No

Road closures in Malta and Gozo

 

POLICE NOTICE

​ 

No. 52

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Birkirkara

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.30 a.m. till 9.00 a.m., through Triq Bwieraq;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 10.00 a.m. till 10.30 a.m., through Pjazza Sant' Elena, Triq Santu Rokku and Triq l-Ilsiera.

 

Public transport will be affected.

 

Ħal Balzan

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 9.00 a.m. till 9.30 a.m.; through Triq Idmejda, Triq Sisner and Triq il-Kbira.

 

Public transport will be affected.

 

Ħal Għaxaq

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 9.45 a.m. till 11.00 a.m., through Triq Santa Marija, Pjazza Santa Marija, Misraħ Santu Rokku, Misraħ San Filippu, Triq il-Knisja and Triq San Pawl.

 

Public transport will not be affected.

 

 Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

28th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 53

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Munxar

 

On Friday, 31st March, 2023 from 4.30 p.m. till 10.00 p.m. through Pjazza tal-knisja, Triq il-Munxar, Triq Kolaċi, Triq l-Isqawi, Triq l-10 ta' Frar, Triq il-Madonna tal-Karmnu and Pjazza tal-Knisja.

 

On Sunday, 2nd April, 2023 from 6.30 a.m. till 10.30 a.m. through Triq Santa Dminka, Triq Prof Ġużè Aquilina, Triq il-Madonna tal-Karmnu and Pjazza tal-Knisja.

 

On Wednesday, 5th April, 2023 from 4.30 p.m. till 10.00 p.m. through Triq San Pawl, Triq 12 ta' Diċembru, Triq Żgħawri, Triq Dun Spir Gauci, Triq Rinota, Triq Tarsu and Pjazza tal-Knisja.

 

Public transport may also be affected.

 

Birkirkara

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.00 a.m. till 10.30 a.m., through Pjazza Sant'Elena.

 

Public transport will be affected.

 

Ħal Għaxaq

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 7.45 a.m. till 11.00 a.m., through Pjazza Santa Marija.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

28th March, 2023

 

 

 


No. 48

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Ħal Balzan

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq Annunzjata, Triq Sigismondo Dimech, Wesgħat Wiġi Gauci, Triq Dun Ġwann Zammit Hammett, Triq Sir Antonio Micallef, Triq Balaguer, Triq Ġużè Bonniċi, Pjazza Bertu Fenech and Triq il-Kbira.

 

Public transport will be affected.

 

St Julianʼs/Balluta/San Ġwann/Pembroke/Tal-Ibraġ

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 7.30 p.m., closed streets (St Julianʼs) through Triq Lapsi, Triq Sant'Anġlu, Triq il- Karmnu, Triq il-Kbira and Triq Mons. Guido Calleja;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m.,  closed streets (Balluta) through Triq Ċensu Tabone, Triq it-Torri, Triq il-Kulleġġ l-Antik, Triq Sant'Enriku, Triq Sant'Elena, Triq Manoel Dimech and Pjazza tal-Balluta;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m. till 7.30 p.m., closed streets (Tal-Ibraġ) through Triq l-Ibraġ, Triq l-Istasija, Triq G. Lebrun, Triq in-Nofs, Triq il-Mezza and Triq il-Miżura;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m. till 7.30 p.m., closed streets (San Ġwann) through Misraħ Lourdes, Triq Felic Borġ, Triq iċ-Ċawsli, Vjal in-Naspli and Vjal ir-Rihan;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 7.00 p.m. till 8.30 p.m., closed streets (Pembroke) through Misraħ il-Paċi, Triq Madre Margherita Debrincat, Triq il-Kurunell Manchè, Triq Gabriel Henin, Triq G. Felice Inglot, Triq G. Zammit, Triq L.G. Bonavita, Triq Amabile Sisner and Triq C. Sciberras;

 

On Saturday, 1st April, 2023, from 5.00 p.m. till 6.00 p.m., closed streets (Pembroke) through Triq G. Mitrovich, Misraħ il-Paċi, Triq A. Tonna Barthet, Triq Mons. Mifsud Tommasi and Triq N. Tagliaferro;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 9.15 a.m. till 10.15 a.m., closed streets (Balluta) through Triq Scicluna, Triq is- Sur Fons, Triq Manoel Dimech, Pjazza tal-Balluta and Triq Ċensu Tabone;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.45 a.m. till 10.30 a.m. closed streets (San Ġwann) through Triq in-Naxxar, Triq J. F. Marks, Triq is-Sorijiet Franġiskani and Vjal ir-Rihan.

 

Birkirkara

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 9.00 a.m. till 10.30 a.m., through Triq Notabile, Triq l-Akkwadott, Triq Tal-Indjana and Triq Fleur-De-Lys.

 

Public transport will be affected.

 

Gudja

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 7.30 a.m. till 9.00 a.m., through Triq iż-Żebbuġa, Triq San Mark, Triq il-Fidwa, Triq il-Kbira, the square, Triq San Ġorġ, Triq Bettina, Vjal it-Torri, Triq Raymond Caruana, Triq l-Annunzjata, Triq Santa Marija, Triq Bir Miftuħ and Triq William Baker.

 

Public transport will be affected.

 Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

24th March, 2023

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 49

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħal Qormi

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.30 a.m. till 10.30 a.m., through Triq San Ġorġ, Triq Aloiso, Triq il-Wied, Triq il-Blata till Madonna tal-Blat chapel, Triq il-Kolleġġjata and Triq il-Kbira;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 10.30 a.m. till 1.30 p.m., through Triq il-Kardinal Xiberras, Triq il-Barrakki, Triq Santa Katarina and Triq il-Kbira;

 

On Friday, 7th April, 2023, from 3.00 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Kbira, Pjazza San Franġisk, Triq Santa Katarina, Triq Pinto, Triq Dun Ġwakkin Schembri, Triq il-Vitorja and Triq Aniċi;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m. through Triq il-Kbira, Pjazza San Franġisk, Triq Santa Katarina, Triq Pinto, Triq Dun Ġwakkin Schembri, Triq il-Vitorja and Triq Aniċi.

 

Siġġiewi

 

From Saturday, 25th March, 2023, at 5.00 p.m., till Sunday 26th March, at 1.00 p.m.,through Pjazza San Nikola.

 

 

Mġarr

 

All the traffic movement (transit or parking) is prohibited on Sunday, 16th April, 2023, from 6.00 a.m. till 5.00 p.m., through part of Triq il-Kbira (from Wesgħat il-Ġublew to Triq l-Għelejjel), part of Triq Dun Edgar Salamone (from Triq Barbara to Wesgħet il-Ġublew), parts of Triq Sir Harry Luke (from Triq Ħaġrat to Triq Ramiro Calì and from Triq San Filippu to Triq San Pietru), part of Triq Mons. Orazio Vella (from Wesgħat il-Ġublew to Triq Ġan Mari Camilleri), part of Triq San Pietru (from Triq San Filippu to Triq Sir Harry Luke), Triq San Pawl (Triq l-Għelejjel to Triq Vitale), Triq Fisher, Triq il-Kurat Chetcuti, Wesgħet il-Ġublew, Triq Banjijiet Rumani, Triq Ramiro Calì, Triq l-Għelejjel, Triq id-Dahar, Triq ir-Ruħ and Triq iż-Żebbiegħ.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

24th March, 2023

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 50

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Rabat (Malta)

 

On Friday, 26th May, 2023, from 4.00 p.m. till 8.30 p.m., through Triq San Ġużepp, Pjazza L'Isle Adam, Triq Santu Wistin and Vjal Santu Wistin.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

24th March, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 51

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Vittoriosa

 

On Wednesday, 29th, and on Thursday, 30th March, 2023, from 4.00 a.m. till 11.59 p.m., through Triq San Lawrenz, Xatt ir-Risq and Xatt il-Forn;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq il-Lvant.

 

Public transport may also be affected.

