Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

Road-closures-in-Malta-and-Gozo

No

Road closures in Malta and Gozo


POLICE NOTICE

No. 6

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.


Rabat, Gozo

On Wednesday, 16th January, 2019, from 5.00 p.m. till 7.00 p.m., through Pjazza Independenza, Triq San Ġużepp and Pjazza San Ġorġ.

On Thursday, 17th January, 2019, from 4.00 p.m. till 7.00 p.m., through Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġużepp and Pjazza Independenza.

Żejtun

On Thursday, 24th January, 2019, from 6.00 a.m. till Saturday, 26th Jamuary, 2019 at 10.00 a.m. through Misraħ Gregorio Bonnici.

Taʼ Kerċem

On Saturday, 26th January, 2019, from 4.30 p.m. till 6.00 p.m., through Pjazza San Girgor, Triq l-Avukat Anton Calleja, Triq Qasam San Pawl, Triq l-Għadira and Triq Santa Luċija.

Għarb

On Sunday, 27th January, 2019, from 4.00 p.m. till 5.30 p.m., through Triq Ta’ Pinu.
 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

15th January, 2019POLICE NOTICE

No. 5

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Ħal Qormi

On Friday, 18th January, 2019, from 4.15 p.m. till 7.00 p.m., through Triq San Bartilmew, Triq il-Vitorja (from Triq il-Ġdida till Triq San Bartilmew)

On Saturday, 19th January, 2019, from 5.00 p.m. till 00.30 a.m., through Triq il-Vitorja, Triq San Bastjan, Triq San Bartilmew and Triq il-Kbira.

On Sunday, 20th January, 2019, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq San Bartilmew, Triq San Edwardu, Triq Santa Katarina, Triq il-Vitorja, Pjazza Vitorja and Triq San Bastjan.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 20th January, 2019, between 8.00 a.m. and noon, along Triq San Anton Abbati.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 23rd January, 2019, between 9.00 a.m. and noon, along Triq Grognet.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

14th January, 2019

POLICE NOTICE

No. 4

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Xagħra, Gozo

On Sunday, 20th January, 2019, from 8.00 a.m. till 2.00 p.m., through Pjazza Sant’Anton, Triq Sant’Anton, Triq San Ġużepp, Triq il-Knisja and Pjazza l-Vittorja.

On Sunday, 20th January, 2019, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Marija Bambina, Vjal 8 ta’ Settembru, Pjazza l-Vittorja, Triq it-28 ta’April, 1688, Pjazza Sant’Anton and Triq Sant’Anton.

Ħal Kirkop/Ħal Safi

On Sunday, 3rd February, 2019, from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq Carmelo Caruana and Triq l-Industrija.

On Sunday, 10th February, 2019 from 6.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq Carmelo Caruana and Triq l-Industrija.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

11th January, 2019

POLICE NOTICE

No. 2

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħ’Attard

On Sunday, 13th January, 2019, from 10.30 a.m. till noon through Triq il-Kbira, Triq Santa Marija, Triq Ħal Qormi and Triq il-Belt Valletta.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

8th January, 2019POLICE NOTICE

No. 3

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue  of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat

On Wednesday, 13th January, 2019, from 8.15 a.m. onwards, through Pjazza Santu Wistin and Triq Santu Wistin (between the same square and the convent’s door), Pjazza s-Saqqajja (traffic deviation), Triq M. Galea Testaferrata and Vjal Santu Wistin. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

8th January, 2019
POLICE NOTICE

No. 1

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

San Lawrenz

On Sunday, 6th January, 2019, from 10.30 a.m. to 12.30 p.m. through Pjazza San Lawrenz, Trejqet l-10 ta’ Awwissu, Triq il-Wileġ, Triq Ciangura, Triq il-Ġebla tal-Ġeneral  and Triq id-Duluri.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

4th Janaury, 2019


POLICE NOTICE

No. 197

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Xagħra, Gozo

On Tuesday, 1st January, 2019, from 4.00 p.m. to 8.00 p.m. through Pjazza l-Vittorja, Triq it-28 ta’ April 1688, Pjazza San Anton, Triq San Ġużepp and Triq il-Knisja.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

31st December, 2018POLICE NOTICE

No. 195

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Valletta

Between Monday, 31st December, 2018, and Tuesday, 1st January, 2019, from 5.00 a.m. till 3.00 a.m., through Triq San Kristofru from Triq l-Ifran till Triq ir-Repubblika.

