Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

Road-closures-in-Malta-and-Gozo

No

Road closures in Malta and Gozo

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 61

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Paola

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 5th July, 2020, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m., through Misraħ Sant'Andrija, Triq il-Karmnu, Triq ir-Rixtellu, Triq Mons G.Debono, Triq San Pawl, Misraħ il-Knisja, Triq San Ġużepp, Triq San Ġorġ and Triq SantʼAndrija.

 

Ħamrun

 

On Sunday, 5th July, 2020, from 4.30 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Manwel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Indri Cilia, Triq il-Ferrovija, Triq Maitland, Triq id-Duluri, Triq Dun Edgar Vella, Triq Vitale, Triq Pawlu Burlò to Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Fatati, Pjazza Kapillan Muscat and Triq il-Kapillan Mifsud till church.

 

Ħaż-Żabbar

 

On Sunday, 5th July, 2020, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq is-Santwarju ex bus terminus.

 

Gżira

 

On Saturday, 11th July, 2020, from 9.00 a.m. onwards, through Triq Manoel De Vilhena.

 

On Sunday, 12th July, 2020, from 4.00 p.m. onwards, through Triq Manoel de Vilhena, Triq Karlu Manchè, Triq Stuart, Triq ir-Rebħa, Triq Ponsomby, Triq Sir Cameron, Triq William Reid and Triq ix-Xatt il-Gżira.

 

The Commissioner of Police also notifies that on Saturday, 11th July, 2020,  from 9.00 a.m. onwards, Triq Manoel De Vilhena will be closed for vehicular traffic.

 

On Sunday, 12th July, 2020, from 7.00 p.m. onwards,  Triq Manoel de Vilhena, Triq Karlu Manchè, Triq Stuart, Triq ir-Rebħa, Triq Ponsomby, Triq Sir Cameron, Triq William Reid, Triq ix-Xatt il-Gżira and the carriageway leading from Gżira to Tas-Sliema will be closed for traffic.

 

On Sunday, 12th July, 2020, from 7.00 p.m. onwards,  incoming traffic from Ta' Xbiex and from Msida direction towards Triq ix-Xatt, Gżira, direction towards Tas-Sliema will be diverted to Triq il-Gżira, Gżira.

 

Mġarr

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 1st August, 2020, from 4.30 p.m. till 8.30 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq il-Kurat Chetcuti and Triq il-Kbira.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 2nd August, 2020, from 4.30 p.m. till 8.30 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq il-Kurat Chetcuti and Triq il-Kbira.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 7th August, 2020, from 4.30 p.m. till 8.30 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq il-Kurat Chetcuti and Triq il-Kbira.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 8th August, 2020, from 4.30 p.m. till 8.30 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq Kurat Chetcuti and Triq il-Kbira.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 9th August, 2020, from 4.30 p.m. till 8.30 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq il-Kurat Chetcuti and Triq il-Kbira.

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 23rd August, 2020, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq il-Kurat Chetcuti , Triq Vitale, Triq San Pawl and Triq Sir Harry Luke.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

3rd July, 2020

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 62

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Ħal Għaxaq

 

On Saturday, 4th July, 2020, from 6.30 p.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Marija, Triq Santu Rokku and the square.

 

Ħal Kirkop

 

On Friday, 10th July, 2020, from 5.00 p.m. onwards, through Misraħ San Leonardu.

 

Vittoriosa

 

On Sunday, 30th August, 2020,  at 7.15 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira, Misraħ ir-Rebħa, Triq San Filippu, Triq P. Indri Vella OP, Triq Santa Skolasitka, Triq Hilda Tabone, Triq il-Kwartier, Triq Paċifiku Scicluna, Triq l-Arċisqof Mikiel Gonzi, Triq it-Torri ta' San Ġwann and back to church.

 

On Sunday, 4th October, 2020, at 7.00 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira, Misraħ ir-Rebħa, Triq San Filippu, Triq P. Indri Vella OP, Triq Santa Skolasitka, Triq Hilda Tabone, Triq il-Kwartier, Triq Paċifiku Scicluna, Triq l-Arċisqof Mikiel Gonzi, Triq it-Torri ta' San Ġwann and back to church.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

3rd July, 2020

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 63

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Fleur-De-Lys

 

On Sunday, 5th July, 2020, from 7.30 p.m. till 9.30 p.m. through Triq Fleur-De-Lys, Triq Sant'Antnin, Triq A. Cuschieri, Triq Borg and Trejqa Fleur-De-Lys.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

3rd July, 2020

 

​ 


 

POLICE NOTICE

 

No. 60

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Mqabba

 

On Friday, 3rd July, 2020 from 6.00 p.m. till midnight (in front of St Mary Band Club) through Pjazza tal-Knisja.

 

Għarb

 

On Sunday, 5th July, 2020 between 6.00 p.m. and 9.00 p.m. through Triq il-Knisja, Pjazza Żjara tal-Madonna, Triq Frenċ tal-Għarb, Triq l-Isqof Molina and Triq it-Trux.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

30th June, 2020

 

​ 


POLICE NOTICE

No. 59

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Cospicua

On Wednesday, 1st July, 2020, and Thursday, 2nd July, 2020 from noon onwards no parking at Triq Dom Mintoff, Triq il-Pelligrinaġġ, Triq il-Gendus and Triq ir-Regatta.


Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

30th June, 2020​

 

 

POLICE NOTICE

No. 58

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żejtun

On Friday, 26th June, 2020 from 5.30 p.m. onwards through Misraħ Repubblika and Triq San Girgor.

On Saturday, 27th June, 2020, from 5.30 p.m. onwards, through Misraħ Gregorio Bonnici and Triq il-Qadi.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

26th June, 2020

 POLICE NOTICE

No. 57

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Cospicua

On Friday, 26th June, 2020, from 2.00 p.m. onwards, through Triq il-Gendus.

Closure for route buses in the abovementioned roads, dates and times. 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

23rd June, 2020POLICE NOTICE

 

No. 56

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Żejtun

 

On Friday, 19th June, 2020, from 7.15 p.m. till 8.15 p.m., through Triq San Girgor, Triq Santa Marija, Triq Luqa Briffa and Triq Mater Bon Consigli.

 

Birżebbuġa

 

On Friday, 19th June, 2020, from 7.00 p.m. till 8.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq il-Brolli, Triq Sant'Anġlu u Triq il-Kurat Fenech.

 

Ħamrun

 

On Sunday, 21st June, 2020 from 4.45 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Barbara, Triq Atocia, Triq Ħal Qormi, Triq Cordina Perez and Triq San Gejtanu.

 

Ħal Safi

 

On Sunday, 21st June, 2020 from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Misraħ San Ġużepp and Triq Santa Marija.

