gov.mt

PR162277

PR162277

17/10/2016

STQARRIJA MAĦRUĠA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL: Tifkira tal-poeta nazzjonali Dun Karm

F’Ottubru ta’ kull sena  nfakkru l-anniversarji tat-twelid u tal-mewt tal-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila. Biex ifakkar dawn l-avvenimenti, id-Direttorat tal-Kwalità u Standards fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, flimkien mal-Kumitat Festi Nazzjonali, jorganizza attività mill-istudenti għall-istudenti. Din is-sena, għat-tieni sena konsekuttiva, iċ-ċerimonja ta’ tifkira ttellgħet f’Ħaż-Żebbuġ, ir-raħal li twieled fih il-poeta nazzjonali.

L-attività bdiet b’korteo mis-sala tal-iskola primarja għal quddiem il-bust ta’ Dun Karm, fejn numru ġmielu ta’ studenti minn skejjel differenti, għalliema, uffiċjali edukattivi, flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo, ħadu sehem f’ċerimonja kommemorattiva. Wara ċ-ċerimonja, uħud minn dawk preżenti marru jżuru l-kappella ċkejkna fiċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù f’Ħaż-Zebbuġ fejn hu midfun il-poeta nazzjonali.

Dun Karm twieled Ħaż-Żebbuġ nhar it-18 ta’ Ottubru tal-1871. Fi tfulitu Dun Karm attenda l-Iskola Primarja tal-Gvern ta’ Ħaż-Żebbuġ u wara daħal is-Seminarju mnejn sar saċerdot meta kellu 23 sena. Dun Karm spikka fil-ħila poetika. Għall-ewwel kien jikteb biss bit-Taljan, u kien biss meta kellu 41 sena li kiteb l-ewwel poeżija tiegħu bil-Malti ‘Quddiem Xbieha tal-Madonna’. Minn dakinhar ’il quddiem, Dun Karm ma waqafx jikteb bil-Malti, u minbarra l-poeżij, kiteb bosta innijiet, fosthom l-Innu Malti; dizzjunarju, u l-poeżija ta’ livell għoli ħafna ‘Il Jien u lil hinn minnu’.

F’kelmtejn tal-okkażjoni, il-Ministru Evarist Bartolo tenna l-appell tiegħu biex it-tagħlim tal-Malti u l-lingwi kollha jsir b’mod li jagħti gost u jistimula lit-tfal ħalli t-tfal jinħabbu mal-lingwi minn kmieni, u jagħrfu l-benefiċċji li dawn joffrulhom, kemm għall-iżvilupp sħiħ tagħhom bħala persuni, kif ukoll għall-karrieri li jagħżlu f’ġejjienhom. Il-Ministru kkonferma l-impenn tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol li jkompli jinvesti f’aktar riżorsi edukattivi bil-Malti bħal apps, kotba diġitali, kotba kbar, siltiet animati, u films qosra mnebbħa minn kitbiet letterarji.​