Between Monday, 31st December, 2018 and Tuesday, 1st January, 2019, from 5.00 a.m. till 3.00 a.m., through Triq l-Arċisqof between Triq ir-Repubblika and Triq l-Ifran, Triq ir-Repubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru, Triq San Kristofru between Triq ir-Repubblika and Triq l-Ifran.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

21st December, 2018
POLICE NOTICE

No. 196

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Kirkop

On Sunday, 23rd December, 2018 from 9.30 a.m. onwards through Triq il-Belt Valletta, Triq Nejder, Triq il-Lewżiet, Triq San Nikola, Triq San Pietru, Triq l-Iblieq, Triq tal-Fieres, Triq San Ġużepp, Triq l-Imdina, Triq San Benedittu, Misraħ Ħal Kirkop, Triq il-Parroċċa and Misraħ tal-Knisja.

Għasri

On Sunday, 23rd December, 2018, from 5.30 p.m. till 7.30 p.m. minn Pjazza Salvatur, Triq Dun Karm Caruana, Triq il-Wilġa and Triq Salvu Gambin.

Qrendi

On Sunday, 23rd December, 2018, from 5.00 p.m. onwards through Triq Luigi Pace, Triq id-Dejqa, Misraħ Santa Marija, Triq il-Parroċċa, Misraħ San Mattew, Triq Bali Guarena, Triq il-Kabiri, Triq San Mattew, Triq Sant’Anna, Triq Patri N. Magro, Triq it-Tempesta, Triq Nicolò Communet, Triq Ġużè Cassar and Triq Rokku Buhagiar.

Mqabba

On Monday, 24th December, 2018, from 4.30 p.m. onwards through Triq iċ-Ċavi, Triq il-Kileb, Triq Santa Katarina, Pjazza tal-Knisja, Triq id-Duluri, Triq il-Parroċċa, Triq il-Fjuri,  Pjazza tal-Knisja, Triq San Bażilju, Triq Karmenu Ciantar, Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija, Triq Mikelanġ Sapiano, Sqaq l-Isptar and Pjazza tal-Knisja.

Żurrieq

On Monday, 24th December, 2018, from 4.30 p.m. onwards through Triq San Luqa, Triq il-Fjuri, Triq San Leopoldu,  Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira, Pjazza Repubblika, Triq il-Karmnu, Triq Alessandru, Triq San Bert, Triq il-Ħaddiema, Misraħ Mattia Preti and Triq Pietru Pawl Saydon.

Ħal Safi

On Monday, 24th December, 2018, from 4.00 p.m. till 8.30 p.m. through Triq San Tumas, Trejqet it-Twemmin, Triq Ħlantun, Triq l-Ajzar, Triq San Ġwann, Triq San Ġorġ, Misraħ San Ġużepp, Triq il-Kenn, Triq Ta’ Ġawhar, Triq l-Iskola, Triq iż-Żurrieq and Misraħ il-Knisja.

On Sunday, 30th December, 2018, between 9.30 a.m. and 1.00 p.m. through Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Triq Santa Marija, Triq Dun Ġużepp Caruana and Triq iż-Żurrieq.

Nadur

On Monday, 24th December, 2018, from 6.00 p.m. till 10.00 p.m. through Triq Diċembru Tlettax, Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq Dun Bernard Haber, Triq il-Kappillan, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku and Triq San Ġwann.

