No

Emerġenzi Mediċi


SERVIZZI TA' EMERĠENZA

Isserraħ rasek tkun taf li kemm l-isptar ta' Malta (Msida) u dak ta' Għawdex (Victoria) għandhom Dipartment tal-Emerġenza eċċellenti.

It-tnejn joffru s-servizzi tagħhom bla ħlas.

Jekk tista' u/jew għandek il-mezz biex tagħmel dan, tista' ssuq sad-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei fl-Imsida. Tista’ ssegwi d-direzzjonijiet stradali biex tkun tista’ ssib l-isptar faċilment.


AMBULANZA

Jekk tkun teħtieġ ambulanza, ċempel 112.

Dettalji tal-kuntatt ta' emerġenzi oħrajn:

Nirien/Ambulanza/Pulizija: 112

Sptar ta' Malta: Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei,
Msida: Tel: (00356) 2545 0000​

Sptar t'Għawdex, Tel: (00356) 2156 1600