NL-0013-2024

IP 0002/21/V3 - Applikazjoni għal varjazzjoni tal-permess IPPC (Ref.: IP0002/21) dwar impjant ta' Delimara Power Station fir-rigward tal-operat ta' Impjant ta' Emergenza Temporanju sottomessa minn Enemalta plc. u United Equipment Co. Ltd (UNEC).


Magħluq għal Konsultazzjoni Pubblika

​Ministry:

Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port Il-Kbir

​Entity:

IPPC

​Published:

09/05/2024

​Running Till:

23/05/2024

​Last Updated:

24/05/2024
Informazzjoni mgħarbuta mal-applikazzjoni ghal varjazzjoni tal-peremess tal-IPPC (IP 0002/21) dwar impjant ta' Delimara Power station fir-rigward tal-operat ta' Impjant ta' Emergenza Temporanju sottomessa minn Enemalta plc. u United Equipment Co. Ltd. (UNEC). 

Skond ir-Regolamenti dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis tal-Emissjonijiet Industrijali, (L.S. 549.77), l-Awtorita` tal-Ambjent u r-Riżorsi qiegħda tikkonsulta l-pubbiku ġenerali biex jissottometti kull oġġezzjoni jew rappreżentazzjoni fuq l-applikazzjoni tal-IPPC msemmija hawn fuq.

Kull oġġezzjoni, rappreżentazzjoni jew kumment ta’ din ix-xorta se tkun qed tiddaħħal f’reġistru li se jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit elettroniku tal-Awtorita`, flimkien mad-dettalji tal-oġġezzjonant sakemm dan ma jitlobx bil-miktub li ma jkunx ippublikat. Jekk ikun hemm talba ta’ dan it-tip, ir-reġistru jkun fih biss l-oġġezzjoni, rappreżentazzjoni jew kumment li sar.
 
Dokumentazzjoni tinsab:
https://era.org.mt/consultations-on-ippc-applications/

Feedback