 

Marsaxlokk

 

On Monday, 22nd June, 2020 from 4.00 p.m. onwards through Xatt is-Sajjieda.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

19th June, 2020

 

 

 

​ 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 54

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

 Żejtun

 

On Wednesday, 17th June, 2020, from 3.00 p.m. onwards, through Misraħ Gregorio Bonici and Triq Mater Bon Kunsill.

 

Mellieħa

 

On Friday, 19th June, 2020, from 3.00 p.m. onwards, through Triq San Pawl, Ġnien Ingraw, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Triq il-Parroċċa and Misraħ il-Parroċċa.

 

Żurrieq

 

On Friday, 19th June, 2020, from 1.00 p.m. till 10.00 p.m., through Misraħ Mattia Preti.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

16th June, 2020

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 55

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Mosta

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 17th June, 2020, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Rotunda (parking area).

 

St Julianʼs

 

On Thursday, 18th June, 2020, from 8.00 a.m. till midnight, Xatt is-Sajjieda (Spinola Bay) will be classified as a tow zone.

 

 

Ħamrun

 

On Sunday, 21st June, 2020, from 4.45 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Barbara, Triq Atocia, Triq Ħal Qormi and Triq Cordina Perez.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

16th June, 2020

 

​ 


POLICE NOTICE

No. 52

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Gudja

On Saturday, 13th June, 2020, from 7.15 p.m. till 8.30 p.m. through Triq iż-Żebbuġa,Triq San Pawl, Triq Ħal Resqun, Triq De Warsbergh, Triq Bir Miftuħ, Triq Santa Marija, Triq il-Kappillan, Triq William Baker, Triq Gagliardi and Triq V. Dimech.

Żejtun

On Sunday, 14th June, 2020, from 6.30 p.m. till 7.30 p.m. through Triq Santa Katerina, Triq l-Ispirtu s-Santu, Triq Mater Bon Consigli and Misraħ Gregorio Bonici. 

Ħal Kirkop

On Sunday, 14th June, 2020, from 6.30 p.m. till 9.00 p.m. through Misraħ San Leonardu, Triq Santu Rokku, Triq San Benedittu, Misraħ Ħal Kirkop and Triq il-Parroċċa.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

12th June, 2020
POLICE NOTICE

No. 53

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (Transit or Parking) is prohibited on Friday, 19th June, 2020, from 7.00 p.m. till 10.00 p.m. through Pjazza Rotunda, Triq il-Kurat Calleja, Triq Xorxa, Triq Ġużeppi Callus, Triq Santa Marija, Triq Anġlu Gatt, Triq Ġlormu Cassar, Triq Ponsomby, Pjazza Dun Anġ Camilleri, Triq l-Oratorju and Triq il-Bażilika.

Ħamrun

On Saturday, 20th June, 2020, from 4.00 p.m., till Monday, 22nd June, 2020, till 8.00 a.m., through Triq Mile End (from corner with Triq Schembri till Labour Party Head Quarters).

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

12th June, 2020 

POLICE NOTICE

 

No. 51

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Valletta

 

Between Friday, 5th June, 2020, and Saturday, 6th June, 2020, from noon till 1.00 p.m. through Triq l-Arċisqof between Triq ir-Repubblika and Triq l-Ifran. 

 

On Saturday, 6th June, 2020, from 5.00 a.m. till 1.00 p.m. through Triq ir-Repubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San Duminku.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

29th May, 2020

​ 


POLICE NOTICE​

No. 50

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żurrieq

On Sunday, 21st June, 2020, from 5.30 a.m. till 4.30 p.m. through Triq Pietru Pawl Saydon.

Żejtun

On Monday, 29th June, 2020, from 6.00 a.m. till 2.30 p.m. through Misraħ Gregorio Bonnici.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

22nd May, 2020​ 


POLICE NOTICE

No. 49

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Safi

On Sunday, 24th May, 2020, from 5.00 a.m. till 3.30 p.m., through Triq Santa Marija (besides Saint Paul’s Band Club, 8-10 parking spaces).

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

21st April, 2020POLICE NOTICE

No. 46

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żejtun

On Wednesday, 15th April, 2020, from 11.00 a.m. till noon, through Triq Sant' Anġlu, Triq Santa Katarina, Misraħ ir-Repubblika and Triq San Girgor.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

13th April, 2020


POLICE NOTICE

 
No. 47

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 
Żurrieq

 
On Sunday, 3rd May, 2020, from 3.00 p.m. till 9.30 p.m. through Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

 
On Wednesday, 27th May, 2020, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m. through Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika. 

 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 
24th March, 2020 

 

POLICE NOTICE

 

No. 46

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Cospicua

 

On Tuesday, 31st March, 2020, from 5.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza Gavino Gulia, Triq Dom Mintoff, Pjazza Paolino Vassallo and Triq Santa Tereża.

 

Vittoriosa

 

On Tuesday, 31st March, 2020, from 5.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq San Lawrenz and Xatt ir-Risq.

 

Closure for route buses in the above mentioned roads, dates and times.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

23rd March, 2020POLICE NOTICE

​ 

No. 45

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Ħal Balzan

On Sunday, 5th April, 2020, from 9.00 a.m. till 9.30 a.m., through Triq Idmejda, Triq Sisner and Triq il-Kbira.

On Tuesday, 7th April, 2020, from 7.15 p.m. till 8.15 p.m., through Triq Wied Ħal Balzan, Triq it-Tabib Zammit, Triq il-Providenza, Triq San Rokku, Triq it-Tliet Knejjes and Pjazza Bertu Fenech.

On Sunday, 12th April, 2020, from 8.30 a.m. till 9.25 a.m., through Triq it-Tliet Knejjes u Pjazza Bertu Fenech

On Thursday, 30th April, 2020, from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Vjal De Paule (in front of Corinthia Hotel main entrance).

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

17th March, 2020

 

 


 

POLICE NOTICE

 
No. 44

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 
Ħal Qormi 

 
On Thursday, 2nd April, 2020, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Marju Pace, Triq Marcel Attard Vagnolo, Triq Dun Ġorġ Fenech, Triq Ġorġ Zammit, Triq Karmenu Camilleri, Triq Pietru Felice and Triq Anġlu Borg.

 
Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 
16th March, 2020 

POLICE NOTICE

 

No. 43

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Munxar

 

On, Friday, 20th March, 2020 from 5.30 p.m. till 8.30 p.m. through Pjazza tal-Knisja, Triq Kolaċi, Triq l-10 ta' Frar, Triq il-Prof. G. Aquilina, Triq il-Marziena and Triq il-Madonna tal-Karmnu.

 

On Friday, 27th March, 2020 from 5.30 p.m. till 9.00 p.m. through Pjazza tal-Knisja, Triq Damasku, Triq l-Andrijiet, Triq Ta' Rinota and Triq Dun Spir Gauci.

