No

Portafoll

​​​​​​​​​​​​​​​​MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL
Ministru: Is-Sur Clyde Caruana, BCom (Hons), MA (Econ), MP​

​Politika Ekonomika
Politika Fiskali
Uffiċċju tal-Budget
It-Teżor
Taxxi Interni
Tassazzjoni Indiretta
Dwana u Sisa
Kuntratti
Statistika
Relazzjonijiet mal-Bank Ċentrali ta' Malta
Servizzi Finanzjarji
Xogħol u Taħriġ
​Tiftix għaż-Żejt

Entitajiet taħt l-MFE

Financial Intelligence Analysis Unit Board of Governors
Malta Development Bank
Exemption in favour of Persons with Special Needs
Accountancy Board
Board of Management and Administration
Board of Special Commissioners (Duty on Documents and Transfers)
Deposit Guarantee Scheme - Management Board
Government Securities Board
Malta Development Bank - Supervisory Board
Grant Review Board
Malta Stock Exchange Institute Board
Bord ta’ Reviżjoni dwar il-Kuntratti Pubbliċi
Revenue Remissions Supervisory Board
Transfer of Residence Exemption Board
Controlled Companies Appeals Board
Commercial Sanctions Tribunal
Financial Services Tribunal
Fiscal Advisory Council
Kumitat Ġenerali tal-Kuntratti
Retail Price Index Advisory Committee (MSA)
Residual Balances Fund Committee
National Coordinating Committee on Combatting Money Laundering and Funding of Terrorism
Libyan Arab Maltese Holdings Company
Review Board for Registration Tax
Review Board for Exemptions/Reductions/Grants related to Motor Vehicles for Persons with Disability Scheme
Review Board for Registration Tax Exemption in Favour of Philanthropic Organisations
Airmalta
AirMalta Aviation Services
FinanceMalta
Jobs plus
Arbiter for Financial Services
Bank Ċentrali ta' Malta
Malta Financial Services Authority
Awtorità tal-Istatistika ta' Malta
Six West Malta Ltd
Malta Med Air
Malta Stock Exchange
Malita Investment Company Board
National Employment Authority
The Malta Foundation for the Wellbeing of Society
Selmun Palace Hotel Co Ltd Board