Ir-Regolamentazzjoni Ambjentali

 
Jeżistu numru ta’ Ministeri u aġenziji responsabbli għall-aspetti partikulari ta’ regolamentazzjoni ambjentali, jew li l-qasam ta’ politika tagħhom għandu mpatt important fuq l-ambjent, jew jiġi affetwat mill-ambjent. Il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima huwa responsabbli għall-politika dwar l-ambjent, l-iskart u t-tibdil fil-klima. Il-Ministeru huwa responsabbli wkoll għall-parks, għall-operatur tal-iskart, kif ukoll għall-aspetti ambjentali relatati mal-agrikoltura u s-sajd, u l-ħarsien tal-annimali. L-Awtorita għall-Ambjent u r-Riżorsi fi ħdan il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima hija l-awtorita kompetetni responsabbli għar-regolamentazzjoni ambjentali taħt l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent. Il-Ministeru għas-Saħħa huwa responsabbli għas-saħħa ambjentali, u d-Direttorat  għas-Saħħa Ambjentali jippromwovi u jħares is-saħħa pubblika mill-effetti ambjentali negattivi. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru huwa responsabbli għall-ippjanar tal-iżvilupp, l-enerġija u l-ilma. It-Taqsima dwar l-Energija Sostenibbli u l-Konservazzjoni ta’ l-Ilma fi ħdan l-Uffiċju tal-Prim Ministru huwa responsabbli għall-iżvilupp tal-politika għas-setturi tal-enerġija u l-ilma. Ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma huwa responsabli għall-enerġija u l-ilma. L-Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi għandha responsabbiltajiet regolatorji konnessi mat-t-tibdil fil-klima, l-ilma, u r-riżorsi minerali. L-Awtorita tal-Ippjanar fi ħdan l-Uffiċju tal-Prim Ministru, hija l-awtorità kompetenti responsabbli għall-ippjanar ta’ użu tal-art f'Malta taħt l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp.Il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura huwa responsabbli għar-regolamenti għall-bini u għat-trasport intern u estern, filwaqt li Transport Malta tirregola s-settur tat-trasport. Il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali huwa responsabbli għal wirt kulturali u restawr.
 
 
Agriculture – Environmental Aspects

Organisation: Ministry for Sustainable Developement, the Environment and Climate Change
Contact Details
Address
Agriculture Directorate,
Rural Development and Aquaculture Department,
Agricultural Research and Development Centre,
Għammieri
Marsa MRS 3303

Email: agriculture.msdec@gov.mt
 air Quality - Indoor
Organisation: Ministry for Health
 
Environmental Health Directorate

Contact Details

Address:
Environmental Health Directorate,
Continental Business Centre
Cutrico Buildings Level 1
Old Railway Road
Santa Venera SVR9018

Telephone: 2133 7333
Emailmhi@gov.mt
 

Air Quality - Indoor (Smoking)


Organisation: Superintendence of Public Health

Contact Details

Address
Office of the Superintendence of Public Health
St Luke's Hospital
OPD (Level 1), St. Luke's Square
Pieta' PTA 1010 
Telephone no.: 2595 3302/2595 3303 

Email: sph.meh-health@gov.mt
 
Air Quality - Outdoor
Postal Address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone no.: 2292 3500  

Biodiversity
Organisation:
Environment & Resources Authority
Postal Address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441


Telephone no.: 2292 3500  

Email: info@era.org.mt
 
 
building Regulations

Organisation: Ministry for Transport and Infrastructure

Building Regulation Office
Address:
Building Regulation Office,
1st Floor, Project House,
Francesco Buonamici Street,
Floriana FRN1700

Telephone no.: 2292 7608
 
Carnet de Chasse
 
 
 
Address:
Wild Birds Regulation Unit
122, Triq Misrah il-Barrieri,
St Venera
 
Telephone no.: 2292 6401/02/03
 
 
 