On Friday, 3rd April, 2020 from 4.30 p.m. till 11.00 p.m. through Pjazza tal-Knisja, Triq Kolaċi, Triq il-Munxar, Sqaq Dun M'Anġ Spiteri, Triq l-Isqawi, Triq l-10 ta' Frar and Triq il-Madonna tal-Karmnu.

 

On Sunday, 5th April, 2020 from 7.30 a.m. till 11.00 a.m. through Triq Santa Dminka, Triq Ġużè Aquilina, Triq il-Madonna tal-Karmnu and Pjazza tal-Knisja.

 

On Wednesday, 8th April, 2020 from 5.30 p.m. till 11.00 p.m. through Pjazza tal-Knisja, Triq San Pawl, Triq it-12 ta' Diċembru 1957, Triq Żgħawri, Triq Dun Spir Gauci, Triq Ta' Rinota and Triq Tarsu.

 

Għajnsielem

 

On Friday, 3rd April, 2020 from 5.00 p.m. till 9.00 p.m. through Pjazza Madonna ta' Loretu, Triq Chambrai, Triq Dun Ġużepp Galea Rapa, Triq il-Mogħdija and Triq Għajnsielem.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

12th March, 2020

​ 


 


 

POLICE NOTICE

 

No. 42

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Victoria

On Friday, 3rd April, ​2020, from 4.00 p.m. till midnight, through Pjazza Indipendenza.

On Friday, 3rd April, 2020, from 6.30 p.m. till midnight, through Pjazza Indipendenza, Triq ir-Repubblika, Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġorġ, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq Vajringa, Pjazza San Franġisk and Triq Palma.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

10th March, 2020

 


 

POLICE NOTICE

 
No. 40

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 
Qala

 
On Friday, 13th March, 2020, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Mitħna, Triq Simar, Triq il-Qala, Triq San Ġużepp and Pjazza San Ġużepp.

 
On Wednesday, 18th March, 2020, from 4.30 p.m. till 7.00 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq ir-Rebħa, Triq l-Independenza, Triq Strickland and Triq San Ġużepp.

 
On Sunday, 19th April, 2020,  from 4.30 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq in-Nadur, Triq il-Qala, Pjazza Repubblika, Triq Grunju, Triq it-Tempju, Triq l-Isqof Buttigieg, Pjazza Isqof Buttigieg and Triq it-28 ta’April 1688.

 
Fontana 

 
On Sunday, 22nd March, 2020, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka, Triq il-Kappillan G. Hili and Triq il-Għajn.

 
On Friday, 3rd April, 2020, from 6.30 p.m. till 9.00 p.m., through Trejqet Grezzja Grima, Triq il-Qalb ta’ Ġesù and Triq il-Għajn.
On Monday, 6th April, 2020, from 6.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq San Martin, Triq Santa Dminka and Triq l-Isptar San Ġiljan.

 
On Sunday, 12th April, 2020, from 10.30 a.m. till 12.30 p.m., through Triq tal-Mulejja and Triq il-Għajn.

 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 
10th March, 2020

 

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 41

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 
Mġarr

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 3rd April, 2020, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq il-Kurat Chetcuti, Triq il-Kbira, Triq Dun Edgar, Triq San Pawl, Triq Santa Marija and Triq Fisher.

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Saturday, 4th April, 2020, from 5.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq l-Oratorju, Triq San Pawl, Triq Sir Harry Luke and Misraħ il-Ġublew.

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 5th April, 2020, from 7.30 a.m. till 10.00 a.m., through Misraħ il-Ġublew and Triq Dun Edgar.

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Tuesday, 7th April, 2020, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m., through Misraħ il-Ġublew, Triq il-Kbira, Triq Dun Edgar, Triq San Pawl, Triq il-Konkorsi Teatrali and Triq Fisher.

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 12th April, 2020, from 8.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq l-Oratorju, Triq San Pawl, Triq Sir Harry Luke and Misraħ il-Ġublew.

 
Mosta 

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 3rd April, 2020, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq San Ġwann, Triq Grognet, Triq it-Torri, Triq Xorxa, Triq Callus, Triq Santa Marija, Triq Gafà, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Triq il-Bażilika.

 

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 5th April, 2020, from 8.00 a.m. till noon, through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq SantʼAnna, Triq Sant’ Anton Abbati, Triq il-Ħtajriet and Triq il-Bażilika.

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Friday, 10th April, 2020, from 10.00 a.m. till 11.59 p.m.  through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq il-Ġnejna, Triq Brittania, Pjazza Brittanja, Triq il-Mitħna l-Qadima, Triq it-Torri, Triq Stivala and Triq il-Bażilika.

 
All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 12th April, 2020, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kostituzzjoni, Triq Nicolò Isouard, Triq l-Isperanza, Triq il-Kbira, Triq it-Trejqa, Triq San Anard, Triq San Ġwann, Triq Grognet, Triq it-Torri, Triq Cassar, Triq Callus, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Triq il-Kbira.

 
Ħaż-Żabbar

 
On Wednesday, 1st April, 2020, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq is-Santwarju (from statue of our Lady of Graces up to church).

 
Ħamrun

 
On Friday, 3rd April, 2020, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Brighella from corner with Triq il-Kardinal Xiberras till corner with Triq il-Qalb Imqaddsa.

 
Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 
10th March, 2020 


 

​POLICE NOTICE

No. 37

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 
Marsaxlokk

 
On Friday, 3rd April, 2020, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Xatt is-Sajjieda.

 
Ħal Balzan

 
On Friday, 3rd April, 2020, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq l-Annunzjata, Triq Sigismondu Dimech, Wesgħa Wiġi Gauci, Triq Dun Ġwann Zammit Hammett, Triq Sir Antonio Micallef, Triq Balaguer, Triq Ġużè Bonnici, Pjazza Bertu Fenech and Triq il-Kbira.

 
Ħ’Attard

 
On Sunday, 5th April, 2020, from 10.15 a.m. till 12.15 p.m., through Triq il-Mosta, Triq il-Pjazzetta and Triq il-Kbira.

 
Kalkara

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m. (closure and clearance) through the church parvis, Misraħ l-Arċisqof Gonzi, Triq ir-Rinella, Triq is-Salvatur, Triq Marina and the shore.

 
On Sunday, 12th April, 2020, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ l-Arċisqof Gonzi, Triq il-Kappuċċini, Triq San Lawrenz, Triq Gianni Raimondo, Triq Giovanni Ricasoli, Triq is-Sienja andTriq ir-Rinella.

 
Ħal Għaxaq

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza Santa Marija. 

 
On Friday, 3rd April, 2020, from 4.30 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Santa Marija, Triq San Ġużepp, Triq Barbazzal, Vjal il-Labour, Dawret Ħal Għaxaq (service Road), Triq il-Bizzilla and Triq Santa Marija.

 
On Sunday, 5th April, 2020, from 7.00 a.m. onwards, through Pjazza San Filippu, Pjazza Santu Rokku, Triq San Filippu, Triq Santa Marija, Pjazza Santa Marija, Triq Dun Mattew Schriha, Triq Tal-Ġewwinija, Dawret Ħal Għaxaq (service road), Triq Santa Tereża and Triq Santa Marija.

