NL-0021-2023

Konsultazzjoni publika dwar ir-Rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali (VIA) għal-PA 04448/22.


Magħluqa

​Ministry:

Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża

​Entity:

EIA Malta

​Published:

21/05/2023

​Running Till:

20/06/2023

​Last Updated:

27/01/2024
 
Referenza tal-ERA:EA/00018/21
Referenza tal-PA:PA/04448/22
Lokazzjoni/ Sit:                         Stazzjon Terminali tal-Magħtab, Minn Naxxar sal-linja medjana bejn Malta u l-Italja, Il-Magħtab, Naxxar
Titlu tal-ProġettBini tat-tieni konnessjoni tal-kejbil tal-Proġett tal-‘inter-connector’. Il-proposta tinkludi trinek, tqegħid, ‘cable jointing’ u installazzjoni bejn l-Istazzjon Terminali tal-Enemalta132kV fil-Magħtab u l-approċċ qrib ix-xatt, bini ta’ ‘joint bays’ taħt l-art, tranżizzjoni mingħajr trinek minn taħt il-baħar għal taħt l-art u t-tqegħid u l-protezzjoni tal-kejbil sottomarin sal-linja medjana bejn il-Magħtab, in-Naxxar Malta u Ragusa, Sqallija.

Titlu: Konsultazzjoni publika dwar ir-Rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali (VIA) għal-PA 04448/22.

 B’dan qed jiġi avżat illi l-ERA rċeviet Rapport dwar il-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali (VIA) skont ir-Regolamenti dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (L.S. 549.46). Informazzjoni relatata fuq din il-proposta kif ukoll dwar ir-Rapport tal-VIA tista tinkiseb mill-website tal-Awtorità ta’ l-Ambjent u Riżorsi (ERA):  https://era.org.mt/era-project/ea_00018_21/

Il-pubbliku huwa mistieden jissottometti kummenti bil-miktub dwar id-dokumentazzjoni msemmija, sa mhux aktar tard mil-20 ta’ Ġunju 2023.

Ir-risposta tiegħek tkun apprezzat.

Disclaimer: 
L-Awtorità hija impenjata li tipproteġi d-data personali u l-privatezza tal-pubbliku. Għaldaqstant qed tkun infurmat li meta tagħmel sottomissjonijiet, id-data personali tiegħek ma tiġix żvelata jew ippubblikata sakemm fi żmien tnax (12) -il siegħa ma tagħtix l-kunsens tiegħek lill-Awtorità biex tiżvela d-data personali.  B'dana illi f’ċertu każijiet l-Awtorità tista', fejn hu meħtieġ, tiżvela d-data personali tiegħek biex tikkonforma mal-liġijiet applikabbli.

Feedback