 

Għasri

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Dun K. Caruana, Triq il-Wilġa and Triq Salvu Gambin.

 

Public transport may also be affected.

 

Tal-Pietà

 

Closure of streets and public transport will be affected. No clearance needed.

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.45 p.m. till 7.00 p.m., through near Marija Addolorata church upwards towards Triq id-Duluri, Triq San Girgor, Triq Hookham Frere, Triq Santa Monika, Triq id-Duluri and back to Marija Addolorata church;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.45 a.m. till 10.30 a.m., through Pjazza Madonna taʼ Fatima, Triq id-Duluri, Triq Schinas, Triq K. Mifsud, Triq San Ġużepp, Triq Hookham Frere, Triq Santa Monika till Madonna taʼ Fatima parish sanctuary.

 

Żebbuġ (Gozo)

 

On Friday, 31st March, 2023, from 2.45 p.m. till 7.00 p.m., through Pjazza l-Assunta, Triq Għajn Mhelel, Triq l-Għażżiela and Triq il-Madonna taċ-Ċiċri;

 

On Friday, 7th April, 2023, from 4.00 p.m. till 10.30 p.m., through Pjazza l-Assunta, Triq Għajn Mhelel, Triq Zaki and Triq il-Madonna taċ-Ċiċri;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 2.45 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza l-Assunta, Triq Għajn Mhelel, Triq l-Għażżiela and Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.

 

Public transport may also be affected.

 

Żejtun

 

On Sunday, 7th April, 2023, from 1.00 p.m. till midnight, through Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santu Wistin, Triq SantʼAntnin, Triq Bugħarbiel, Triq Felicia Abela, Triq Ġużeppina Curmi, Triq l-Isqof Galea, Triq Beland, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Triq San Pawl, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill, Misraħ Gregorio Bonici and in front of the parish church;

On Sunday, 9th April, 2023, from 8.00 a.m. till 2.00 p.m., through in front of parish church, Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq San Piju X, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Triq San Pawl, Misraħ Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonici.

 

Public transport will also be affected.

 

Mosta

 

All the traffic movement (transit and parking) is prohibited on Friday, 31st March, 2023, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., in Triq il-Kbira, Triq it-Tabib Chetcuti, Triq Nicolò Isouard and Triq Speranza.

 

Public transport will also be affected from 6.00 p.m. till 8.00 p.m. in Triq il-Kbira;

 

All the traffic movement (transit) is prohibited on Sunday, 2nd April, 2023, from 8.30 a.m. till 9.30 a.m., in Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq San Ġwann, Pjazza Brittanja and Triq San Silvestru.

 

Public transport will also be affected from 8.30 a.m. till 9.30 a.m. in Triq il-Kbira and Pjazza Rotunda;

 

All the traffic movement (transit) is prohibited on Monday, 3rd April, 2023, from 4.45 p.m. till 5.30 p.m., in Pjazza Rotunda, Pjazza Dun Anġ Camilleri and Triq l-Oratorju.

 

Public transport will also be affected from 4.45 p.m. till 5.30 p.m. in Triq il-Basilika and Pjazza Rotunda;

 

All the traffic movement (transit and parking) is prohibited on Friday, 7th April, 2023, from 2.30 p.m. till 10.30 p.m., in Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq il-Ġnejna, Pjazza Brittanja, Triq il-Mitħna l-Qadima, Triq it-Torri, Triq Stivala and Triq il-Bażilika.

 

Public transport will also be affected from 3.00 p.m. till 10.30 p.m., in Triq il-Basilika, Triq il-Kbira and Pjazza Rotunda;

 

All the traffic movement (transit and parking) is prohibited on Sunday, 9th April, 2023, from 3.00 p.m. till 10.30 p.m., in Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq Tumas Dingli, Triq Wata, Triq Brittanja, Triq il-Mitħna l-Qadima, Triq Mattew Callus, Triq Ċejlu Tonna, Triq Gafà and Triq il-Kungess Ewkaristiku.

 

Public transport will also be affected from 5.00 p.m. till 10.30 p.m., in Triq il-Bażilika, Triq il-Kbira, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Pjazza Rotunda.

 

San Lawrenz

 

On Friday, 7th April, 2023, from 1.30 p.m. till 5.00 p.m., through Triq l-10 ta'Awwissu, Triq il-Wileġ and Pjazza San Lawrenz.

Public transport may also be affected.

 

Victoria (Gozo)

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.40 a.m. till noon, through Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġużepp and Pjazza Indipendenza.

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 2.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Għajn Qatet (near hospital entrance), Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza (in front of Café Jubilee and Banca Giuratale), Triq San Ġużepp and Pjazza San Ġorġ;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.30 a.m. till 10.15 a.m. through Pjazza San Franġisk;

 

On Monday, 3rd April, 2023, from 4.45 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza, Triq San Ġużepp and Pjazza San Ġorġ;

 

On Thursday, 6th April, 2023, from 4.00 p.m. till 11.30 p.m., through Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġużepp, Pjazza Indipendenza, Triq Sir Adrian Dingli, Pjazza Savina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Pjazza Santu Wistin, Triq Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza (from in front Café Jubilee and Banca Giuratale), Triq San Ġużepp and Pjazza San Ġorġ;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 6.45 a.m. till noon, through Pjazza San Ġorġ, Triq il-Karità, Triq l-Iskola, Triq Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza (from in front of Café Jubilee and Banca Giuratale), Triq San Ġużepp and Pjazza San Ġorġ;

 

On Sunday, 16th April, 2023, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Għajn Qatet, Triq San Duminku, Triq Enrico Mizzi, Triq Sir Arturo Mercieca, Triq Vajringa and Pjazza San Franġisk.

 

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

24th March, 2023

 

 

​ 


POLICE NOTICE

 

No. 46

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Ħal Kirkop

 

On Sunday, 2nd April, 2023 from 8.30 a.m. till 9.00 a.m., through Triq San Benedittu, Misraħ Ħal Kirkop, Triq il-Parroċċa and Pjazza San Leonardu.

 

Ħal Għaxaq

 

On Sunday, 2nd April, 2023 from 5.00 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Gebelin, Triq Santa Marija, Pjazza Santa Marija, Misraħ Santu Rokku, Misraħ San Ġorġ, Triq San Filippu, Triq Marjanu Gerada, Triq Dun Mattew Scriha, Triq il-Ġewwenija, Dawret Ħal Ghaxaq (inner side), Triq Santa Tereża, Triq San Ġużepp, Triq il-Barbazzall and Triq il-Labour.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

21st March, 2023

 

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 47

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Ta' Sannat

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.45 p.m. till 9.00 p.m., clearance only in front of church parvis and through Pjazza Santa Margerita, Triq l-Isqof Cocco Palmeri, Triq Vincenzo Caruana Spiteri, Triq Xaman, Triq Falkun and Triq it-28 ta' April 1688;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.15 a.m. till 11.50 a.m., clearance only in front of the church parvis and through  Triq l-Isqof Cocco Palmeri (near Vincenzo Caruana Spiteri monument) and Pjazza Santa Margerita;

 

On Wednesday, 5th April, 2023, from 4.30 p.m. till 9.15 p.m., clearance only in front of church parvis and through Pjazza Santa Margerita, Triq Dun Xand Aquilina, Triq Santa Marija and Triq Ta' Ċenċ.

 

Public transport may also be affected.

 

Ħal Kirkop

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 6.30 a.m. till 9.00 a.m., through Misraħ Ħal Kirkop.

 

Ħal Għaxaq

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 1.00 p.m. till 10.30 p.m., through Triq il-Gebelin, Triq Santa Marija, Pjazza Santa Marija, Misraħ Santu Rokku, Misraħ San Ġorġ, Triq San Filippu, Triq Marjanu Gerada, Triq Dun Mattew Scriha, Triq il-Ġewwenija, Dawret Ħal Għaxaq (inner side) and Triq Santa Tereża.