Address:
Malta Competition and Consumer Affairs Authority,
Mizzi House, National Road,
Blata l-Bajda
HMR 9010

Telephone no.: 23952000

CITES Office

OrganisationEnvironment and Resources Authority
 
Postal Address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441


Telephone no.: 2292 3500  
 
Climate Change
 
 
Contact Details

Address
Malta Resources Authority,
Millennia,  2nd Floor, Aldo Moro Road,
Marsa MRS 9065

Telephone: 21220720
 
 
EcoGozo

Organisation: Ministry for Gozo
 
Address:
Ministry for Gozo,
St Francis’ Square,
Victoria Gozo VCT 1335
Telephone: 22100100/21561482
 
Email: ecogozo@gov.mt  

Kids Page

Eco-label
 
 
Address:
Malta Competition and Consumer Affairs Authority,
Mizzi House, National Road,
Blata l-Bajda
HMR 9010

Telephone: 23952000
 
Email: certification@mccaa.org.mt
 
Eco-Management and Audit Scheme 
 
 
Address:
Malta Competition and Consumer Affairs Authority,
Mizzi House, National Road,
Blata l-Bajda HMR 9010
Telephone: 23952000
 

Emergency Response 
 
Organisation: Ministry for Home Affairs and National Security
 

Address:
Civil Protection Department,
Ta' Kandja, L/O Siggiewi
SGW 2610

Telephone: 23930000

Emergency:112


 
Energy
 
 
 
 
 
Address:
Regulator for Energy and Water Services
Millennia, 2nd Floor,
Aldo Moro Road
Marsa MRS 9065


Telephone: 22955000
 
 
Environmental Health

Organisation: Ministry for Health
 
 
Contact Details

Address:
Environmental Health Directorate 
Continental Business Centre,
Cutrico Buildings, Level 1,
Old Railway Road,
Santa Venera SVR 9018
 
Telephone no.: 2133 7333
 
 
 

Environment Impact Assessment (EIA)
 
 
Postal address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441


Telephone: 2292 3500  
 
 
Environment Policy
 

Address:
Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change
Casa Leoni 476
St Joseph High Road
Santa Venera SVR1012

Telephone: 23886110
 

Environmental Certification

Address:
Malta Competition and Consumer Affairs Authority,
Mizzi House, National Road
Blata l-Bajda HMR 9010
Telephone: 23952000

Email: certification@mccaa.org.mt


Environmental certification  - Eco-certification of tourism establishments
 

Address:
Malta Tourism Authority,
Auberge D'Italie, Merchants' Street, Valletta VLT 1171

Telephone
: 22915272/3

Email: john.magri@visitmalta.com  

Environmental Education
 

Address:
Centre for Environmental Education and Research,
Faculty of Education
Old Humanities Building
University of Malta
Msida MSD 2080

Telephone
: 23402331

Environmental Health

Organisation: Ministry for Energy and Health
 
Environmental Health Directorate 

Contact Details

 
Address:
Environmental Health Directorate,
Cutrico Building
Triq il-Ferrovija
Santa Venera

Telephone
: 21320413
 
Emailehpc.deh@gov.mt 

Environmental Permitting application forms

OrganisationEnvironment and Resouces Authority 
 

Postal address:
 
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone: 2292 3500  
 
 
Fisheries
 
Organisation: Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change
 
 

Address:
Department of Fisheries and Aquaculture
Ghammieri Government Farm
Triq l-Ingiered
Marsa MRS3303

Telephone: 2292 6888; Freephone 80072240; Mobile: 9967 4933
 
 
GMOs and Biosafety
 
 

Postal address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441


Telephone
: 2292 3500  
 
 
Heritage – Cultural Heritage Regulator
 
Address:
Superintendence of Cultural Heritage,
173, St Christopher Street, Valletta VLT 2000