 
On Sunday, 12th April, 2020, from 8.00 a.m. till noon, through Pjazza Santa Marija, Triq San Pawl, Triq Dun Ġorġ Preca, Triq San Filippu, Triq Santu Rokku and Triq Santa Marija.

 
Żejtun

 
On Friday, 3rd April, 2020, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m. ( in case of rain on Sunday, 5th April, 2020) through  Misraħ Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santa Monika, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Triq San Pawl, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonnici.

 
On Sunday, 5th April, 2020, from 9.00 a.m. till 11.30 a.m., through Triq San Girgor and Misraħ ir-Repubblika.

 
On Friday, 10th April, 2020, from 3.00 p.m. till midnight, through Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santu Wistin, Triq Sant’Antnin, Triq Bugħarbiel, Triq Felicia Abela, Triq Ġużepppina Curmi, Triq l-Isqof Galea, Triq Beland, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Triq San Pawl, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonnici.

 
On Sunday, 12th April, 2020, from 9.00 a.m. till noon, through Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq San Piju X, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Triq San Pawl, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonnici.

 
On Wednesday, 15th April, 2020, from 8.30 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Sant’Anġlu, Triq Santa Katarina, Misraħ ir-Repubblika and Triq San Girgor.

 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 
6th March, 2020

 

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 38

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 
In virtue of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

 
Mdina

 
On Sunday, 8th March, 2020, from 5.30 p.m. till 11.00 p.m., through Lorenzo Calleja Ditch. 

 
On Sunday, 15th March, 2020, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., through Lorenzo Calleja Ditch.

 
On Monday, 16th March, 2020, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., through Lorenzo Calleja Ditch.

 
On Wednesday, 18th March, 2020, from 4.00 a.m. till midnight, through Lorenzo Calleja Ditch.

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 4.00 a.m. till midnight, through Lorenzo Calleja Ditch.

 
Naxxar

 
On Friday, 10th April, 2020, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza Vittorja, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Triq tal-Labour, Vjal il-21 ta’ Settembru, Triq iż-Żenqa and Triq Santa Luċija

 
On Sunday, 12th April, 2020, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza Vittorja, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Triq tal-Labour, Vjal il-21 ta’ Settembru, Triq iż-Żenqa and Triq Santa Luċija.

 
Ħal Għargħur

 
On Sunday, 5th April, 2020, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq l-Oratorju, Triq Emmanuel Perren, Vjal ir-Repubblika, Triq Stiefnu Zerafa, Triq San Ġwann and Triq San Bartilmew.

 
On Sunday, 12th April, 2020, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq Karmnu Zarb, Triq Emmanuel Perren, Triq l-Oratorju, Triq San Nikola, Triq San Ġwann and Triq San Bartilmew.

 
Rabat

 
On Sunday, 12th April, 2020, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza tal-Parroċċa, Triq il-Kulleġġ, Triq Santa Marija, Triq Sant’Antnin,  Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Saqqajja and Triq il-Kbira.
Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 
6th March, 2020

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 39

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 
Msida

 
On Sunday, 15th March, 2020, from 6.00 a.m. onwards, through Triq il-Makna tas-Serrar, Msida, vehicles will be prohibited to park on both sides.

 
On Sunday, 15th March, 2020, from 6.00 a.m. onwards, through Triq Antonio Sciortino, Msida, vehicles will be prohibited to park.

 
The Commisioner of Police, hereby also notifies that, Ta’ Xbiex Seafront – will be closed to traffic on Sunday, 15th March, 2020, from 9.45 a.m. till 10.45 a.m., traffic will be diverted from Triq Abate Rigord to Taʼ Xbiex seafront towards Gżira.

 
St Julian’s

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Triq Mikiel Anġ Borġ, St Julian’s.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Triq il-Kbira corner with Triq Lapsi, St Julian’s.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Triq Pjazza Qalb ta’ Ġesù inkluding the Tiguglio parking, St Julian’s.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through all of Triq San Ġorġ, St Julian’s. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Triq Spinola, (first part from Triq San Ġorġ), St Julian’s. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Triq Ġorġ Borg Olivier (from City of London near Pjazza Qalb ta’ Ġesù), St Julian’s. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Triq Santa Marija corner with Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema.

 
The Police Commissioner also notifies that on Tuesday, 17th March, 2020, Triq Mikiel Anġ Borg from the Y Junction side direction towards Pjazza ta’ San Ġiljan will be closed for traffic from noon onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq il-Baltiku direction towards Triq Mikiel Anġ Borg, St Julian’s, will be closed for traffic from noon onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq Mikiel Anġ Borg through Triq Reġjonali side, St Julian’s, will be closed for traffic from noon onwards. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq il-Kbira corner with Triq Lapsi, St Julian’s, will be closed for traffic from noon onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Pjazza Qalb ta’ Ġesù, including Tiguglio parking area, St Julian’s ,will be closed for traffic from noon onwards. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq San Ġorġ (near Wembley taxis) St Julian’s, will be closed for traffic from noon onwards. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq Ġorġ Borg Olivier, St Julian’s, will be closed for traffic from noon onwards. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq Wied Għomor, St Julian’s, will be closed for traffic from noon onwards. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq Ivo Muscat Azzopardi, St Julian’s, will be closed for traffic from noon onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq il-Kbira (from near The Meriott (which was Le Meridien Hotel) direction towards Pjazza Qalb ta’ Ġesù,  Julian’ s,  will be closed for traffic from noon onwards. 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from noon onwards, incoming traffic from Triq it-Torri, Tas-Sliema, in the direction towards San Ġiljan will pass through Triq Dingli, Tas-Sliema 

 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, incoming traffic fromTriq Sant’Andrija (from Paceville Pelican Lights) will pass through Triq Santu Wistin, San Ġiljan from noon onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, incoming traffic from Triq  Reġjonali, will be diverted towards the tunnels direction towards Msida only from noon onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, incoming traffic from Triq il-Baħar l-Iswed, will be diverted towards Wied ta’ San Ġwann only from noon onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, incoming traffic from Triq Ross (from near Portomaso) will be diverted towards Triq San Ġorġ direction towards Paceville Pelican Lights from noon onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, incoming traffic from Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema and through Triq Telgħet San Ġiljan (known as Tal-Kirxa) will be diverted towards Triq it-Torri, Tas-Sliema from noon onwards.

 
Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 
6th March, 2020

  

POLICE NOTICE

 
No. 34

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 
Valletta

 
On Tuesday, 19th March, 2020 from 10.30 a.m. till 1.00 p.m., through Triq l-Ifran from Triq San Mark.

 
Marsa

 
On Sunday, 5th April, 2020 from 1.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Nerik Sacco (in front of Marija Reġina church), Triq Azzopardi, Triq Balbi and Triq Isouard.