 

Victoria

 

On Friday, 7th April, 2023, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Telgħa tal-Kastell, Pjazza Indipendenza, Pjazza Sabina, Triq Santa Marija, Triq il-Librerija, Triq Tomba, Triq Vajringa, Pjazza San Franġisk, Triq Palma, Triq ir-Repubblika, Pjazza Indipendenza, Triq it-Telgħa tal-Belt and Triq il-Katidral;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 8.30 a.m. till 1.30 p.m., through Pjazza Katidral, Triq it-Telgħa tal-Belt, Triq il-Kastell, part of Triq SantʼUrsola, Pjazza Sabina, Triq Sir Adrain Dingli and Pjazza Indipendenza.

 

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

21st March, 2023

 

​ 

​ 


POLICE NOTICE

 

No. 43

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Santa Luċija

 

On Thursday, 30th March, 2023, from 5.30 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Santa Luċija, Triq Għajn Abdul, Triq Għar Ilma, Triq it-13 ta' Diċembru, Triq il-Banda tad-Dudi and Triq Bir Rix.

 

Public transport may also be affected.

 

Ħal Kirkop

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.00 p.m. till 7.00 p.m., through Misraħ Ħal Kirkop, Triq San Ġużepp, Triq il-Parroċċa and Triq il-Belt Valletta.

 

Qrendi

 

On Friday, 31st March, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Parroċċa, Pjazza San Mattew, Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq it-Torri and Triq San Nikola.

 

Towing will be implemented for any cars parked in the below streets.

 

Public transport will also be affected

 

Żurrieq

 

On Friday, 31st March, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m. through Triq P. P. Saydon, Triq il-Ħaddiema, Triq l-Inġiniera, Triq iċ-Ċombini, Triq il-Kbira and Misraħ ir-Repubblika.

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Misraħ ir-Repubblika.

 

Towing will be implemented for any cars parked in the these streets.

 

Public transport will also be affected.

 

Marsa

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.30 p.m. till 8.30 p.m., procession through Triq N. Sacco, Triq il-Jum,  Triq ix-Xemxija, Triq N. Sacco, Triq Azzopardi, Triq l-Assunta, Triq Ħal Qormi, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Isouard and back to Triq N. Sacco.

No clearance needed. Closure of street and public transport will be affected.

 

Ħal Għaxaq

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 6.30 a.m. till 9.00 a.m., through Pjazza Santa Marija.

 

Nadur

 

On Friday, 17th March, 2023, from 3.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Dun Bernard Haber (on the edge of the parish house), Triq Xandriku, Vjal l-Imnarja, Triq Agius de Soldanis, Triq Lourdes and Triq l-Isqof Buttigieg;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.00 p.m.till 8.30 p.m., through Triq Ta' Hida corner with Triq ir-Ramla, Triq il-Plier, Triq Tad-Duru, Triq San Koronatu, Triq il-Knisja and Pjazza San Pietru u San Pawl;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.15 a.m. till 11.00 a.m., through Pjazza San Pietru u San Pawl, Triq il-Knisja (Qalb ta' Ġesù church till parish church);

 

On Friday, 7th April, 2023, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Dun Bernard Haber, Triq il-Kappillan, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann, Triq Grunju, Triq Dun Grezz, Triq Xjuf ir-Riħ,Triq Diċembru Tlettax and Pjazza San Pietru u San Pawl;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 7.15 a.m. till noon, through  Pjazza San Pietru u  San Pawl, Triq Dun Bernard, Triq il-Kappillan, Triq Rakela Camilleri, Triq Xandriku, Triq San Ġwann, Triq Diċembru Tlettax and Pjazza San Pietru u San Pawl.

 

Public transport may also be affected.

 

San Lawrenz

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.30 p.m. till 9.30 p.m., through Pjazza San Lawrenz, Triq Ciangura, Triq Fungus Rock and Triq id-Duluri;

 

On Wednesday, 5th April, 2023, from 5.30 p.m. till 10.00 p.m., through Triq Ciangura, Triq Fungus Rock, Triq it-Torri, Triq it-Tieqa tad-Dwejra, Triq id-Duluri and Pjazza San Lawrenz.

 

Public transport may also be affected.

 

Għajnsielem

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Madonna ta' Loreto, Triq J. F. de Chambray, Triq Dun Ġużepp Galea, Triq il-Mogħdija, Triq Gleneagles, Triq Għajnsielem, Triq R. Perellos, Pjazza Indipendenza, Triq Anġlu Grech, Pjazza tad-Dehra and Triq il-Fawwara;

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.30 a.m. till 11.00 a.m., through Pjazza Indipendenza, Triq Perellos and Pjazza Madonna ta' Loreto.

 

Public transport may also be affected.

 

Xewkija

 

On Friday, 24th March, 2023, from 4.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq San Bert and Pjazza San Ġwann Battista;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Żakkarija, Triq Ein Karem, Triq il-Ħelsien, Triq il-Kbira, Triq Santa Katarina, Triq il-Ħamrija and Triq l-Indipendenza;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 6.30 a.m. till 11.30 a.m., through Triq Indipendenza and Pjazza San Ġwann Battista;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 7.30 a.m. till noon, through Pjazza San Ġwann Battista, Triq San Żakkarija, Triq Ein Karem, Triq il-Ħelsien and Triq il-Knisja.

 

Public transport may also be affected.

 

Qala

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq San Franġisk, Triq l-Isqof Buttigieg, Triq l-Imġarr, Triq Patri Ġużepp Portelli, Triq il-Belvedere, Pjazza l-Isqof Buttigieg and Triq it-28 ta' April 1688;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.15 a.m. till 11.30 a.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq il-Kunċizzjoni and Triq il-Kunvent tas-Sorijiet;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 4.30 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq San Ġużepp, Triq Lord Strickland, Triq l-Isqof Mikiel F. Buttigieg, Pjazza l-Isqof Mikiel F. Buttigieg and Triq it-28 ta'April 1688;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 9.00 a.m. till 1.00 p.m., through Pjazza San Ġużepp, Triq ir-Rebħa, Triq il-Forn and Triq il-Kunċizzjoni.

 

Public transport may also be affected.

 

Gudja

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.00 a.m. till 10.00 a.m, through Triq Santa Marija in front of Lunzjata church.

 

Għarb

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Viżitazzjoni, Triq il-Knisja, Triq il-Viżitazzjoni, Triq Patri Camilleri, Triq Karmni Grima and Triq il-Knisja;

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.45 a.m. till 12.15 p.m., through Triq il-Viżitazzjoni, Triq il-Knisja and Pjazza Viżitazzjoni;

 

On Tuesday, 4th April, 2023, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Santu Pietru, Triq Mangur, Triq Birbuba, Triq il-Madonna tal-Virtut and Pjazza Viżitazzjoni;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza Viżitazzjoni, Triq Trux, Triq id-29 ta'Awwissu 1679, Triq Frenċ tal-Għarb, Triq il-Knisja, Triq il-Kan. F. Mangion and Triq Karmni Grima;

 

On Monday, 1st May, 2023, from 5.30 p.m. till 9.30 p.m., through Pjazza Viżitazzjoni, Triq Viżitazzjoni, Triq Patri Camilleri, Triq Karmni Grima and Triq il-Knisja.

 

Public transport may also be affected.