On Tuesday, 1st January, 2019, from 4.00 p.m. till 7.00 p.m. through Pjazza San Pietru u San Pawl, Pjazza t-28 ta’April 1688, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann and Triq Diċembru Tlettax.

Qala

On Sunday, 23rd December, 2018 from 10.30 a.m. till 1.00 p.m. through Pjazza San Ġużepp.

On Monday, 24th December, 2018, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m. through Triq Strickland, Triq San Ġużepp, Pjazza San Ġużepp, Triq San Franġisk, Triq l-Isqof Buttigieg, Pjazza Isqof Buttigieg and Triq it-28 ta’April.

On Sunday, 6th January, 2019, from 8.30 a.m. till 11.00 a.m. through Pjazza Isqof Buttigieg, Triq it-28 ta’ April and Pjazza San Ġużepp.

Birkirkara

On Sunday, 6th January, 2019, from 7.00 a.m. till noon through Pjazza Sant’ Elena and Triq il-Kbira.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

21st December, 2018


POLICE NOTICE

No. 194

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Ħal Kirkop

On Wednesday, 26th December, 2018, at 4.00 a.m., till Thursday, 27th December, 2018, till 4.00 a.m., through Triq il-Militar, Triq Giovanni Cassar, Triq id-9 taʼ April 1942, Triq id-29 taʼ Mejju 1592, Triq Raffaele Caruana and Triq il-Fdalijiet Paleokristjani.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

18th December, 2018

No. 193

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Żejtun

On Sunday, 16th December, 2018, from 6.00 a.m. till noon, through Carlo Diacono Square and Gregorio Bonici Square.

Marsaxlokk

On Sunday, 16th December, 2018, from 8.00 a.m. till 2.00 p.m., through Xatt is-Sajjieda.

Victoria (Gozo)

On Monday, 24th December, 2018, from 6.00 p.m. till 11.30 p.m., through Pjazza Independenza, Triq San Ġużepp, Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġorġ, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq il-Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palma and  Triq ir-Repubblika.

Żurrieq

On Tuesday, 25th December, 2018, from 8.30 a.m. till 2.00 p.m., through Misraħ ir-Repubblika, Triq Santa Katarina, Triq il-Ħaddiema, Pjazza Mattia Preti, Triq iċ-Ċombini, Triq l-Inġiniera and Triq il-Kbira.

Għarb

On Sunday, 23rd December, 2018, from 9.30 a.m. till noon, through Pjazza taż-Żjara tal-Madonna, Triq Frenċ tal-Għarb, Triq Tat-Trux and Triq il-Madonna tal-Virtut.

On Tuesday, 1st January, 2019, from 4.00 p.m. till 7.00 p.m., through Pjazza taż-Żjara tal-Madonna, Triq il-Knisja, Triq il-Viżitazzjoni, Triq l-Arċipriet Ġamri Camilleri and Triq Karmni Grima.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

14th December, 2018

POLICE NOTICE

No. 192

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Taʼ Sannat

On Wednesday, 26th December, 2018, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m. through Triq ix-Xagħman, Triq Dun Xand Aquilina, Triq Santa Marija, Triq Ta’ Ċenċ and Pjazza Santa Margerita.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

11th December, 2018
POLICE NOTICE

No. 190

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Ħamrun

On Tuesday, 18th December, 2018, from 7.00 p.m. till 8.30 p.m. through Triq il-Kbira San Ġużepp, to Triq l-Imsida, Triq Misraħ il-Barrieri, Triq San Ġorġ and Triq il-Kbira San Guzepp (till in front of the Band Club).