 
Ħamrun

 
On Sunday, 12th April, 2020 from 6.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq id-Duka ta’ Edinburgh, Triq San Gejtanu, Triq Anton Buttigieg, Triq San Ġwann and Triq Santa Marija to Triq il-Kbira San Ġużepp to band club.

 
Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 
3rd March, 2020

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 35

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 
 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 
Rabat

 
On Monday, 16th March, 2020, from 6.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Pawl, Triq Indri Borg, Triq Doni l-Qadima, Triq Bir il-Ljun, Triq San Martin, Triq Doni, Pjazza L’Isle Adam and Triq San Ġużepp.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 6.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Pawl, Triq Bir il-Ljun, Triq Doni l-Qadima, Flats – Għeriexem, Triq Doni, Triq San Bartilmew, Triq Zondadari, Triq Santu Wistin, Pjazza L’Isle Adam and Triq San Ġużepp.

 
On Wednesday, 18th March, 2020, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika, Triq il-Kbira and Triq San Pawl. 

 
On Wednesday, 18th March, 2020, from 6.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika, Triq il-Kbira, Triq San Pawl and Wesgħa tal-Mużew (till in front of St Joseph monument). 

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 6.00 a.m., through Vjal Santu Wistin, Triq Santu Wistin, Pjazza L’Isle Adam, Triq San Ġużepp and Triq San Pawl. 

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 6.00 a.m. till 7.00 p.m., through Triq San Pawl, Triq il-Patrijiet, Triq Bir il-Ljun, Triq San Martin, Triq Indri Borg, Wesgħa tal-Mużew till in front of St Joseph monument, Triq Doni, Triq San Bartilmew, Triq Zondadari, Triq Santu Wistin, Pjazza L’Isle Adam and Triq San Ġużepp. 
 
On Thursday, 19th March, 2020, from 4.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika and Triq il-Kbira. 

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 5.00 p.m. till 11.45 p.m., through Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq il-Kbira, part of Pjazza Saqqajja and Triq il-Kbira.

 
This is in connection with the letting off of ground fireworks.

 
Discharge of aerial fireworks from site known as L-Istazzjon located at Rabat

 
 Date and time/type of fireworks to be discharged

 
On Sunday, 8th March, 2020, from 8.00 a.m. till 8.05 a.m., from noon till 12.05 p.m. and from 7.30 p.m. till 7.50 p.m.

 
On Sunday, 15th March, 2020, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., from 9.00 a.m. till 9.10 a.m., from noon till 12.10 p.m. and from 8.00 p.m. till 8.20 p.m.

 
On Monday, 16th March, 2020, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., from noon till 12.10 p.m. and from 8.00 p.m. till 8.20 p.m.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 8.00 a.m. till 8.10 a.m., from noon till 12.10 p.m. and from 9.15 p.m. till 9.35 p.m.

 
On Wednesday, 18th March, 2020, from 8.15 a.m. till 9.15 a.m., from 11.45 a.m. till 12.05 p.m., from 6.00 p.m. till 7.00 p.m. and from 9.30 p.m. till 11.30 p.m.

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 8.45 a.m. till 8.55 a.m., from 11.15 a.m. till 11.25 a.m. and from 7.00 p.m. till 11.00 p.m.

 
Discharge of aerial fireworks from site known as It-Tomba (Howard Gardens) located at Rabat

 
Date and time/type of fireworks to be discharged

 
On Sunday, 8th March, 2020, from 7.30 p.m. till 8.00 p.m. 

 
On Sunday, 15th March, 2020, from 8.00 p.m. till 8.20 p.m.
On Monday, 16th March, 2020, from 8.00 p.m. till 8.20 p.m.

 
On Wednesday, 18th March, 2020, from 8.15 a.m. till 9.15 a.m., from 11.45 a.m. till 12.05 a.m., from 6.00 p.m. till 7.00 p.m. and from 9.30 p.m. till 11.30 p.m.

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 8.45 a.m till 9.05 a.m. and from 7.00 p.m. till 11.00 p.m.
Discharge of aerial fireworks from site known as Tafal tal-Forok located at Rabat

 
Date and time/type of fireworks to be discharged

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 8.00 p.m.

 
To let off stoppini/Chinese cake
(Diameter not exceeding 30mm) from rooftop of L’Isle Adam Band Club, Palazzo Xara, Triq San Pawl, Rabat                              (duration of 3 minutes)

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 11.00 p.m.

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 7.00 p.m. and again at 10.00 p.m.

 
To let off stoppini/Chinese cake (Diameter not exceeding 30mm) from It-Tomba (Howard Gardens) (duration of 3 minutes)

 
 On Thursday, 19th March, 2020, from 3.00 p.m.

 
This is in connection with letting off of ground fireworks

 
On Wednesday, 18th March, 2020, through Wesgħa tal-Mużew (Għalqa ta’ Vola) from 4.00 a.m. till 1.00 a.m.
   
Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 
3rd March, 2020

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 36

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 
Żejtun

 
From Friday, 6th March, 2020, at 6.00 p.m., till Saturday, 7th March, 2020, at 6.00 p.m., through Misraħ Wistin Abela.

 
Kalkara

 
On Thursday, 19th March, 2020, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ l-Arċisqof Gonzi, Triq ir-Rnella, Triq is-Salvatur, Triq Marina and the shore

 
Closure for route buses in the above mentioned roads, dates and times.

 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 
3rd March, 2020

 
 

 

POLICE NOTICE

 

No. 32

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħal Qormi

 

On Friday, 28th February, 2020, from 4.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq tal-Ħlas, Triq Cappadocia, Triq Pinto, Triq l-Iskola, Pjazza Federico Meampel and Triq il-Kardinal Sciberras.

 

On Friday, 27th March, 2020, from 4.00 p.m. till 7.30 p.m., through Triq San Bartilmew, Triq San Bastjan, Triq il-Kbira, Triq Correa and Triq Patri Spiteri Freemond.

 

On Friday, 3rd April, 2020, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq San Bartilmew, Triq San Dwardu, Triq Santa Katarina and Triq il-Vitorja. In case of bad weather these streets will be closed for traffic on Sunday from 6.00 p.m. till 9.00 p.m: Triq il-Kardinal Sciberras, Pjazza Federico Meampel, Triq l-Isqof Scicluna, Triq Aniċi and Triq il-Kbira.

 

On Saturday, 4th April, 2020, from 3.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq il-Kardinal Sciberras, Triq il-Barrakki, Triq Santa Katarina and Triq il-Kbira.

 

On Sunday, 5th April, 2020, from 8.00 a.m. till 9.30 a.m., through Triq San Bartilmew, Triq San Bastjan, Triq il-Vitorja, Triq Alosio, Triq il-Wied and Triq il-Blata.