 

Xagħra

 

On Friday, 24th March, 2023, from 5.00 p.m. till 9.30 p.m., through near Ġesù Nazzarenu church,  Triq Ġnien Xibla, Triq it-Tiġrija and Pjazza l-Vittorja;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 3.30 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza l-Vittorja, Vjal it-8 ta' Settembru, Triq Marija Bambina, Triq il-Mitħna, Triq il-Maqdes, Triq Franġisk Camilleri, Vjal it-8 ta' Settembru and Pjazza l-Vittorja;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.00 a.m. till 11.00 a.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq l-Ispiera, part of Triq il-Bullara, Triq il-Knisja and Pjazza l-Vittorja;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 3.30 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq l-Ispiera, part of Triq il-Bullara, Triq il-Knisja and Pjazza l-Vittorja;

 

On Friday, 7th April, 2023, from noon till 11.00 p.m., through Pjazza l-Vittorja;

 

On Friday, 7th April, 2023, from 3.30 p.m. till 11.00 p.m., through Pjazza l-Vittorja, Triq it-28 ta'April 1688, Pjazza SantʼAnton, Triq San Ġużepp, Triq il-Bullara and Triq Jannar;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 3.30 p.m. till 8.30 p.m., through Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta' Settembru, part of Triq it-Tiġrija, Triq Ġużeppi Rapa, part of Triq l-Arċ. Ġużeppi Diacono, Pjazza l-Vittorja, Triq l-Ispiera and Triq il-Knisja;

 

On Friday, 28th April, 2023, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., through near SantʼAnton church, Triq SantʼAnton, Pjazza SantʼAnton, Triq it-28 ta'April 1688 and Pjazza l-Vittorja;

 

On Sunday, 7th May, 2023, from 3.30 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Marija Bambina, Vjal it-8 ta' Settembru, Pjazza l-Vittorja, Triq it-28 ta'April 1688, Pjazza SantʼAnton, Triq San Ġużepp and Triq il-Knisja.

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

17th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 44

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Marsaskala

 

On Sunday, 19th March, 2023, from 7.00 a.m. onwards, through Triq iż-Żonqor (near church hall).

 

Public transport will not be affected.

 

Ħal Qormi

 

On Friday, 24th March, 2023, from 5.30 p.m. till 8.30 p.m., through Triq San Bartilmew, Triq San Ġużepp, Triq il-Kbira, Triq Ġużeppi Ciappara, Triq il-Ħabbież, Triq il-Flora, Triq Ġorġ Borg, Triq il-Kbira and Triq San Bastjan;

 

On Friday, 24th March, 2023, from 5.30 p.m. till 8.30 p.m., through Triq il-Kbira, Triq Abel J. Mizzi, Triq San Pawl, Triq San Pietru, Triq Santa Katarina and Pjazza San Franġisk.

 

 

Ħaż-Żebbuġ

 

On Friday, 24th March, 2023, from 5.30 p.m. till 8.30 p.m., through Misraħ San Filippu, Triq il-Knisja, Triq il-Parroċċa, Triq San Ġużepp, Triq Sidtna tal-Anġli and Triq il-Kbira.

 

Paola

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on the dates and times hereunder.

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.30 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Brittanja, Triq Ninu Cremona, Triq il-Ġdida and Triq Tortell.

 

Siġġiewi

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 8.30 p.m., through Pjazza San Nikola, Triq il-Parroċċa, Pjazza San Ġwann, Triq il-Mitħna, Triq Dott. Nikola Zammit, Triq Ħal Xluq, Triq l-Iskola, Triq l-Imdina, Triq Santa Margerita and Triq San Nikola.

 

Ħal Luqa

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on the dates and times hereunder:

 

On Friday, 24th March, 2023, from 5.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq l-Iskola and Triq San Ġorġ;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 9.30 p.m., through Triq San Pawl and Triq id-Dokkiena;

 

On Friday, 7th April, 2023, from 2.00 p.m. till 10.30 p.m., through Misraħ Sant'Andrija, Triq Sant'Andrija, Triq il-Ġdida, Triq Dun Pawl, Triq San Ġorġ, Triq San Ġużepp, Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq Mons. Debono, Triq ir-Rixtellu and Triq il-Karmnu;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 7.00 a.m. till 12.30 p.m., through Misraħ SantʼAndrija, Triq il-Karmnu, Triq ir-Rixtellu, Triq Mons. Debono, Triq San Pawl, Misraħ il-Knisja, Triq Dun Pawl, Triq il-Ġdida and Triq Sant'Andrija.

 

Public transport will be affected.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

17th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 45

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Birkirkara

 

On Saturday, 18th March, 2023 from 8.30 a.m. till 10.00 a.m. through Triq il-Kbira, Triq Sant'Elena and Pjazza Sant' Elena.

 

Ħal Kirkop

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m., procession through Triq il-Parroċċa, Misraħ Ħal Kirkop, Triq San Benedittu, Triq San Ġużepp, Triq San Pietru, Triq il-Belt Valletta, Triq il-Kbira and Pjazza San Leonardu.

 

Public transport will be affected in Triq San Pietru.

 

 Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

17th March, 2023


The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħamrun

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 9.00 p.m., Lady of Sorrows procession from parish church, Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq id-Duka ta' Edinburgh, Triq il-Vitorja, Triq Fidele, Triq San Gejtanu, Triq Barbara and Triq il-Kbira San Ġużepp till parish church;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.00 a.m. till 9.30 a.m., through near Girlsʼ Museum, Triq Villambrosa, Triq Fra Diegu and Triq il-Kbira San Ġużepp to parish church;

 

On Tuesday, 4th April 2023, from 4.00 p.m. till 9.15 p.m., through near Blata l-Bajda Museum till parish church in Triq il-Kbira San Ġużepp.

 

Closure of streets and public transport will be affected. No clearance needed.

 

Mġarr

 

All the traffic movement (transit) is prohibited on Friday, 24th March, 2023, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m., in Triq il-Kbira, Triq Vitale, Triq ix-Xagħra tal-Knisja, Triq Dun Ġużepp Micallef, Triq San Filippu, Triq iċ-Ċentinarju tal-Parroċċa, Triq Barbara and Triq Dun Edgar;

 

All the traffic movement (transit) is prohibited on Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m., in Triq Dun Orazju Vella, Triq Vitale, Triq San Pawl and Triq Dun Edgar;

 

All the traffic movement (transit and parking) is prohibited on Tuesday, 4th April, 2023, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., in Triq il-Kurat Chetcuti, Triq il-Kbira, Triq San Piju, Triq San Franġisk, Triq San Pawl and Triq Dun Edgar.

 

Public transport will also be affected.

 

Valletta

 

On Friday, 17th March, 2023, from 4.00 p.m. till midnight, through Triq it-Tramuntana between Pjazza Sant'Iermu and Triq il-Merkanti; 

 

On Friday, 31st March, 2023, from 2.00 p.m. till 10.00 p.m., and on Friday, 7th April, 2023, from 2.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq SantʼUrsula from Triq San Ġwann till Triq San Kristofru, Triq San Kristofru from Triq SantʼUrsula till Triq il-Merkanti, Triq il-Merkanti from Triq San Kristofru till Triq Melita, Triq Melita from Triq il-Merkanti till Triq San Pawl, Triq San Pawl from Triq Melita till Triq it-Teatru l-Antik and Triq San Ġwann from Triq San Pawl till Triq SantʼUrsula.

 

Floriana

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.00 p.m. till 9.00p.m., through Pjazza San Publiju from Triq Sarria till Triq San Publiju, Ġnien il-Mall, Triq il-Mall from Triq il-Konservatorju till Triq V. Dimech, Triq il-Konservatorju from Triq l-Iljun till Triq il-Mall, Triq l-Iljun from Triq l-Argotti till Triq il-Konservatorju, Triq l-Argotti from Triq il-Mall till Triq l-Iljun, Ġnien il-Mall, Triq Sarrija corner with Pjazza E. S. Tonna, Triq SantʼAnna corner with Pjazza E. S. Tonna, Triq San Tumas from Triq Sarrija till Triq San Franġisk, Triq San Franġisk from Pjazza R. Sammut till Triq il-Miratur, Triq il-Miratur from Triq San Franġisk till Triq San Publiju, Triq San Publiju from Triq il-Miratur till Pjazza San Publiju, and Pjazza San Publiju from Triq San Publiju till Triq Sarrija.                                       

 

Closure of streets as required.

Triq San Pawl will be closed for some time.

Triq SantʼAnna will be closed for some time.

