No

Portafoll

​​​​​​​​​​​​​​​​MINISTERU GĦALL-AMBJENT, L-ENERĠIJA U R-RIĠENERAZZJONI TAL-PORT IL-KBIR
Ministru: Dott. Miriam Dalli, BA (Hons), MA (Eur), MBA (Exec), LLD, MP​​

Politika dwar Tibdil fil-Klima
Politika Ambjentali u għar-Riżorsi
Strateġija dwar l-Immaniġjar tal-Iskart
Proġetti Ambjentali
Żoni Marini Protetti
Natura 2000
Parks ta’ Natura
Tisbiħ Urban
Landscaping Urban
Afforestazzjoni
Żvilupp ta’ Sorsi ta’ Enerġija Alternattiva
Politika dwar l-Enerġija
Politika dwar l-Ilma
Servizzi tal-Enerġija u tal-Ilma
Żvilupp Sostenibbli
Parks, Ħarsien tal-Kampanja u Maniġjar tal-Widien
Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir​


Entitajiet taħt l-MEER​

ARMS Ltd
Circular Economy Malta
Enemalta plc
Enemed Co Ltd
Engineering Resources Ltd
Environment and Resources Authority 
Grand Harbour Regeneration Corporation​
International Engineering Services Ltd
Interconnect Malta Ltd
Malta Resources Authority
Mediterranean Offshore Bunkering Co Ltd
Petromal (Holdings) Company Ltd
Project Green Agency
Regulator for Energy and Water Services
The Energy and Water Agency
WasteServ (Malta) Ltd
Water Services Corporation
​Ambjent Malta Board
Climate Action Board
Climate Action Fund Board of Governors
Dwejra Steering Committee
ECO Contribution Appeals Board
ECO Contribution Approving Body
Guardian of Future Generations
Majjistral, Nature and History Park Management Board
Malta’s National Air Pollution Control Programme Technical Committee
Marsaskala Family Park Management Committee
National Botanical Garden Steering Committee 
National Scientific Advisory Council for the Environment
Park Nazzjonali tal-Inwadar Management Board
Strategic Environment Assessment Focal Point 
Sustainable Development Network