Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

Se tiġi tgħix Malta Gwida għall-Persuni Barranin

No

Se tiġi tgħix Malta? Gwida għall-Persuni Barranin

 F’dawn l-aħħar għoxrin sena żdied sew in-numru ta’ persuni barranin li qed jixtru jew jikru proprjetà Malta.

Wara kollox, il-gżejjer Maltin għandhom ħafna x’joffru – klima tipikament Mediterranja, l-istorja tant rikka, il-kultura u l-varjetà ta’ postijiet ta’ divertiment, poplu li jaf jitkellem bl-Ingliż, livell ta’ għajxien baxx meta mqabbel ma’ postijiet Ewropej oħra, livell għoli ta’ servizzi tas-saħħa u tal-edukazzjoni, u għażla wiesgħa ta’ proprjetajiet għall-bejgħ jew għall-kiri.

Naturalment hemm proċess xi jsir. Li tikri huwa aktar faċli. Hawn ħafna aġenti f’Malta li jistgħu jiggwidawk f’din l-għażla. Jekk tixtieq tixtri jew tinvesti f’Malta, l-ewwel m’għandek tagħmel huwa li tagħżel il-lokalità jew iż-żona li tippreferi u tiddeċiedi x’tip ta’ dar tixtieq.

Ladarba tiddeċiedi, hemm numru ta’ permessi li għandek tapplika għalihom, u trid taħseb ukoll biex tagħmel kuntratt preliminari msejjaħ Konvenju għand nutar pubbliku. Mal-firma tal-Konvenju, isiru r-riċerki meħtieġa biex jiġi vverifikat is-sid tal-proprjetà. Meta tiffirma dan il-kuntratt preliminari, trid tħallas 1% mill-5% taxxa dovuta. Il-bqija jitħallsu meta jiġi ffirmat il-kuntratt finali. Tintalab ukoll tħallas depożitu li jkun ġie stabbilit bejnek u s-sid u li normalment ikun 10% tal-prezz finali tal-proprjetà.

Barra minn hekk, iċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea
 (inklużi ċ-ċittadini Maltin) li ma jkunux residenti f’Malta għal mill-inqas ħames snin ikollhom bżonn permess biex jixtru proprjetà immobbli għal skop ta’ residenza sekondarja.

Individwi li mhumiex ċittadini ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jkunu jeħtieġu permess għax-xiri ta’ proprjetà immobbli biex jakkwistaw proprjetà f’Malta.

Tista’ ssib iktar informazzjoni dwar kif tapplika għal permess biex tixtri proprjetà immobbli billi tikklikkja hawnhekk, u tista’ tniżżel formoli rilevanti oħra hawnhekk. ​​​​​ ​​​​​​​

The past couple of decades have seen an influx in the number of foreigners moving to Malta to purchase or rent property.


After all, the Islands have plenty to offer – a typically Mediterranean climate, great history, culture and entertainment options, an English-speaking population, relatively low costs of living when compared to other parts of the EU, high standards of healthcare and education, and a fantastic selection of properties to rent or buy.

Ofcourse there are various stages to go through. Renting is easier, and there are many good estate agents in Malta that will be able to guide you. If you are purchasing or investing, you will need to first establish the location where you want to buy, as well as the style of home.

Once that is sorted, there are numerous permits to be applied for, including sorting out the Promise of Sale agreement with a notary (known locally as a Konvenju), as well as carrying out the appropriate searches to verify legal titleOn signing this agreement you will be required to pay 1% provisional stamp duty as part payment of the full 5%. The balance of this is due on signing of the final deed. You will also need to pay an agreed deposit, which is generally 10% of the final price of the property.

Additionally, citizens of all European Union member states (including Maltese citizens), who have not resided in Malta for a minimum period of five years, require a permit to acquire immovable property as a secondary residence purpose.

Individuals who are not citizens of a European Member state may not acquire any immovable property unless they are granted an acquisition of immovable property permit. 

You can find further information and contacts on how to apply for a permit to buy immovable property here and can download other relevant forms here


APPLYING FOR A REGISTRATION CERTIFICATE/RESIDENCE PERMIT

Non-Maltese citizens who intend to reside legally in Malta for a period which is longer than three months are to apply with the Department of Citizenship and Expatriate Affairs for a residence permit. 

More information can be found on the Identity Malta website related to Citizenships & Expatriates​.
 
General Information

Front Offices
Applications for a Maltese residence permit of EU and non-EU citizens may be submitted at the respective sections from Monday to Friday between 7:30 – 12:30.

The Single-Permit Front Office receiving work/residence applications is open from Monday to Thursday between 7:30 and 12:30.

 
Collection Desk
Applicants are notified by post when their eResidence card is issued. They must collect their card personally upon presentation of the said letter and a valid travel/identification document. Non-EU citizens are expected to present the interim residence document as well.

 
EU citizens may also make an appointment with the department to collect their eResidence card upon the receiving of the said letter. 

 
The Collection Desk is open from Monday to Friday between 7:30 – 14:00.

 
Customer Care Department
Applicants may seek assistance and information on their applications from the Customer Care Department from Monday to Friday between 7:30 – 14:00.

 

 
Application Process

 
Applications, with all the forms and supporting documentation, must be submitted in person. The relevant list of supporting documentation is found on each form.

 
Previous residence documentation (with the exception of residence permit stickers affixed on passports) has to be returned to the Department upon the submission of an application for a renewed residence permit.

 
In cases where residence documentation has been lost or stolen, the applicant needs to present a valid Police report with the application for a new eResidence card.

 
The application form has to be submitted at the relevant sections at the:

 
Department of Citizenship and Expatriate Affairs
Evans Building, 
St Elmo’s Square, 
Valletta

One may wish to consult the Department’s website for more information about the application of residence permits.

Information Service for EU Nationals

EURES (European Employment Service) is a cooperation network between the EU 28 countries plus Switzerland, Iceland, Liechtenstein and Norway. The aim of EURES is to facilitate mobility across Europe and assist both jobseekers and employers in order to reach this goal. Therefore if you would like to move to Malta and want to find out more information about how to search for a job, job opportunities, living and working conditions in Malta and more, make EURES Malta your first contact point. You can send an email on eures.jobsplus@gov.mt. You can also visit their website for more information.

 ​