 

Public transport (Valletta Circular Bus) may be effected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

14th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 39

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Tas-Sliema

 

On Friday, 17th March, 2023, from 1.00 p.m. till midnight through Xatt taʼ Spinola including all accesses to Xatt taʼ Spinola including part from Triq Mikelanġ Borg (from the access of Triq il-Baltiku direction towards Xatt taʼ Spinola, part from Triq il-Kbira corner with Triq Mons. Guido Calleja, Triq Ġorġ Borg Olivier (from near City of London Pub direction towards Xatt taʼ Spinola, Triq San Ġorġ, Triq Ross, part from Triq SantʼAndrija direction towards Triq Gort and Triq San Ġorġ), Triq Wied Għomor and Xatt taʼ Spinola parking area (near Tiguglio).

 

Birkirkara

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq Fleur-De-Lys, Triq Sant'Antnin, Triq A. Cuschieri, Triq Borg and Trejqet Fleur-De-Lys.

 

Public transport will be affected.

 

Marsaxlokk

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 9.00 a.m. till 9.30 a.m., through Triq San Ġużepp, Triq Santa Katarina, Triq Duncan and Pjazza Madonna ta' Pompei.

 

Public transport will also be affected.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

14th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 40

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Tas-Sliema

 

On Friday, 17th March, 2023 from 10.00 a.m. till midnight through Xatt taʼ Spinola including parking (near Tiguglio) and Triq Ross.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

14th March, 2023POLICE NOTICE

 

No. 35

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Gżira

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m., through Triq Carlo Manchè.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

10th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 36

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Vittoriosa/Cospicua

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 a.m. till 10.00 p.m., through Triq San Lawrenz, Vittoriosa; around the Freedom monument, Vittoriosa; Triq Dom Mintoff, Cospicua; Triq Santa Tereża, Cospicua; Triq it-8 ta' Diċembru, Cospicua; and Triq l-Inkurunzzjoni, Cospicua.

 

Public transport may also be affected.

 

Birkirkara

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.00 p.m. till 8.00 p.m., through Pjazza Sant'Elena, Triq Sant'Elena, Triq Santu Rokku, Triq l-Imsida and Triq il-Kbira.

 

Public transport will be affected.

 

Senglea

 

On Friday, 17th March, 2023, from noon till 10.00 p.m., through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei, Triq il-Ħabs l-Antik, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Vitorja and Triq San Pietru u San Pawl;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Benedittu XV, Triq iż-Żewġ Mini, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Vitorja and Triq San Ġiljan;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 a.m. till 9.00 p.m., through Senglea ramp, Triq is-Sur and Xatt Juan B. Azzoppardi;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.00 a.m. till 10.00 a.m., through Pjazza Benedittu XV;

 

On Friday, 7th April, 2023, from noon till 11.00 p.m., through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei, Triq iż-Żewġ Mini, Pjazza Francesco Zahra and Triq il-Vitorja;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 5.00 a.m. till 4.00 p.m., through Pjazza Benedittu XV, Triq l-Arċisqof Mattei, Triq iż-Żewġ Mini, Pjazza Francesco Zahra and Triq il-Vitorja.

 

Public transport may also be affected.

 

Santa Venera

 

On Friday, 17th March, 2023, from 6.00 p.m. till 9.30 p.m., through near parish church, Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Triq il-Ħarrub, Triq Salvu Gullaimier, Triq il-Karmelitani, Triq Misraħ il-Barrieri and Misraħ Santa Venera till Santa Venera Knisja l-Qadima.

 

Closure of street and public transport will be affected. No clearance.

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., closure through near Parish church, Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq Reġjonali, Triq Misraħ il-Barrieri, Triq il-Fanali, Misraħ il-Kebbies, Triq l-Imsida and Triq il-Kbira San Ġużepp till Santa Venera Parish Church.

 

 

Closure of street and public transport will be affected.

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., clearance through Triq il-Qalb Imqaddsa;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 10.30 a.m. till 11.45 a.m., through Misraħ Ġużè Flores and Triq il-Parroċċa till the Santa Venera Parish church in Triq il-Kbira San Ġużepp;

 

On Monday, 3rd April, 2023, from 6.00 p.m. sad-9.00 p.m., closure through near Santa Venera old church, Misraħ Santa Venera, Triq Dun Xand Cortis, Triq Tal-Fawwara, Triq l-Għollieq, Triq l-Istitut Bonnici, Triq Tumas Dalli, Triq Mons. Ġużeppi de Piro, Triq San Pawl, Triq Braille and Misraħ Santa Venera till Santa Venera old church;

 

On Sunday, 16th April, 2023, from 9.00 a.m. till 11.45 a.m., through near Santa Venera parish church in Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq il-Parroċċa, Triq l-Inkwina, Triq Emmanuel Attard, Triq il-Parata, Triq in-Nagħal, Triq il-Brunzar, Triq il-Kbira San Ġużepp and back to parish church,

 

Closure of street and public transport will be affected. No clearance

 

Żurrieq

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ ir-Repubblika, Triq il-Karmnu, Triq P. P. Saydon and Triq San Mikiel.

 

Public transport will also be affected

 

Towing will be implemented for any cars parked in the streets.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

10th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 37

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Birżebbuġa

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 7.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq il-Kurat Fenech, Triq Sant'Anġlu, Triq il-31 ta' Marzu, Misraħ ir-Repubblika, Triq San Tumas, Misraħ il-Pajtier, Triq Santa Rita and Triq il-Brolli;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 10.30 a.m. till 11.00 a.m., through Misraħ il-Knisja, Triq Santa Katarina and Triq il-Knisja;

 

On Monday, 3rd April 2023, from 6.30 p.m. till 7.15 p.m., through Triq il-Mandolina, Triq id-Daqqaqa, Triq l-Iżbark tat-Torok and Triq il-Kitarristi.

 

Public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

10th March, 2023

 


POLICE NOTICE

 

No. 32

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Gudja

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 8.00 p.m., through in front of Gudja parish church, Triq iż-Żebbuġa, Triq San Mark, Triq Ġlormu Cassar, the square, Triq San Ċiro, Triq San Ġorġ, Vjal it-Torri and Triq Raymond Caruana.

 

Public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

7th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 33

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Victoria (Gozo)

 

On Friday, 17th March, 2023, from 5.00 p.m. till 8.30 p.m.  through Triq Palma, Triq ir-Repubblika and Telgħa tal-Kastell.

 

Public transport may also be affected.

 

Ħamrun

 

On Sunday, 26th March, 2023, from 2.00 p.m. till 9.30 p.m., through near Immaculate Conception parish church, Triq Manuel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Indrì Cilia, Triq il-Ferrovija, Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq Fra Diegu, Triq Villambrosa, Triq il-Franġiskani and Triq il-Kapillan Misfud till Immaculate Conception church.

Clearance needed. Closure of streets and public transport will be affected.

 

Marsa

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Balbi, Pont San Tumas, Triq Zerafa, Triq il-Marsa and back to Triq Balbi till the church.

 

Closure of street and public transport will not be affected.

 

Clearance only: Triq Balbi from PL band club till the church and Pont San Tumas.

 

Marsaxlokk

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.30 p.m. till 8.00 p.m., through Xatt is-Sajjieda;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.30 p.m. till 8.00 p.m.,  through in front of Marsaxlokk parish church and Xatt is-Sajjieda.

 

Public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

7th March, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 34

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Rabat (Malta)

 

On Saturday, 18th March, 2023, from 7.00 a.m. till midnight, through Wesgħa tal-Mużew (near Domus Romana).

 

This is in connection with ground fireworks.

 

Tas-Sliema

 

On Friday, 31st March, 2023 from 2.30 p.m. through Triq Stella Maris.