 

On Friday, 10th April, 2020, from 2.30 p.m. till midnight, through Triq il-Kbira, Pjazza San Franġisk, Triq Santa Katarina, Triq Pinto, Triq Dun Ġwakkin Schembri, Triq il-Vitorja and Triq Aniċi.

 

On Sunday, 12th April, 2020, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq il-Vitorja, Triq San Rafel, Triq San Bastjan, Triq il- Kbira, Pjazza San Franġisk, Triq Santa Katarina, Triq Pinto, Triq Dun Ġwakkin Schembri and Triq Aniċi.

 

Ħaż-Żebbuġ

 

On Friday, 27th March, 2020, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Misraħ San Filippu, Triq Sciortino and Triq Frans Sammut.

 

On Friday, 3rd April, 2020, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Misraħ San Filippu, Triq Sciortino and Triq Frans Sammut.

 

On Sunday, 5th April, 2020, from 8.00 a.m. till 9.30 a.m., through Misraħ l-Isptar.

 

On Friday, 10th April, 2020, from 2.30 p.m. till midnight, through Misraħ San Filippu, Triq Sciortino, Vjal il-Ħelsien  and Triq il Kbira.

On Sunday, 12th April, 2020, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ San Filippu, Triq Sant'Antnin, Triq Ħal Mula, Triq Mamo, Triq il-Kbira, Triq De Rohan, Triq Campis, Triq Luret Callus and Triq Sciortino.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

28th February, 2020

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 33

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Victoria

 

On Sunday, 5th April, 2020, from 10.00 a.m. till noon, through Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġużepp and Pjazza Indipendenza.

 

On Monday, 6th April, 2020, from 6.00 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza, Triq San Ġużepp and Pjazza San Ġorġ.

 

On Friday, 10th April, 2020, from 4.30 p.m. till midnight, through Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġużepp, Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Savina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq il-Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palma and Triq ir-Repubblika.

 

On Sunday, 12th April, 2020, from 8.00 a.m. till noon, through Pjazza San Ġorġ, Triq il-Karità, Wesgħa Patri Akkursju Xerri, Triq l-Iskola, Triq il-Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza and Triq San Ġużepp.

 

On Friday, 1st May, 2020, from 6.00 p.m. till 9.30 p.m., through Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġużepp, Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Savina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq il-Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palm and Triq ir-Repubblika.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

28th February, 2020

 

​ 

​​​

POLICE NOTICE

No. 30​

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Ta' Sannat

 

On Wednesday, 26th February, 2020, from 5.30 p.m. till 6.30 p.m., through Pjazza Santa Margerita.

 

Senglea

 

On Thursday, 27th February, 2020, closure and clearance from 2.00 p.m., through Triq il-Vittorja.

 

Żejtun

 

On Wednesday, 26th February, 2020, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Santa Katarina, Triq Sant'Anġlu, Misraħ Karlu Diacono, Triq Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonnici.

 

On Monday, 30th March, 2020, from 5.00 p.m. till 7.30 p.m., through Misraħ Gregorio Bonnici, Triq Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Karlu Diacono.

 

Ta' Kerċem

 

On Saturday, 7th March, 2020, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq San Pietru u San Pawl, Triq Sarg, Pjazza Orvieto, Triq Ġużeppi Briffa and Pjazza San Girgor.

 

On Sunday, 8th March, 2020, from 3.30 p.m. till 7.00 p.m., through Triq San Girgor, Triq l-Avukat Anton Calleja, Triq il-Kalandrijiet, Triq Sarg, Pjazza Orvieto, Triq Ġużeppi Briffa and Pjazza San Girgor.

 

On Friday, 3rd April, 2020, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza San Girgor, Triq San Girgor, Triq San Pietru u San Pawl, Triq Sarg, Pjazza Orvieto, Triq Ġużeppi Briffa, Pjazza Salvatore Busuttil, Triq Kerċem and Triq M. Margerita Debrincat.

 

On Sunday, 12th April, 2020, from 8.30 a.m till 11.00 a.m., through Pjazza San Girgor, Triq San Girgor, Triq San Pietru u San Pawl, Triq Bies, Triq il-Kalandrijiet and Triq Dott. Anton Calleja.

 

Ħal Kirkop

 

On Saturday, 14th March, 2020, from 7.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza San Leonardu and Triq il-Parroċċa.

 

On Thursday, 19th March, 2020, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Leonardu, Triq il- Kbira, Triq il-Belt Valletta, Triq San Pietru, Triq Salvu Sacco, Triq Santu Rokku, Triq San Benedettu and Misraħ Ħal Kirkop.

 

On Thursday, 19th March, 2020, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Misraħ San Leonardu, Triq il-Kbira, Triq Nejder, Triq il-Lewżiet, Triq San Nikola, Triq il-Belt Valletta, Triq Salvu Sacco, Triq Santu Rokku, Triq San Benedettu, Misraħ Ħal Kirkop and Triq il-Parroċċa.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

25th February, 2020

 

POLICE NOTICE

 

No. 31

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħal Tarxien

 

All traffic movement (Transit or Parking) is prohibited on Sunday, 5th April, 2020, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq Paola, Triq Repubblika, Triq Birżebbuġa, Market place and Triq il-Kbira.

 

All traffic movement (Transit or Parking) is prohibited on Monday, 6th April, 2020, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq Paola, Triq Repubblika, Triq Birżebbuġa, Market place and Triq il-Kbira.

 

All traffic movement (Transit or Parking) is prohibited on Tuesday, 7th April, 2020, from 3.00 p.m. till midnight, through Triq Paola, Triq Repubblika, Triq Birżebbuġa, Market place and Triq il-Kbira.

 

All traffic movement (Transit or Parking) is prohibited on Wednesday, 8th April, 2020, from 3.00 p.m. till midnight, through Triq Paola, Triq Repubblika, Triq Birżebbuġa, Market place and Triq il-Kbira.

 

Tas-Sliema

 

On Friday, 28th February, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Tignè Seafront, Tas-Sliema, both carriageways, the outwards carriage way, direction towards Gżira, both sides, and the inwards carriageway towards Tignè, central-strip side only, between Triq Sant'Antnin till Triq Ċensu Scerri, Tas-Sliema.

 

On Saturday, 29th February, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Tignè Seafront, Tas-Sliema, both carriageways, the outwards carriage way, direction towards Gżira, both sides, and the inwards carriageway towards Tignè, central-strip side only, between Triq Sant'Antnin till Triq Ċensu Scerri, Tas-Sliema.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Triq ix-Xatt, Msida, seaside, Msida.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through The Strand Sliema – the Ferries, outwards carriage way, direction towards Gżira, both sides, Tas-Sliema.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through The Strand Sliema – the Ferries, inwards carriage way, direction towards Tignè, both sides, Tas-Sliema.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Tignè Seafront, Tas-Sliema, outwards carriage way, direction towards Gżira, both sides, Tas-Sliema.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Tignè Seafront, Tas-Sliema, inwards carriage way, direction Tignè, both sides, from Triq Bisazza till Triq Ċensu Scerri, Tas-Sliema.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through The Strand Gżira till Manoel Island bridge, Gżira, outwards carriage way direction towards Gżira, seaside, Tas-Sliema.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. onwards, through Pjazza Rodolfu, Tas-Sliema.