Telephone
: 23950000/21230711/39/42 
Heritage – Management

Organisation: Heritage Malta
 
Address:
Heritage Malta,
Ex-Royal Naval Hospital,
Marina Street, 
Kalkara, KKR1524

Telephone
: 22954000

 
 
Heritage Planning

Organisation: Planning Authority
 

Postal address:
Planning Authority,
P.O. Box 200, Marsa MRS1000

Office address:
Planning Authority
Francis Ravelin, Floriana FRN1230 / Sir Luigi Camilleri Street, Victoria VCT 2700, Gozo

Telephone
: 2290 0000
 
Industry – Regulation and Permitting of Industrial Operators (including IPPC)
OrganisationEnvironment and Resources Authority 
 
Contact Details
 
Postal address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone: 2292 3500  
 
Emailinfo@era.org.mt 

Land Management
 
Organisation: Office of the Prime Minister
Government Property Division
 
Contact Details 

Address:
Government Property Department,
Auberge de Baviere,
St.Sebastian Street,
Valletta VLT 2000

Telephone: 22953238/39/40/42  

Email: customercare.gpd@gov.mt  

LAND USE/SPATIAL PLANNING - PLANNING AND rEGULATION OF LAND DEVELOPMENT
OrganisationPlanning Authority
Planning Directorate
 
Contact Details

Postal address:

Planning Authority,
P.O. Box 200, Marsa MRS1000


Office address:
Planning Authority,
Francis Ravelin, Floriana FRN1230
 /Sir Luigi Camilleri Street, Victoria VCT 2700, Gozo


Telephone: 22900000  

Email: customercare@pa.org.mt
Local environmental quality
Organisation: Ministry for Justice, Culture and Local Government
Address:
Department for Local Government,
26, Triq l-Arċisqof,
Valletta VLT 2000

Telephone: 2200 2300


Email: info.dlg@gov.mt 

Minerals
Address:
Malta Resources Authority,
Millennia, 2nd Floor,
Aldo Moro Road,
Marsa MRS 9065

Telephone: 21220720

Email: enquiry@mra.org.mt
Natura 2000

Organisation:  Environment and Resources Authority
Postal address:

Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441


Telephone: 22923500

Email: info@era.org.mt

Nature permitting
Postal address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone: 22923500

​Email: info@era.org.mt
 
Noise - Environmental
Contact Details

Postal address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone: 22903500

Email: info@era.org.mt
  
Noise - From Construction Sites

Organisation: Ministry for Transport and Infrastructure
Address:
Building Regulation Office,
1st Floor, Project House,
Francesco Buonamici Street,
Floriana FRN1700

Telephone: 2292 7608

Noise - Licensing of Trading and Entertainment 
Organisation: Ministry for the Economy, Investment and Small Business

Commerce Department

Contact Details
Address:
Commerce Department,
Lascaris Bastion,
Valletta, VLT 2000
Telephone: 21226688

Email: commerce@gov.mt 

Noise - Permitting of Certain Activities
Organisation: Malta Police Force
Address:
Malta Police Force,
Police General Headquarters,
Floriana

Telephone: 21224001


Noise -Transport 
Address:
Malta Transport Centre,
Marsa MRS 1917

Telephone: 21 222203

Email: info.tm@transport.gov.mt

Noise - at the Workplace
Address:
Occupational Health and Safety Authority,
17, Triq Edgar Ferro,
Pieta' PTA 1533

Telephone: 21247677 / 21247678
Email: ohsa@gov.mt
Noise -from products
Address:
Malta Competition and Consumer Affairs Authority,
Mizzi House, National Road,
Blata l-Bajda
HMR 9010

Telephone: 23952000
Parks Management
 
Organisation: Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change
 
Address:
Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change
Parks Department
Ta' Qali Park
Ta' Qali

Telephone
: 22928100
 
 
 
Radiation - Ambient Monitoring
 
 
 
Postal address:
Malta Environment & Planning Authority
P.O. Box 200,
Marsa MRS1000

Office address:

