Benefiċċju ta' Korriment

<p align=justify>Persuna li tkorri f’inċident waqt ix-xogħol, sew jekk impjegata kif ukoll jekk taħdem għal rasha, jew li tiżviluppa xi marda, jista’ jkollha dritt għal benefiċċju minn korriment/marda industrijali.​</p>
<p>
<b>
<a href="https://socialsecurity.gov.mt/en/Documents/Benefits%20and%20Assistance%20MT/Benefi%C4%8B%C4%8Bju%20ta%20korriment.pdf">Għafas hawn għal aktar informazzjoni</a>
</b>
</p>


Arrow

Important Notice


  Kuntatt 
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38 Triq l-Ordinanza
Valletta VLT 1021

Telefown
Freephone 153

 ImejlContact,

Telephone
 

Email

Website