No

Portafoll

​​​​​​​​​​​​​​​​MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI U AFFORDABBLI
Ministru: Is-Sur Roderick Galdes, BPlan, MA(ISSS), MACP, MP

Akkomodazzjoni Soċjali
Akkomodazzjoni Affordabbli
Kera
Immaniġjar u Tisbiħ ta’ Proġetti tad-Djar​

Entitajiet​ taħt l-MSSA

Foundation for Affordable Housing
Housing Authority​
Housing Maintenance and Embellishment Co Ltd
Malita Investments plc
Social Projects Management Ltd​
Private Residential Leases – Adjudication Panel