 

Naxxar

 

On Friday, 31st March, 2023, from 2.00 p.m. till 8.00 p.m. through Pjazza Vittorja, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Triq tal-Labour, Vjal il-21 ta' Settembru, Triq iż-Żenqa and Triq Santa Luċija;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 6.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq il-Kbira and Triq l-Imdina (near Kunċizzjoni church only;

 

On Friday, 7th April, 2023, from 1.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Vittorja, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Triq tal-Labour, Vjal il-21 ta' Settembru, Triq iż-Żenqa and Triq Santa Luċija;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 1.00 p.m. till 9.00 p.m., through Pjazza Vittorja, Triq il-Kbira, Triq l-Imdina, Triq is-Salib, Triq il-Ġdida, Triq tal-Labour, Vjal il-21 ta' Settembru, Triq iż-Żenqa and Triq Santa Luċija.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

7th March, 2023

 

​ 


No. 31

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Cospicua

 

On Saturday, 4th March, 2023, from 4.00 a.m. till 6.00 p.m., through San Pawl parking lot and Misraħ Mons. Panzavecchia.

 

Public transport may also be affected.

 

Munxar

 

On Friday, 24th March, 2023, from 4.30 p.m. till 9.30 p.m., through near Parish Centre, Pjazza tal-Knisja, Triq Damasku, Triq l-Andrijiet, Triq Ta' Rinota, Triq Dun Spir Gauci and the church square;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.30 p.m. till 10.00 p.m. through Triq il-Munxar, Triq Kolaċi, Triq l-Isqawi, Triq l-10 ta' Frar, Triq il-Madonna tal-Karmnu and the church square;

 

On Wednesday, 5th April, 2023, from 4.30 p.m. till 10.00 p.m., through Triq San Pawl, Triq it-12 ta' Diċembru, Triq Żgħawri, Triq Dun Spir Gauci, Triq Rinota, Triq Tarsu and the church square;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 6.30 a.m. till 10.30 a.m., through Triq Santa Dminka, Triq il-Prof. Ġużè Aquilina, Triq il-Madonna tal-Karmnu and the church square.

 

Public transport may also be affected.

 

Żejtun

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.00 a.m. till 11.00 a.m., through Misraħ ir-Repubblika;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 10.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq San Girgor, Misraħ ir-Repubblika and in front Żejtun parish church.

 

Public transport will also be affected.

 

Ta' Kerċem

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.30 p.m. till 9.15 p.m., through Pjazza San Girgor, Triq San Pietru Pawl, Triq Sarg, Pjazza Orvieto, Triq Ġużeppi Briffa and Pjazza San Girgor;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.15 a.m. till 1.00 p.m., through Ġnien Ċensu Xiberras, Triq Madre Margerita Debrincat, Pjazza Orvieto and Pjazza San Girgor;

 

On Monday, 3rd April, 2023, from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through near parish church, Triq Anton Calleja, Triq Santa Luċija and ending with a mass in Pjazza Santa Luċija;

 

On Wednesday, 5th April, 2023, from 4.30 p.m. till 9.30 p.m., through near parish church, Triq Anton Calleja, Triq Santa Luċija and ending with a mass in Pjazza Santa Luċija;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 4.45 p.m. till 9.30 p.m.  through Triq San Pietru Pawl, Triq il-Bies, Triq il-Kalandrijiet, Triq Anton Calleja and near San Girgor church.

 

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

3rd March, 2023

 

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 26

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Mosta

 

All the traffic movement (transit) is prohibited on Thursday, 16th March, 2023, from 5.00 p.m. till 6.30 p.m., through Triq id-Dura, Triq Santu Rokku, Dawret il-Wied, Triq Papa Piju XXI and Triq l-Imsiebaħ, Mosta.

 

Public transport will also be affected from 5.00 p.m. till 6.30 p.m.

 

All the traffic movement (transit and parking) is prohibited on Friday, 17th March, 2023, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Bażilika, Triq il-Pont, Triq Carmelo Dimech and Triq Biċċerin.

 

Public transport will also be affected from 6.00 p.m. till 8.00 p.m. in Triq il-Bażilika.

 

All the traffic movement (transit and parking) is prohibited on Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Kbira, Triq it-Tabib Chetcuti, Triq Nicolò Isouard and Triq Speranza.

 

Public transport will also be affected from 6.00 p.m. till 8.00 p.m. in Triq il-Kbira.

 

All the traffic movement (transit) is prohibited on Sunday, 2nd April, 2023, from 8.30 a.m. till 9.30 a.m., through   Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq San Ġwann, Pjazza Brittanja and Triq San Silvestru.

 

Public transport will also be affected from 8.30 a.m. till 9.30 a.m. through Triq il-Kbira and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit) is prohibited on Monday, 3rd April, 2023, from 4.45 p.m. till 5.30 p.m., through Pjazza Rotunda, Pjazza Dun Anġ Camilleri and Triq l-Oratorju.

 

Public transport will also be affected from 4.45 p.m. till 5.30 p.m. in Triq il-Bażilika and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit and parking) is prohibited on Friday, 7th April, 2023, from 3.00 p.m. till 10.30 p.m., through  Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq il-Ġnejna, Pjazza Brittanja, Triq il-Mitħna l-Qadima, Triq it-Torri, Triq Stivala and Triq il-Bażilika.

 

Public transport will also be affected from 3.00 p.m. till 10.30 p.m. in Triq il-Bażilika, Triq il-Kbira and Pjazza Rotunda.

 

All the traffic movement (transit and parking) is prohibited on Sunday, 9th April, 2023, from 5.00 p.m. till 10.30 p.m., through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq Tumas Dingli, Triq Wata, Triq Brittanja, Triq il-Mitħna l-Qadima, Triq Mattew Callus, Triq Ċejlu Tonna, Triq Gafà and Triq il-Kungess Ewkaristiku.

 

Public transport will also be affected from 5.00 p.m. till 10.30 p.m., in Triq il-Bażilika, Triq il-Kbira, Triq il-Kungress Ewkaristiku and Pjazza Rotunda.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

28th February, 2023

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 27

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Poala

 

All traffic movement (transit or parking) is prohibited on the dates and times indicated below.

 

On Saturday, 18th March, 2023,  from 4.00 p.m. till 9.00 p.m., through Triq Ħal Saflieni, Triq iċ-Ċimiterju, Triq Melita, Triq Palma, Triq Sant'Ubaldeska and Triq Ninu Cremona;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 3.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Knisja and Triq Ġużè Damato;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 6.30 a.m. till 10.30 a.m., through Triq l-Arkata, Triq Sant'Ubaldeska and Triq Ninu Cremona;

 

On Friday, 7th April, 2023, from 2.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Antoine De Paul, Triq Sammat, Triq Lampuka, Triq Ħaż-Żabbar, Triq Schreiber, Triq San Ġorġ, Triq San Ġużepp, Triq Mater Boni Consilii and Triq Bormla.

 

Public transport will be affected.

 

Fgura

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.15 p.m. till 8.45 p.m., through Triq Hompesh, Triq San Tumas, Triq il-Merħba, Triq il-Venewwa, Triq il-Kuluvert, Triq San Xmun, Triq il-Merħba,  Triq is-Sur, Triq Hompesh and back to the church;

 

On Sunday, 3rd April, 2023, from 7.15 p.m. till 9.15 p.m., through near the church, Triq Hompesch, Triq il-Karmelitani, Triq il-Kampanella, Triq is-Sur, Vjal Kottoner, Triq il-Gallu, Triq Wistin Levanzin, Wesgħa Ġużeppi Gauci, Triq Sant'Antnin and Triq Hompesch;

 

On Sunday, 16th April, 2023, from 7.15 p.m. till 8.45 p.m., through Triq Hompesch, Triq is-Sur, Triq il-Kampanella, Triq il-Karmelitani, Triq Hompesch and back to the church.

