublishingImages/christian%20cauchi.jpg","mobile":"79373381","email":"christian.b.cauchi@gov.mt","order":1}]},{"grpId":"e62b9b57-82a0-0304-771c-93e98ce78c9d","title":"​MINISTERU GĦALL-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-IPPJANAR","subtitle":"SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-KOSTRUZZJONI","order":"16","persons":[{"id":"f5e0d4ce-580b-ae5f-9499-d8c72e7397cd","title":"Ms Tia Reljic","designation":"","image":"/en/Government/Government%20of%20Malta/PublishingImages/Tia%20Reljic.jpg","mobile":"99005637","email":"tia.reljic@gov.mt","order":1}],"subpersons":[{"id":"e1eeeb4c-599b-3782-8378-5c9fda231f6e","title":"Mr Kenneth Mizzi","designation":"","image":"/en/Government/Government%20of%20Malta/PublishingImages/Kenneth%20Mizzi1.jpg","mobile":"79911720","email":"kenneth.a.mizzi@gov.mt","order":1}]},{"grpId":"7ee51e64-5611-1b22-a0c7-d08f698d6ec2","title":"​MINISTERU GĦAL GĦAWDEX","subtitle":"","order":"17","persons":[{"id":"b28f2f1a-978e-a4b5-a33b-5de81a4b7f05","title":"Ms Leanne Bajada","designation":"","image":"/en/Government/Government%20of%20Malta/PublishingImages/CCOs%202020/Leanne%20Bajada.jpg","mobile":"79269881","email":"leanne.bajada@gov.mt","order":"1"}],"subpersons":[]},{"grpId":"d3e368a5-736e-5c0c-5257-06251f010151","title":"​MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIĠI","subtitle":"SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAĊ-ĊITTADINANZA U L-KOMUNITAJIET","order":18,"persons":[{"id":"c2f53277-9e66-8a58-a9bf-230a597651e8","title":"Ms Rebecca Buttigieg","designation":"","image":"/en/Government/Government%20of%20Malta/PublishingImages/CCOs%202020/Rebecca%20Buttigieg_photo%20resized.jpg","mobile":"79336622","email":"rebecca.buttigieg.1@gov.mt","order":1}],"subpersons":[{"id":"2ae1918a-1135-125f-3009-d69fe046c82e","title":"Mr Daniel Camilleri","designation":"","image":"/en/Government/Government%20of%20Malta/PublishingImages/CCOs%202020/Daniel%20Camilleri%201.jpg","mobile":"99260794","email":"daniel.d.camilleri@gov.mt","order":1}]},{"grpId":"66c10fac-bbae-1cfd-320b-3fdb3d4b1eca","title":"MINISTERU GĦAT-TURIŻMU U PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR​","subtitle":"SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR U L-INDAFA PUBBLIKA","order":19,"persons":[{"id":"ce80faa7-0e76-7574-9caf-dbe9e1b89702","title":"Mr Ayrton Mifsud","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/Ayrton Mifsud.jpg","mobile":"99407629","email":"ayrton.mifsud.1@gov.mt","order":1}],"subpersons":[{"id":"946a9f90-0b1e-ab99-dfe9-607adfcc656b","title":"Mr Gianluca Falzon","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/Gianluca Falzon.JPG","mobile":"79496810 /23346245 ","email":"gianluca.falzon.1@gov.mt ","order":1}]},{"grpId":"2a0a4627-5ea1-24d8-5f03-790a03f87003","title":"MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA, L-INTRAPRIŻA U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI","subtitle":"","order":20,"persons":[{"id":"ba55c942-0351-8eff-36f1-cb8ed0bf7af1","title":"Ms Miriam Dalli","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/JRW_7087a.jpg","mobile":"79296462","email":"miriam.dalli.2@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]},{"grpId":"c87b54e6-5127-df38-dd04-337e456b2a9f","title":"​MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL","subtitle":"","order":21,"persons":[{"id":"80ca11f2-5492-9304-f346-0f601be817da","title":"Mr Ellen Farrugia","designation":"","image":"/en/Government/Government of Malta/PublishingImages/CCOs 2020/PER_2031 em.jpg","mobile":"79304427","email":"ellen.farrugia@gov.mt","order":1}],"subpersons":[]}]

Kelliema għall-Gvern