Malta Environment & Planning Authority,
Hexagon House,
Marsa

Telephone
: 22907213/22900000
 
 
Radiation - Coordination

Organisation: Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties

Radiation Protection Board

Contact Details

Address
Radiation Protection Board,
Occupational Health and Safety Authority Building,
17, Triq Edgar Ferro,
Pieta' PTA 1533

Telephone: 21247677
 
Radiation - From Communications Equipment
 
 
Address:
Malta Communications Authority,
Valletta Waterfront, Pinto Wharf,
Floriana, FRN1913

Telephone: 21336840

Email: info@mca.org.mt
 
Radiation - Indoor

Organisation: Ministry for Health

Environmental Health Directorate

Contact Details
  
Address:
Environmental Health Directorate 
Continental Business Centre,
Cutrico Buildings, Level 1,
Old Railway Road,
Santa Venera SVR 9018


Telephone
: 2133 7333

Email: mhi@gov.mt
 
Research - Policy, Promotion and Funding
 
 
Contact Details

Address:
Malta Council for Science and Technology,
Villa Bighi,
Kalkara KKR1320

Telephone
:
2166 0340/2360 2115
 
Restoration
 
Organisation: Ministry for Justice, Culture and Local Government
 
 

Address:
Restoration Directorate,
Ospizio,
Triq Joseph J. Mangion,
Floriana

Telephone: 2223 6590 

Soil and Desertification
Contact Details

Postal address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone: 2292 3500  

Emailinfo@era.org.mt  


Statistics -Environment 
 
National Statistics Office,
Lascaris, Valletta VLT 2000

Telephone
: 25997333
 
Email: nso@gov.mt
 

Tourism – Promotion, Product Development and Management
 
Organisation:  Malta Tourism Authority
 
 
Address:
Malta Tourism Authority,
Auberge D'Italie,
Merchants' Street,
Valletta VLT 1171

Telephone
: 22915000
 

Tourism

Organisation: Ministry for Tourism

EU Affairs and Policy Development
 
 
Address:
Ministry for Tourism
EU Affairs and Policy Development
233, Republic Street
Valletta  VLT 1116

Telephone: 2291 5058/2291 5900
 

 
Transport - Regulation
 
Organisation: Transport Malta 
 

Address:
Malta Transport Centre,
Marsa MRS 1917

Telephone: 21222203

Email: info.tm@transport.gov.mt
 
Urban Waste Water Treatment
 
 
 
Postal address:
 
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441


Telephone: 2292 3500  

Email: info@era.org.mt
Waste – Household Collection and Street Cleaning
 
Organisation: Ministry for Justice, Culture and Local Government
 
 
 
Address:
Department for Local Government,
26 Triq l-Arċisqof,
Valletta VLT 1443

Telephone: 22002300
 
Waste – Policy and Regulation 
 
Organisation: Environment and Resources Authority

Postal address:
 
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone: 2292 3500  

Email: info@era.org.mt
 
WATER – Bathing Water Quality 
 
Organisation: Ministry for Health

Contact Details
Environmental Health Directorate

Address:
Environmental Health Directorate 
Continental Business Centre,
Cutrico Buildings, Level 1,
Old Railway Road,
Santa Venera SVR 9018

Telephone: 2133 7333
 
Email: mhi@gov.mt
 
Waste – Coastal Water Quality 
 
Organisation: Environment and Resources Authority
 
Postal address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone: 22923500

Email: info@era.org.mt


Water – GroundWater Quality 
 
Organisation: Malta Resources Authority
 
Contact Details

Address:
Malta Resources Authority
Millennia,  2nd Floor,
Aldo Moro Road,
Marsa MRS 9065

Telephone: 2122 0720
 
 
Water – Inland surface water quality
 
Postal Address:
Environment and Resources Authority 
Hexagon House,  
Spencer Hill
Marsa MRS 1441

Telephone
: 2292 3500  

Email: info@era.org.mt