 

Public transport will be affected.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

28th February, 2023

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 28

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

 In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Rabat (Malta)

 

On Sunday, 5th March, 2023, from 8.00 a.m. till 11.00 a.m., through Triq l-Isptar, Triq Santu Wistin, Pjazza L'Isle Adam and Triq San Ġużepp;

 

On Sunday, 12th March, 2023, from 9.30 a.m. till 1.30 p.m., through Triq San Pawl, Triq il-Kbira, Triq ir-Repubblika, Triq Santu Wistin, Pjazza L'Isle Adam and Triq San Ġużepp;

 

On Thursday, 16th March, 2023, from 6.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq San Pawl, Triq Indri Borg, Triq Doni, Triq Santu Wistin, Pjazza L'Isle Adam and Triq San Ġużepp;

 

On Friday, 17th March, 2023, from 6.30 p.m. till 11.30 p.m., through Triq San Pawl, Triq Bir Iljun, Triq Doni l-Qadima – Flats-Għeriexem, Triq Doni, Triq San Bartilmew, Triq Zondadari, Triq Santu Wistin, Pjazza L'Isle Adam and Triq San Ġużepp;

 

On Saturday,18th March, 2023, from 4.00 p.m. till 11.15 p.m., through Triq San Ġużepp, Pjazza L'Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika, Triq il-Kbira, Triq San Pawl (till in front of St Joseph monument);

 

On Sunday, 19th March, 2023, from 6.00 a.m. till 11.00 p.m., through Vjal Santu Wistin, Triq Santu Wistin, Pjazza L'Isle Adam, Triq San Ġużepp and Triq San Pawl;

 

On Sunday, 19th March, 2023, from 10.00 a.m. till 5.30 p.m., through Triq San Pawl, Triq il-Patrijiet, Triq Bir Iljun, Triq San Martin, Triq Indri Borg, Triq Doni, Triq San Bartilmew, Triq Zondadari, Triq Santu Wistin, Pjazza L'Isle Adam and Triq San Ġużepp;

 

On Sunday, 19th March, 2023, from 4.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L'Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq ir-Repubblika and Triq il-Kbira.

 

Discharge of aerial fireworks from site known as L-Istazzjon/It-Tomba located at Rabat.

 

On Sunday, 12th March, 2023, from 8.00 a.m. till 1.00 p.m., on Saturday, 18th March, 2023, from 7.00 a.m. till midnight, and on Sunday, 19th March, 2023, from 7.00 a.m. till 11.00 p.m., through Lorenzo Calleja Ditch, Mdina.

 

This is in connection with the letting off of ground firework.

 

On Saturday, 18th March, 2023, from 4.00 a.m. till midnight, through Wesgħa tal-Mużew (Għalqa Ta' Kola parking area).

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

28th February, 2023

 

 

POLICE NOTICE

 

No. 29

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned hereunder will be suspended on the dates and times indicated.

 

Ħal Safi

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.15 p.m. till 7.30 p.m., through in front of parish church, Misraħ il-Knisja, Triq San Pawl, Triq and Misraħ San Ġużepp, Triq Ħlantun, Triq it-Twemmin, Triq San Tumas, Triq Ta' Ġawhar, Triq l-Iskola, Triq iż-Żurrieq and Misraħ il-Knisja;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 8.45 a.m. till 9.00 a.m., through in front of Santa Marija church, Triq Santa Marija, Triq il-Kenn, Triq il-Menqa, Triq l-Iskola, Triq Dun Ġużepp Caruana, Misraħ il-Knisja and in front of parish church.

 

Closure of street only till the passing of the procession and public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

28th February, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 24

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

 

Żejtun

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 7.30 p.m., through in front of Żejtun parish church, Misraħ ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santa Monika, Triq Luqa Briffa, Triq Santa Marija, Misraħ Santa Marija, Triq San Pawl, Triq Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill and Misraħ Gregorio Bonici.

Closure of street only till the passing of the procession and public transport will also be affected.

 

Fontana

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.30 p.m. till 9.30 p.m., through Triq l-Isptar San Ġiljan, Triq Santa Dminka, Triq il-Kappillan G. Hili and Triq il-Għajn.

 

Public transport may also be affected.

 

Vittoriosa

 

On Friday, 17th March, 2023, from 3.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq San Lawrenz and Triq San Filippu;

 

On Wednesday, 5th April, 2023, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira;

 

On Friday, 7th April, 2023, from 3.00 p.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira, Triq it-Torri ta' San Ġwann, Triq l-Arċisqof Gonzi, Triq Paċifiku Scicluna, Triq La Vallette, Triq Desain and Triq Fabrizio Sciberras;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 6.00 a.m. till 3.00 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira, Triq it-Torri ta' San Ġwann, Triq l-Arċisqof Gonzi, Triq Paċifiku Scicluna and Triq San Filippu.

 

Public transport may also be affected.

 

Cospicua

 

On Friday, 31st March, 2023, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħa Knisja tan-Natività, Triq Wiġi Rosato, Triq San Franġisk, Triq San Pawl, Misraħ Gavino Gulia and Ix-Xatt ta' Bormla;

 

On Friday, 7th April, 2023, from 11.00 a.m. till 11.00 p.m., through Triq il-Pellegrinaġġ, Pjazza Paolino Vassallo, Triq Santa Tereża, Triq it-8 ta' Diċembru, Pjazza Santa Margerita, Triq San Ġorġ and Triq l-Oratorju;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 6.00 a.m. till 11.00 p.m., throughTriq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju, Triq Santa Margerita, Triq San Ġorġ, Pjazza Santa Margerita, Triq it-8 ta' Diċembru, Triq Santa Tereża, Pjazza Paolino Vassallo, Triq Dom Mintoff, Pjazza Gavino Gulia, Fuq San Pawl, Triq San Pawl, Triq l-Inkurunazzjoni, Bieb Santa Liena, Triq Erin Seracino Inglott and Wesgħat in-Natività.

 

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

24th February, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 25

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of L.N. 94/97 the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones as indicated hereunder on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulations Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will be suspended or deviated on the dates and times indicated.

 

Ħal Għargħur

 

On Friday, 17th March, 2023, from 1.00 p.m. till 7.00 p.m., through Triq San Nikola;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 1.00 p.m. till 11.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq l-Oratorju, Triq Emmanuel Perren, Vjal ir-Repubblika, Triq Stiefnu Zerafa, Triq San Ġwann and Triq San Bartilmew;

 

On Sunday, 9th April, 2023, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m., through Misraħ il-Knisja, Triq Karmnu Zarb, Triq Emmanuel Perren, Triq l-Oratorju, Triq San Nikola, Triq San Ġwann and Triq San Bartilmew.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice are liable to be towed.

 

24th February, 2023

​ 


No. 21

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97 the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the dates and times indicated.

 

In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħal Tarxien

 

Any vehicular movement (transit and parking) is prohibited in these dates and times in the locality of Ħal Tarxien.

 

On Friday, 24th March, 2023, from 7.30 a.m. till 10.00 a.m., through Pjazza Agatha Barbara, Triq Moyra Mintoff, Triq Dun Mikiel Vella, Triq Xintill, Triq Paola and Misraħ is-Suq;

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.30 p.m. till 8.00 p.m., through Triq Paola, Triq Lanzon, Triq Santa Marija, Triq Birżebbuġa and Triq il-Kbira;

 

On Sunday, 2nd April, 2023, from 9.30 a.m. till noon, through Triq Paola, Triq Simmons, Triq Santa Marija and Triq il-Kbira.

 

Public transport will be affected.

 

Vehicles found in contravention to the order of this notice will be liable to be towed.

 

21st February, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 22

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħal Għaxaq

 

On Friday, 31st March, 2023, from 6.00 p.m. till 7.30 p.m., through Pjazza Santa Marija, Vjal il-Labour, cross with the bypass, Triq Miksur, Triq id-Dejl, Triq il-Ħareb, crossing the bypass, Triq Santa Tereża and Pjazza Santa Marija.

 

Public transport will also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

21st February, 2023

 

POLICE NOTICE

 

No. 20

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Victoria

 

On Friday, 31st March, 2023, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m., through Pjazza Indipendenza, Triq il-Merkanti, Pjazza San Ġorġ, Triq San Ġorġ, Triq il-Librerija, Triq Vajringa, Triq il-Palma and Triq ir-Repubblika.

