Applikazzjoni-għall-Għajnuna

L-għan ewlieni tal-applikazzjoni hu biex jinġabru d-dettalji kollha tal-applikant, inkluż dettalji tal-membri oħra tal-familja li jgħixu fl-istess dar, fejn japplika.  L-applikazzjoni għandha tindika dak li wieħed ikollu bżonn, bħal ‘white goods’, ‘vouchers’ għal xi xirjiet, servizzi terapewtiċi, għajnuniet mediċi, interventi u għajnuna għas-safar f’każ ta` mard.
<br /><br />
Wara li l-applikazzjoni tkun mimlija, u wara li jiġu mehmuża d-dokumenti kollha meħtieġa, bħal FS3/P3, dikjarazzjonijiet tal-bank/banek, rapporti mediċi, fejn ikun meħtieġ, l-applikazzjoni tmur għand il-‘Working Commitee’ tal-MCCF.


Arrow

Important Notice


Jista jkun hemm ċerti każijiet li jirrikjedu ‘social assessment’. Dan ikun preżentat mill-ħaddiema soċjali tal-MCCF jew anke ta` entitajiet oħra li jkunu qed jaħdmu mal-persuna li f’isimha tkun qeda ssir l-applikazzjoni. Kuntatt 
The Malta Community Chest Fund
Il-Palazz
Il-Belt Valletta

MCCF - Għawdex
Level 3, The Brokerage
Triq Santa Marta
Ir-Rabat
Għawdex

 
 Telefown
Uffiċini l-Belt Valletta:
(+356) 2124 0568
(+356) 2123 1392

Uffiċini r-Rabat Għawdex:
(+356) 2155 3807

Imejl
Websajt
www.mccf.org.mt


Contact,

Telephone
 

Email

Website