Mosta/Mellieħa/San Pawl il-Baħar

All the traffic movement (Transit or Parking) is prohibited on Saturday, 15th December, 2018, between 6.00 p.m. and 9.00 p.m. along the following streets: Triq San Pawl and Triq Parades, San Pawl il-Baħar.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Wednesday, 19th December, 2018, between 4.00 p.m. and 8.00 p.m. along the following streets: Triq Trinkatur, Triq Kissier, Triq Snajjaʼ, Triq Baqqunier and Triq Ġarrier, Mosta.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 20th December, 2018, between 5.00 p.m. and 9.00 p.m. along the following streets: Triq Katerina Vitale, Triq Piscopo Macedonia, Triq l-Imġiebaħ, Triq il-Preistorja, Triq il-Maqdes Megalitiku, Triq ir-Raddiet and Triq ix-Xemxija, San Pawl il-Baħar.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 24th December, 2018, between 5.00 p.m. and 9.00 p.m. along the following streets: Triq il-Parroċċa, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Triq Napuljun Caruana Dingli, Triq Churchill, Triq San Ġużepp, Triq il-Mitħna l-Qadima, Triq Franġisk Zahra, Triq Dun Franġisk Scibberas, Triq Adenau and Misraħ iż-Żjara tal-Papa, Mellieħa.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 24th December, 2018, between 5.00 p.m. and 9.00 p.m. along the following streets: Triq il-Papa Ġwanni XXIII, Triq il-Kurat Schembri, Triq it-Tabib Chetcuti, Triq Salvu Dimech, Triq il-Kbira, Triq San Ġwann, Triq Grognet, Triq it-Torri, Triq Ċejlu Tonna, Triq Lorenzo Gafà, Triq Gerolamo Cassar, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Pjazza Rotunda, Mosta.

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on Monday, 24th December, 2018, between 5.00 p.m. and 9.00 p.m. along the following streets: Triq San Ġorġ, Triq De Redin, Triq Emanuel Pinto, Triq il-Parroċċa, Triq Parades, Triq San Publiju, Triq il-Katidral, Triq il-Karmnu, Triq San Pawl and Triq San Ġwann, San Pawl il-Baħar.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

7th December, 2018

POLICE NOTICE

No. 191

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Mqabba

On Sunday, 9th December, 2018, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza tal-Knisja, Triq San Bażilju, Triq tal-Karmnu, Triq Valletta and Triq il-Parroċċa.

On Sunday, 16th December, 2018, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m. through Pjazza tal-Knisja.

Żurrieq

On Wednesday, 19th December, 2018, from 5.00 a.m. till Tuesday, 25th December, 2018, at 6.00 a.m. through Misraħ ir-Repubblika.

On Sunday, 23rd December, 2018, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m. through Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

Taʼ Kerċem

On Sunday, 23rd December, 2018, from 5.30 p.m. till 9.00 p.m. through Pjazza San Girgor, Triq l-Avukat Anton Calleja, Triq Qasam San Pawl, Triq l-Għadira and Triq Santa Luċija.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

7th December, 2018

POLICE NOTICE

No. 187

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Xewkija

On Monday, 24th December, 2018, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Ħamsin, Triq l-Għarus, Triq Santa Marija, Triq Sant'Indrija, Triq it-Torri Tingi, Triq San Zakkarija and Pjazza San Ġwann Battista.

Xagħra

On Tuesday, 25th December, 2018, from 4.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq San Ġorġ Preca, Triq Parisot. Triq Otto Bayer, Triq il-Mitħna, Triq il-Bambina, Vjal it-8 ta' Settembru and Pjazza Vitorja,

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

30th November, 2018

 

POLICE NOTICE

No. 188

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Mosta

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited between the Friday, 14th till Sunday, 16th December, 2018, along the following streets: Pjazza Rotunda parking area, Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Triq il-Kostituzzjoni.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Thursday, 20th December, 2018, from 4.00 p.m. till 6.00 p.m., along the following streets: Triq Konventwali, Triq James Smith, Triq Cassarino, Triq Bilbel, Triq San Timotju, Triq it-Turisti and Triq il-Qawra.

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 23rd December, 2018, from 4.30 p.m. till 8.00 p.m., along the following streets: Triq P. Wistin Magro, Triq Manwel Bonnici, Triq San Pawl Milqi and Triq Burmarrad, Burmarrad.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 30th November, 2018

POLICE NOTICE

No. 186

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Mqabba

On Sunday, 2nd December, 2018, from 8.00 a.m. till 3.00 p.m., through Mqabba Parish Square (in front of St Maryʼs Band Club).

