Applikazzjoni biex tirreġistra għal Numru tas-Sigurtà Soċjali

<p align="justify">Persuni li huma fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija permanenti se jiġu rreġistrati awtomatikament taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). ladarba dawn jilħqu l-età ta’ 16-il sena.&#160; Persuni li m’humiex fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija permanenti u li għandhom l-età ta’ bejn 16-il sena u l-età tal-pensjoni iridu japplikaw għal numru tas-sigurtà soċjali.&#160; Dan in-numru jinħareġ darba biss u huwa validu matul il-ħajja kollha tal-applikant.</p>
<p>
<b>
<a href="https://socialsecurity.gov.mt/en/Documents/Numru%20ta%20Registrazzjoni%20tas%20Sigurta%20Socjali.pdf">Għafas hawn għal aktar informazzjoni</a>
</p>
</b>


Arrow

Important Notice