 

The Commissioner of Police hereby also notifies that on Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq it-Torri from Qui-si-Sana and The Strand, will be accessible for vehicular traffic both ways.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 8.00 a.m. till 3.00 p.m., The Strand, Gżira, direction towards Tas-Sliema, will be closed for traffic from Triq il-Gżira, Gżira.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 5.00 a.m. till 3.00 p.m., through Tignè Seafront, Tas-Sliema, and its vicinities, will be closed for vehicular traffic from Triq it-Torri, except for residents, The Point car park and commercial establishments at The Point and the vicinities.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 8.00 a.m. till 3.00 p.m., incoming traffic proceeding from Triq it-Torri, Tas-Sliema, direction to Gżira, will be diverted to Triq Manoel Dimech, Tas-Sliema.

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 8.00 a.m. till 3.00 p.m., incoming traffic proceeding from Msida direction Tas-Sliema will be diverted to Triq d'Argens.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

25th February, 2020


 

POLICE NOTICE

 

No. 29

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Marsaskala

 

On Wednesday, 26th February, 2020 from 5.00 p.m. till 6.00 p.m. through Triq La Sengle, Triq il-Knisja, Triq San Ġwakkin,  Pjazza Dun Tarċis and Triq Dun Francis Bianco.

 

Ħaż-Żabbar

 

On Sunday, 1st March, 2020, from 6.00 a.m. till 3.00 p.m. through Pjazza Medjatriċi.

 

On Sunday, 22nd March, 2020, from 6.00 a.m. till 3.00 p.m. through Triq Alessio Erardi (near Holy Cross Church).

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

21st February, 2020

 


 
POLICE NOTICE

 

No. 28

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Ħal Għaxaq

 

On Sunday, 23rd February, 2020 from 6.00 a.m. till noon through Triq Santa Marija, Pjazza Ħal Għaxaq, Vjal il-Labour, Triq il-Gudja, Triq il-Gardell, Triq San Filippu, Triq iċ-Ċeppun and Triq Gebelin.

 

On Wednesday, 26th February, 2020 from 6.00 p.m. till 9.00 p.m. through Pjazza Santa Marija, Triq San Ġużepp, Triq Barbazzal, Vjal il-Labour, Dawret Ħal Għaxaq, Triq il-Bizzilla and Triq Santa Marija.

 

Żurrieq

 

On Thursday, 19th March, 2020 from 4.00 a.m. till 3.00 p.m. through Triq P.P. Saydon in front of Żurrieq Local Council (between 10 to 12 parking spaces).

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

20th February, 2020

 


 
POLICE NOTICE

 
No. 25

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 
Ħal Balzan 

 
On Thursday, 26th March, 2020, from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Vjal De Paule (in front of main entrance of Corinthia Hotel).

 
Xagħra (Gozo)

 
On Saturday, 22nd February, 2020, from 10.00 a.m. till 2.00 p.m., through Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta’ Settembru and Pjazza l-Vittorja.

 
Żebbuġ (Gozo)

 
On Sunday, 23rd February, 2020, from 11.00 a.m. till 2.30 p.m., through Triq Ġoma, Triq il-Knisja and Pjazza l-Assunta.

 
Ħal Għaxaq

 
On Friday, 21st February, 2020, from 8.00 a.m. till noon, through Triq il-Gudja and Pjazza Ħal Għaxaq.

 
On Sunday, 23rd February, 2020, from 7.00 a.m. till 1.00 a.m., through Triq Santa Marija, Pjazza Ħal Għaxaq, Vjal il-Labour, Triq San Filippu and Triq Santu Rokku.
On Monday, 24th February from 5.00 p.m.  till 1.00 a.m., through Triq Santa Marija,  Triq San Filippu, Vjal il-Labour and Triq Santa Tereża.

 
On Tuesday, 25th February from 5.00 p.m.  till 1.00 a.m., through Triq Santa Marija, Triq San Filippu,Vjal il-Labour, and Triq Santa Tereża.

 
On Saturday, 22nd February, 2020, no parking is allowed at Misraħ San Ġorġ from 9.00 p.m. till 11.15 a.m. of Sunday, 23rd February, 2020.

 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 
18th February, 2020

 

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 26

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 
Valletta

 
Between 9.00 p.m. of Thursday, 20th February, 2020, and 5.00 a.m. of Friday, 21st February, 2020, and between 8.00 p.m. of Tuesday, 25th February, 2020, and 3.00 a.m. of Wednesday, 26th February, 2020, from Triq  Marsamxett between Triq Santa Luċija and Triq San Mark.

 
Between 5.00 a.m. of Friday, 21st February, 2020, and 11.00 p.m. of Tuesday, 25th February, 2020, from Triq Ġlormu Cassar between the War Memorial and  Pjazza Kastilja, Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru, Triq l-Arċisqof between Triq San Pawl and Triq l-Ifran and Triq ir-Republika between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru. 

 
Between Friday, 21st February, 2020, till Tuesday, 25th February, 2020, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m. through Triq ir-Repubblika from Triq l-Arċisqof till Triq San Kristofru.

 
Floriana

 
Between  9.00 p.m. of Friday, 21st February, 2020, till 5.00 a.m. of Saturday, 22nd February, 2020, and between 8.00 p.m. of Tuesday, 25th February and 3.00 a.m. of Wednesday, 26th February, 2020, all the parking spaces in Triq Ħannibal Scicluna (in front of the Excelsior Hotel).
Between 5.00 p.m. of Thursday, 20th February, 2020, and 11.00 p.m. of Tuesday, 25th February, 2020, through Triq San Publiju between Triq l-Assedju l-Kbir and Triq San Tumas, Triq San Tumas between Triq Sant’Anna and Triq Sarria, Triq  Sarria between Triq San Tumas and Triq l-Assedju l-Kbir, Pjazza San Publiju and between Triq San Publiju and Triq Sarria.

 
Between 6.00 p.m. of Friday, 21st February, 2020, and 6.00 p.m. of Tuesday, 25th February, 2020, the Granaries’ parking.

 
On Tuesday, 25th February, 2020, from 6.00 a.m. till midnight through Triq Sant’Anna from the Lion Fountain till the War Memorial. 

 
On Tuesday, 25th February, 2020, between 5.00 a.m. and 11.00 p.m. through Triq San Tumas between Triq Sarria and Triq Sant’Anna.

