No

Portafoll

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​MINISTERU GĦALL-POLITIKA SOĊJALI U D-DRITTIJIET TAT-TFAL
Ministru: Dott. Michael Falzon, LLD, ACIB, MP

Politika Soċjali
Politika dwar il-Familja​
Politika dwar it-Tfal
Sigurtà Soċjali
Pensjonijiet
​Servizzi ta' Solidarjetà

Entitajiet taħt l-MSPC​

Social Assistance Board
Minors Care Review Board
Panel Multidixxiplinarju (Psycho-social Assessment board)
National Addiction Advisory Board
Panel of Assessors
Psychotherapy Profession Appeals Committee
Adoption Board
Foundation for Social Welfare Services
Office of the Commissioner for Children
Adoption Board - Board of Appeal
Committee for the Strengthening of the Family
Council of the Counselling Profession
Fostering Board
Fostering Board - Board of Appeal
Malta Psychology Profession Board
Medical Panel
Psychotherapy Profession Board
Social Innovative Projects Management Ltd
Social Work Profession Board
The Meeting Place Executive Committee
Umpires
Kumitat għal Welfare​