Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

justice

No

Portfolio

​MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-UGWALJANZA U L-GOVERNANZA
Ministru: Dott Edward Zammit Lewis BA, LLD, MP


Qrati tal-Ġustizzja 

Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali 

Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat 

Nutar tal-Gvern 

Protezzjoni u Privatezza tad-Data
Libertà tal-Informazzjoni


SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-UGWALJANZA U R-RIFORMI
Segretarju Parlamentari: Is-Sa Rosianne Cutajar BA(Hon), PGCE, MP

Libertajiet Ċivili
Drittijiet ta’ Minoranzi 

​Riformi