 
On Tuesday, 25th February, 2020, between 1.00 p.m. and 11.00 p.m. through Triq il-Kapuċċini between Crucifix Hill and Pjazza Pietro Floriani, Triq Sant’Anna and between Lion Fountain and the War Memorial. 

 
From Friday, 21st February, 2020, from 8.00 p.m. onwards, on Saturday, 22nd February, 2020, from noon onwards, from Sunday, 23rd February, 2020, from 4.00 p.m. onwards, from Monday, 24th February, 2020, from 7.00 p.m. onwards and from Tuesday, 25th February, 2020, from 7.00 p.m. onwards through King Edward Avenue, in front of the Phoenicia Hotel.

 
St Julian’s

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards through Triq Mikiel Anġ Borg.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards through Triq il-Kbira corner with Triq Lapsi. 
 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards through Triq Pjazza Qalb ta’ Ġesù including Tigullio.

 
 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards through all of Triq San Ġorġ.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards through Triq Spinola (first part from Triq San Ġorġ). 

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards through Triq Ġorġ Borg Olivier (from City of London towards Pjazza Qalb ta’ Ġesù).

 
On Tuesday, 17th March, 2020, from 5.00 a.m. onwards through  Triq Santa Marija corner with Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema. 
The Commissioner of Police hereby also notifies that on Tuesday, 17th March, 2020, Triq Mikiel Anġ Borg from the Y Junction direction towards Saint Julian’s Square, will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq il-Baltiku  direction towards Triq Mikiel Anġ Borg, will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq Mikiel Anġ Borg from Triq Reġjonali, St Julian’s will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq il-Kbira corner with Triq Lapsi will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Pjazza Qalb ta’ Ġesù, including Tigullio parking will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq San Ġorġ (till near Wembley Taxis) will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq Gorġ Borg Olivier will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq Wied Għomor will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq Ivo Muscat Azzopardi will be closed for traffic from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, Triq il-Kbira (from the Meriott Hotel (ex Le Meridien Hotel) direction towards Pjazza Qalb ta’ Ġesù will be closed for traffic, from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, traffic coming from Triq it-Torri, Tas-Sliema, direction towards St Julian’s will be diverted towards Triq Dingli, Tas-Sliema from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, traffic coming from Triq Sant’Andrija (from near Paceville Pelican Lights) will be diverted towards Triq Santu Wistin, St Julian’s from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, traffic coming from Triq Reġjonali will be diverted towards the tunnels direction Msida only from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, traffic coming from Triq il-Baħar l-Iswed will be diverted towards San Ġwann Valley  from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, traffic coming from Triq Ross, (from near Portomaso), will be allowed to go towards Triq San Ġorġ in the direction of the Paceville pelican lights from 10.00 a.m. onwards.

 
On Tuesday, 17th March, 2020, traffic coming from Triq Manuel Dimech, Tas-Sliema and Triq Telgħet San Ġiljan (known as Tal-Kirxa) will be diverted towards Triq it-Torri, Tas-Sliema from 10.00 a.m. onwards.

 
Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 
18th February, 2020

 

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 27

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 
 In virtue of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

 
Mdina

 
On Sunday, 1st March, 2020, from 3.00 a.m. till 9.30 a.m., through Pjazza Mario Galea Testaferrata (including parking area), Saqqajja. 

 
Rabat (Malta)

 
On Sunday, 1st March, 2020, from 3.00 a.m. till 9.30 a.m., through Triq il-Mużew and Triq l-Imtarfa.

 
Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 
18th February, 2020
 
POLICE NOTICE

 
No. 23

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 
Birżebbuġa

 
On Saturday, 22nd February, 2020, from 4.00 p.m. till 7.00 p.m., through Misraħ Hamilkar Barka, Triq San Filippu, Misraħ is-Summit, il-Bajja s-Sabiħa and Misraħ il-Knisja.

 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 
14th February, 2020

 

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 24

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 
Ħaż-Żabbar

 
On Wednesday, 26th February, 2020 from 5.00 p.m. till 7.00 p.m. through Triq is-Santwarju and Triq il-Kbira (in front of the Annunciation Chapel).

 
On Sunday, 1st March, 2020 from 2.00 p.m. till 7.30 p.m. through Triq is-Santwarju, Pjazza tal-Madonna Medjatriċi, Triq Ġanni Bonavia, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Kbira, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra and Triq Felice.

 
Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 
14th February, 2020  

 
POLICE NOTICE

 
No. 20

 
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 
Ħaż-Żabbar

 
From Friday, 21st February, 2020, till Sunday, 25th February, 2020, from 6.00 a.m. onwards, through Triq Dr Francis Chetcuti.

 
On Sunday, 23rd February, 2020, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m. and from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq is-Santwarju and the ex bus terminus

 
Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 
7th February, 2020

 

 

 

 
POLICE NOTICE

 
No. 21

 
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 
Mqabba

 
On Monday, 10th February, 2020, from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ il-Fidwa, Triq il-Qattara, Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija, Triq il-Qrendi, Triq San Ġwakkin, Triq Ħal Kirkop, Triq il-Barirera, Triq il-15 ta’ Settembru 1598 and Triq l-Imterqa.

 
Qrendi

 
On Monday, 10th February, 2020, from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq it-Tempesta.

 
Żurrieq

 
On Wednesday, 26th February, 2020, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq il-Kbira corner with Triq San Luqa and Misraħ ir-Repubblika.

 
Senglea

 
On Friday, 20th March, 2020, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., closure and clearance through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei, Pjazza G. Mitrovich, Triq il-Ħabs l-Antik, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Kunċizzjoni and Triq il-Vitorja.

 

 
On Friday, 3rd April, 2020, from 4.00 p.m. onwards, closure and clearance through Triq l-Arċisqof Mattei, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Vitorja, Triq il-Ħabs l-Antik and Triq San Pietru u San Pawl.

 
On Sunday, 5th April, 2020, clearance only at Triq il-Kurċifiss.

 
On Friday, 10th April, 2020, from 3.00 p.m. onwards, closure and clearance through Pjazza Benedittu XV, Triq il-Vitorja, Pjazza Francesco Zahra, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Ħabs l-Antik, Triq l-Arċisqof Mattei, Triq San Pietru u San Pawl and Pjazza Francesco Zahra.

 
On Sunday, 12th April, 2020, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., closure and clearance through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei, Triq iż-Żewġ Mini, Pjazza Francesco Zahra, Triq il-Vitorja and Triq San Pietru u San Pawl.

 
Vittoriosa

 
On Saturday, 13th June, 2020, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m.,  closure and clearance through Triq il-Mina l-Kbira, Misraħ ir-Rebħa, Triq San Filippu, Triq P. Indri Vella O.P., Triq Santa Skolastika, Triq Hilda Tabone, Triq il-Kwartier, Triq Paċifiku Scicluna, Triq l-Arċisqof Mikiel Gonzi and Triq it-Torri ta’ San Ġwann.

 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 
7th February, 2020