No

Portafoll

​​​​​​​​​​​​​​​​MINISTERU GĦALL-INKLUŻJONI, IL-VOLONTARJAT U D-DRITTIJIET TAL-KONSUMATUR
Ministru: Is-Sinjura Julia Farrugia Portelli, MP

Inklużjoni
Persuni b'Diżabilità
Kura għall-Persuni b'Diżabilità
Organizzazzjonijiet mhux Governattivi u l-Volontarjat
​Drittijiet tal-Konsumatur​​

Entitajiet ta​ħt l-MIVC​

​Aġenzija Sapport
Commission for the Rights of Persons with Disability
Office of the Commissioner for Voluntary Organisations
Autism Advisory Council
Commission for the Protection from Ionising and Non-Ionising Radiation
Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Kunsill għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Consumer Claims Tribunal
Guardianship Board
Independent Community Living Appeals Board
Independent Community Living Board
Malta Council for the Voluntary Sector
Maltese Sign Language Council
Bord Nazzjonali dwar l-Akkreditament
Engage Board