Kalkara

On Sunday, 30th December, 2018, from 9.00 a.m. till noon, through Pjazza Sagra Familja, Triq Patist Borda, Triq is-Salvatur, Triq is-Sienja, Triq San Mikiel, Triq Rinella and Triq Santa Filumena.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

27th November, 2018

POLICE NOTICE

No. 185

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.


Valletta

On Thursday, 13th December, 2018, from 5.00 a.m. till 1.00 p.m., through Triq ir-Repubblika between City Gate and Triq San Duminku, Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof and Triq San Duminku, Triq l-Arċisqof between Triq ir-Repubblika and Triq l-Ifran and all the parking area of the Central Bank.

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

23rd November, 2018


POLICE NOTICE

No. 181

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Birgu

On Friday 21st December, 2018, and Saturday, 22nd December, 2018, from 3.00 p.m onwards through Triq is-Sagra Infermerija, Triq l-Antika, Triq Emm. Attard Bezzina, Triq il-Mandraġġ, Triq il-Foss, Triq Gian Franġisk Abela, Triq il-Foss tas-Sur, Triq Paċifiku Scicluna, Triq Palazz tal-Isqof, and Triq Nofsinhar.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

16th November, 2018

POLICE NOTICE

No. 178

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Fontana, Gozo

On Saturday, 15th December, 2018, from noon till midnight through Triq l-Għajn.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

13th November, 2018

No. 176

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 In virtue of  Article 52(1) of  the  Traffic  Regulations  Ordinance (Cap. 65),  the  Commissioner of  Police  hereby  notifies  that the transit  of vehicles  through the streets mentioned hereunder  will be suspended or  deviated  on the dates and times indicated.

Rabat

On Friday, 7th December, 2018 – Activity starts from 6.00 p.m. till 11.00 p.m.

On Saturday, 8th December, 2018 – Activity starts from 11.00 a.m till 11.00 p.m.

On Sunday, 9th December, 2018 – Activity starts from 11.00 a.m. till 10.00 p.m.

On Monday, 10th December, 2018 – Activity starts from 6.00 p.m. till 11.00 p.m.

On Tuesday, 11th December, 2018 – Activity starts from 6.00 p.m. till 11.00 p.m.

On Wednesday, 12th December, 2018 – Activity starts from 6.00 p.m. till 11.00 p.m.

On Thursday, 13th December, 2018 – Activity starts from 11.00 a.m till 10.00 p.m.

During these times, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L'Isle Adam, Triq Indrì Borg, Triq Doni, Triq Bir Iljun and Triq Santu Wistin – Rabat – Malta will be closed during the days of the activity.

During these times, Triq l-Infetti and Triq it-Tiġrija will be closed for traffic to be used as Park and Ride.

Ħad-Dingli buses (52-181) and Tal-Virtù (53) will pass in the direction towards Ħad-Dingli, pass through Triq Ġorġ Borg Olivier, and then through Vjal il-Ħaddiem;

Mtarfa buses (51-182) will pass in the direction towards Ħad-Dingli, pass through Triq Ġorġ Borg Olivier, and then throughTriq it-Tabija;

Parking space from one side of the bridge under the Roman Villa will be removed and cars will be allowed to pass through one-way upwards. Parking area from the L-Istazzjon Restaurant roundabout should also be removed.

Parkers in parking areas will be instructed to close access to the parking area when it is full.

Triq l-Infetti will become one-way for cars to park on both sides. Parking Enforcement Officers and others will close access from Triq l-Infetti side. 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

9th November, 2018

No. 177

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

Qrendi

On Sunday, 23rd December, 2018, from 5.00 a.m. till 5.00 p.m. through Triq Rokku Buhagiar in front of St Mary Band Club, Qrendi.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

9th November, 2018