No

Portafoll

​​​​​​​​​​​​​​​​MINISTERU GĦALL-AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-INTRAPRIŻA
Ministru: Dott. Miriam Dalli, BA (Hons), MA (Eur), MBA (Exec), LLD, MP​

Politika dwar Tibdil fil-Klima
Politika Ambjentali u għar-Riżorsi
Strateġija dwar l-Immaniġjar tal-Iskart
Proġetti Ambjentali
Żoni Marini Protetti
Natura 2000
Parks ta' Natura
Tisbiħ Urban
Landscaping Urban
Afforestazzjoni
Żvilupp ta' Sorsi ta' Enerġija Alternattiva
Politika dwar l-Enerġija
Politika dwar l-Ilma
Servizzi tal-Enerġija u tal-Ilma
Skemi u Sapport għall-Intrapriżi
Żvilupp Sostenibbli
​Parks, Ħarsien tal-Kampanja u Maniġjar tal-Widien


Entitajiet taħt l-M​EEE​

​​​Malta Enterprise
Regulator for Energy and Water Services
Circular Economy Malta
Dwejra Steering Committee
ARMS Ltd
Business First Ltd
Enemed Co Ltd
Engineering Resources Ltd
Mediterranean Offshore Bunkering Co Ltd
International Engineering Services Ltd
Enemalta plc
Interconnect Malta Ltd
Petromal Co Ltd
WasteServ (Malta) Ltd.
The Energy and Water Agency
Ambjent Malta Board
Climate Action Board
ECO Contribution Approving Body
Bord tal-Appelli dwar l-Eko Kontribuzzjoni
Majjistral, Nature and History Park Management Board
Park Nazzjonali tal-Inwadar Management Board
Strategic Environment Assessment Focal Point
Sustainable Development Network
Family Business Office
Life Science Park
Parks Malta
Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma
Kordin Innovation Hub
Environmental Landscapes Consortium
Climate Action Fund Board of Governors
Guardian of Future Generations
Malta Embellishment and Landscaping Project
Cleaner Vehicles Commission
Geoparks Commission
Noise Control Commission
Fireworks Factory Complexes Technical Committee
Malta's National Air Pollution Control Programme Technical Committee
Marsaskala Family Park Management Committee
National Botanical Garden Streering Committee (NBGSC)
National Scientific Advisory Council for the Environment
Environment and Resources Authority
Malta Resources Authority
School Arbor Committee
Project Green Agency