 

Public transport may also be affected.

 

Ħamrun

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.30 p.m. till 8.45 p.m., from the Immaculate Conception Parish Church, Triq Manuel Magri, Triq Ġużè Pace, Triq Barth, Triq Lord Byron, Triq il-Franġiskani, Triq Mons De Piro and Triq il-Kapillan Mifsud to the Church.

 

Public transport will be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

17th February, 2023

 

 

Vittoriosa

 

On Wednesday, 15th March, 2023, from 3.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira and Triq it-Torri taʼ San Ġwann;

 

On Monday, 27th March, 2023, from 2.00 p.m. till 8.00 p.m., through Triq il-Mina l-Kbira and Triq it-Torri taʼ San Ġwann.

 

Public transport may also be affected.

 

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

14th February, 2023

 

No. 15

 

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Subsidiary Legislation 65.05 and Subsidiary Legislation 65.13, the streets listed hereunder are to be classified as Tow Zones.

 

In virtue of Section 52 (1) of the Traffic Regulations (Chapter 65). The Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder may be prohibited on the dates and times indicated.

 

Ħamrun

 

On Friday, 31st March, 2023, from 5.00 p.m. till 7.15 p.m., closure of streets and  no clearance needed through around the church, Triq Abela Scolaro, Triq is-Sewwieqa, Triq Mifsud Bonnici, Triq Pawlu Debattisa, Triq il-Loġġa, Triq Dun Frans Camilleri, Triq is-Serkin, Triq Barbara, Triq San Gejtanu, Triq Strada Fidele, Triq il-Vitorja, Triq Farsons and Triq Abela Scolaro till the church.

 

Public transport will be affected.

Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

 

7th February, 2023

 

 

 

 

Police Notice                   

 

Impounded vehicles with Status of Derelict/Encumbrance held at the Police Garage, Floriana

 

The Commissioner of Police notifies the general public that the following vehicles have been removed by virtue of Article 7 (1) (2), and Article 8 (1) of Subsidiary Legislation 65.13 (Clamping and Removal of Motor Vehicles and Encumbering Objects Regulations).

 

The Commissioner shall order the sale of these motor vehicles when they are not retrieved by their lawful owners after having paid all due arrears with TM/LESA within fifteen days from the publication.

 

 

7th February, 2023

 

Lot No.Registration No.MakeModelDate towedLocation
LOT 1LCS509Peugeot20622/06/2021Mellieħa
LOT 2EAQ307ToyotaCamry  
LOT 3NO PLATESNissanTerrano12/10/2021Qrendi
LOT 4DBU676    
LOT 5ABL641Mazda323 F  
LOT 6IBT971SmartFortwo18/11/2021San Ġwann
LOT 7ABU432RenaultMegane21/02/2022Żejtun
LOT 8NO PLATESHyundaiAccent  
LOT 9NO PLATESToyotaStarlet19/05/2021Santa Luċija
LOT 10NO PLATESSuzukiAlto16/03/2021 
LOT 11ECC528VolkswagenPassat16/06/2021 
LOT 12ACA131OpelAstra31/05/2021 
LOT 13ACQ314OpelAstra29/12/2020 
LOT 14BCC497RenaultMegane15/06/2021Mellieħa
LOT 15BCI385SuzukiIdnis19/11/2020Mellieħa
LOT 16 CGV378FordTransit Connect15/08/2021Ħamrun
LOT 17DBN901FiatPunto17/05/2021Qawra
LOT 18DBU325VolkswagenPassat08/05/2021Żejtun
LOT 19ECB043SuzukiSwift24/06/2021Mtarfa
LOT 20HEN501VolkswagenPolo15/06/2021 
LOT 21NO PLATESSeatLeon  
LOT 22JCH843TataIndica  
LOT 23VIC111Renault2510/01/2022Birżebbuġa
LOT 24ABI641Mazda323 F  
LOT 25KER222DaihatsuTerrios21/01/2022Mosta
LOT 26LCU974ToyotaPaseo12/03/2022Msida
LOT 27BY87662Kymco   
LOT 28KAC348HyundaiAccent07/02/2022Marsa
LOT 29DCE845NissanSunny25/02/2022Gżira
LOT 30NGT002MitsubishiL20009/04/2022St Paul's Bay
LOT 31CCG231FordTransit01/06/2022Ħamrun
LOT 32ABX868ChevroletAveo03/06/2022 
LOT 33FCB609RenaultScenic16/06/2022Ħaż-Żabbar
LOT 34DCG195Honda12523/07/2022St Julian's
LOT 35FIN527KymcoAgility30/08/2022St Julian's
LOT 36JBP409VolkswagenPolo11/12/2022Bormla
LOT 37HBR025ToyotaVitz29/12/2022Msida

 

​ 


Oġġetti Misjuba u Kkonsenjati lill-Pulizija

 

Din li ġejja hija l-ewwel pubblikazzjoni ta' lista ta' oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija f'Għawdex skont l-artikolu 564 tal-Kodiċi Ċivili, Kap. 16.

 

Uffiċċju Prinċipali tal-Pulizija

Il-Furjana

 

Angelo Gafà

Kummissarju tal-Pulizija

 

Lista ta' oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija f'Għawdex matul il-perjodu minn Ottubru sa Diċembru, 2022.

                                                                                                                          

DATADESKRIZZJONI TAL-OĠĠETTIISEM TA' MIN SAB L-OĠĠETTI
01/11/22Power BankAli Garuf Ismail
01/11/22Card holder u flusMichael Angelo Bajada
01/11/22ĊurkettRosa Maria Giannone
29/11/22NuċċaliLeanne Gafà
03/12/22FlusLeo Casimo
06/12/22FlusCharles Spiteri
07/12/22Mobile PhoneAli Muftah
15/12/22ĊurkettJulie Muscat
29/12/22iPhoneNicholas James Hastings

 

Is-6 ta' Jannar, 2023

 

 

 

Oġġetti Misjuba u Kkonsenjati lill-Pulizija

 

Din li ġejja hija it-tieni pubblikazzjoni ta' lista ta' oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija f'Għawdex skont l-artikolu 564 tal-Kodiċi Ċivili, Kap. 16.

 

Uffiċċju Prinċipali tal-Pulizija

Il-Furjana

 

Angelo Gafà

Kummissarju tal-Pulizija

 

Lista ta' oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija f'Għawdex matul il-perjodu minn Lulju sa Settembru, 2022.

                                                                                                                          

DATADESKRIZZJONI TAL-OĠĠETTIISEM TA' MIN SAB L-OĠĠETTI
14/7/2022Mobile phonePaul Buttigieg
14/7/2022Mobile phoneGodfrey Attard
14/7/2022Mobile phoneGodfrey Attard
14/7/2022Mobile phoneGodfrey Attard
14/7/2022Mobile phoneGodfrey Attard
25/7/2022Portmoni u flusFan Hsueh
01/8/2022Mobile phoneAttard Carmelo
01/8/2022Mobile phoneVella Nellie Margaret
02/8/2022Mobile phoneBernard Camilleri
08/8/2022Mobile phoneRollon Benedict
08/8/2022Smart watchJakuczun Tomasz
16/8/2022Kartiera u flusFrancis Grech
16/8/2022BrazzulettaMary Jane Camilleri
16/8/2022Mobile phoneFelix Cutajar
16/8/2022iPadJoseph Portelli
29/8/2022 Mobile phoneAnthony Grech
29/8/2022Smart watchDavid Attard
29/8/2022HelmetFoggian Calvin
05/9/2022Kartiera u flusRobert Camilleri
09/9/2022Pocket u flusGrace Calleja
26/9/2022Battery chargerEdwin Sultana
26/9/2022Mobile phoneSaviour Xuereb

 

Is-6 taʼ Jannar, 2023​